Melkveehouders+FrieslandCampina+pakken+vertrekpremie
Nieuws
© FrieslandCampina

Melkveehouders FrieslandCampina pakken vertrekpremie

In totaal 47 melkveehouders hebben tussen 1 juli 2017 en 1 juli 2018 Royal FrieslandCampina (RFC) de rug toegekeerd met een vertrekpremie.

De vertrekregeling is nu nog van kracht en is een van de genomen maatregelen bij de fusie tussen Friesland Foods en Campina in 2008. Voor de Europese Commissie was een belangrijke voorwaarde voor die goedkeuring dat 1,2 miljard kilo boerderijmelk ter beschikking komt van derden.

• Lees ook: 109 overstappers na start FrieslandCampina

Die beschikbaarheidstelling gebeurt via twee maatregelen. De Vertrekregeling en de regeling Beschikbaarstelling Melk. De stichting Dutch Milk Foundation (DMF) geeft sinds 1 juli 2009 als onafhankelijke partij uitvoering aan deze twee regelingen.

Vertrekpremie

De Vertrekregeling is bedoeld als stimulans voor leden-melkveehouders om over te stappen van FrieslandCampina naar een andere koper van boerderijmelk in Nederland. De regeling voorziet in een vertrekpremie van 5 euro per 100 kg, waarbij de levering in het voorafgaande kalenderjaar als referentie geldt.

In de afgelopen negen jaar werden 202 aanvragen behandeld. 156 aanvragen werden toegewezen, 14 aanvragen werden afgewezen, een veehouder is voor de overgang naar de nieuwe koper gestopt, een veehouder heeft de aanvraag ingetrokken en 30 aanvragen zijn nog in behandeling. Met de toegekende vertrekpremie is 133 miljoen kilo melk gemoeid. Dit komt overeen met 11 procent van de totaal melk dat ter beschikking moet komen van derden.

Restant naar derden

Overigens is deze totale 1,2 miljard kilo boerderijmelk inmiddels aan derde partijen ter beschikking gesteld. In het kader van de fusie zijn twee zuivelfabrieken verkocht, in Nijkerk en Bleskensgraaf. Middels de regeling Beschikbaarheidsstelling Melk is een groot deel van deze 1,2 miljard kilo gereserveerd voor levering van deze twee fabrieken.

Verder is in het kader van deze regeling in 2015 een meerjarig contract tot stand gekomen tussen FrieslandCampina en een verwerker van boerderijmelk. Daarmee is het overige deel van die melk elders ondergebracht.

Overstap

Hoewel daarmee aan de eisen van de Europese Commissie is voldaan, blijft de vertrekregeling van kracht. De regeling is open voor ondernemers die voor 1 september de vertrekpremie aanvragen en na 1 maart van het volgend jaar de overstap maken.

Ondernemers die overstappen naar de bedrijven die de fabrieken in Nijkerk of Bleskensgraaf hebben overgenomen, kunnen het hele jaar door deze stap zetten. Wel moeten ze tenminste drie maanden daarvoor deze overstap melden bij de stichting DMF.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  34° / 20°
  10 %
 • Woensdag
  25° / 18°
  10 %
 • Donderdag
  23° / 13°
  10 %
Meer weer