Vos moet verdwalen in weidevogellandschap

Ondanks allerlei inspanningen in het agrarisch natuurbeheer stijgt het aantal grutto's, kieviten en tureluurs nog niet. Dat zit zowel boer, natuurbeschermer als onderzoeker dwars. De hamvraag is of het open Friese weidelandschap nog een geschikt biotoop is voor weidevogels.

Vos+moet+verdwalen+in+weidevogellandschap
© Marcel de Bruin

'Boeren maaien weidevogels kapot, agrarisch natuur is een hypocriete bende.' De boeren kregen er vorige week flink van langs in een interview met een grutto-onderzoeker in de Leeuwarder Courant. Het zorgde voor tientallen verontwaardigde reacties.

De berichtgeving raakt een gevoelige snaar. Waar boeren vinden dat ze er alles doen om weidevogels te helpen, worden ze als schuldige gezien voor het dalende aantal weidevogels. En dit is niet de eerste keer. De discussie over landschapspijn zit nog vers in het geheugen.

1.100 boeren

Het staat buiten kijf dat iedereen, zowel boeren, natuurorganisaties als onderzoekers, de weidevogels in Friesland wil behouden. Niet voor niets doen 1.100 boeren in Friesland aan weidevogelbeheer via het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer.

Dat is bijna de helft van het aantal melkveehouders dat de provincie telt. Friesland loopt hiermee voorop. Het resultaat laat nog te wensen over. Enkele uitzonderingen daargelaten gaat het op veel plekken niet goed met de kievit, tureluur en grutto.

Predatie

Tot 2016 was er voorzichtig optimisme over de weidevogelstand in gebieden met agrarisch natuurbeheer. De predatiedruk lijkt de weidevogels nu de das om te doen. De muizenplaag in 2014 zorgde voor meer predatoren in Friesland. Maar ook de komst van erfbeplanting bij nieuwe agrarische bedrijven lokt buizerd en bunzing, vanwege de vele dekkingsmogelijkheden.

De predatie gaat ook boeren aan het hart. Waar doen we het nog voor, roepen ze tijdens bijeenkomsten uit. Dat een nazorger huilend het land afkomt omdat alle nesten zijn leeggeroofd, is geen uitzondering meer.

Steenmarter

De provincie neemt de predatie serieus. Ze gaf vorig jaar groen licht voor een proef om de beschermde steenmarter aan te pakken rond Aldeboarn. Enkele boeren rond de Friese plaats telden dit voorjaar meer nesten die uitkwamen dan vorig jaar.

Kollektivenberied Fryslân en ecologen onderzoeken met andere partijen de mogelijkheden van tien robuuste weidevogellandschappen van ieder 1.000 hectare om de weidevogelpopulatie op te krikken. 300 hectare moet intensief beheerd worden met kruidenrijk gras en hogere slootpeilen. De overige 700 hectare is bestemd voor regulier agrarisch natuurbeheer.

Hermelijn en vos

Door de aanleg gaan de partijen ervan uit dat hermelijn en vos verdwalen. Dit houdt weidevogels uit de bek van predatoren. Hoewel het onderzoek naar verdienmodellen voor boeren die mee willen in deze extensivering een uitdaging is, is dit volgens ecologen het laatste middel om de grutto te redden.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  12° / 10°
  80 %
 • Woensdag
  14° / 7°
  70 %
 • Donderdag
  14° / 6°
  70 %
Meer weer