LLTB+en+HAS+starten+lectoraat+bodem
Nieuws
© ZLTO

LLTB en HAS starten lectoraat bodem

Judith van de Mortel is bij HAS Hogeschool begonnen als lector 'Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem'. In het lectoraat werken HAS en LLTB nauw samen.

Het nieuwe lectoraat loopt tot 2022 en richt zich op de interactie tussen plant en bodem, waarbij de focus vooral ligt op de interactie tussen de bodembiologie en de plant en het gebruiken van deze interactie om de bodem vitaler en duurzamer te maken. Een vitale bodem is de basis voor ecologische stabiliteit en daarmee voor duurzame gewasproductie.

Onderzoekslijnen

Het lectoraat voert toegepast onderzoek uit binnen de volgende onderzoekslijnen:

• De plant inzetten om de bodem te verbeteren: onderzoek naar de toepasbaarheid van bodembiologie als nieuwe bemestingsstrategie en het inzetten van nieuwe teelten/mengteelten om de kwaliteit van de bodem te verbeteren;
• De bodem inzetten om de plant te verbeteren: onderzoek naar de toepasbaarheid van bodembiologie om plantweerbaarheid in gewassen te verhogen voor het terugdringen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen;
• Het aanpassen van het gewas aan bodemproblematieken: onderzoek naar de toepasbaarheid van bodembiologie in tolerantie van het gewas tegen verschillende bodemproblemen.

Financiële ondersteuning

De LLTB financiert een deel van de begrote kosten van het lectoraat. Met en voor de leden werkt de LLTB aan het verkrijgen van een vitale en duurzame bodem. Toegepast onderzoek door het lectoraat speelt daar een belangrijke rol in.

Komend studiejaar gaat het lectoraat samen met de LLTB en Arvalis projectmatig aan de slag met tweedejaarsstudenten van de opleiding toegepaste biologie van de HAS Hogeschool in Venlo. Zij voeren een verkenning uit naar de aanpak van de nutriëntenproblematiek in de Kabroekse Beek bij Horst aan de Maas.

De studenten willen hierbij inzicht verkrijgen in kansrijke maatregelen die agrarische ondernemers kunnen nemen om aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water te voldoen.

Bewustwording

'Ik wil met dit lectoraat de komende jaren meer bewustwording en bewustzijn creëren in de agrofoodketen', vertelt Van de Mortel. 'Dit leidt hopelijk tot gedragsverandering in het proces naar duurzaam bodembeheer. Het lectoraat heeft daarbij wel de hulp van boeren en tuinders nodig en tevens van de gehele keten rondom de agrarische sector, zodat er meer kennis ontstaat over het verkrijgen van een vitale en duurzame bodem.'

Weer

 • Vrijdag
  7° / 0°
  40 %
 • Zaterdag
  7° / 4°
  20 %
 • Zondag
  7° / 4°
  10 %
Meer weer