Verkenning energie en verduurzaming Limburgs glas

Het project 'Verkenning energie en verduurzaming glastuinbouw Limburg' is van start gegaan. Met het project worden de huidige en toekomstige vraag aan energie, de mogelijkheden en randvoorwaarden voor verduurzaming in beeld gebracht.

Verkenning+energie+en+verduurzaming+Limburgs+glas
© Koen van Wijk

De LLTB-vakgroep Bedekte Teelten is initiatiefnemer van het project. Samen met LTO Glaskracht Nederland, het ministerie van LNV en met ondersteuning van de provincie Limburg geeft de LLTB hiermee een impuls aan de regionale energieverduurzaming van de glastuinbouw.

'Zuinig en efficiënt energiegebruik heeft al jaren de aandacht van de glastuinbouw', zegt LLTB-voorzitter Léon Faassen. 'De glastuinbouw boekt succes met het besparen van energie en heeft een uitstekende start gemaakt met het benutten van duurzame bronnen. De ambities reiken verder.'

Klimaatneutraal

De overheid, markt en samenleving willen allemaal een klimaatneutrale glastuinbouw. Faassen: 'De toekomst daagt de sector en glastuinbouwondernemers uit te komen tot energietransitie en klimaatneutraliteit. De actuele aandacht voor vermindering van gasgebruik biedt extra kansen om de uitdaging naar duurzaam energiegebruik aan te gaan. We zijn ons zeer bewust van de opdracht.'

Jean Aerts van de LLTB-vakgroep Bedekte Teelten zegt dat oplossingen creativiteit, kennis, samenwerking en randvoorwaarden vragen op het gebied van infrastructuur, tijd en geld. 'De uitdaging is fors en de materie complex', aldus Aerts. 'Al helemaal voor individuele ondernemers. Daarom pakken we het samen met glastuinbouwondernemers op. De LLTB-vakgroep Bedekte Teelten werkt vanuit de visie van LTO Glaskracht Nederland.'

Analyse

Aerts: 'Concreet brengen we met ondernemers het huidige energiegebruik in beeld, de toekomstige behoefte aan warmte, CO2 en elektra en de verduurzamingskansen. Samen analyseren en verkennen we mogelijkheden voor alternatieve warmtebronnen, zoals geothermie, biomassa, all electric of restwarmte. Ook de mogelijkheden op het gebied van elektra en CO2, noodzakelijke infrastructuur worden verkend Denk dan aan warmtenetten en CO2-voorzieningen.'

De gegevens worden verzameld, geanalyseerd en met ondernemers gebiedsgericht besproken. Het resultaat is dat ondernemers op basis van de resultaten makkelijker een positie en koers kunnen bepalen. Vergelijkbare trajecten in West-Nederland hebben geleid tot warmtecoöperaties.

Planning

De LLTB heeft de leden in de vakgroep Bedekte Teelten op de hoogte gesteld van het project. Per glastuinbouwgebied nodigt de LLTB glastuinders uit. LLTB-leden ontvangen een uitnodiging per gebied, niet-leden kunnen tegen vergoeding meedoen. Er wordt gestart met glastuinbouwgebieden waar snelheid geboden is, vanwege actuele investeringsbeslissingen. In het najaar worden solitaire bedrijven via een eigen aanpak benaderd. De planning is dat alle gebieden tussen mei en uiterlijk september opstarten.

Lees ook

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  8° / -1°
  25 %
 • Woensdag
  14° / 5°
  25 %
 • Donderdag
  14° / 10°
  80 %
Meer weer