Mike Schellart

Mike Schellart

Mike Schellart is coördinerend redacteur Veehouderij. Hij volgt de politiek, economie en veehouderij.

Contact

Artikelen door Mike Schellart

Meer stikstofruimte uit PAS voorlopig van de baan

Veehouderij

Een deel van de ontwikkelruimte voor veehouderijen bij Natura 2000-gebieden wordt voorlopig niet beschikbaar gesteld.

KTC Zegveld verdubbelt omvang met koop buurbedrijf

Veehouderij

KTC Zegveld verdubbelt in omvang om het groeiend aantal onderzoeken en proeven voor de melkveehouderij op veen uit te voeren. De coöperatie heeft daarom het melkveebedrijf gekocht dat naast de proefboerderij ligt.

Notering verse boter zakt nog verder

Veehouderij

De zuivelnoteringen laten deze week opnieuw voornamelijk een dalende trend zien. Alleen weipoeder blijft deze week ongewijzigd.

Droogte dwingt 'nieuwe weiders' tot time-out

Veehouderij

Twee demonstratiebedrijven van het Nieuw Nederlands Weiden hebben de koeien tijdelijk op stal gezet. Dat gebeurt vanwege de droogte, waardoor de groei van het gras er volledig tot stilstand is gekomen.

Boeren-Leidse schiet 20 cent omhoog

Veehouderij

De noteringen voor boerenkaas blijven ook deze maand gelijk, behalve die van de Leidse. Omdat het maken van deze kaas vrij bewerkelijk is en de kostprijs hoog ligt, stijgt de kiloprijs 20 cent.

Noteringen boerenkaas blijven deze maand gelijk

Veehouderij

De noteringen voor boerenkaas blijven deze maand net als in mei gelijk. Toch is de stemming positiever dan de afgelopen maanden.

Koeien vreten ook vezelrijke lisdodden

Veehouderij

Koeien nemen ook verse of ingekuilde lisdodden op als zij dat krijgen opgediend in hun rantsoen. Het gewas is vezelrijk en zorgt voor een hogere vertering van organische stoffen.

LTO eist werkbaar en haalbaar alternatief sleepvoet

Veehouderij

LTO Nederland gaat met het ministerie van LNV in overleg om tot werkbare en haalbare alternatieven te komen om mest op veen- en kleigronden aan te wenden. Dat is nodig als het verbod op de sleepvoet op 1 januari 2019 ingaat.

Melkveehouder gaat 'gezond en veilig werken'

Veehouderij

Met de start van campagne 'Gezond en veilig werken in de melkveehouderij' willen ZuivelNL en Stigas het belang van gezond en veilig werken onderstrepen. Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) maakt daar onderdeel van uit.

Sleepvoetverbod gaat vanaf 2019 in

Veehouderij

Het verbod op sleepvoetbemesting op klei- en veengrond gaat op 1 januari 2019 in. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij komt met alternatieve systemen om mest op klei en veen aan te wenden.

Zes boeren showen Nieuw Nederlands Weiden

Veehouderij

Stichting Weidegang heeft zes melkveebedrijven geselecteerd om haar nieuwe weideconcept Nieuw Nederlands Weiden te demonstreren.

Schouten wijst definitie GRONdig af

Veehouderij

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wijst de definitie voor grondgebondenheid van Netwerk GRONdig af.

LTO zoekt oplossing voor knelgevallen

Veehouderij

Update - LTO Nederland blijft knokken en zoeken naar oplossingen voor de melkveehouders die als knelgeval 'echt in zwaar weer verkeren', verzekert voorzitter Wil Meulenbroeks van LTO-vakgroep Melkveehouderij. Deze moeten echter op individueel niveau...

Veehouderij blijft in 2018 onder fosfaatplafond

Veehouderij

De fosfaatproductie uit mest komt in 2018 uit op 167 miljoen kilo fosfaat. Dat is 6 miljoen kilo onder het Europese Unie vastgestelde fosfaatplafond van 172,9 miljoen kilo.

Zorgen over groeiende voorraad boerenkaas

Veehouderij

De markt voor boerenkaas is nog altijd goed, maar er zijn zorgen over de groeiende voorraad. De noteringen blijven op hetzelfde niveau als die van de afgelopen maanden.

Zuivelprijzen plussen naar nog hogere notering

Veehouderij

De zuivelnoteringen van Zuivel.nl laten deze week nog hogere prijzen zien. Alle noteringen plussen ten opzichte van vorige week.

Dubbel Doel Dieren om vee beter te verwaarden

Veehouderij

Om vee beter te verwaarden, start LTO Noord in regio West project Dubbel Doel Dieren. Veehouders worden hierbij begeleid in het anders verzorgen van de dieren en het vinden van een (lokale) afzetmarkt voor de producten.

Dijkbegrazing zorgt voor beroering bij schapenhouders

Veehouderij

Onder schapenhouders is grote beroering ontstaan over een bericht van RVO.nl dat primaire waterkeringen als zeedijken niet worden beschouwd als landbouwgrond, maar als natuurgrond.

Boer vraagt met reuzengrutto bij A12 aandacht voor weidevogel

Veehouderij

Met een blauwe reuzengrutto als kunstobject langs de A12 bij De Meern, vragen melkveehouders aandacht voor hun inspanningen voor het beheer van weidevogels op hun land.

Leden De Samenwerking profiteren van goed resultaat

Veehouderij

De leden van voercoöperatie De Samenwerking in Haastrecht kunnen rekenen op een nabetaling van 2 euro per ton mengvoer. Dat gebeurt vanwege het positieve financiële resultaat over 2017 van 590.000 euro.

Nederlands kalfsvlees deze zomer naar China

Veehouderij

Kalfsvlees uit Nederland mag binnen afzienbare tijd geëxporteerd worden naar China. Nog voor de zomer wordt de overeenkomst hierover getekend.

Veehouder trouw aan voerleverancier

Veehouderij

Ruim 90 procent van de veehouders is over een jaar vrijwel zeker of zeer waarschijnlijk nog klant van de voerleverancier waar ze nu ook zaken mee doet. Slechts 3 procent is dat niet en 5 procent weet het nog niet.

Fosfaatrechten fiscaal aftrekbaar

Veehouderij

Melkveehouders kunnen aangekochte fosfaatrechten fiscaal aftrekken. LTO Nederland en de vereniging van accountantskantoren VLB hebben met de Belastingdienst hierover overeenstemming bereikt.

Campagne ammoniakreductie westelijke veenweiden

Veehouderij

Met de campagne 'Op grond van morgen' worden melkveehouders in de westelijke veenweiden aangespoord de komende jaren een ammoniakreductie van 25 procent te behalen. Daarvoor worden drie maatregelen geponeerd. Die zijn hard nodig, anders kan dat...

'Reductie levert uiteindelijk geld op'

Veehouderij

'Uiteindelijk haal je economisch voordeel uit de maatregelen om de ammoniakuitstoot te reduceren. Dus waarom zouden we dit niet met z'n allen doen?' Dit vraagt Wouter Beukeboom, melkveehouder in Zuid-Holland, zich af.

Melkprijs blijft hoog ondanks daling

Veehouderij

De gemiddelde melkprijs blijft hoger dan vorig jaar, ondanks dat de gemiddelde prijs in februari opnieuw is gedaald ten opzichte van de vorige maand.

'Fosfaatrechten kopen loont niet'

Veehouderij

Melkveehouders die fosfaatrechten kopen om hun veestapel uit te breiden, kunnen die investering bij de huidige prijs economisch lastig rond rekenen.

CBb schrapt maatregelen tegen aantal pluimveeslachterijen

Veehouderij

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) schrapt de maatregelen tegen een aantal pluimveeslachterijen om hun procedures omtrent Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) aan te passen.

Schapen in Limburg zijn gedood door wolf

Veehouderij

De schapen die in Lottum, Venlo en bij Heythuysen (Limburg) dood werden gevonden zijn gedood door een wolf. Dat meldt provincie Limburg.

Teruggekeerde wolf moet zijn hok in

Veehouderij

Schapenhouders in Nederland moeten leren leven met de wolf. De gevolgen zijn groot, vrezen LTO en veel veehouders. Is Nederland wel geschikt als leefgebied voor het roofdier?

Bouw van Floating Farm in Rotterdam gestart

Veehouderij

De bouw van de Floating Farm in Rotterdam is officieel gestart. In een droogdok worden drie betonnen drijflichamen gemaakt die samen de basis vormen van de eerste drijvende zuivelboerderij ter wereld.

A-ware bouwt nieuwe kaasmakerij in Heerenveen

Veehouderij

Royal A-ware gaat een nieuwe kaasmakerij voor mozzarella bouwen in Heerenveen. De mozzarella wordt vooral afgezet op internationale groeimarkten.

WeidevoerKompas leidt tot hogere mineralenefficiëntie

Veehouderij

Door slim te sturen op de bijvoeding van melkkoeien en bemesting is een hoge mineralenefficiëntie in combinatie met veel weiden goed mogelijk.

Westen wil ammoniakuitstoot met kwart verminderen

Veehouderij

LTO Noord regio West, PPP-Agro Advies en Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) starten deze week een campagne om een ammoniakreductie van 25 procent in de melkveehouderij in West-Nederland te realiseren.

Schapenhouders vrezen slagveld door wolf

Veehouderij

De komst en vestiging van de wolf in Nederland zorgt voor 'angst onder schapenhouders'. LTO Nederland eist daarom van de provincies dat zij maatregelen nemen om schapen en ander vee te beschermen en dat zij 'alle kosten en schades' vergoeden.

Prijzen boerenkaas blijven gelijk

Veehouderij

Ondanks de daling van de melkprijzen, blijven de noteringen voor boerenkaas in maart gelijk aan die van februari. Vooral de komende periode rond Pasen is een goede tijd voor boerenkaas.

'Konijn is duurzaam, gezond en luxe stukje vlees'

Veehouderij

De konijnenhouderij is de kleinste vakgroep bij LTO Nederland, maar heeft met 90 procent van de aangesloten bedrijven een groot draagvlak. En de vakgroep is vooruitstrevend, zegt voorzitter Arie Kool in deze aflevering van de serie LTO Bestuurders.

Wolf slaat toe in Limburg

Veehouderij

Een wolf heeft hoogstwaarschijnlijk bij twee schapenhouders in Limburg vier schapen en zeven lammetjes gedood. Dat meldt een woordvoerder van platform Nowolvesnl.

Dierenbescherming wil geen vossenjacht

Algemeen

'Weidevogels bescherm je niet door vossen intensief te bejagen, maar door hun leefomgeving te verbeteren.' Dat stelt de Dierenbescherming in reactie op een lobby-offensief van de Jagersvereniging aan de vooravond van een debat in de Tweede Kamer.

'Ammoniakreductie hard nodig om veestapel te behouden'

Veehouderij

Boeren moeten met de reductie van ammoniak aan de slag, anders dreigt de overheid in te grijpen en verliest de melkveehouderij nog meer koeien.

Kamer blijft tegen verplichte weidegang

Veehouderij

Weidegang moet niet wettelijk verplicht worden gesteld. Een motie van SP en GroenLinks haalde het dinsdag niet in de Tweede Kamer.

Jagers denken predatiedruk weidevogels te kunnen halveren

Algemeen

Met goed uitgevoerde maatregelen is de predatiedruk op weidevogels in Nederland volgens de Jagersvereniging binnen drie jaar te halveren.

Ruw eiwit moet omlaag op veen

Veehouderij

Het eiwitgehalte in de rantsoenen van de melkveehouders in de veenweiden moeten omlaag. Anders dreigt er een ammoniakprobleem en kan het de sector koeien gaan kosten.

Boer mist de kennis voor natuurlijke veehouderij

Veehouderij

Veel veehouders zien wel wat in een natuurlijke behandeling van veeziektes in plaats van antibioticagebruik. Maar ze zoeken vooral nog naar kennis, ervaring en ondersteuning bij het vermarkten van deze 'natuurlijke producten'.

'Drie routes' om kringloop zonder grond rond te krijgen

Algemeen

Teelt op water, indoorteelt en opwaardering van bestaande biomassa zijn de drie oplossingen om de kringloop op melkveehouderijen zonder grond rond te krijgen.

Milieudefensie wil met petitie meer duurzame melkproductie

Veehouderij

Milieudefensie heeft dinsdag het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) een petitie aangeboden waarin zij pleit voor 'duurzaam geproduceerde melk voor een eerlijke prijs'. De petitie is ondertekend door 55.000 mensen.

Bodemmeter bepaalt moment van uitrijden

Veehouderij

Zeventig melkveehouders in West-Nederland hebben in hun land meters voor bodemtemperatuur en -vocht geplaatst. Met de meetgegevens bepalen ze wanneer ze het beste kunnen uitrijden.

Markt fosfaatrechten kabbelt voort

Veehouderij

De markt in fosfaatrechten is deze maand een stuk rustiger dan in januari. Veel melkveehouders zijn afwachtend en willen zekerheid over een nieuwe derogatie.

'Om PAS rustig te krijgen, moet nog wel wat gebeuren'

Veehouderij

Om het systeem van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) rustiger te krijgen, moet volgens Peter Munters nog wel het een en ander gebeuren.

Nederlandse melkveehouder eindigt in middenmoot

Veehouderij

Een gemiddeld Nederlands melkveebedrijf produceert rond de 900.000 kilo melk. Daarmee eindigt Nederland in de middenmoot op de ranglijst van belangrijke zuivellanden.

Overijsselse melkveehouders scoren op milieu

Veehouderij

De 430 melkveehouders die meedoen aan project Vruchtbare Kringloop Overijssel hebben de afgelopen drie jaar op bedrijfsniveau resultaten geboekt. Dat deden ze op de eigen bedrijfsprestaties en op het gebied van bodem, water en lucht.

'Ons hoge knuffelgehalte moeten we zo houden'

Veehouderij

Professional, neventakker of hobbyist, iedere schapenhouder moet zijn verantwoordelijkheid nemen, betoogt Saskia Duives-Cahuzak uit het Brabantse Vlijmen, de nieuwe voorzitter van LTO-vakgroep Schapenhouderij in deze aflevering van de serie LTO...

Melkveehouders eisen eerherstel en excuses overheid

Veehouderij

Een groep 'gedupeerde melkveehouders' eist in een petitie dat de overheid duidelijkheid schept over het werkelijke aantal frauderende bedrijven en het imago van de melkveehouderij herstelt. 'Excuses zijn daarbij gewenst.'

Weinig melkveehouders wijzigen rantsoen bij klauwproblemen

Veehouderij

Melkveehouders zijn zich bewust van het belang van klauwgezondheid, maar maken nog onvoldoende gebruik van voedingsmaatregelen om klauwproblemen te voorkomen.

'Chinese trek in melk heeft grote gevolgen'

Veehouderij

De voorspelde toename in de melkbehoefte in China zal hoe dan ook wereldwijd grote gevolgen hebben voor de internationale handel in melk en veevoer, het landgebruik en de emissies van broeikasgassen en stikstof.

