Sleepvoetverbod+gaat+vanaf+2019+in
Nieuws
© Eigen Foto

Sleepvoetverbod gaat vanaf 2019 in

Het verbod op sleepvoetbemesting op klei- en veengrond gaat op 1 januari 2019 in. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij komt met alternatieve systemen om mest op klei en veen aan te wenden.

Dat laat landbouwminister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer weten. Ze heeft haar besluit afgestemd met staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat.

Concreet betekent het verbod dat drijfmest in sleufjes in de grond moet worden gebracht. Dat kan zowel met de zodenbemester als met de sleufkouterbemester. Bij de laatste geldt nadrukkelijk dat de mest niet over de randen van de sleufjes mag komen. Ook is mest leggen, al dan niet met een sleufkouter, in strookjes op de grond niet meer toegestaan.

Er is een uitzondering. Drijfmest mag nog wel met het slangenaanvoersysteem worden aangewend, waarbij de sleepvoetbemester als bemester wordt toegepast. Voorwaarde is dat de mest met water wordt verdund. In welke verhouding dat is, meldt de minister niet.

Alternatieven

Aanvankelijk zou het verbod begin dit jaar ingaan, maar dat is uitgesteld omdat er onvoldoende alternatieven waren. 'Inmiddels zijn er meerdere alternatieven ontwikkeld', aldus Schouten die ze niet benoemt. 'Drie alternatieven geven eenzelfde reductie van de ammoniakemissie als de in de gewijzigde bijlage toegestane methode om drijfmest in de grond te brengen.'

De alternatieven moeten volgens Schouten nog wel worden geborgd. 'De emissiearme toepassing van enkele alternatieven kan namelijk niet op het oog worden beoordeeld. Het is noodzakelijk dat in de komende maanden duidelijk wordt welke borgingstechnieken de sector voor deze alternatieven wil gaan introduceren, zodat alle alternatieven controleerbaar en dus handhaafbaar zijn.'

Daarom is besloten tot invoering met ingang van 1 januari 2019. De invoering zal ook plaatsvinden als de borgingstechnieken niet tijdig gereed zijn. In dat geval zullen dan alleen de wél controleerbare alternatieven worden ingevoerd, meldt Schouten.

Ammoniak

Het sleepvoetverbod vloeit voort uit het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Doel is om bij te dragen aan vermindering van de ammoniakemissie en daarmee aan de stikstofdepositie op de natuur in Nederland. Het verbod wordt opgenomen in het Besluit gebruik meststoffen (Bgm).

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  13° / 8°
  70 %
 • Vrijdag
  15° / 13°
  30 %
 • Zaterdag
  17° / 12°
  20 %
Meer weer