LTO%3A+betalingsrechten+onterecht+naar+verpachter
Nieuws
© Han Reindsen

LTO: betalingsrechten onterecht naar verpachter

LTO Nederland vindt dat sommige verpachters onterecht betalingsrechten opeisen die eigenlijk voor pachters zijn bedoeld. Volgens LTO vraagt onder meer Natuurmonumenten dit van boeren.

Een woordvoerder van Natuurmonumenten laat in een reactie weten dat de betalingsrechten bij reguliere pacht ten goede komen aan de boer. Bij kortlopende pacht, ook wel geliberaliseerde pacht, hanteert de natuurbeschermingsorganisatie de regel dat de helft van de betalingsrechten wordt afgedragen. De andere helft is voor de pachter.

'Dat is marktconform', meldt de woordvoerder. Liberale pacht biedt die mogelijkheid. De afdracht van de betalingsrechten is daarbij een voorwaarde in de overeenkomst. LTO vindt deze handelswijze niet in orde en in strijd met de afspraken die over de betalingsrechten in Europa zijn gemaakt.

Overleg

Vlak na de introductie van de betalingsrechten had LTO overleg met diverse verpachters over deze materie. 'Toen was al duidelijk dat de betalingsrechten voor de boer zijn', zegt Alfred Jansen, LTO-portefeuillehouder Veiligheid en Pacht.

'Wij zijn zeer verbaasd dat in de afgelopen jaren, ondanks de duidelijke toelichting, enkele verpachters aan pachters vragen hun betalingsrechten over te maken. Er zijn zelfs gevallen bekend dat pachters hun betalingsrechten moesten overdragen. Op basis waarvan?' vraagt Jansen zich af.

Verwerpelijk

'Waarschijnlijk durven de pachters dit niet te weigeren, omdat zij dan de pachtgrond verliezen', zegt de LTO-bestuurder. 'Dit is een zeer kwalijke praktijk. Niet alleen is het juridisch onjuist, ook is het moreel verwerpelijk gedrag. Wie geeft je de moed om een afhankelijke en zwakkere partij te veel te laten betalen?'

Jansen zegt dat de betalingsrechten en de daarbij behorende vergroeningspremie zijn bedoeld om maatschappelijke taken die de boer verricht, financieel te ondersteunen. 'Daarnaast vinden de betalingsrechten hun oorsprong in het afbouwen van de marktbescherming van agrarische producten. De lagere opbrengstprijzen van de agrarische producten worden deels gecompenseerd met de betalingsrechten.'

Actieve landbouwer

Daarbij was volgens Jansen bij de toekenning van betalingsrechten een expliciete voorwaarde dat je een actieve landbouwer moest zijn met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel, waaruit blijkt dat de hoofdactiviteit landbouw is. 'Ook de overdracht van betalingsrechten kan alleen naar een actieve landbouwer', benadrukt hij.

'Mijn zorgen gaan uit naar de pachters die worden benadeeld', stelt de LTO-portefeuillehouder. 'Daarom doe ik een moreel appel op de verpachters: geef de betalingsrechten terug aan de pachters. Betaal hen terug voor 1 november 2018 en draag de betalingsrechten dit jaar over aan de pachters. Daarmee geef ik de verpachters de kans om een en ander nogmaals te overwegen en hun verantwoordelijkheid te nemen.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  6° / 0°
  30 %
 • Maandag
  6° / 0°
  20 %
 • Dinsdag
  9° / 1°
  85 %
Meer weer