GroenLinks wil schadefonds voor slachtoffers dierziekten

Veehouderij

GroenLinks wil dat mensen die ziek zijn geworden door een uitbraak van dierziekten een schadevergoeding krijgen. Hiervoor moet een gezondheidsfonds worden opgetuigd.

Boterprijs stijgt flink door

Veehouderij

De nieuwste zuivelnoteringen van Zuivel.nl blijven ongewijzigd of laten deze week een plus zien ten opzichte van vorige week. De prijs van boter gaat met 14 euro omhoog naar 435 euro per 100 kilo.

Schouten betreurt blokkade 150 melkveebedrijven

Veehouderij

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit betreurt de onterechte blokkade van 150 veehouderijen. Na controle zijn bij deze bedrijven geen onregelmatigheden in het I&R-systeem geconstateerd.

Kalf bij koe is keuze van melkveehouder

Veehouderij

Melkveehouders moeten zelf uitmaken of het kalf bij de koe blijft of niet, vinden minister Carola Schouten (LNV), veehouders en deskundigen in de keten. Bovendien zitten er nogal wat haken en ogen aan.

LTO stoort zich aan onduidelijkheid sleepvoet

Veehouderij

LTO Nederland vindt dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit snel duidelijkheid moet geven over het voorgenomen verbod van de sleepvoetbemester op veen en klei.

Ammoniakemissie grasland beïnvloed door wind

Veehouderij

Hogere windsnelheden en temperaturen leiden tot hogere ammoniakemissies op grasland. Ook grashoogte heeft een effect op de uitspoeling bij sleepvoet- en zodenbemesting.

Tweet zorgt voor onduidelijkheid sleepvoetbemesterverbod

Veehouderij

Het verbod op de sleepvoetbemester op veen en klei is nog niet van kracht. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft dinsdag een tweet ingetrokken waarin de organisatie liet weten dat vanaf 16 februari de sleepvoetbemester verboden is.

Oud-Hollandse koeienrassen 'sterven uit'

Veehouderij

Oud-Hollandse rundveerassen krijgen geen uitzonderingspositie in het fosfaatrechtenstelsel. Een motie van de PvdA is door de Tweede Kamer aangehouden.

Boerenkaasprijs zakt 10 cent

Veehouderij

De prijzen van boerenkaas dalen deze maand 10 cent, meldt de noteringscommissie voor Boerenkaas. Toch is de markt voor nog steeds gezond.

Koeien & Kansen bedrijven leveren gemiddeld 10 koeien in

Veehouderij

De Koeien en Kansen-bedrijven krijgen per 1 januari van dit jaar 6,9 procent minder fosfaatrechten toegekend dan de forfaitaire productie in 2015. Dat betekent dat ze in 2018 gemiddeld 10 koeien minder mogen aanhouden ten opzichte van 2015. Het...

'Extensief is niet vanzelfsprekend schoon'

Veehouderij

Intensieve veehouderijen zijn niet per definitie vervuilend en extensieve bedrijven zijn niet vanzelfsprekend schoon, betoogt Henk Jolink, melkveehouder in Drempt en voorzitter van de stuurgroep Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers.

'Fraude zet duurzame imago melkveesector op spel'

Veehouderij

Het gesjoemel met de verplichte registratie van kalveren en melkvee is schadelijk voor het imago van de melkveesector en belemmert de ontwikkeling van duurzame initiatieven.

Schouten: kalverfraude scherper naarmate onderzoek vordert

Veehouderij

De situatie en aanpak rond het gesjoemel met de verplichte registratie van kalveren en melkvee worden volgens minister Carola Schouten 'steeds scherper naarmate het onderzoek vordert'.

Zuivelnoteringen licht in de plus

Veehouderij

De nieuwste zuivelnoteringen van Zuivel.nl blijven ongewijzigd of laten deze week een lichte plus zien ten opzichte van vorige week. De prijs van boter en vol melkpoeder gaan iets omhoog.

Brussel niet verplicht mager melkpoeder aan te kopen

Veehouderij

De Europese Commissie is niet verplicht om dit jaar mager melkpoeder op te kopen. De Europese ministers van Landbouw hebben besloten geen mager melkpoeder op te kopen tegen een vaste interventieprijs.

Melkproductie gelijk bij stripgrazen of kurzrasen

Veehouderij

De melkproductie per hectare van koeien blijft gelijk als het beweidingsysteem van stripgrazen of kurzrasen wordt gehanteerd. Dat blijkt uit een voor het tweede jaar uit de beweidingsproef op het KTC Zegveld.

'Rechten uit fosfaatbank worden verloot'

Veehouderij

Alle fosfaatrechten die uit de fosfaatbank worden uitgegeven, gaan naar grondgebonden melkveehouders. De rechten worden als 'ontheffingen' verleend en hoogstwaarschijnlijk een maal per jaar via loting verdeeld.

Schouten zoekt oplossing oud-Hollandse runderrassen

Veehouderij

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) zoekt naar mogelijkheden om het behoud van oud-Hollandse rundveerassen te ondersteunen.

Accountants stappen naar rechter om dreigende leegstand

Algemeen

De WOZ-waarde van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen moet op nihil worden gezet. Om dat af te dwingen, stapt de Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus (VLB) naar de rechter.

Veehouders melken jaarrekening onvoldoende uit

Veehouderij

De totale winst onder de streep minimaliseren om zo de belastingdruk te verlagen, is niet altijd een slimme zet. Dat stelt agrarisch adviseur Sepp Willemssen van Accon avm.

Overheid vordert CRV-data na kalverfraude

Veehouderij

De overheid heeft veeverbeteringsorganisatie CRV gesommeerd data aan te leveren om frauderende bedrijven met kalveren en vaarzen op te sporen.

D66 en PvdD zinspelen op inperking maisteelt

Veehouderij

D66 en de Partij voor de Dieren (PvdD) willen de teelt van mais in Noord-Brabant en Limburg inperken. Dat willen ze om de uitspoeling van nutriënten in het grondwater te verminderen. Minister Carola Schouten (LNV) ziet vooralsnog niets in het...

Bijna alle zuivelnoteringen in de plus

Veehouderij

De nieuwste zuivelnoteringen van Zuivel.nl laten deze week een plus zien ten opzichte van vorige week. De prijs van boter, vol melkpoeder en weipoeder stijgen.

VleesveeNL pakt kennisvacuüm rundvlees aan

Veehouderij

De Nederlandse vleesveesector is woensdag gestart met Stichting VleesveeNL. Daarmee wil de keten de ondernemerskracht van de vleesveesector in de volle breedte versterken door gezamenlijk de belangen te behartigen.

Geen nieuwe deelnemers pilot evenwichtsbemesting

Veehouderij

De pilot evenwichtsbemesting fosfaat (BEP) wordt dit jaar alleen opengesteld voor de bestaande deelnemers en enkele van project Koeien & Kansen.

Eko Holland-melkveehouder legt zichzelf strengere eisen op

Veehouderij

De 180 biologische melkveehouders van coöperatie Eko-Holland sluiten zich aan bij het vernieuwde EKO-keurmerk. Daarmee leggen deze boeren zichzelf extra eisen om energieneutraal te produceren.

Biologische melkveehouder hanteert aanvullende normen

Veehouderij

De biologische melkveehouderij start dit jaar met 'Aanvullende Normen' bovenop de wet- en regelgeving die de Europese Unie stelt op het gebied voor nieuwe ontwikkelingen.

Proefproces over pacht en fosfaatrecht

Algemeen

Een proefproces tussen een pachter en verpachter moet antwoord geven op de vraag of de grondeigenaar kan meedelen in de winst als fosfaatrechten worden verkocht.

Fosfaatrechtenhandel komt langzaam op gang

Veehouderij

De handel in fosfaatrechten komt nog maar langzaam in beweging. Kopers en verkopers zijn nog wel afwachtend, zoals werd verwacht.

Groninger paard ras van het jaar

Veehouderij

Het Groninger paard is uitgeroepen tot het ras van 2018. Dat meldt Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH).

Prijs boerenkaas nog altijd stabiel

Veehouderij

De verkoop van boerenkaas komt in het nieuwe jaar 'alweer vlot op gang'. De prijzen van boerenzuivel blijven dan ook deze maand op het hoge niveau van september.

Willem Urlings nieuwe voorzitter Jagersvereniging

Algemeen

Willem Urlings is benoemd als voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. Hij volgt Daan van Doorn op, die in december 2017 bekend maakte zijn functie als voorzitter neer te leggen in verband met zijn verhuizing naar Zwitserland.

Boer investeert minder in melkstal

Veehouderij

Melkveehouders investeerden aanzienlijk minder in nieuwe melkstallen in 2017. Er zijn slechts 441 nieuwe opleveringen, renovaties en uitbreidingen van melkstallen uitgevoerd bij melkveebedrijven.

Nog 33 veehouderijen overschrijden fijnstofwaarden

Veehouderij

Nog 33 veehouderijen staan op de lijst die een overschrijding veroorzaken of dreigen te veroorzaken van één of meer van de grenswaarden voor fijnstof.

'Boeren mogen zich druk maken over de melkafzet'

Veehouderij

Boeren met ruimte in de stal zullen rechten willen kopen, verwacht Michel de Haan, projectleider Koeien & Kansen bij Wageningen Livestock Research. Maar ze mogen zich meer bekommeren over de afzet van hun melk.

Melkschapenstallen op Milieulijst

Veehouderij

Melkschapenstallen zijn sinds 1 januari van dit jaar opgenomen in de Milieulijst. Daardoor is het mogelijk om investeringen in de (ver-)bouw van stallen voor melkschapen aan te melden voor de MIA-\Vamilregeling.

Geen voer-mestcontract bij grondgebonden groei

Veehouderij

Melkveehouders die willen voldoen aan de Wet grondgebonden groei, mogen hiervoor geen voer-mestcontracten gebruiken.

Vleeskuikenproeflocatie Schothorst in gebruik

Veehouderij

Onderzoeksinstituut Schothorst Feed Research in Lelystad heeft onlangs na een ingrijpende renovatie, een vernieuwde proeffaciliteit voor vleeskuikens in gebruik genomen.

Rabobank verwacht eveneens melkprijsdaling

Veehouderij

De Rabobank verwacht dat de melkprijs in het eerste halfjaar van 2018 daalt door de lagere mondiale prijzen voor basiszuivelproducten en termijncontracten. Eerder deze week meldde ook ABN Amro een lagere melkprijs voor volgend jaar.

ABN Amro verwacht aanzienlijke melkprijsdaling

Veehouderij

Een 'aanzienlijke daling van de melkprijs vroeg in 2018 is onvermijdelijk', stelt directeur Agrarische Bedrijven Pierre Berntsen van ABN Amro.

'Eiwitgehalte in rantsoen moet omlaag'

Veehouderij

Het eiwitgehalte in het rantsoen daalt nauwelijks, blijkt uit een enquête onder de honderd deelnemers van Proeftuin Veenweiden in West-Nederland.

Countus: geen afschrijving op fosfaatrechten

Veehouderij

Fosfaatrechten worden voorlopig niet fiscaal afschrijfbaar, meldt Countus. Verder kan er ook in 2017 nog niet worden afgeschreven op de investering in varkens- en pluimveerechten.

Ministerie steekt 12 miljard in hernieuwbare energie

Algemeen

De stimuleringsregeling voor hernieuwbare energieproductie (SDE+-regeling) gaat volgend jaar twee keer open. Er komt voor 2018 in totaal 12 miljard euro beschikbaar.

Uitbetaling toeslagrechten gestart

Algemeen

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is gestart met het uitbetalen van de goedgekeurde aanvragen voor uitbetaling van toeslagrechten, vergroeningsbetaling en extra betaling jonge landbouwers (BBR).

Fonterra moet Danone 105 miljoen euro betalen

Veehouderij

De Nieuw-Zeelandse zuivelonderneming Fonterra moet de Franse Danone groep een schadevergoeding van zo'n 105 miljoen euro betalen. Dat heeft een rechtbank in Singapore bepaald.

Ook 10 procent afroming bij leasen van fosfaatrechten

Veehouderij

Melkveehouders krijgen volgend jaar ook bij het leasen van fosfaatrechten te maken met een afroming van 10 procent. Daarnaast betalen boeren voor elke overdracht 100 euro aan leges.

Boerenkaasmarkt is nog altijd gezond

Veehouderij

De zuivelmarkt mag dan in mineur zijn, de Boerenkaasmarkt is nog altijd gezond. Dat stelt de noteringscommissie voor Boerenkaas. De prijzen voor boerenzuivel blijven ook deze maand op het hoge niveau van september.

Wereld Natuur Fonds: GLB houdt natuurverlies in stand

Algemeen

Subsidies uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) houden het natuurverlies in Nederland in stand. Dat stelt het Wereld Natuur Fonds (WNF) op basis van onderzoek van Wageningen Environmental Research (Alterra).

Rabobank verwacht wereldwijde toename dierlijk eiwit

Veehouderij

De productie van dierlijke eiwitten neemt wereldwijd toe. Vooral in Brazilië, China en de Verenigde Staten wordt een sterke groei voorzien.

Yvon Jaspers met Nuffield-beurs naar buitenland

Algemeen

Zes Nederlanders uit de agrarische sector zijn geselecteerd voor een Nuffield Farming scholarship 2018. Onder hen Yvon Jaspers, presentatrice van het programma 'Boer zoekt Vrouw'.

Omzet melkveesector neemt toe

Veehouderij

De omzet van de melkveesector steeg de afgelopen drie kwartalen van dit jaar gemiddeld met 30 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2016.

Melkveebedrijf groeit niet of nauwelijks

Veehouderij

De schaalvergroting in de melkveehouderij stagneert. Een doorsnee melkveebedrijf werd in 2017 niet of nauwelijks groter vergeleken met de jaren daarvoor. Varkenshouderijen daarentegen wel.

EKO-keurmerk gaat verbreden

Algemeen

Stichting EKO-keurmerk gaat haar keurmerk verbreden. Reden hiervoor is dat consumenten het steeds belangrijker vinden dat hun voedsel op een goede manier geproduceerd is.

'Nieuw omgevingsbeleid wordt complexer'

Algemeen

Er zit spanning tussen het gedachtegoed achter de nieuwe omgevingsvisie en de grote maatschappelijke opgaven voor klimaat en biodiversiteit.

Geen leges als bestemmingsplan niet actueel is

Algemeen

Gemeenten die bestemmingsplannen niet binnen tien jaar vaststellen, mogen geen leges vorderen voor diensten die verband houden met dat bestemmingsplan.

Wateren schoner, maar nog onvoldoende

Algemeen

De waterkwaliteit in grote delen van het land is de afgelopen jaren duidelijk verbeterd. Toch is dat nog niet goed genoeg om alle doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) in 2027 te halen.

Rusland biedt kansen voor Nederlands fokvee

Veehouderij

De Russische melkveehouderij biedt kansen voor het Nederlands bedrijfsleven. De komende jaren is in Rusland onder meer grote behoefte aan hoogwaardig fokvee.

Aarde warmt sneller op door methaanbubbels

Algemeen

Door de klimaatverandering en stijgende temperatuur worden er over de hele wereld meer methaanbubbels gevormd. Het vrijkomen van dit broeikasgas zorgt weer voor een verdere temperatuursverhoging.

