Verdunde drijfmest vermindert ammoniakuitstoot

Het verdunnen van drijfmest met water vermindert de uitstoot van ammoniak en zorgt voor een betere opname van mineralen. Daarmee kan de sleepvoetbemester behouden blijven voor de veenweide- en kleigronden.

Het aanstaande verbod van de sleepvoetbemester op veen en klei per 2018 houdt veel melkveehouders en loonwerkers erg bezig. Daarom hielden Proeftuin Veenweiden en Proeftuin Natura 2000 donderdag een themasessie over mesttoediening bij melkveehouder Jaap Schep in Bergambacht. Hij doet mee aan de proef met het ververdunnen van mest met water.

De proef strekt zich uit over ongeveer 9 hectare, onderverdeeld in 9 velden van ongeveer 1 hectare, die afgebakend worden door sloten en greppels. Over twee snedes wordt de mest in deze drie verdunningen aangebracht. Per snede wordt de hoeveelheid droge stof en kwaliteit (VEM en ruw eiwit) van het gras gemeten. Ook wordt een monster van de drijfmest genomen, zodat bekend is hoeveel kilo stikstof er per hectare wordt verstrekt.

Minder emissie

Uit de eerste proeven blijkt dat de sleepvoetbemester met een kuub mest en een halve kuub water al voor minder ammoniakemissie zorgt dan de zodenbemester.

Als een boer meters en dataloggers in zijn machine moet laten inbouwen om te bewijzen dat je voldoende mest hebt verdund, zijn dat extra kosten

Projectleider Gerard Migchels van Wageningen University & Research.

'We hebben ook 1 kuub mest met een kwart kuub water gemengd. Dat was kantje boord dat het voldoende reductie gaf', zegt projectleider Gerard Migchels van Wageningen University & Research.

'We gaan nu testen met een kuub mest op eenderde water. Het zou mooi zijn als dat lukt, want dan heb je zo weinig mogelijk water nodig en toch evenveel ammoniakemissie als met de zodenbemester.'

Kosten

Ook is het wachten op de definitieve eisen van het ministerie van Economische Zaken om machines te kunnen aanpassen voor het verdunnen van de mest binnen de wettelijke normen, zegt Migchels verder.

'Dat wordt spannend. Want als een boer meters en dataloggers in zijn machine moet laten inbouwen om te bewijzen dat je voldoende mest hebt verdund, zijn dat extra kosten. Ik verwacht in de orde van grootte van zo'n 10.000 euro.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  16° / 10°
  75 %
 • Maandag
  18° / 15°
  50 %
 • Dinsdag
  11° / 8°
  40 %
Meer weer