Brabant+legt+ZLTO+pakket+ondersteunende+maatregelen+voor
Nieuws
© Jasper Schel

Brabant legt ZLTO pakket ondersteunende maatregelen voor

Brabant heeft het pakket ondersteunende maatregelen voor veehouders grotendeels uitgewerkt. ZLTO bekijkt het voorstel, maar vindt dat de verduurzamingsplannen nog steeds van tafel moeten.

De maatregelen zijn nodig nadat Provinciale Staten (PS) op 7 juli instemden met een strenger mestbeleid en met een aanscherping van de Verordening Natuurbescherming. Met de wijzigingen wil het provinciebestuur de veehouderij in Brabant versneld verduurzamen.

Het flankerende beleid is bedoeld om individuele veehouders te ondersteunen als dat nodig is en was een voorwaarde voor een aantal partijen om in te stemmen met de plannen.

Investeringsfonds

De provincie wil met een investeringsfonds enerzijds de ontwikkeling van innovatieve stalsystemen op gang brengen. Maar ook veehouders ondersteunen die willen investeren in de verduurzaming van stallen, maar die niet worden gefinancierd vanwege hun vermogenspositie. Het uitgangspunt hierbij is dat reguliere financiers het grootste deel van de benodigde financiering op zich nemen.

'Gezamenlijk de schouders zetten om emissies te verlagen, lijkt ons een beter alternatief'

In een reactie zegt ZLTO dat ze gaat bekijken of het voorstel voldoende ondersteuning biedt voor haar leden. De organisatie benadrukt tegelijkertijd dat ze vindt dat de plannen nog steeds van tafel moeten. Op dit moment bereidt ZLTO een juridische procedure voor tegen het provinciale beleid.

Benodigd budget

Gedeputeerde Staten hebben aangekondigd dat ze in overleg met de sector en Provinciale Staten het pakket aan ondersteunende maatregelen definitief zullen maken. Provinciale Staten bespreken op vrijdag 22 september de conceptversie van het ondersteuningspakket. In november nemen ze een besluit over het benodigde budget.

Weer

 • Dinsdag
  18° / 7°
  10 %
 • Woensdag
  19° / 8°
  10 %
 • Donderdag
  16° / 12°
  70 %
Meer weer