Mineralencheck biedt nu ook inzicht in fosforuitscheiding

Veehouderij

De Mineralencheck van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) is uitgebreid met fosfor. Melkveehouders krijgen hierdoor nu via tankmelk eenvoudig inzicht in de fosforuitscheiding van hun koppel melkvee.

'Geen assurantiebelasting voor brede weersverzekering'

Algemeen

Tweede Kamerlid Elbert Dijkgraaf (SGP) pleit dinsdag in dit debat over het Belastingplan 2018 voor vrijstelling van de assurantiebelasting voor brede weersverzekeringen en voor behoud van de btw-landbouwregeling.

'Nederlandse wateren zijn in decennia niet zo schoon'

Algemeen

'In Nederland is al veel bereikt in het verbeteren van de waterkwaliteit', aldus minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). 'De Nederlandse wateren zijn in decennia niet zo schoon geweest.'

Fosfaatexport vrijwel gelijk aan 2016

Veehouderij

Nederlandse exporteurs hebben van januari tot en met september dit jaar ruim 2,73 miljoen ton mest naar het buitenland gebracht met 33.77 miljoen kilo fosfaat en 33,36 miljoen kilo stikstof.

Geitenbokjes krijgen beter leven

Veehouderij

Geitenbokjes die niet voor de fokkerij nodig zijn, krijgen een beter leven. De Nederlandse Geitenzuivelorganisatie (NGZO) en vakgroep Melkgeitenhouderij van LTO Nederland hebben hiervoor een plan van aanpak gepresenteerd.

Gert Jan Al beheert weidevogels het best in Laag Holland

Algemeen

De winnaar van de Gouden gruttopul 2017 is de melkveebedrijf van Gert Jan Al uit Krommeniedijk. Dit is het vijfde jaar dat deze trofee werd uitgereikt door de vrijwilligersraad van Water, Land & Dijken (WLD), het agrarisch collectief in het...

Nieuwkomers in de landbouw voegen iets toe aan de sector

Algemeen

Personen van buiten de landbouw die een landbouwbedrijf beginnen, voegen iets toe aan de sector. Ze brengen nieuwe kennis en technieken in, dragen bij aan de ontwikkeling van duurzame landbouw en versterken de betrokkenheid van de lokale gemeenschap...

50 ton mais van een hectare is fabeltje

Veehouderij

De maisopbrengsten van 2017 zijn goed en voldoen aan de verwachtingen. Maar ondanks dit 'topjaar' halen de loonwerkers van Groeikracht bij 65 procent van de percelen geen 50 ton van een hectare.

Durven mannen te verbinden?

Veehouderij

Ik ben deelnemer aan de Praktijkschool voor verbindend ondernemen. Als enige man in een groep enthousiaste vrouwen! Nu heb ik daar op zich geen probleem mee. Maar als het gaat om verbindend ondernemen of zaken als communicatie, dan ben ik nogal eens...

'Beste meisjes' zijn de dupe van nationale kop

Veehouderij

Onze melkkoeien behoren volgens Brussel tot de 'beste meisjes van de klas' als het om methaanuitstoot gaat. Behalve in Nederland zelf dat een ander cijfer hanteert. Betaalt de Nederlandse koe straks de prijs voor het klimaatakkoord?

Supportteam gaat met boer waterkwaliteit verbeteren

Algemeen

LTO Nederland, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Kadaster hebben samen een supportteam opgericht voor de uitvoering van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).

Noord-Hollandse melk voor weidevogels

Veehouderij

Melkveehouders uit Amstelland starten met subsidie van provincie Noord-Holland een zuivelfabriek, waarvan de producten in de regio Amsterdam worden verkocht. Een deel van de winst steken zij in betere omstandigheden voor weidevogels.

Nevedi kan het niet alleen in Europa

Veehouderij

De Nederlandse diervoederindustrie (Nevedi) pleit voor een krachtig Europa dat een gelijk speelveld creëert voor de dierlijke productieketens. 'Dat kunnen we niet alleen realiseren.'

Koning gekozen tot VN-Vrouwenvertegenwoordiger

Algemeen

Willemien Koning is gekozen tot de officiële vrouwenvertegenwoordiger voor de Verenigde Naties (VN) in 2018. Koning is momenteel ook dossierhouder Vrouw & Bedrijf binnen LTO Nederland en voorzitter van LTO Noord Vrouw & Bedrijf.

Premie wachtgeldfonds 2018 omhoog

Algemeen

Het UWV heeft de premie van het wachtgeldfonds WW voor 2018 verhoogd. Reden hiervoor is dat het vermogen in 2017 te ver is ingeteerd.

Noteringen boerenkaas blijven stabiel

Veehouderij

De prijzen voor boerenzuivel blijven ook deze maand op het hoge niveau van september. Toch waarschuwt de noteringscommissie voor Boerenkaas. 'De zuivelmarkt is in beweging en lijkt op veel fronten over zijn hoogtepunt heen te zijn.'

Grondprijs stijgt naar 64.000 euro per hectare

Algemeen

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is stegen naar 64.000 euro per hectare in het derde kwartaal van 2017. In het vorige kwartaal lag de gemiddelde prijs op 57.800 euro.

Nederlandse melkkoe 'beste meisje' van de klas

Veehouderij

Onze melkkoeien behoren volgens de Europese Commissie op het gebied van methaanuitstoot tot de 'beste meisjes' van de klas. Nederlands eigen berekeningen leiden juist tot de tegenovergestelde conclusie.

'Sector moet kracht en potentie van vrouwen beter benutten'

Algemeen

Willemien Koning zwaaide onlangs af als voorzitter van Copa Women's Committee, de Europese koepel van Vrouw & Bedrijf. Ze voerde vooral een lobby om de positie van de vrouw op agrarische bedrijven te versterken. 'Als ik iets doe, wil ik dat het...

'Leegstand platteland groter dan van kantoren en winkels'

Algemeen

Herbestemmen of slopen. Dat zijn de oplossingen voor de groeiende leegstand van agrarische gebouwen. Zo niet, dan staat in 2030 de helft van alle vrijkomende gebouwen leeg. 'Daarmee is die leegstand groter dan op de kantoren- en winkelmarkt.'

Veenbodem platteland zakt harder dan onder stad

Algemeen

Veengrond onder landbouwgebieden en kleine steden zakt meer in dan onder grote steden. Die conclusie trekt Kay Koster die vrijdag promoveert aan de Universiteit Utrecht.

Rutte schrapt wet Veedichte gebieden

Veehouderij

De wet Veedichte gebieden is van de baan. Minister-president Mark Rutte laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat vanwege afspraken in het regeerakkoord het kabinet heeft besloten de de wet niet verder in procedure te brengen.

Annet Velthuis lector Management van Rundergezondheid

Veehouderij

Hoogleraar Annet Velthuis is benoemd tot lector Management van Rundergezondheid bij Aeres Hogeschool Dronten.

'Maatregelen Rutte III brengen helft klimaatdoelen in zicht'

Algemeen

De maatregelen die het kabinet Rutte III afkondigt om het emissiedoel van 49 procent reductie in 2030 te halen, passen in het Parijs-akkoord om de temperatuurstijging te beperken tot ruim onder de 2 graden.

Actie tegen duurzame melk Albert Heijn

Veehouderij

Milieudefensie gaat volgende week dinsdag voor het hoofdkantoor van Albert Heijn in Zaandam actie voeren. Boeren en burgers delen dan honderden pakken duurzame melk uit aan het personeel van Nederlands grootste kruidenier.

LTO Ledenvoordeel start Inkoopcollectief Mestsilo Afdekken

Veehouderij

LTO Ledenvoordeel start met het inkoopcollectief Mestsilo Afdekken om leden te ondersteunen die nog niet aan de regelgeving voldoen.

De Veearts Vertelt biedt blik achter de schermen

Veehouderij

Veeartsen zijn deze week gestart met social media project: De Veearts Vertelt. Via Twitter en Facebook tonen zij burgers daar regelmatig wat diergezondheid inhoudt en wat veeartsen doen als dieren toch ziek worden.

Agrarische werkgever betaalt in 2018 iets meer WW-premie

Algemeen

De sectorpremie voor agarische werkgevers voor de Werkloosheidswet voor 2018 stijgt van 0,93 naar 1,08 procent. Dat meldt uitkeringsinstantie UWV.

Verschillen in schapenprijzen groeien

Veehouderij

De prijsverschillen van schapen tussen de veemarkt in Leeuwarden en de andere veemarkten lopen behoorlijk op. De Friese schapenprijzen daalden vorige week opnieuw, maar de andere veemarkten gaan daarin niet mee.

ForFarmers levert geitenvoer zonder genetische modificatie

Veehouderij

Veevoerconcern ForFarmers biedt nu ook geitenvoeders zonder genetisch gemodificeerde grondstoffen (VLOG-gecertificeerd) aan in Nederland. Dat deed het bedrijf al in 2016 op de Duitse markt.

'Halen we die 82,1 procent niet, dan volgen weideregels'

Veehouderij

Het nieuwe kabinet wil geen wettelijke verplichting tot weidegang. 'De sector dient er daarom voor te zorgen dat de eigen doelstellingen in 2020 worden gehaald', zo staat in het regeerakkoord. Een verstandig besluit, stelt secretaris Kees-Jaap Hin...

Mestmarkt wordt miljoenen aan boetes opgelegd

Veehouderij

In drie jaar tijd is in de mestmarkt voor in totaal 22,6 miljoen euro aan boetes opgelegd. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) hebben in de jaren 2014, 2015, en 2016 in 2771...

Boerenkaas sluit aan op zuivelmarkt

Veehouderij

De boerenzuivelprijzen blijven deze maand gelijk na de fikse stijging in september. 'De zuivelmarkt lijkt zich op een keerpunt te bevinden', concludeert de noteringscommissie voor Boerenkaas.

Wil van nieuwe kabinet om samen te werken valt goed

Algemeen

Gemeenten, provincies en waterschappen zijn blij dat het nieuwe kabinet de samenwerking zoekt, vooral op het gebied van energie, klimaat en circulaire economie.

Algen zijn nog niet het groene goud

Algemeen

Met de teelt van algen wordt al jaren geëxperimenteerd in Nederland. Maar algenboeren zijn er amper of ze zijn al gestopt. Toch is er een sterk geloof dat dat gaat veranderen nu de teelt van de eiwitrijke algen commercieel gezien steeds...

Ban op hijskraan bij asbest blijft

Algemeen

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken houdt vast aan het verbod op het gebruik van hijskranen met werkbakken om asbest van daken te verwijderen. LTO vreest dat de asbestsanering van schuur- en staldaken vertraging oploopt.

Oplossing voor bedrijfsoverdracht met fosfaatrechten

Algemeen

Voor de overdracht van grondgebonden bedrijven is bij de toewijzing van fosfaatrechten een oplossing gevonden. Het NAJK is blij, maar 'melkveehouders moeten wel goed opletten.'

Een op de vijf miljonairs is boer

Algemeen

Een op de vijf werkende miljonairs is boer. Dat blijkt uit een berekening van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Gezonde bodem geeft nog schoner water

Algemeen

Het grond- en oppervlaktewater wordt steeds schoner in Nederland. Winst is er volgens LTO vooral te boeken in kwetsbare gebieden door mineralen slim te benutten.

Platteland gaat op in grote gemeenten

Algemeen

Een groot aantal plattelandsgemeenten gaat op in negen grote gemeenten. Hiermee daalt het aantal gemeenten vanaf 1 januari 2019 met zeventien.

Veenweideboeren gaan aan de slag met kruidenrijk grasland

Veehouderij

Vijf melkveehouders in de Zuid-Hollandse Krimpenerwaard starten proef om kruiden in hun grasland te integreren.

Koppert lanceert lespakket voor basisschool

Akker- & Tuinbouw

Koppert Biological Systems heeft zaterdag aan basisschoolleerlingen uit groep 4, 5 en 6 lespakket 'Hulptroepen uit de natuur' geïntroduceerd.

'Nationaal mestplafond voorwaarde voor derogatie'

Algemeen

Nederland moet een plafond voor de mestproductie nationaal vastleggen. Die voorwaarde stelt de Europese Commissie voor het verkrijgen van een nieuwe derogatie.

Overijsselse boeren verbeteren grondwater

Regio Oost

Melkveehouders in het Overijsselse project 'Boeren voor Drinkwater' zijn erin geslaagd de kwaliteit van het grondwater in hun omgeving sterk te verbeteren.

Boeren betalen steeds meer ozb

Algemeen

Boeren en tuinders betalen naar verhouding steeds meer onroerendezaakbelasting (ozb) dan particulieren. In sommige gemeenten is dat zelfs meer dan vijf keer zoveel.

Meer mest verwerkt en geëxporteerd

Algemeen

De verwerkingscapaciteit, inclusief de export van onbehandelde mest en champost, bedroeg vorig jaar 52,5 miljoen kilo fosfaat. Dat is 1,7 miljoen kilo meer dan was ingeschat. Ook de komende jaren wordt meer mest verwerkt.

Drain reduceert bodemdaling en CO2-uitstoot

Veehouderij

Met de aanleg van 3 hectare peilgestuurde onderwaterdrainage als proef in Stolwijk, wil Proefboerderij KTC Zegveld meer melkveehouders op veen aansporen deze nieuwe methode toe te passen om bodemdaling tegen te gaan.

Kabinet moet sneller schone lucht realiseren

Algemeen

Het kabinet gaat de luchtkwaliteit sneller verbeteren. Dat laat staatssecretaris Sharon Dijksma (Milieu) weten in reactie op de uitspraak van de rechtbank in Den Haag die luidt dat de staat meer moet doen tegen luchtvervuiling.

'Minister van Landbouw keert terug in Rutte III'

Algemeen

De minister van Landbouw keert terug, meldt De Telegraaf. Deze zou ook de portefeuille Voedsel onder zich krijgen, mocht het tot een kabinet Rutte-III komen.

'Schaf GLB-hectaretoeslag af'

Algemeen

'De GLB-betalingsrechten hebben hun langste tijd gehad. Er zouden toeslagen voor in de plaats moeten komen om boeren zodoende positieve prikkels te geven.'

Boeren benutten stikstofruimte

Algemeen

In 98 van de in totaal 118 Natura 2000-gebieden is in het gehele gebied nog ontwikkelingsruimte voor Natuurbeschermingsvergunningen (NB) in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) beschikbaar.

Populatie otters groeit nauwelijks

Algemeen

Het aantal otters in Nederland is het afgelopen jaar nauwelijks toegenomen en stabiliseert zich rond naar schatting tweehonderd dieren. Ook is er sprake van een langzaam voortschrijdende inteelt.

Verdubbeling van duurzame energieprojecten

Algemeen

Het aantal projecten om duurzame energie op te wekken, is verdubbeld. Een recordaantal van 4530 projecten krijgt geld uit de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+).

