LTO+eist+werkbaar+en+haalbaar+alternatief+sleepvoet
Nieuws
© Dirk Hol

LTO eist werkbaar en haalbaar alternatief sleepvoet

LTO Nederland gaat met het ministerie van LNV in overleg om tot werkbare en haalbare alternatieven te komen om mest op veen- en kleigronden aan te wenden. Dat is nodig als het verbod op de sleepvoet op 1 januari 2019 ingaat.

Minister Carola Schouten meldde woensdag de Tweede Kamer in een brief dat drijfmest in sleufjes in de grond moet worden gebracht. Dat kan met de zodebemester of de sleufkouterbemester. Mest leggen in strookjes op de grond is niet meer toegestaan.

• Lees ook: Sleepvoetverbod gaat vanaf 2019 in

Er is een uitzondering. Drijfmest mag wel met slangenaanvoer worden aangewend, waarbij de sleepvoetbemester als bemester wordt toegepast. Voorwaarde is dat de mest met water wordt verdund, in een verhouding van twee delen mest en één deel water. Met een juiste toepassing van dit alternatief is hier de ammoniakemissie gelijk aan die van de zodebemester.

Grote druk

'Uiteraard onderschrijven we dat we moeten produceren binnen milieurandvoorwaarden', zegt Herman Bakhuis van LTO-vakgroep Melkveehouderij. 'Afspraken in het Programma Aanpak Stikstof die we als bedrijfsleven breed hebben ondertekend, willen we nakomen.'

Hierop staat grote druk, nu het Europese Hof kijkt of Nederland wel genoeg doet om emissies te verlagen om ontwikkelruimte voor de veehouderij te creëren. Het verbod op sleepvoetbemesting zou begin dit jaar ingaan, maar dat is uitgesteld omdat er onvoldoende alternatieven waren. Inmiddels zijn die er wel, aldus Schouten. 'Drie alternatieven geven eenzelfde reductie van de ammoniakemissie.' Welke dat zijn, meldt ze niet.

Werkbaar

Ook moeten de alternatieven nog worden geborgd. 'We zijn daarover met LNV in gesprek samen met onder meer Cumula, NMV en NZO. Die alternatieven moeten tenslotte wel werkbaar zijn', zegt Bakhuis.

'Als LTO-vakgroep Melkveehouderij hebben we erop ingezet dat bovengemiddelde weidegang als alternatief systeem wordt aangeduid. Ook vinden we dat de traditionele tank met sleepvoet in bepaalde gevallen en omstandigheden zeker nog gebruikt moet kunnen worden.'

Haalbaar

Voor LTO staat voorop dat de juiste getallen rondom gebruikte technieken (sleepvoet, sleufkouter en zodebemester) en het aandeel van de mest dat met water wordt verdund beter in beeld komen.

'Reductie van ammoniakemissie door de sleepslang wordt nu niet in mindering van onze taakstelling gebracht. Ook dit moet worden meegenomen', aldus Bakhuis. 'Over de inhoud en voorwaarden van de mogelijk toegestane alternatieven moet snel duidelijkheid komen, uiteraard nog dit jaar. Ook moeten de alternatieven haalbaar zijn.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  16° / 10°
  75 %
 • Maandag
  18° / 15°
  50 %
 • Dinsdag
  11° / 8°
  40 %
Meer weer