Schouten+zet+koers+naar+een+veel+simpeler+mestbeleid
Nieuws
© Dirk Hol

Schouten zet koers naar een veel simpeler mestbeleid

Minister Carola Schouten (LNV) wil gaan werken aan een mestbeleid dat veel eenvoudiger is dan het huidige. Het moet over vier jaar leiden tot minder regeldruk en lasten voor zowel de boer als de overheid.

De bewindsvrouw schrijft dat in de brief waarin ze het definitieve zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn toelicht aan de Tweede Kamer. Dat programma geeft de randvoorwaarden aan voor het mestbeleid in de periode 2018-2021.

De invoering van de zesde actieprogramma leidt naar verwachting tot een verdere detaillering van het mestbeleid en de mestregelgeving, schrijft Schouten. Tegelijk stelt ze vast dat het nu al is uitgegroeid tot een 'door velen als complex ervaren stelsel van normen en regels, vastgelegd in verschillende wetten, besluiten en ministeriële regelingen'.

Moeilijk te overzien en doorgronden

'Regelmatig blijkt dat niet alleen boeren en burgers, maar ook deskundigen moeite hebben om het geheel van normen, regels en uitzonderingen daarop in het mestbeleid te overzien en doorgronden', schrijft ze aan de Kamer. Het brengt de minister tot de conclusie dat het veel simpeler moet.

Dat kan niet eerder dan 2022, als het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn in moet gaan. Maar daarvoor is het wel noodzakelijk om de komende jaren al te gaan werken aan de voorbereiding van een nieuw beleid.

Schouten laat dan ook weten dat ze nu een fundamentele herbezinning op het mestbeleid en het bijbehorende stelsel van wet- en regelgeving op gang wil brengen. Ze denkt aan een 'interactief proces' dat de overheid samen met landbouworganisaties, de watersector, milieubeweging, wetenschap en anderen gaat voeren.

Wezenlijk eenvoudiger

Het moet uitwijzen of Nederland kan komen tot 'een wezenlijk eenvoudiger systeem van sturing op mestproductie en mestgebruik, met minder regeldruk en lasten voor zowel de boer als de overheid'. De resultaten wil Schouten gebruiken als fundament voor het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn en voor de derde generatie Stroomgebied-beheerplannen van de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  24° / 13°
  50 %
 • Vrijdag
  23° / 15°
  20 %
 • Zaterdag
  25° / 15°
  60 %
Meer weer