Prijs boerenkaas schiet 15 cent omhoog

Veehouderij

De noteringen van boerenzuivel zijn deze maand met 15 cent verhoogd. Dat gebeurde nadat de prijzen acht maanden lang op hetzelfde niveau bleven.

NewFeed wil efficiëntste mengvoerorganisatie worden

Veehouderij

Voormalig directielid Joost Noyens van Voergroep Zuid heeft het digitaal mengvoerbedrijf NewFeed opgericht. Dat moet volgens hem de efficiëntste mengvoerorganisatie worden.

Weidevogel overleeft alleen door beter beheer en inrichting

Algemeen

Alleen door de inrichting en het beheer van de huidige weidevogelgebieden, kunnen weidevogels in Nederland overleven.

LTO neemt initiatief vervolg Actieplan Stalbranden

Algemeen

Het ligt volgens LTO Nederland voor de hand dat het vervolg op het Actieprogramma Stalbranden zich met name richt op brandveiligheid van bestaande stallen.

'Deltaplan tegen schadelijke exoten is hoognodig'

Algemeen

Het loopt de spuigaten uit met de toename van schadelijke exoten in Nederland. Daarom is een deltaplan hoognodig om hun opmars een halt toe te roepen.

Meer bodemdata gratis beschikbaar

Algemeen

Na de Bodemkaart van Nederland stelt Wageningen Environmental Research (Alterra) nu ook de Geomorfologische Kaart van Nederland als open data beschikbaar.

LTO eist pilot Kringloopwijzer in 2018

Veehouderij

Staatssecretaris Martijn van Dam van EZ wil in 2018 alleen een zeer beperkte pilot starten om de Kringloopwijzer te gebruiken in het nieuwe stelsel van fosfaatrechten. LTO en NZO zijn teleurgesteld en willen een groter project.

Kringloopwijzer kan fosfaatpijn verzachten

Veehouderij

Met het behalen van de fosfaatreductie en de derogatie voor 2017 ligt de focus nu op de derogatie voor een nieuwe periode. Fosfaatrechten moeten de melkveehouderij in toom houden. De Kringloopwijzer kan helpen, stelt LTO.

Jantjes stopt als voorzitter Biohuis

Algemeen

Biologisch melkveehouder Jan Jaap Jantjes uit West-Graftdijk stopt vanwege privé-omstandigheden eind jaar als voorzitter van Biohuis, de bestuurlijke tak van Bionext.

BBL bezit minder grond

Algemeen

Het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) had in 2016 minder grond in bezit. De overheidsinstantie zag het grondbezit dalen van 14.554 naar 9.670 hectare.

'Extra eisen grondgebondenheid zijn niet nodig'

Veehouderij

Het kabinet ziet geen aanleiding om extra eisen te stellen aan grondgebondenheid voor de melkveehouderij. De huidige wet- en regelgeving voldoen.

'Omgevingswet nog niet in lijn met circulaire economie'

Algemeen

De nieuwe Omgevingswet belemmert de omschakeling naar een circulaire economie en de vermaatschappelijking van natuur, duurzame functiecombinaties.

SGP springt in de bres voor betere melkprijs

Veehouderij

Om de marktpositie van melkveehouders te verbeteren, moeten zij een betere melkprijs krijgen, stelt Tweede Kamerlid Elbert Dijkgraaf (SGP). 'Het kan niet zo zijn dat boeren het onderste uit de kan willen, terwijl die wel aan de lat staan om aan...

Staat gaat ook in beroep tegen laatste fosfaatuitspraken

Veehouderij

De staat gaat ook in hoger beroep tegen de uitspraken van 9 en 16 augustus over fosfaatreductieplan. Zo'n vierhonderd melkveehouders werden door de Haagse rechter in het gelijk gesteld en vallen buiten de fosfaatregeling van dit jaar.

Fosfaatproductie pakt lager uit door ruw- en krachtvoer

Veehouderij

De fosfaatproductie van de Nederlandse veestapel pakt voor 2016 lager uit dan eerder werd aangenomen. De totale productie fosfaat uit dierlijke mest komt in 2016 uit op 175,2 miljoen kilo. Een daling van 4,9 miljoen kilo ten opzichte van 2015.

Geurts wil opheldering over fipronil-affaire

Veehouderij

De CDA-fractie steunt het verzoek om donderdag een debat te voeren met de staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken en minister Edith Schippers van Volksgezondheid over de fipronil-affaire.

Verzekeraars willen extra inspecties stallen

Veehouderij

Nederlandse verzekeraars overwegen extra risicocontroles bij veehouderijbedrijven uit te voeren. Aanleiding vormen de recente stalbranden waarbij een groot aantal dieren om het leven is gekomen, meldt het Verbond van Verzekeraars.

Rabobank voorziet weinig averij door fipronil-affaire

Veehouderij

De Rabobank voorziet geen problemen door de fipronil-affaire. Wel voor de bedrijven die daarbij betrokken zijn. Dit zei Wiebe Draijer, CEO Rabobank, donderdagochtend tijdens een persconferentie over de halfjaarcijfers over 2017 van de bank.

Marjolein Demmers wordt directeur Natuur en Milieu

Algemeen

Marjolein Demmers is vanaf 1 november directeur van Natuur & Milieu. Zij volgt Tjerk Wagenaar op, die dit voorjaar terugtrad uit deze functie.

Nog eens 200 bedrijven buiten fosfaatreductieplan

Algemeen

Nog eens tweehonderd melkveehouders zijn woensdag door de Haagse rechtbank in het gelijk gesteld. Zij vallen buiten het fosfaatreductieplan.

Schippers bevestigt tip fipronilgebruik

Veehouderij

De tipgever die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vorig jaar november waarschuwde voor het gebruik van fipronil in de pluimveestallen wees al naar Chickfriend.

Meer verlies en omzet voor HelloFresh

Algemeen

Maaltijdboxenbezorger HelloFresh heeft in de eerste zes maanden van dit jaar 49 procent (435 miljoen euro) meer omzet geboekt dan in dezelfde periode vorig jaar. Het verlies nam wel toe en komt uit op 56,7 miljoen euro tegen 52,9 miljoen euro vorig...

Europees Hof maakt haast met Nederlandse PAS-vragen

Algemeen

Het Europese Hof van Justitie in Luxemburg heeft de Raad van State laten weten dat het de prejudiciële vragen over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) met voorrang gaat behandelen. Dit vanwege de grote gevolgen voor de economie en de natuur in...

Milieubelastingen levert overheid 25 miljard op

Algemeen

De overheid heeft 20,7 miljard euro aan milieubelastingen en 4,6 miljard euro aan milieuheffingen in 2016 geïnd. Dit is 3 procent meer dan het jaar ervoor

Prijzen boerenkaas blijven gelijk

Veehouderij

Het moment dat de markt voor boerenkaas boven de andere zuivel uitsteekt lijkt over, stelt de noteringscommissie van Boerenkaas. Toch blijven voor de achtste achtereenvolgende maand de noteringen van boerenzuivel gelijk.

Geld verdienen met verdunnen mest

Veehouderij

Om de ammoniakemissie te reduceren, lopen er overal in het land diverse proeven om water aan de drijfmest toe te voegen. Veel melkveehouders vragen zich echter af 'wat dat allemaal wel niet gaat kosten?' Proeftuin Veenweiden draaide de vraag om:...

LTO adviseert snelle actie tegen slecht maaibeleid

Algemeen

Als overheden en terreinbeheerders bermen, braakliggende terreinen en taluds te laat of niet maaien, moeten boeren snel in actie komen.

Scherp zijn op maagdarmwormen helpt

Veehouderij

Goed opletten, gericht beweiden en geregeld mestonderzoek uitvoeren kunnen voorkomen dat schapen resistent raken voor behandelingen tegen maagdarmwormen.

'Andere partijen moeten meedoen aan deltaplan waterbeheer'

Algemeen

LTO heeft met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) 'goud in handen', maar in de uitvoering kan er wel wat worden verbeterd'. Meer partijen moet daarom meedoen.

Rivieren zijn snelwegen voor invasieve exoten

Algemeen

Rivieren zijn snelwegen voor de verspreiding van invasieve exotische planten. Deze planten verdringen steeds meer de oorspronkelijke planten en veroorzaken een verhoogd overstromingsrisico.

Veel boeren zijn goedgemutst over bedrijfssituatie

Algemeen

De Agro Vertrouwensindex is in het tweede kwartaal van 2017 nagenoeg gelijk gebleven op een gemiddeld vrij hoog niveau. Daarentegen daalt de index over de verwachting voor over twee à drie jaar.

Sector maakt 'indruk' met forse benutting stikstof en fosfor

Algemeen

De Nederlandse landbouw zet mineralen uit veevoer en meststoffen steeds efficiënter om in dierlijke en plantaardige producten. De verliezen van stikstof en fosfor naar bodem en lucht zijn de afgelopen 25 jaar fors verminderd.

Boer etaleert weidevogelbeheer op Slimmevogels.net

Algemeen

Het platform slimmevogels.net is online. Op dit platform maken melkveehouders zichtbaar wat zij op hun eigen bedrijf doen voor boerenlandvogels. Inmiddels zijn er 60 deelnemers.

Boer moet btw betalen over vergoeding Natuurmonumenten

Algemeen

Boeren die graslanden, rietlanden en wateren beheren voor Natuurmonumenten moeten over hun prestaties omzetbelasting (BTW) betalen.

60 bedreigde dieren en planten vertoeven in steden

Algemeen

Zo'n zestig beschermde of bedreigde planten- en diersoorten die onder de Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijn vallen, komen voor in stedelijke gebieden in Nederland.

Nieuwe investeringslijst derde openstelling Jola

Algemeen

De subsidieregeling voor Jonge Landbouwers (Jola) gaat in december 2017 voor de derde keer open met een nieuwe investeringslijst.

Consument krijgt belangrijke plek in melkveevisie

Veehouderij

De consument krijgt een belangrijke plaats in de nieuwe visie de LTO-vakgroep Melkveehouderij. Dat blijkt uit de eerste bijeenkomst van de 24 melkveehouders die de visie opstellen.

'Windmolen en zonnepark worden gemeengoed in landschap'

Algemeen

'Hernieuwbare energie wordt in de toekomst overal een vanzelfsprekend onderdeel van onze leefomgeving.'

LTO benoemt bestuur vakgroep Melkveehouderij nieuwe stijl

Veehouderij

De samenstelling van de nieuwe LTO-vakgroep Melkveehouderij is rond. LTO Nederland heeft zeven bestuursleden benoemd, die na de zomer onder voorzitterschap van Wil Meulenbroeks aan de slag gaan.

Zorgboerderij zorgt voor beter leven bij dementie

Algemeen

Zorgboerderijen hebben een positieve invloed op de kwaliteit van leven op mensen met dementie. Die verwachting hebben onderzoekers het RIVM en de Universiteit Maastricht.

De Samenwerking 'waarschuwt' voor extreme grasgroei

Veehouderij

Voederproducent De Samenwerking in Haastrecht 'waarschuwt' melkveehouders voor extreme grasgroei met 80 tot 100 kilo droge stof per hectare per dag.

Meeste melkveehouders letten op boerenlandvogels

Veehouderij

Melkveehouders geven hun eigen sector gemiddeld een 7,7 voor de bijdrage aan landschap en biodiversiteit. Meer dan acht op de tien melkveehouders houden in de bedrijfsvoering rekening met boerenlandvogels.

Nieuwe PAS-kaarten staan online

Algemeen

De kaarten van Natura 2000-gebieden met planten en dieren die gevoelig zijn voor stikstof zijn aangevuld en toegevoegd aan het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

'Doe geen zaken met onbetrouwbare uitzendbureaus'

Algemeen

'Zakendoen met onbetrouwbare uitzendbureaus moeten we voorkomen,' stelt Wim van den Boomen, portefeuillehouder Sociale Zaken van LTO Nederland.

Nedersaksen houdt vast aan regels voor mesttransport

Algemeen

De Duitse deelstaat Nedersaksen schrapt aanvullende regels voor het transport van mest uit Nederland niet aan.

Misstanden bij inzet uitzendkracht leiden tot imagoschade

Algemeen

LTO Nederland keurt overtredingen en misstanden op het gebied van uitzendkrachten op agrarische bedrijven af. Die schaden het imago van de hele land- en tuinbouw.

Sector in top 6 met misstanden uitzendkrachten

Algemeen

De land- en tuinbouw behoort tot de top zes branches waar misstanden worden aangetroffen als het om de inzet van uitzendkrachten gaat.

Natuurinclusief levert op termijn geld op

Algemeen

Agrariërs die natuurinclusief willen boeren moeten op korte termijn investeringen doen, maar verdienen er op de lange termijn aan. Dat blijkt uit onderzoek van het Louis Bolk Instituut en Wageningen Environmental Research in opdracht van het...

40 miljoen euro extra voor agrarisch natuurbeheer

Algemeen

Voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer komt 40 miljoen euro extra beschikbaar. Dat heeft staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) definitief toegezegd.

Geen ruimte voor prijsstijging Boerenkaas

Veehouderij

De markt voor boerenkaas is krap. Toch is er geen ruimte voor een prijsstijging, stelt de noteringscommissie van Boerenkaas. Voor de zevende achtereenvolgende maand blijven de noteringen van boerenzuivel gelijk.

Maatwerk moet weidevogel redden

Algemeen

De kuikens van de grutto en andere weidevogels vliegen deze maand uit. Toch haalt het gros deze levensfase niet eens. Predatoren als vossen, zwarte kraaien en steenmarters smullen volop van de eieren en kuikens. Steeds meer agrarische collectieven...

'Politie moet adequaat optreden op platteland'

Algemeen

'Het kan niet zo zijn dat het platteland een lage prioriteit heeft bij de politie. Daarom willen we dat het buitengebied volwaardig meetelt als het om handhaving gaat.'

Nederlands waterbeleid ligt op koers

Algemeen

De uitvoering van het Nederlandse waterbeleid ligt op koers. Dat schrijft minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) aan de Tweede Kamer in de rapportage de Staat van Ons Water.

'Beleidsregels verhogen de regeldruk niet'

Algemeen

Beleidsregels zijn formeel gezien geen wetgeving. Een beleidsregel geeft een nadere uitleg van de regelgeving, zonder dat daarbij sprake is van aanvullende verplichtingen. Beleidsregels zorgen dan ook niet voor extra regeldruk.

Meer geld en betere techniek voor monovergisting nodig

Veehouderij

Om monovergisting tot een succes in Nederland te maken moet er geld bij om het vergisten rendabel te krijgen. Ook moet de techniek van de installaties beter.

Brussel keurt aanpassing natuursubsidies goed

Algemeen

De Europese Commissie heeft een aantal aanpassingen van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) goedgekeurd. Het gaat om de verhoging van de standaardkostprijzen voor de openstellingsbijdrage en de bospakketten met productie.

Prijzen boerenkaas blijven gelijk ondanks bewegende markt

Veehouderij

Voor de zesde achtereenvolgende maand blijven de noteringen van boerenzuivel op hetzelfde niveau. Wel is er beweging op de markt en stijgen de prijzen van boerderijmelk.

