Schouten+komt+in+herfst+met+pachtplan
Nieuws
© Dirk Hol

Schouten komt in herfst met pachtplan

Komend najaar zal meer duidelijkheid ontstaan over de herziening van het pachtstelsel. LNV-minister Carola Schouten zet dan in een brief aan de Kamer uiteen hoe het volgens haar verder moet met de Pachtwet.

De bewindsvrouw heeft dat laten weten aan LTO Nederland. De organisatie reageert positief. 'Ik ben blij dat ze dit dossier actief oppakt', zegt Alfred Jansen, LTO-portefeuillehouder Pacht. Hij wijst erop dat het areaal reguliere pacht gestaag afneemt. In 2012 telde Nederland nog 330.221 hectare landbouwgrond die in reguliere pacht was uitgegeven, vorig jaar was het al gedaald naar 251.148 hectare.

Tegelijkertijd stijgt het areaal geliberaliseerde pacht fors. Vorig jaar kwam deze relatief nieuwe vorm voor het eerst boven de 10.000 hectare. LTO vindt deze ontwikkelingen niet in het belang van de continuïteit van de land- en tuinbouwbedrijven.

Samenhangend voorstel

Bovendien draagt de opkomst van de geliberaliseerde pacht zeker niet bij aan een beter beheer van de bodem. 'Als we het belangrijk vinden om te werken aan een betere bodem, dan zal ook de Pachtwet aangepast moeten worden', stelt Jansen vast. 'We hopen dat minister Schouten hiervoor met een zorgvuldig en samenhangend voorstel gaat komen.'

Hij geeft aan dat LTO graag wil meepraten over aanpassingen van het pachtstelsel die bijdragen aan een goede landbouw- én bodemstructuur. Wanneer de Pachtwet wordt gewijzigd, zal dat geen consequenties hebben voor bestaande reguliere pachtcontracten. Andere voorwaarden kunnen alleen in nieuwe overeenkomsten worden opgenomen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  5° / 1°
  10 %
 • Donderdag
  8° / 4°
  70 %
 • Vrijdag
  7° / 4°
  20 %
Meer weer