Pachtnormen+2018+fors+omlaag+bijgesteld
Nieuws
© Koen van Wijk

Pachtnormen 2018 fors omlaag bijgesteld

De berekende regionormen 2018 zijn voor los bouw- en grasland gemiddeld fors naar beneden bijgesteld. Dat meldt de Bond van Landpachters en Eigen Grondgebruikers Nederland (BLHB).

De veranderpercentages zijn voor dertien pachtregio's negatief en dit leidt voor het komende pachtjaar in deze regio's tot een pachtprijsvermindering. Alleen de pachtregio IJsselmeerpolders heeft een toename van de regionorm en een veranderpercentage en dit kan tot een pachtprijsverhoging van 7 procent kan leiden.

Dit zijn de uitkomsten die door de minister van LNV zijn gepubliceerd en op 1 juli 2018 ingaan.

Veehouderijregio's

De acht pachtregio's met overwegend melkveehouderij hebben zelfs een forse bijstelling van de regionorm en daardoor ook een fors negatief veranderpercentages. Deze varieert tussen -19 tot -34 procent.

Voor het bepalen van de regionorm in 2018 wordt het jaarlijkse gemiddelde over de jaren 2012-2016 genomen. Ten opzichte van 2017 betekent dit dat 2011 is weggevallen en 2016 erbij is gekomen. 2011 was een goed jaar voor de melkveehouderij en 2016 een extreem slecht jaar. Vanuit deze invalshoek kan de conclusie worden getrokken dat het systeem goed functioneert, stelt de BLHB.

Genuanceerd

Wel stelt de bond dat de forse aanpassingen van de regionormen naar beneden in 2017 en 2018 worden genuanceerd vanwege het feit dat in 2015 en 2016 de regionormen in deze melkveehouderijregio's fors zijn gestegen.

De conclusie kan dan worden getrokken dat de vastgestelde regionormen in 2015 en 2016 wel erg hoog waren en nu weer naar een redelijk niveau zijn gecorrigeerd, vindt de BLHB.

Regionormen

De belangrijkste conclusie is dat de regionormen en veranderpercentages in 2018 door de matige bedrijfsuitkomsten gemiddeld terecht naar beneden zijn gesteld. De regionormen en veranderpercentages bevinden zich nu weer bijna op het niveau van 2014.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  8° / 2°
  10 %
 • Zaterdag
  11° / 4°
  20 %
 • Zondag
  8° / 4°
  20 %
Meer weer