'Meer natuur door boerengrond beter te verkavelen'

Algemeen

Door agrarische gronden beter te verkavelen, willen het Kadaster en het Nationaal Groenfonds meer natuur realiseren.

'Vergunningenstop PAS moet niet lang duren'

Algemeen

De voorlopige stop op het afgeven van Natuurbeschermingsvergunningen (NB) aan boeren als de neerslag van stikstof op Natura 2000-gebieden toeneemt, moet niet te lang duren, vindt LTO Nederland.

Groei bedreigde dier- en plantensoorten zwakt af

Algemeen

Het aantal dier- en plantensoorten dat in Nederland op een van de officiële Rode Lijsten van bedreigde soorten staat, is de afgelopen zestien jaar niet toegenomen. Amper 40 procent van de dier- en plantensoorten wordt bedreigd.

Zevenduizend gruttobroedparen geteld

Algemeen

Beheerders, vrijwilligers en medewerkers van de agrarische collectieven hebben dit jaar in totaal ruim zevenduizend broedparen van de grutto geteld.

Geen vergunning bij verhoging stikstofuitstoot

Algemeen

Boeren krijgen voorlopig geen Natuurbeschermingsvergunning (NB) van hun provincie als de uitstoot van stikstof naar Natura 2000-gebieden toeneemt.

Van Dam wil stikstofaanpak 'onverkort doorzetten'

Veehouderij

'Het is van groot belang om de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) onverkort door te zetten'. Dat schrijft staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) in een brief aan de Tweede Kamer.

Kavelruil maakt comeback

Algemeen

De vrijwillige kavelruil maakt na een sterke terugval in 2000-2003 een comeback. In de laatste vijf jaar is gemiddeld 7100 hectare landbouwgrond per jaar via dit instrument overgedragen.

Vragen PAS versterken onzekerheid bij veehouders

Veehouderij

Veel veehouders en adviseurs zijn onzeker of bedrijfsontwikkelingen wel of niet mogen doorgaan. Aanleiding zijn vragen die de Raad van State vorige week heeft gesteld aan het Europese Hof over de juridische houdbaarheid van de Programmatische Aanpak...

De overheid kan meer doen met grond

Algemeen

De grondposities van de overheid kunnen veel beter worden benut dan tot op heden het geval is. Dat vinden onderzoekers van Wageningen Environmental Research (Alterra).

Vervallen schuren worden vakantieappartementen

Algemeen

Voormalig veehouder Jan van Voorst liet op een monumentaal landgoed twee vervallen schuren ombouwen tot drie luxe vakantieappartementen. Zijn 'boerderij' Erve De Boekhorst bij Lochem is dit voorjaar in bedrijf.

Rabobank stopt kapitaal in innovatiefonds agrosector

Algemeen

De Rabobank lanceert het Rabo Food & Agri Innovatiefonds, waarmee de bank wil investeren in startende food & agri-bedrijven in West-Europa en in de Verenigde Staten

Buitengebied vraagt maatwerk en soepelheid

Algemeen

Steeds meer gemeenten zien in dat maatwerk nodig is om agrarische gebouwen te saneren of een nieuw leven te geven. Maar de rompslomp is nog fors, procedures duren lang en kosten rijzen de pan uit.

Gaat de Omgevingswet het boeren simpeler maken?

Algemeen

De Omgevingswet wordt in 2019 ingevoerd. Die moet gemeenten meer beleidsruimte bieden, bijvoorbeeld als het gaat om agrarische bebouwing en regels over de leefomgeving zoals geur, bouw en lichtuitstoot.

LTO wil overgangsperiode van vijf jaar voor omgevingsplan

Algemeen

De omvorming van de vele bestemmingsplannen naar een omgevingsplan moet geen tien jaar, maar vijf jaar duren. Anders ontstaat een wirwar aan gemeentelijke en provinciale plannen, stelt LTO Nederland.

Weidevogeldrone vliegt nu ook in Noord-Holland

Regio West

Natuurbeheerders van de agrarisch natuurvereniging Water, Land & Dijken in Noord- Holland gaan weidevogelnesten opsporen met een weidevogeldrone. Hiermee hopen ze meer nesten op te sporen zodat boeren bij het maaien daarmee rekening kunnen...

GLB moet boer prikkelen om te vergroenen

Algemeen

De budgetten voor vergroening van de landbouw kunnen veel effectiever worden besteed door ze onder te brengen in één stelsel van groenblauwe diensten. Ook moet de keten meer werk maken van de vergroening.

Skal controleert 11 procent biobedrijven meer

Algemeen

Het aantal bij Skal aangesloten bedrijven is in 2016 met 11 procent gestegen naar 4.417 ten opzichte van 2015. De bio-controleorganisatie voerde vorig jaar 703 toelatingsonderzoeken uit bij nieuwe bedrijven.

'Verschillen gemeenten in Omgevingswet geen probleem'

Algemeen

De verschillen tussen gemeenten in regels op het gebied van omgeving leidt niet tot onduidelijkheid voor burgers en bedrijven.

Buitengebied Bronckhorst als eerste veilig gekeurd

Algemeen

Het buitengebied van Hengelo/Vorden in de Gelderse gemeente Bronckhorst ontvangt woensdag als eerste in Nederland de eerste ster voor het Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied.

Veenweideboeren verbeteren water op polderniveau

Algemeen

Om de waterkwaliteit in het veenweidegebied te verbeteren door vermindering van mineralenverliezen naar het oppervlaktewater starten vijf melkveehouders en twee waterschappen het project 'Proefpolder Kringlooplandbouw'.

'Tuinbouwcluster moet nog meer samenwerken'

Regio West

Intensievere samenwerking is de sleutel naar beter resultaat voor de Nederlandse tuinbouw. Onder meer op het gebied van internationalisering, nieuwe verdienmodellen en verduurzaming moeten ondernemers, overheden en kennisinstellingen vaker de handen...

Fruitregistratiewijzer geeft meer actuele informatie

Akker- & Tuinbouw

De Centrale Adviesdienst Fruitteelt (CAF) heeft de online Fruitregistratiewijzer gelanceerd waarop fruittelers kunnen zien hoe ze de benodigde gewasbeschermingsmiddelen op de juiste manier kunnen inzetten.

Bleker pleit voor 'gasminister'

Regio Noord

Nederland heeft een gasminister nodig met een wettelijk ijzersterke positie, die de vrije hand krijgt en hulp van een burgerparlement.

Staat gaat in hoger beroep tegen fosfaatuitspraak

Veehouderij

De staat gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter waarmee onlangs een aantal melkveehouders is uitgezonderd van de fosfaatreductieregeling. Voor alle andere boeren blijft de regeling onverkort van toepassing.

Pachtnormen dalen fors

Algemeen

De pachtnormen voor 2017 dalen fors vergeleken met de normen van vorig jaar. De daling verschilt per pachtregio, van 4 procent in Zuidwest-Brabant tot 23 procent in het zuidwestelijk akkerbouwgebied.

Koers HZPC-certificaten stijgt opnieuw maximaal

Akker- & Tuinbouw

De certificaatkoers van HZPC is na de halfjaarlijkse beursdag vastgesteld op 165,65 euro. Dat betekent opnieuw een maximale waardestijging van 10 procent en brengt de beurswaarde van pootaardappelconcern op 129,8 miljoen euro.

#Marcbezoekt 12 provincies en 17 sectoren

Algemeen

LTO-voorzitter Marc Calon gaat de komende maanden door Nederland op bezoek bij meerdere LTO-leden. Verspreid over de provincies maakt de voorzitter kennis met de regio's en de zeventien verschillende sectoren die LTO Nederland vertegenwoordigt.

Kritiek op mestbeleid groeit

Algemeen

Diverse Kamerleden hebben hun twijfels bij de cijfers over mestfraude en de hantering van de waterkwaliteitsnormen voor het Nederlandse oppervlaktewater.

LTO maakt fiscale afspraken over burenhulp

Algemeen

LTO Nederland heeft met de Belastingdienst de afspraak over 'burenhulp' vernieuwd. De inkomsten uit het werk bij collega's worden voortaan als winst uit onderneming aangemerkt als is voldaan aan drie voorwaarden.

Rustige zuivelmarkt zorgt voor stabiele prijzen boerenkaas

Veehouderij

Voor de vijfde achtereenvolgende maand blijven de noteringen van boerenzuivel op hetzelfde niveau. Ook in mei is het rustig op de zuivelmarkt.

Van Dam licht Kamer inzet derogatie en nitraatrichtlijn toe

Algemeen

Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) komt volgende week met een brief over de Nederlandse inzet voor de derogatie en het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Nog 100 miljoen vierkante meter asbestdak saneren

Algemeen

Nederland moet nog circa 100 miljoen vierkante meter aan asbestdaken saneren om aan de doelstelling te voldoen dat alle daken in 2024 asbestvrij zijn.

Meld toenemende regeldruk bij Sociale Zaken

Algemeen

Werkgevers die vinden dat er te veel regels zijn rondom het werken met personeel of zich ergeren aan de toenemende regeldruk, kunnen dat kenbaar maken bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Nieuw landbouwbeleid levert 320.000 reacties op

Algemeen

De Europese Commissie heeft in de afgelopen twaalf weken ruim 320.000 reacties uit alle 28 EU-landen ontvangen op de openbare raadpleging over het moderniseren en vereenvoudigen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).

Nieuw Europees actieplan voor natuurbescherming

Algemeen

Om de natuur in Europa beter te beschermen heeft de Europese Commissie een nieuw actieplan vastgesteld. Het plan bestaat uit vijftien actiepunten die uiterlijk in 2019 hun beslag moeten krijgen. Ook gaat het budget voor natuurbescherming met 10...

Grondprijs blijft stabiel met 57.800 euro per hectare

Algemeen

De gemiddelde agrarische grondprijs bedroeg 57.800 euro per hectare in het eerste kwartaal van 2017. Dat is iets lager dan 57.900 euro over heel 2016.

Kringloopwijzer nog geen gelopen race

Veehouderij

'Houd er rekening mee dat de Kringloopwijzer mogelijk in 2018 nog niet gebruikt kan worden om meer dieren te houden.' Die waarschuwing doet Niek Groot Wassink, adviseur financieel management bij DLV Advies.

Gans blijft grootste boosdoener gewasschade

Algemeen

Ganzen richten nog steeds de meeste schade aan landbouwgewassen en het landschap. Zo'n 92 procent van het totaal uitgekeerde schadebedrag van ruim 21 miljoen euro komt op het conto van de ganzen.

Minder afspoeling door betere structuur

Algemeen

'Ik ben nu 33 jaar boer en ik heb de ambitie om mijn grond in een goede conditie over te dragen aan de volgende generatie. Maar ik ben daar niet heel optimistisch over.'

LTO wil 'statiegeldregeling' voor faunaschade

Algemeen

Het behandelbedrag van 300 euro voor een tegemoetkoming voor wildschade uit het Faunafonds moet op zijn minst worden omgezet in een 'statiegeldregeling'.

Drones gaan weidevogels beschermen

Algemeen

Natuurbeheerders gaan komend voorjaar zes drones in Nederland inzetten om weidevogelnesten te traceren. Met de weidevogeldrone hopen ze meer nesten op te sporen zodat boeren bij het maaien daarmee rekening kunnen houden.

'Nederland moet meer investeren in natuur'

Algemeen

Nederland moet meer investeren in natuur, zodat ingrijpen minder nodig is, meer gebruik kan worden gemaakt van een programmatische aanpak en kennis efficiënter is te organiseren.

'Veehouders zijn gemotiveerde natuurbeheerders'

Algemeen

Gemotiveerde veehouders kunnen natuurgebieden met succes beheren. Dat blijkt uit het vierjarige project 'Natuurlijk Boeren, Samen Ondernemen in Landbouw en Natuur' in het natuurgebied Gement en Den Opslag bij Hilvarenbeek.

Jonge boeren vragen Schippers om ministerie

Algemeen

'De Nederlandse land- en tuinbouw is toe aan een ministerie voor landbouw met veel passie en trots voor de Nederlandse agrarische sector.' Die boodschap heeft Andre Arfman, voorzitter van NAJK, neergelegd bij kabinetsinformateur Edith Schippers.

Cafetariaregeling uitgesteld tot 1 januari

Algemeen

Een aantal aanpassingen in de wet minimumloon (WML) zijn uitgesteld en tot 1 januari 2018. Dit betekent dat de uitruil van overuren met toepassing van de cafetariaregeling in ieder geval mogelijk blijft tot 1 januari 2018.

Prijzen boerenkaas blijven gelijk

Veehouderij

Voor de vierde achtereenvolgende maand blijven de noteringen van boerenzuivel in april gelijk. De kiloprijs van boerenkaas boven de 20 kilo staat op 5,00 euro.

'Elk gebied, elk gebruik, dus elke bron en aanpak is anders'

Algemeen

LTO Nederland en de waterschappen willen samen optrekken om de belasting van het grond- en oppervlaktewater met mineralen uit meststoffen terug te dringen. Bestuurder Ingrid ter Woorst van de Unie van Waterschappen licht toe.

Verdunde drijfmest vermindert ammoniakuitstoot

Veehouderij

Het verdunnen van drijfmest met water vermindert de uitstoot van ammoniak en zorgt voor een betere opname van mineralen. Daarmee kan de sleepvoetbemester behouden blijven voor de veenweide- en kleigronden.

Van Dam wil aantrekkelijkere langlopende pacht

Algemeen

'Het pachtstelsel moet partijen in staat stellen om afspraken te maken die aansluiten bij hun specifieke wensen en omstandigheden, zodat het afsluiten van langlopende pacht weer aantrekkelijk wordt.'

Broedsucces van grutto in 2016 'net voldoende'

Algemeen

Het broedsucces van de grutto was in 2016 'net voldoende'. In ruim eenderde van de getelde gebieden was het broedsucces met zekerheid voldoende om de gruttopopulatie in die gebieden op peil te houden.

Agriterra helpt Vietnam met hervorming coöperaties

Algemeen

Agriterra gaat de komende vijf jaar meewerken aan een ingrijpende hervorming van de coöperaties in Vietnam. Directeur Kees Blokland heeft hiertoe een overeenkomst gesloten met de Vietnamese Coöperatieve Alliantie over een nationaal Masterplan voor...

Meer agrariërs moeten werken aan veilig bedrijf

Algemeen

De nieuwe risico-inventarisatie en -evaluatie van Stichting Gezondheidszorg Agrarische Sectoren (Stigas) moet meer agrariërs aansporen 'in actie te komen en up-to-date te blijven' om de veiligheid op het bedrijf te verbeteren.

Jagers lanceren eigen zaaimengsel

Algemeen

De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging heeft met Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied (SBNL) een eigen zaaimengsel ontwikkeld.

Meer ganzen en minder boerenlandvogels

Algemeen

Het aantal ganzen is sinds 1960 meer dan vertienvoudigd. De populatie boerenlandvogels is dezelfde tijd met met 60 tot 70 procent teruggelopen. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe analyses, samen met Sovon Vogelonderzoek Nederland.

