Cumela+wil+overgangsperiode+sleepvoet+na+verzoek+Schouten
Nieuws
© Dirk Hol

Cumela wil overgangsperiode sleepvoet na verzoek Schouten

De uitwerking van het verbod op de sleepvoet per 2019 is voor Cumela Nederland nog onduidelijk. De brancheorganisatie pleit voor een overgangsperiode. Die is nodig om aan alternatieven te werken.

Cumela kreeg 24 mei 2018 een brief van minister Carola Schouten van LNV. In deze brief kondigt zij het verbod op de sleepvoet per 1 januari 2019. De minister vraagt Cumela de komende maanden de borgingssystematiek ter hand te nemen. De brief van de minister is echter nogal onduidelijk, vindt de brancheorganisatie.

• Lees ook: Sleepvoetverbod gaat vanaf 2019 in

Het verbod op het gebruik van de sleepvoetbemester op klei en veen was oorspronkelijk aangekondigd voor 1 januari 2017. Omdat er nog onvoldoende alternatieven waren, werd dit uitgesteld naar 2018, maar is ook nu weer uitgesteld. 'Er komen uitzonderingen op het verbod, maar welke dat zijn, waar ze aan moeten voldoen en welke prestatie-eisen er voor benodigde apparatuur zal gelden wordt in de brief niet vermeld', aldus Cumela.

Verdunning

In de brief wordt wel gemeld dat het verdund aanwenden via het slangaanvoersysteem blijft toegestaan. Maar de gewenste verdunning wordt niet gemeld. Terwijl al lang bekend is dat een verdunning van minimaal één deel water op twee delen mest voldoende is om de gewenste reductie van de ammoniakemissie te halen.

Het enige dat de minister in haar brief aangeeft, is dat er drie alternatieve technieken beschikbaar zijn die mogen worden gebruikt. Deze mogen alleen gebruikt worden als er sprake is van een voldoende borging. Dat wil zeggen, dat er apparatuur is die registreert of de nieuwe techniek zodanig wordt gebruikt dat controleurs ook achteraf kunnen vaststellen dat er volgens de nieuwe normen wordt gewerkt.

Borgingstechnieken

Voor de veel gebruikte systemen met een slangaanvoer betekent dit dat er een soort datalogger moet komen die registreert hoeveel mest en hoeveel water er tegelijkertijd wordt verpompt en waar deze wordt aangewend. De minister vraagt Cumela nu om te zorgen voor goedgekeurde borgingstechnieken. Alleen als die er zijn mag de sleepvoetbemester nog worden gebruikt.

'Allereerst vinden wij het niet de rol van een belangenorganisatie om techniek te ontwikkelen. Daar zijn andere bedrijven voor', aldus Cumela. 'Wij verwachten dat fabrikanten pas aan deze ontwikkeling gaan beginnen als de regels definitief gepubliceerd zijn. De minister verwacht dat op 1 november 2018. Er moeten dan systemen ontwikkeld en getest worden, vervolgens is een typegoedkeuring nodig.'

• Lees ook: LTO eist werkbaar en haalbaar alternatief sleepvoet

Na het verkrijgen van de typegoedkeuring zal een fabrikant pas met de serieproductie starten en kan het opbouwen beginnen. De doorlooptijd hiervan is na 1 november minimaal een half jaar en waarschijnlijk meer. Daarmee zouden de alternatieven niet tijdig gereed zijn, want op 15 februari 2019 moet dan bij enkele honderden systemen de installatie zijn aangepast.

Onaanvaardbaar

Cumela Nederland vindt het onaanvaardbaar dat het uitblijven van regelgeving door het ministerie nu op het bedrijfsleven wordt afgewenteld. 'Zeker omdat bij gebruik van het slangaanvoersysteem het gebruik van verdunning al standaard is om de mest over grote afstand verpompbaar te maken. Wij hebben daarom al meerdere keren gepleit voor een overgangsperiode.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  16° / 10°
  75 %
 • Maandag
  18° / 15°
  50 %
 • Dinsdag
  11° / 8°
  40 %
Meer weer