'We zien mooie successen door de aanleg van plasdras'

Het actieplan weide- en akkervogels Overijssel moet de negatieve trend van afnemende aantallen in de provincie keren. Joachim van der Valk, projectleider agrarisch natuurbeheer in Overijssel, denkt dat een goede samenwerking het verschil gaat maken.

%27We+zien+mooie+successen+door+de+aanleg+van+plasdras%27
© Nieuwe Oogst

Het gaat niet goed met de weidevogels. Wat kan het plan daaraan veranderen?

'Het plan wil vooral de samenwerking bevorderen tussen boeren, agrarische collectieven, provincie en terreinbeherende organisaties. We moeten gezamenlijk optrekken om de weide- en akkervogels te redden. Het actieplan is er ook om een grens te stellen. Weide- en akkervogels moeten weer voldoende bereikbaar voedsel, dekking en veilige nestgelegenheid kunnen vinden in het Overijsselse cultuurlandschap. We moeten onze koppen erbij houden. Het plan moet het onderwerp opnieuw agenderen.'

De vos is heel effectief en in een groot gebied actief. Daar moeten we nog meer actie op zetten.

Joachim van der Valk, projectleider agrarisch natuurbeheer in Overijssel

Zijn er meer weidevogelboeren nodig?

'Ja, we hebben extra oppervlakte aan beheer nodig om de maatregelen voor de weide- en akkervogels tot een succes te maken. Er is ook meer geld beschikbaar. Er zijn veel mogelijkheden voor subsidies via de agrarische collectieven.'

Is dat geen weggegooid geld met de toenemende predatiedruk?

'Predatie is inderdaad een van de oorzaken dat het niet goed gaat met deze type vogels. Vooral de vos is een toppredator. Wij hebben daar in opdracht van de provincie Overijssel onderzoek naar gedaan. In de onderzochte gebieden was de vos voor 70 procent verantwoordelijk voor de predatie van nesten. De vos is heel effectief en in een groot gebied actief. Daar moeten we nog meer actie op zetten.'

Is dat het grootste probleem?

'Alleen met een combinatie van maatregelen gaan we succes behalen. Dat staat ook in het actieplan. We hebben meer oppervlakte nodig, de inrichting van de gebieden moet verbeteren, de samenwerking moet beter en ja, we moeten ook predatie tegengaan.'

In Gelderland doet Sovon Vogelonderzoek Nederland onderzoek naar schrikdraad tegen de vos. Is dat iets voor Overijssel?

Dat wordt hier al toegepast en lijkt goed te werken. Het is alleen heel arbeidsintensief en kostbaar. Je hebt zo kilometers draad nodig.'

Hoe blijf je gemotiveerd als de aantallen blijven dalen, ondanks al het werk?

'Dat is niet vanzelfsprekend. Maar we zien ook successen. Sinds 2016 zijn we bezig met de aanleg van plasdras in percelen. Dat kan op verschillende manieren, zoals met een greppel. Maar ook door bijvoorbeeld een weiland gedeeltelijk af te graven of te omdijken. De successen die we daarbij zien, zijn nodig om ook nieuwe boeren te motiveren.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  6° / 3°
  10 %
 • Vrijdag
  4° / 0°
  10 %
 • Zaterdag
  3° / -1°
  10 %
Meer weer