'Vergroening landbouwbeleid geen succes'

Algemeen

De vergroening van het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) heeft niet tot het beoogde succes geleid.

Ruimte voor groei rond Natura-gebieden kleiner

Algemeen

De ruimte voor veehouderijen in en rond Natura 2000-gebieden om uit te breiden is kleiner geworden. Dat blijkt uit de herziening van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). LTO Nederland spreekt van een 'succes en beperking'.

Van Dam wil waterpeil omhoog voor weidevogel

Algemeen

Om de populatie weidevogels op peil te houden, moeten boeren in gebieden met agrarisch natuurbeheer inzetten op een aangepast en hoger waterpeil, vernatting en intensivering van het beheer.

Erfgoed eigenaren strijden samen tegen monumentenwet

Algemeen

Drie organisaties met een grote achterban van particuliere eigenaren van rijksmonumenten trekken voortaan samen op onder de naam Federatie Particuliere Monumenteneigenaren (FPMe) tegen de herijking van de monumentenwetgeving.

'Klimaataanpak duldt geen uitstel'

Algemeen

De waterschappen roepen een nieuwe kabinet op een actief klimaatbeleid op te stellen. 'Als we niets doen is het zeker dat we tot 2050 ruim 71 miljard euro schade als gevolg van wateroverlast- en langdurige droogte tegemoet zien', zegt voorzitter...

Veehouderij en gezond platteland gaan samen

Algemeen

Een veehouderij met innovatieve huisvesting en management zorgt voor behoud van een gezond en leefbaar platteland. Door het eenvoudig beperken van het aantal dieren en bedrijven in een regio stagneert die ontwikkeling.

SGP vindt dat asbestsanering in de knoop zit

Algemeen

De overheid laat burgers en agrarische ondernemers in de kou staan als het om de sanering van asbest gaat. Het doel om in 2024 alle daken asbestvrij te hebben, lijkt onmogelijk, stelt de SGP.

Nieuwe wet begrenst regionale veehouderij

Algemeen

Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) gaat provincies de mogelijkheid geven om te sturen op veedichtheid in een bepaald gebied. Hij dient hiertoe voor de zomer de nieuwe wet Veedichte Gebieden in bij de Tweede Kamer.

Boeren met plannen voor monovergisters gezocht

Veehouderij

Om het vergisten van mest aantrekkelijk te maken voor zowel intensieve als extensieve melkveehouders, voert LTO momenteel een onderzoek naar de kansen en financiering hiervoor.

Landbouw levert 7.500 hectare per jaar in

Algemeen

De landbouw heeft steeds minder grond beschikbaar. Jaarlijks levert de sector zo'n 7.500 hectare in, blijkt uit analyses van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Noteringen boerenkaas blijven stabiel

Multifunctionele landbouw

Door de rustige stemming op de zuivelmarkt blijven de noteringen van boerenzuivel blijven op het hoge niveau van de afgelopen maanden. De kiloprijs van boerenkaas boven de 20 kilo staat op 5,00 euro.

Duitse boer krijgt 22 procent consumentenprijs

Algemeen

Boeren en tuinders in Duitsland ontvingen in 2015 gemiddeld 22 procent van de consumentenprijs bij de verkoop van voedingsmiddelen op de binnenlandse markt.

Beheer en financiering Natura 2000 moeten beter

Algemeen

Verbetering op het gebied van beheer, de financiering en de monitoring van Natura 2000-gebieden is noodzakelijk.

Landbouw vaart wel bij handelsakkoorden

Algemeen

Handelsovereenkomsten zijn gunstig voor de export en de werkgelegenheid in de landbouw- en voedingssector van de Europese Unie (EU).

Waterschappen zetten rem op belastingheffing

Algemeen

De waterschappen verwachten dat de groei van hun heffingen de laagste is sinds de invoering van het huidige belastingstelsel in 2009.

Hoogleraar wil dat we bij kleinste winkel kopen

Algemeen

Mensen moeten terug in het hart van het voedsel- en geldsysteem. Daarom zou de overheid weer het monopolie moeten krijgen op geldschepping.

BoerenNatuur claimt extra inzet voor natuurinclusief

Algemeen

Overheid, sector en keten moeten zich extra inspannen om de omschakeling naar natuurinclusieve landbouw tot stand te brengen.

Zonder kalfvolgsysteem blijft een dier op het bedrijf

Veehouderij

Een melkveehouder krijgt straks dankzij het kalfvolgsysteem (KVS) inzicht in de prestaties van zijn kalveren in de keten. Dit moet leiden tot een grotere afzetzekerheid. En bedrijven die ondermaatse kalveren afleveren, zullen steeds moeilijker een...

Ruim drieduizend melkveehouders willen minder melken

Veehouderij

In totaal hebben 3.160 melkveehouders een aanvraag tot uitbetaling voor de regeling tegemoetkoming vermindering melkproductie gedaan. In totaal gaat het om circa 73.900.000 kilo minder te leveren melk.

Van Dam steekt 1,8 miljoen euro in vleesvervanger

Algemeen

Om de consumptie van plantaardige producten te stimuleren trekt staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) 1,8 miljoen euro uit voor de New Food Challenge. Daarmee worden bedrijven uitgedaagd om nieuwe voedsel op basis van plantaardige eiwitten te...

Brussel geeft groen licht voor CETA

Algemeen

Het Europees Parlement heeft de handelsovereenkomst CETA tussen Canada en de Europese Unie goedgekeurd, met 408 stemmen voor en 254 tegen.

Rabobank boekt iets minder winst

Algemeen

De Rabobank heeft vorig jaar een nettowinst behaald van iets meer dan 2 miljard euro, tegen 2,2 miljard in 2015, een daling van 9 procent.

Grondengebonden bedrijf toch afgeroomd bij overdracht

Algemeen

Grondgebonden bedrijven worden toch afgeroomd bij bedrijfsoverdracht, omdat de gegevens van de grond voor de wet fosfaatrechten niet overgenomen worden door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

'Sector en natuur vinden elkaar in PAS'

Algemeen

LTO Nederland en natuurorganisaties kunnen zich beiden vaak vinden in het Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). 'Er ontstaat draagvlak voor en bestuurders verbinden zich eraan', aldus Rob Folkert, projectleider van het Planbureau voor de...

'Stadslandbouw noodzaak om wereld te voeden'

Algemeen

Stadslandbouw heeft de potentie om uit te groeien tot een succesvolle bedrijfstak. 'Als je het op wereldniveau bekijkt, hebben we het ook nodig om de groeiende bevolking van voldoende voedsel te voorzien.'

'Als het sentiment is dat er iets mis is, dan ligt de bal bij ons'

Algemeen

Nieuwe Oogst duikt in de wereld van jonge Nederlandse boeren en tuinders. Wat drijft hen en waar zetten ze zich voor in? Hoe kijken zij naar de toekomst? In deze aflevering van Jonge Helden Marije Klever (30), melkveehoudster in De Meern. Dol op...

'Overheid moet fors investeren in kringloop'

Algemeen

De maatschappij verbinden met de voedselproductie. Dat is het centrale thema waarmee Tjeerd de Groot (48) uit Haarlem voor D66 de Haagse politiek in wil. De tuinderskleinzoon zette zich al eerder in voor een nieuw voedselbeleid.Hoe ziet die wereld...

Stikstofdepositie daalt in en rond Natura-gebieden

Algemeen

De berekende stikstofdepositie daalt nu en in de toekomst, ook als boeren die in en rond Natura 2000-gebieden zitten, de beschikbare ruimte benutten.

Prijzen boerenkaas blijven hoog

Veehouderij

De noteringen van boerenzuivel blijven op het hoge niveau van de afgelopen maanden. De kiloprijs van boerenkaas boven de 20 kilo staat op 5,00 euro. De stemming blijft goed.

Nederlands milieu nog niet in lijn met Europa

Algemeen

De Nederlandse water- en luchtkwaliteit moet nog verder verbeteren, waarschuwt de Europese Commissie. Complimenten zijn er wel voor de Nederlandse 'green deals', deze worden beschouwd als een goed praktijkvoorbeeld binnen de EU.

Van Dam speelt gevaarlijk spel met fosfaatpakket

Algemeen

De SGP maakt zich grote zorgen over de uitvoering van het fosfaatpakket voor 2017. Dat zei SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf dinsdag op het KTC Zegveld. Hij wil dat er snel werk wordt gemaakt van een brede knelgevallenregeling.

Geen discussie meer over perceelsgrens

Algemeen

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BTG) moet in één overzichtelijke kaart duidelijk maken hoe perceelsgrenzen in Nederland lopen. Vanaf 2018 moet deze registratie gaan gelden. Dat raakt agrariërs direct. Daarom is LTO Nederland er nauw...

Landelijke proef ganzenverjagen met laser

Algemeen

De provincies starten een landelijke praktijkproef naar de effectiviteit van lasers om ganzen te verjagen. Deze Agrilasers worden getest op landbouwgrond.

Jonge boer wil beloning voor zijn prestatie

Algemeen

Een beloning voor prestaties en steun voor jonge boeren en tuinders. Dit moet volgens het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) de kern zijn van een nieuw te vormen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2020.

Boer wil ruimte voor ontwikkeling natuur

Algemeen

De provincies moeten boeren meer betrekken bij de aanleg en het beheer van natuur. Ook moeten agrariërs meer ruimte in hun ondernemerschap krijgen om een bijdrage aan natuur te leveren.

Extra inspanning nodig om natuurdoelen te halen

Algemeen

De provincies zijn goed op weg met de ontwikkeling en uitvoering van het natuurbeleid voor het realiseren van de biodiversiteitsdoelen. Maar de komende jaren is wel extra inspanning nodig.

Natuurmonumenten lanceert aanvalsplan voor landschap

Algemeen

Natuurmonumenten zet vandaag met de campagne 'Bescherm ons Nederlandse landschap' de aanval in. Het Nederlandse landschap staat volgens de organisatie onder druk door de intensieve landbouw, infrastructuur en bebouwing op ongeschonden plekken.

'Bij onteigening van grond rechter verplicht betrekken'

Algemeen

Minister Melanie Schultz Van Haegen (Infrastructuur en Milieu) gaat in de Aanvullingswet grondeigendom opnemen dat een grondeigenaar niet onteigend kan worden zonder dat de bestuursrechter zich daarover heeft uitgesproken.

Rabobank blijft NAJK steunen

Algemeen

Rabobank blijft het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt de komende vijf jaar steunen om bij te dragen aan de kennis en het agrarisch ondernemerschap bij jonge boeren en tuinders.

Derde van alle leefgebied wordt bedreigd

Algemeen

Van de 91 Europees bedreigde natuurgebieden komen er 43 in Nederland voor. Het gaat om voedselrijke dotterbloemhooilanden, zoetwatergetijdenrivieren, kalkmoerassen en extensief beheerde akkers.

Voorstel voor bankenbuffer raakt boer

Algemeen

De aanstaande richtlijn voor kapitaaleisen voor banken (Basel IV) leidt tot problemen bij de financiering van landbouwbedrijven. Reden is dat de waarde van het onderpand in de voorgestelde regels onvoldoende wordt meegenomen.

Vakbonden stemmen in met CAO Dierhouderij

Algemeen

FNV en CNV Vakmensen hebben ingestemd met een nieuwe CAO Dierhouderij. Eerder bereikte LTO Nederland, POV en COBK al een principe-akkoord met de vakbonden.

Jaar van de Koekoek moet tij weidevogel keren

Algemeen

Om de afname van de stand van de koekoek te keren, gaan Sovon Vogelonderzoek en Vogelbescherming Nederland maatregelen nemen. Ook hebben ze 2017 uitgeroepen tot Jaar van de Koekoek.

Boerenkaas plust 15 cent

Veehouderij

De noteringen van boerenzuivel stijgen deze maand met 15 cent per kilo. Daarmee komt de kiloprijs van boerenkaas boven de 20 kilo op 5,00 euro. Sinds november 2014 zijn de noteringen niet zo hoog geweest.

Gerbrandy lanceert strenger klimaatvoorstel

Algemeen

Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy (D66) heeft een wetsvoorstel gepresenteerd dat de uitstoot van broeikasgassen dekt die buiten het Europees CO2-emissiesysteem vallen, zoals uitstoot van transport, afval, landbouw en gebouwen.

Vakmanschap voorop bij Actieprogramma Nitraat

Algemeen

LTO Nederland wil dat het kabinet het vakmanschap van de boer, goed bodembeheer en gebiedsgericht maatwerk centraal stelt bij de invulling van het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Wasbeer rukt op in Nederland

Algemeen

De kans is groot dat de wasbeer zich in Nederland vestigt. Hoewel er geen aanwijzingen zijn dat er sprake is van een lokaal gevestigde populatie, wordt roofdier wel al gesignaleerd.

'Boeren zijn hartstikke slim, innovatief en passen zich snel aan'

Algemeen

Marc Calon (57) begint dit nieuwe jaar aan zijn eerste termijn als voorzitter van LTO Nederland. Komende tijd gaat hij er vol tegenaan, zegt de akkerbouwer uit Zuurdijk (Groningen) zelf. 'Het is teamwork. Met de leden, door de leden, voor de leden....

NVWA inspecteert gewasbescherming open teelt

Akker- & Tuinbouw

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaan in 2017 circa 450 inspecties uitvoeren bij telers die boomkwekerijgewassen, vaste planten of bloemisterijgewassen telen in de openlucht.

Nederland haalt energiedoelen dankzij fosfaatplan

Biologische landbouw

Alle doelen zoals in het Energieakkoord zijn afgesproken, zijn binnen bereik. Onder meer het door pakket met maatregelen voor fosfaatreductie in de melkveehouderij.

Vervoersverbod Biddinghuizen ingetrokken

Veehouderij

Het vervoersverbod vanwege een uitbraak van vogelgriep op een tweede pluimveehouderij in Biddinghuizen is ingetrokken. Toch blijft voor een deel van het gebied het verbod van kracht door een latere uitbraak bij bedrijven in Biddinghuizen en...

Van Dam borgt fosfaatplan bij wet

Algemeen

De borging van het fosfaatreductieplan van LTO Nederland, NZO en NMV (ZuivelNL) kan met een ministeriële regeling op basis van de Landbouwwet worden opgelegd.

'Duurzaam, lokaal opgewekte energie is de enige weg'

Algemeen

Lokale coöperaties die wind- en zonne-energie opwekken, winnen steeds meer terrein in Nederland. Windenergie van het boerenerf heeft nog altijd toekomst, voorspelt Cor de Graaf, bloembollenteler in Sint Maartensvlotbrug en voorzitter van Windunie....

Breedband vergt meer gezamenlijke inzet

Algemeen

Gebruikers, marktpartijen en overheden moeten goed samenwerken om in alle buitengebieden een kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig breedbandnetwerk te krijgen.

Kleine ondernemer jaagt verduurzaming aan

Algemeen

Kleine, innovatieve voedselbedrijven spelen een belangrijke rol in de verduurzaming van de voedselproductie door te laten zien dat duurzaamheid economisch haalbaar is.

