LLTB wil hoogwaterprotocol vee-evacuatie actualiseren

De LLTB roept leden die te maken krijgen met evacuatie van dieren bij hoogwater op zich te melden. De LLTB en LLTB-lid Jeanne Hesen hebben het initiatief genomen om het protocol voor evacuatie van landbouwdieren bij hoogwater in de Maas te actualiseren. De bestaande plannen zijn nodig aan vervanging dan wel verdere invulling toe.

LLTB+wil+hoogwaterprotocol+vee%2Devacuatie+actualiseren
© Vidiphoto

De verantwoordelijkheid van de evacuatie ligt op dit moment bij de veehouder zelf, terwijl de Veiligheidsregio's in geval van hoogwater de regie voeren. De focus ligt daarbij niet op de landbouw of veeteelt. Evacuatie van landbouwdieren is een complex gebeuren.

Er moet rekening worden gehouden met opvang van vee tijdens de evacuatie, terwijl de veegezondheidsstatus van elk veebedrijf het niet toelaat dat dieren van een ander bedrijf er worden opgevangen. Het is wel mogelijkheid om leegstaande stallen hiervoor te gebruiken, maar die moeten dan wel in kaart zijn gebracht.

Veewagens

Daarnaast is het heel moeilijk om voldoende gekeurde veewagens te vinden, wanneer een evacuatie aan de orde is. Een ander cruciaal punt is dat de Veiligheidsregio bepaalt vanaf welk tijdstip er mag worden geëvacueerd. Dit kan bijvoorbeeld slechts 24 uur voor het hoogwater zijn en het is vrijwel onmogelijk om alle dieren van een bedrijf te verplaatsen in zo'n kort tijdsbestek.

Er is kortom voldoende reden om met veehouders in overleg te gaan en een praktische oplossing te zoeken. Een aantal zaken is al in gang gezet. Zo staat een gesprek met de voorzitter van de Veiligheidsregio Noord op de agenda.
Na een oriënterend overleg met het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg over dit voor hen onbekende probleem, heeft de LLTB kaarten ontvangen die een indicatie geven van waar zich problemen zouden kunnen voordoen, in geval van hoogwater.

Melden

De LLTB roept leden die te maken kunnen krijgen met de evacuatie van vee bij hoogwater op zich te melden bij LLTB-projectleider Twan Gielen of Jeanne Hesen, zodat het aantal bedrijven en dieren in kaart kan worden gebracht. De LLTB en de binnenkort op te richten LLTB-ondernemersgroep kunnen dan aan de slag met het aanpakken van dit probleem.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  10° / 2°
  5 %
 • Donderdag
  10° / 5°
  30 %
 • Vrijdag
  11° / 6°
  30 %
Meer weer