Uitbreiding+Zegveld+pure+noodzaak
Nieuws
© Twan Wiermans

Uitbreiding Zegveld pure noodzaak

De beoogde verdubbeling van het onderzoeksoppervlak van KTC Zegveld is van levensbelang voor de melkveehouderij in het veenweidegebied. De proefboerderij kreeg de afgelopen maanden verschillende toezeggingen binnen voor participaties om het aangrenzende melkveebedrijf aan te kunnen kopen.

Voorziiter Sjaak Hoogendoorn van het agrarische natuurcollectief Water, Land & Dijken (WLD) is blij met grote animo om in KTC Zegveld te investeren. 'De toekomst van de melkveehouderij in het veenweidegebied staat toch op het spel. Er liggen enkele grote vraagstukken, waarvoor de proefboerderij oplossingen probeert te vinden.'

WLD participeert zelf ook in de beoogde uitbreiding. 'Zegveld is het enige instituut in de wereld dat zo gericht en uitgebreid onderzoek doet naar de veenweideproblematiek. WLD werkt ook mee aan diverse proeven om bodemdaling te voorkomen, een efficiënte mineralenbenutting te bewerkstelligen of de uitstoot van CO2 te beperken, maar Zegveld heeft dan altijd al veel voorwerk verricht.'

Onderzoeksopdrachten

Hoogheemraad Bert de Groot van De Stichtse Rijnlanden onderschrijft die conclusie. Het waterschap participeert niet financieel in de uitbreiding, maar heeft wel diverse onderzoeksopdrachten neergelegd bij het KTC. Zo steunen we de proefboerderij ook.'

Niet meer dan logisch vindt De Groot, ook vanwege complexe opgaven waarvoor het schap zich ziet gesteld. 'Alle proefpercelen bij Zegveld liggen vol. Om secure en bruikbare resultaten te achterhalen is het goed om verschillende bedrijfsmodellen naast elkaar te toetsen. Dat kan straks.'

Voor Hoogendoorn heeft de participatie nog een andere functie. 'Het helpt om de verbinding van Noord-Holland met Zegveld te versterken. 'Qua bewustwording bij de ondernemers moeten we in de provincie zeker nog stappen zetten. De directe betrokkenheid draagt daar aan bij.'

Ook de introductie van nieuwe teelten, waaronder diverse natte gewassen, zijn voor De Groot interessante onderzoeksthema's. 'Om daar daadwerkelijk vooruitgang te boeken en de productie naar bedrijfsniveau te tillen, is meer onderzoek nodig.'

Voorzitter Teunis Sterk van KTC Zegveld is blij met de reacties uit het veld. 'Bijna alle uitgegeven participaties zijn ingevuld. Daarmee wordt de urgentie van de maatschappelijke vraagstukken, waarop we ons richten, volledig onderkend. De sleutel voor de oplossing van de problematiek ligt in innovatie. Daarvoor leggen wij de basis.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  18° / 10°
  10 %
 • Donderdag
  20° / 8°
  10 %
 • Vrijdag
  20° / 9°
  30 %
Meer weer