'EP laat zich in met verkapt protectionisme'

Algemeen

'Het is een zorgwekkende tendens dat het Europees Parlement (EO) zich inlaat met verkapt protectionisme door de zuidelijke lidstaten.' Dat stelt Bas Belder (ChristenUnie-SGP) in reactie op de resolutie over citrusvruchten die donderdag door het...

Keten roept politiek op tot ruimere mededinging

Biologische landbouw

De Europese Commissie én de Autoriteit Consument en Markt (ACM) moeten ook de maatschappelijke voordelen meenemen in hun afweging bij het beoordelen van ketenafspraken. Agrariërs en andere ketenpartijen kunnen zodoende maatregelen nemen en die...

40 miljoen voor innovatie en voedselproductie

Algemeen

Innovatieve projecten en startups in de agrifood-sector kunnen rekenen op ruim 40 miljoen euro van het ministerie van Economische Zaken en het bedrijfsleven.

Sicko Heldoorn bemiddelt in pachtconflict

Algemeen

Oud-landbouwgedeputeerde Sicko Heldoorn (PvdA) van provincie Fryslân is door staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) aangesteld als bemiddelaar om de beoogde pachtherziening tot een goed einde te brengen.

Kwart agrarische gebouwen staat straks leeg

Algemeen

Een op de tien agrarische gebouwen in Nederland staat op dit moment leeg. In 2030 zal dat opgelopen zijn tot bijna 25 procent.

Prijzen boerenkaas blijven onveranderd

Veehouderij

De noteringen van boerenzuivel blijven deze maand onveranderd. De kiloprijs van boerenkaas boven de 20 kilo staat nog steeds op 4,85 euro. De stemming is goed.

Van Dam wil oneerlijke handelspraktijken aanpakken

Algemeen

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken vindt dat de oneerlijke handelspraktijken beter op nationaal niveau dan op Europees niveau kunnen worden aangepakt.

Romijn tevreden met brede steun in Tweede Kamer

Algemeen

'Het is goed om te zien dat er in de Tweede Kamer een meerderheid is voor de fosfaatplannen.' Die tevreden reactie geeft Kees Romijn, voorzitter van LTO Melkveehouderij na afloop van het Kamerdebat.

Jonge boerenregeling moet toegankelijker worden

Algemeen

De Jonge Landbouwersregeling (Jola) is dit jaar minder toegankelijk geweest door de overheveling van rijk naar provincies. Het minimaal te investeren bedrag per investering (20.000 euro) is te hoog.

'Grondgebonden boer wordt niet gekort'

Algemeen

Grondgebonden melkveehouders met latente ruimte worden op 1 januari 2018 niet gekort op hun fosfaatrechten. Zij krijgen een wettelijke uitzonderingspositie bij de invoering van het nieuwe stelsel van fosfaatrechten.

Jagers: meer broedgebieden en minder roofdieren

Algemeen

Meer broedgebieden voor weidevogels inrichten én roofdieren bejagen. Met dit meersporenbeleid wil de Jagersvereniging de weidevogelstand verbeteren.

Kamer stemt in met moties boerenland- en weidevogels

Algemeen

De Tweede Kamer heeft twee moties aangenomen over de de bescherming van boerenlandvogels en weidevogels.

Kabinet investeert miljarden euro's in duurzame energie

Algemeen

Het kabinet stelt in het voor- als najaar 6 miljard euro beschikbaar voor de stimulering van hernieuwbare energieprojecten via de regeling SDE+.

Actie nodig voor omschakeling naar natuurinclusieve landbouw

Algemeen

Zes natuurorganisaties ondersteunen en stimuleren de intentie van staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) als het gaat om de omschakeling van gangbare naar natuurinclusieve landbouw.

Flynth neemt Rombou over

Algemeen

Het ingenieursbureau Rombou wordt per 1 januari 2017 100 procent dochter van advies- en accountantsorganisatie Flynth. Dat zijn de twee partijen in goed overleg overeengekomen. Het belang dat LTO Noord in Rombou heeft, wordt overgenomen door Flynth.

Aanvullende eisen voor bestrijding van ratten

Algemeen

Agrariërs die buiten gebouwen en opslagplaatsen knaagdieren zoals ratten in eigen beheer bestrijden met rodenticiden, moeten daar vanaf 1 januari 2017 over een aanvullend certificaat (KBA-Gebruik Buiten) beschikken.

Krikke wordt voorzitter Raad voor Dierenaangelegenheden

Algemeen

Pauline Krikke is door staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) benoemd als voorzitter van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA). De benoeming geldt voor vier jaar.

Europees methaanplafond van tafel

Algemeen

Er komt geen apart methaanplafond. Dat heeft het Europees Parlement woensdag besloten.

Voedselprijzen blijven laag in 2017

Algemeen

Door 'ongekend grote voedselvoorraad' blijven wereldwijde voedselprijzen laag in 2017, zelfs bij de beginnende inflatie die in veel ontwikkelde economieën merkbaar is. Dat meldt de Rabobank in haar rapport Global Outlook 2017.

Financiële prikkel leidt tot betere waterkwaliteit

Algemeen

Financiële prikkels zoals subsidies, heffingen en boetes dragen bij aan het terugdringen van watervervuiling vanuit de landbouw.

Nieuw elan moet DAW opvoeren

Algemeen

Met het beklinken van de Intentieverklaring Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater moeten de boerenprojecten in het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer een flinke impuls krijgen. Vooral de Europese gelden moeten nu loskomen.

Van Dam trekt 30 miljoen uit voor fosfaatreductie

Veehouderij

Staatssecretaris Martijn van Dam trekt 30 miljoen euro uit voor de fosfaatreductie. Daarvan is 25 miljoen euro voor de melkveehouderij. De zuivelsector verdubbelt dit bedrag, waardoor er 50 miljoen voor de reductie van de melkveestapel is.

Fosfaatreductie: het pakket maatregelen

Veehouderij

De melkveehouderij moet in 2017 in ieder geval 8,2 miljoen kilogram fosfaatreductie realiseren. Het maatregelenpakket moet een reductie opleveren om ruimschoots onder het fosfaatplafond te komen. Om zo te garanderen dat voor het eind van 2017 het...

'Dit akkoord betekent niet dat we er al zijn'

Veehouderij

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) heeft ingestemd met de hoofdlijnen van het pakket van maatregelen om de derogatie te redden. Wel kraakt de jongerenorganisatie enkele kritische noten bij het reductieplan van de zuivelverwerkers.

Biologische boeren starten actie 'Red de biokoe'

Veehouderij

De biologische sector start de actie 'Red de biokoe' om de politiek op te roepen een uitzondering te maken voor de duizenden biologische koeien. Die mogen gelscaht worden om het mestoverschot te verminderen en de derogatie te redden, vinden...

WW-premies worden fors lager in 2017

Algemeen

De ww-premies worden fors lager. De premie voor korte arbeid (piekarbeid) was dit jaar 6,06 procent. Dit wordt volgend jaar 2,31 procent. Ook gaat de ww-premie voor vast arbeid omlaag, van 1,02 naar 0,59 procent in 2017.

Geen vrijstelling assurantiebelasting op brede weersverzekering

Algemeen

Het amendement van Tweede Kamerlid Jaco Geurts voor een vrijstelling van de assurantiebelasting op de brede weersverzekering is verworpen. LTO Nederland betreurt het dat er geen meerderheid is voor het voorstel.

'Waterschappen pompen geld met risico in buitenland'

Algemeen

De waterschappen financieren buitenlandse projecten steeds vaker met riskante leningen. Dat meldt het dagblad Trouw op basis van onderzoeksplatform Investico.

'15 miljoen voedselagenda niet weghalen bij innovatie'

Algemeen

LTO Nederland vindt het onbegrijpelijk dat staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) voor de voedselagenda 15 miljoen euro zoekt bij bestaande innovatiegelden voor onder andere duurzame veehouderij en duurzame plantaardige productie.

Nieuwe verklaring moet waterkwaliteit verbeteren

Algemeen

De kwaliteit van grond- en oppervlaktewater in Nederland moet beter. Daarom heeft minister Schultz van Infrastructuur en Milieu met waterschappen, provincies en maatschappelijke partners de verklaring 'Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater;...

Kamer en Schultz delen zorgen financiering waterbeleid

Algemeen

Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu maakt zich zorgen over de besteding van de plattelandsgelden uit Brussel (POP3-middelen) voor het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).

Gemeenten weten nog weinig van Wet plattelandswoningen

Algemeen

Gemeenten maken nog te weinig gebruik van de Wet plattelandswoningen. Dat stelt de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM) bij de presentatie van haar handreiking 'Plattelandswoning is mogelijk, mits onderbouwd'.

Boer ontvangt eerder en meer GLB-geld op rekening

Algemeen

Zeker 85 procent van de boeren weet in december of ze de directe betalingen uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor 2016 uitbetaald krijgt en heeft het geld (deels) op de bankrekening. Ook keert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland...

Ophokplicht geldt nu ook voor hobbyisten

Algemeen

Het ministerie van Economische Zaken heeft de preventiemaatregelen voor de vogelgriep aangescherpt. Eenieder die ook voor niet-commerciële doelen vogels houdt, wordt opgeroepen de vogels op te hokken.

Van Dam geeft geen voorschot op betalingen

Algemeen

Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) gaat boeren dit jaar geen voorschot op de directe betalingen uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) verstrekken.

Dijkgraaf wil bij afroming fosfaatrechten niet afpakken

Algemeen

Het nieuwe stelsel van fosfaatrechten moet als einddatum 1 januari 2023 krijgen. Ook moet er bij de generieke korting geen rechten van een melkveehouder worden afgepakt.

LTO en NVV raadplegen varkenshouders over fusie

Algemeen

LTO Varkenshouderij en de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) gaan de varkenshouders de komende weken raadplegen over hun fusieplannen.

CDA Noord-Holland wil glasvezel in buitengebieden

Regio West

De Noord-Hollandse CDA-fractie dient maandag een motie in met de eis dat de provincie binnen een half jaar met een concreet plan komt om glasvezel op het platteland aan te leggen.

Overijssel gaat bijenpopulatie versterken

Regio Oost

LTO Noord, natuur- en milieuorganisaties, bedrijven, imkers en provincie Overijssel gaan gezamenlijk de populatie van wilde bijen en honingbijen in Overijssel beschermen en versterken. De partijen hebben hiertoe vrijdag de Bijenagenda getekend.

Water bij melkveebedrijven schoner door mestbeleid

Algemeen

De uitspoeling van nitraat bij melkveebedrijven is in de periode 1991-2014 zichtbaar gedaald. Dit betekent dat het bovenste grondwater schoner is. Dit komt doordat het gebruik van kunstmest en dierlijke mest met ruim 30 procent is gedaald.

Ruim één op drie boeren zit krap bij kas

Algemeen

Zeker 35 procent van de boeren en tuinders in Nederland zit krap tot zeer krap bij kas. Dat is vooral het geval in de melkvee- en varkenshouderij.

EU-budget voor afzet gaat omhoog

Algemeen

De Europese Commissie heeft in 2017 een verhoogd budget vrijgemaakt van 133 miljoen euro waarmee producenten hun landbouwproducten binnen en buiten de EU kunnen promoten en nieuwe afzetmarkten aanboren.

Meest innovatieve boer ter wereld komt naar Nederland

Algemeen

Joel Salatin, de meest innovatieve boer ter wereld, komt op 22 november naar Den Bosch om mee te werken en te denken hoe Nederland een meer natuurlijk landbouwsysteem kan ontwikkelen.

LTO roept kleine pluimveehouder op kippen op te hokken

Algemeen

LTO Nederland roept pluimveehouders met minder dan 250 kippen op om vrijwillig de dieren af te schermen en mee te gaan in de ophok- en afschermplicht voor bedrijven met meer dan 250 dieren.

Capaciteit mestverwerking neemt toe

Algemeen

De capaciteit voor verwerking van mest, inclusief de export van onbehandelde mest en champost, stijgt van 46,6 miljoen kilo fosfaat in 2015 naar 51,4 miljoen kilo dit jaar.

Oegandese coöperatiebestuurders zien kansen op Nederlandse markt

Algemeen

Zes talentvolle Oegandese bestuurders van drie verschillende koffiecoöperaties hebben deze week Nederland bezocht in het kader van het programma 'Persoonlijk leiderschap', een project van Agriterra.

Boer en tuinder zien toekomst positiever in

Algemeen

Boeren en tuinders zijn positiever gestemd over hun huidige en toekomstige situatie dan eerder dit jaar. Vooral glastuinbouwers, pluimveehouders en varkenshouders zien perspectief.

Monumentenaftrek blijft ook volgend jaar overeind

Algemeen

Minister Jet Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) gaat de aftrek voor monumenten, die ook duizenden boeren dupeert, volgend jaar toch niet schrappen.

Kamer beslist over extra geld weidevogels

Algemeen

De Tweede Kamer moet beslissen of er extra geld gaat naar het beheer van weidevogels. Die boodschap heeft staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken woensdag afgegeven aan de Tweede Kamer.

Boer moet betere toegang krijgen tot innovatiegelden

Algemeen

LTO Nederland is een groot voorstander van een betere toegang van boeren en tuinders tot EU-onderzoeksfondsen zoals Horizon 2020. Zodoende kan boer-gedreven innovatie een betere plek krijgen in het toekomstig GLB

Europees landbouwbudget moet groeien

Algemeen

LTO Nederland vindt dat het Europees landbouwbudget moet groeien. Daarom is het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2020 niet los te zien van de discussies over het Meerjarig Financieel Kader (MFK) in Brussel.

Bezwaar maken tegen melding PAS heeft geen zin

Algemeen

Boeren hoeven niet te vrezen dat een melding onder de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) juridisch wordt aangevochten. De Raad van State heeft in een drie zaken geoordeeld dat een melding geen besluit is.

Overheid moet landschap aan regio overlaten

Algemeen

Het rijk moet de invulling van het landschap meer aan de regio overlaten. Alleen dan is een kwaliteitsslag te maken, stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in een advies.

Prijs van boerenkaas blijft goed

Veehouderij

De noteringen van boerenzuivel blijven deze maand op hetzelfde niveua als in oktober. De boerenkaasprijzen knalden toen met 25 cent per kilo omhoog, de grootste groei sinds jaren.

Tweede Kamer ageert tegen afschaffing monumentenaftrek

Algemeen

De Tweede Kamer is uitermate kritisch over de afschaffing van de monumentenaftrek die ook duizenden boeren dupeert. Minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaat alles nog eens op een rij zetten en komt deze week met een brief.

Jagers voorspellen einde grutto als Van Dam niets doet

Algemeen

Het is gedaan met de grutto in Nederland en in Europa als de politiek uitsluitend inzet op lange termijnbeleid en daarbij de huidige effecten van roofdieren op de populatie van weidevogels blijft negeren.

ChristenUnie wil 1 miljoen euro voor schone agrosectoren

Veehouderij

ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber wil 1 miljoen euro vrijmaken voor een klimaatbijdrage van de land- en tuinbouwsector. Hiervoor heeft zij een amendement in op de begroting van het ministerie van Economische Zaken.

