Meer+melkveehouders+RFC+kiezen+voor+weidegang
Nieuws
© Vidiphoto

Meer melkveehouders RFC kiezen voor weidegang

Zuivelconcern Royal FrieslandCampina (RFC) ziet voor het vierde jaar op rij meer melkveebedrijven met koeien in de wei. Dit jaar kiezen 303 leden-melkveebedrijven van FrieslandCampina ervoor om over te stappen op weidegang. Dat blijkt uit de aanmeldingen voor het weideseizoen dit jaar.

Het aandeel leden-melkveebedrijven van FrieslandCampina in Nederland waar de koeien buiten in de wei lopen, stijgt naar verwachting van 79,4 procent naar circa 81 procent.

Daarmee komt de sectordoelstelling voor het jaar 2020 in zicht. In dat jaar moet het aandeel melkveebedrijven dat koeien buiten laat grazen, uitkomen op 81,2 procent, het niveau van 2012.

Zichtbaar

Coöperatievoorzitter Frans Keurentjes van FrieslandCampina is blij dat meer leden-melkveebedrijven zich willen inspannen om de koe in de wei te behouden. 'Daarmee blijft onze zuivelsector zichtbaar voor de samenleving en wordt behouden wat kenmerkend is voor het Nederlandse landschap: koeien in een groene weide.'

Vanaf 2015 is het aandeel leden-melkveebedrijven dat de koeien buiten in de wei laat grazen, jaarlijks toegenomen. In 2015 was dat 77,9 procent, in 2016 78,2 procent en in 2017 79,4 procent. Het definitieve percentage wordt vastgesteld in december, als het weideseizoen is afgelopen.

Werving weiders

FrieslandCampina heeft de afgelopen maanden leden benaderd die hun koeien nog niet weiden. Honderden van hen hebben advies op maat gekregen of hebben een speciale weidegangbijeenkomst bezocht.

Dit heeft geleid tot 303 extra leden-melkveebedrijven die ervoor kiezen hun koeien vanaf 2018 weer in de wei te laten grazen.

Wat de toename van het aantal leden-melkveebedrijven met weidegang betekent voor het uiteindelijke weidegangpercentage, is pas aan het eind van het jaar bekend. Dan is ook het aantal leden dat is gestopt of het lidmaatschap van FrieslandCampina heeft beëindigd, bekend.

Convenant

Om koeien in de wei behouden werd in 2012 het Convenant Weidegang in het leven geroepen door de Nederlandse zuivelsector, waaronder FrieslandCampina.

Met het convenant willen de ondertekenaars koeien zoveel als mogelijk weidegang bieden en ten minste het aandeel weidegang in 2020 terugbrengen op het niveau van 2012. Dat betekent dat 81,2 procent van de melkveehouders de koeien laat weiden.

Cijfers over het percentage Nederlandse koeien dat in 2017 weidegang kreeg, zijn nog niet bekend. In 2015 en 2016 lag dat op 65 procent.

Beloning

Om het weiden van koeien te stimuleren, beloont FrieslandCampina zijn leden-melkveehouders. Zij ontvangen een weidegangtoeslag van 1,50 euro per 100 kilo melk, wanneer zij hun melkkoeien ten minste 120 dagen per jaar minimaal zes uur per dag laten grazen in de wei.

Deelweidegang beloont FrieslandCampina met 0,46 euro per 100 kilo melk. Om hiervoor in aanmerking te komen, geldt dat melkveehouders minimaal 25 procent van het rundvee dat op het melkveebedrijf aanwezig is, ten minste 120 dagen per jaar minimaal zes uur per dag in de wei moeten laten grazen.

Op dit moment past 8,6 procent van de leden-melkveebedrijven deelweidegang toe.

De controles worden uitgevoerd door een onafhankelijke controleur en door buitendienstmedewerkers van FrieslandCampina.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  20° / 13°
  50 %
 • Maandag
  19° / 11°
  20 %
 • Dinsdag
  20° / 11°
  20 %
Meer weer