Nederlandse+boer+betaalt+hoogste+pachtprijs+Europa
Nieuws
© Koos van der Spek

Nederlandse boer betaalt hoogste pachtprijs Europa

Binnen de Europese Unie (EU) heeft Nederland veruit de hoogste gemiddelde pachtprijs voor landbouwgrond. Hetzelfde geldt voor de agrarische grondprijs, meldt Wageningen Economic Research.

De gemiddelde pachtprijzen voor landbouwgrond liggen in de landen van de EU behoorlijk uiteen, zowel tussen als binnen de lidstaten. De Baltische staten, enkele Oost-Europese landen en Malta noteren in 2016 de laagste gemiddelde pachtprijzen met minder dan 100 euro per hectare. De laagste pachtprijs is 50 euro per hectare in Slowakije.

In de meeste West-Europese landen ligt de pachtprijs tussen de 200 à 300 euro per hectare. Denemarken en vooral Nederland zitten hier boven met respectievelijk 540 en 790 euro per hectare. De verschillen hangen samen met de productiviteit van de grondgebonden landbouw.

Gewogen gemiddelde

Voor de gehele EU-28 is de gewogen gemiddelde pachtprijs in 2016 uitgekomen op 200 euro per hectare. Gewogen gemiddelde wil zeggen dat rekening is gehouden met het aandeel van elk land in het pachtareaal. Het areaal cultuurgrond van de 28 EU-landen bedraagt 174 miljoen hectare (in 2013), waarvan 52 procent in eigendom is van de gebruiker-agrariër en 48 procent wordt gepacht.

Het gemiddelde aandeel pacht per land loopt uiteen van 18 tot 79 procent. Die verschillen gelden zowel voor West-Europa als voor Midden- en Oost-Europa. Nederland zit met een aandeel van 40 procent onder het EU-gemiddelde.

Directe betalingen

In een aantal landen liggen de gemiddelde directe betalingen boven de gemiddelde pachtprijs. De directe betalingen lopen uiteen van 120 euro in Roemenië tot 390 euro hectare landbouwgrond in Nederland. In 2016 is voor de gehele EU gemiddeld 235 euro per hectare landbouwgrond aan directe betalingen verstrekt.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  17° / 12°
  70 %
 • Maandag
  20° / 13°
  40 %
 • Dinsdag
  18° / 13°
  70 %
Meer weer