Verlies derogatie heeft voor 72 procent van de boeren impact

Veehouderij

Een grote meerderheid van de melkveehouders (ruim 72 procent) hecht veel waarde aan behoud van derogatie, blijkt uit een online-enquête van LTO-vakgroep Melkveehouderij.

'Alternatief met aantal koeien per hectare is geen optie'

Veehouderij

Een van de meestgestelde vragen van melkveehouders aan LTO Nederland is waarom in plaats van invoering van fosfaatrechten niet een systeem van twee grootvee-eenheden (GVE) of melkkoeien per hectare mogelijk is. LTO-beleidsadviseur Wiebren van...

20.000 hectare extra nodig voor weidevogel

Algemeen

Om de populatie weidevogels in Nederland in stand te houden, is er 20.000 hectare extra agrarisch natuurbeheer nodig.

Weg met die laatste melkkoeien

Veehouderij

Minder koeien houden is onvermijdelijk als Nederland de derogatie wil behouden. Reken maar eens door wat het kost of sterker nog, oplevert. Daarom: weg met die laatste koeien.

TV: LTO wil met derogatietop sector op een lijn krijgen

Algemeen

LTO Nederland roept alle ketenpartijen op volgende week vrijdag een derogatietop te houden die dan met maatregelen moet komen om de derogatie veilig te stellen voor 2017 en de jaren erna.

Eerste stap gezet naar nieuwe CAO Dierhouderij

Veehouderij

LTO-vakgroep Melkveehouderij, Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), LTO-vakgroep Pluimveehouderij en de Centrale Organisatie Broedeieren en Kuikens (COBK) zijn voldoende representatief om een eventuele volgende cao algemeen verbindend te...

Te weinig geld voor alle hernieuwbare energie

Algemeen

De ontwikkeling van hernieuwbare energie in Nederland verloopt goed, concludeert minister Henk Kamp van Economische Zaken.

'Onderscheidende producten voorkomen prijsdiscussie'

Algemeen

Marc Jansen, directeur van het CBL (de brancheorganisatie van supermarkten en foodservicebedrijven) is het slechts gedeeltelijk eens met de analyse van LTO Nederland. 'De primaire sector verwacht te veel van de overheid.'

Geld nodig voor nieuwe koers groen onderwijs

Algemeen

Om het groene onderwijs op peil te brengen en te bekostigen moet het kabinet de financiële middelen gelijk trekken met het technisch onderwijs. Anders verliest Nederland haar internationale concurrentiepositie in de land- en tuinbouw.

FrieslandCampina en Rabobank willen klimaatwet overheid

Algemeen

Zo'n veertig Nederlandse multinationals, waaronder FrieslandCampina en Rabobank, roepen de overheid op een klimaatwet op te stellen om hoge prioriteit te geven aan de versnelling van de energietransitie.

Afschaffing 'monumentenaftrek' fikse domper

Algemeen

Het kabinet moet haar plan intrekken om de 'monumentenaftrek' af te schaffen, omdat eigenaren van boerderijen met een monumentale status in forse financiële problemen raken.

Groen onderwijs moet beter aansluiten op bedrijfsleven

Algemeen

Het groene onderwijs gaat sterker inspelen op de internationaal veranderende markt, de maatschappelijke wens over voedsel en het stimuleren van innovatie. Ook moet de opleidingen beter aansluiten op het bedrijfsleven, zoals de moderne land- en...

'Groen onderwijs kan van EZ naar OCW'

Algemeen

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) kan het groene onderwijs overhevelen naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) als aan vier voorwaarden wordt voldaan.

Boeren #Laarzenactie eisen deze week duidelijkheid

Algemeen

Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) heeft nog een week om met een oplossing te komen die 20.000 melkveehouders weer toekomstperspectief biedt. Dat stelt de groep bezorgde boeren die onder de naam #laarzenactie Van Dam oproept om de...

Van Dam wil PAS stabiel houden

Algemeen

Door de goede resultaten in het eerste jaar wijzigt staatssecretaris Martijn van Dam van EZ weinig aan de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Ook blijven scherpere natuurmaatregelen vooralsnog uit.

Behoud derogatie kost 150.000 tot 200.000 koeien

Veehouderij

De 7 miljoen kilo mindering aan fosfaatproductie die nodig is om onder het fosfaatplafond te komen, komt grofweg neer om een reductie van tussen de 150.000 en 200.000 koeien in Nederland.

Verlies derogatie kost 480.000 melkkoeien

Veehouderij

Als Nederland de derogatie verliest, kost dat de melkveehouderij 480.000 melkkoeien. Dat is ruim 28 procent van de totale melkveestapel.

Veel reacties op #laarzenactie social media

Algemeen

Met de online #laarzenactie roepen melkveehouders staatssecretaris Martijn van Dam en de Tweede Kamer op zo snel mogelijk duidelijkheid te geven omtrent de fosfaatrechten. 'We zijn het wachten, getreuzel en geschuif helemaal zat.'

'Verbijsterd, teleurgesteld en heilloze weg'

Veehouderij

Diverse organisaties in de land- en tuinbouw reageren met verbazing en ongeloof op het nieuws van staatssecretaris Martijn van Dam om de uitvoering van de fosfaatrechten met een jaar uit te stellen tot 1 januari 2018.

Van Dam pompt acht miljoen in innovatie en voedselproductie

Algemeen

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken stelt acht miljoen euro beschikbaar voor hightech innovaties die moeten zorgen dat de Nederlandse landbouw en voedselindustrie duurzamer kan produceren en toonaangevend blijft.

Boer moet met overheid water schoner maken

Algemeen

Alleen als overheden, landbouw en andere betrokken partijen beter samenwerken, lukt het om in 2027 voor alle Nederlandse wateren op een 'goed'niveau te krijgen, zoals in de Kaderrichtlijn Water (KRW) staat.

Boerenkaas knalt 25 cent omhoog

Veehouderij

De noteringen van boerenzuivel zijn deze maand met 25 cent verhoogd, de grootste groei sinds jaren.

Dutch Agri Food Week drie keer zo groot

Algemeen

Boeren en tuinders kunnen nieuwe markten aanboren buiten de sector. Zeker als dit met andere partijen wordt opgepakt. Dutch Agri Food Week wil die bruggen slaan.

Helft varkens- en pluimveehouders onder armoedegrens

Algemeen

Bijna de helft van de varkens- en pluimveehouders heeft een gezinsinkomen onder de armoedegrens, gemiddeld al vijftien jaar. Dat stelt ING Economisch Bureau in de themavisie Agrarische sector.

Nederlander geeft landschap 6 min

Algemeen

Nederlanders waarderen het landschap in hun directe leefomgeving steeds lager. Deze waardering is gedaald tot een rapportcijfer van onder de zes. Dat blijkt uit langjarig onderzoek van Martin Goossen van Wageningen Environmental Research (Alterra)...

Productie moet op peil blijven voor circulaire economie

Algemeen

Het productievermogen van de landbouwgrond moet in stand blijven om in Nederland een circulaire economie te verwezenlijken, zoals het kabinet beoogt.

Koba 191 maakt reputatie waar op 104ste Fokveedag

Veehouderij

Koba 191 van Bons-Holsteins uit Ottoland is zaterdag net als in 2014 algeheel kampioene van de 104ste Fokveedag Boerenlandfeest geworden. Bijzonder was dat pas vrijdagavond laat definitief werd besloten dat Koba 191 mee zou doen aan de keuring in...

Klavers maken landbouw op zilte grond mogelijk

Algemeen

Door selectie van de juiste klaversoort is landbouw op zilte grond mogelijk met minder bemesting.

Rechtsregels over maatschap kunnen simpeler

Algemeen

Een personenvennootschap moet voor alle categorieën gebruikers een gebruiksvriendelijke rechtsvorm zijn, die zo veel mogelijk tegemoet komt aan de praktijk. Dat geldt onder meer ook voor maatschappen.

VVD zet vraagtekens bij onderhoud sloten

Algemeen

De VVD heeft twijfels over het onderhoud van de sloten en de uitvoering van de schouw door de waterschappen. De partij vreest dat boeren de rekening krijgt gepresenteerd als de doelen voor de Europese Kaderrichtlijn Water niet worden gehaald.

Platform Boerderijeducatie Nederland van start

Algemeen

Veertien partijen hebben donderdag het convenant ‘Platform Boerderijeducatie Nederland’ ondertekend. Ze onderschrijven daarmee het belang van goede educatie op het gebied van gezonde voeding en de herkomst daarvan.

'Dit is meer een verdeel- dan een verdienbegroting'

Algemeen

LTO Nederland is tevreden met de toezegging van het kabinet om in 2017 extra te investeren in het bedrijfsleven. Maar dit moet zeker ook gebeuren in de land- en tuinbouw, stelt voorzitter Albert Jan Maat.

'Agrarisch natuurbeheer minder vrijblijvend en beter belonen'

Algemeen

Het agrarisch natuurbeheer waarbij de overheid beheersovereenkomsten met boeren afsluit, moet minder vrijblijvend worden. Tegelijkertijd moeten boeren niet slechts een 'compensatie' ontvangen voor agrarisch natuurbeheer, maar een royale beloning.

Maat mist 'land- en tuinbouw' en 'voedsel' in Troonrede

Algemeen

De woorden 'land- en tuinbouw' en 'voedsel' kwamen dit jaar niet voor in de Troonrede van Koning Willem Alexander. Dit tot teleurstelling van LTO Nederland.

HAS gaat innovatief ondernemen met natuur

Algemeen

Provincie Noord-Brabant en HAS Hogeschool zetten een lectoraat over verdienmogelijkheden voor natuur en landschap en het toepassen ervan in de agrarische praktijk.

Bock wordt hoogleraar Bevolkingsdaling en Leefbaarheid

Algemeen

Bettina Bock wordt dinsdag door Rijksuniversiteit Groningen aangesteld als hoogleraar Bevolkingsdaling en Leefbaarheid voor Noord-Nederland

Koser Kaya verlaat Tweede Kamer

Algemeen

Fatma Koser Kaya, Tweede Kamerlid voor D66, stelt zich niet verkiesbaar voor de verkiezingen in maart 2017. Koser-Kaya heeft landbouw in haar portefeuille.

Gerbrandy gaat EU-klimaatwet door EP loodsen

Algemeen

Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy (D66) is aangewezen als rapporteur van een nieuwe Europese klimaatwet die 60 procent van de uitstoot van broeikasgassen reguleert.

'Het gaat er niet om wat je roept, maar wat je doet voor boeren en tuinders'

Algemeen

Negen jaar en zes maanden is Albert Jan Maat voorzitter van LTO Nederland geweest als hij op 1 oktober afzwaait. Nu de afspraken over modernisering en versterking van LTO rond zijn, vindt hij het een mooi moment om plaats te maken. ‘Mijn leven zal...

Van Dam staat achter verplichte CBS-enquêtes

Algemeen

Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) vindt het noodzakelijk dat het het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deelname aan vijf landbouwenquêtes bovenop de Landbouwtelling gaat afdwingen bij boeren en tuinders.

Uitstoot broeikassen verminderen is lastig

Algemeen

Het is lastig om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen in de landbouw, vooral in de veehouderij. Maatregelen als omschakelen naar een circulaire economie zijn nodig.

SP wil biologische landbouw meer subsidiëren

Biologische landbouw

De SP vindt dat er meer subsidie moet vrijkomen om het aandeel biologisch in de landbouw te laten toenemen tot 10 procent.

Plattelandsgemeente krimpt en vergrijst verder

Algemeen

De bevolking van de vier grote steden blijft de komende decennia sterk groeien, terwijl veel kleinere gemeenten op het platteland verder krimpen en vergrijzen.

Boer wil best op duurzame toer

Algemeen

Drie van de vier agrarische ondernemers vinden duurzamer produceren een voorwaarde voor het voortbestaan van hun bedrijf. Dat is een van de uitkomsten van een enquête, die de afgelopen weken is gehouden onder leden van de regionale LTO's.

LTO wil ministerie van Voedsel, Natuur en Platteland

Algemeen

LTO Nederland wil dat na de verkiezingen een nieuw ministerie van Voedsel, Natuur en Platteland wordt gevormd. 'De maatschappelijke functies van boeren en tuinders rechtvaardigen een nieuw departement. Niet alleen voor veilig, betrouwbaar en...

Met LTO-verkiezingsmanifest slim en duurzaam aan de slag

Algemeen

Met slimme, duurzame en grensverleggende inzichten en oplossingen wil LTO Nederland de voedselvoorziening verder ontwikkelen. 'De volgende generatie staat klaar om nog efficiënter, eerlijker en beter voedsel te produceren.'

NZO: wet fosfaatrechten schept duidelijkheid

Veehouderij

De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) staat achter het wetsvoorstel fosfaatrechten van staatssecretaris Martijn van Dam. Het wetsvoorstel schept duidelijkheid, aldus de brancheorganisatie.

Kees Romijn eist dat Van Dam zich aan afspraken houdt

Veehouderij

Kees Romijn, voorzitter van de vakgroep LTO Melkveehouder is zich zeer bewust dat het fosfaatrechtenstelsel ingrijpend is. Hij eist dat staatssecretaris Martijn van Dam zich nu aan de afspraken houdt.

'Fosfaatwet Van Dam slechtste ooit'

Veehouderij

De SGP vindt dat het wetsvoorstel voor invoering van fosfaatrechten in de melkveehouderij aan alle kanten rammelt. 'Het is het slechtste landbouwwetsvoorstel van dit kabinet', zegt Tweede Kamerlid Elbert Dijkgraaf.

Geslachtsbepaling kippenei finalist Nationaal Icoon

Veehouderij

De methode om het geslacht van een kip al in het ei te bepalen van In Ovo uit Leiden behoren tot een van de tien finalisten om gekozen te worden tot Nationaal Icoon.

‘Maak werk van gelijk speelveld’

Algemeen

Het kabinet moet de concurrentiepositie van de Nederlandse land- en tuinbouw en het Europese speelveld niet verder verzwakken. Dat is de kernboodschap die LTO Nederland afgeeft in de aanloop naar Prinsjesdag, als het kabinet zijn begroting...

Mestinvesteringsfonds krijgt 3 miljoen extra

Veehouderij

Het Mestinvesteringsfonds krijgt een nieuwe kapitaalinjectie van de deelnemende voerbedrijven van 3 miljoen euro. Met deze kapitaalinjectie is nu 7,5 miljoen euro beschikbaar.

Agrarische grondprijs zakt iets

Algemeen

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het tweede kwartaal van dit jaar 57.000 euro per hectare. Dat is iets lager dan in eerste kwartaal 57.300 euro per hectare, maar wel boven de gemiddelde prijs 55.200 euro per hectare over heel...

LTO start kennisnetwerken kalveropfok

Veehouderij

Na een succesvolle pilot in de Gelderse Vallei gaat LTO Nederland dit najaar samen met verschillende zuivelorganisaties, waaronder FrieslandCampina, in heel Nederland 21 regionale kennisnetwerken over kalveropfok organiseren.

Flora en fauna gedijen goed in Natura 2000-gebieden

Algemeen

Beschermde planten en dieren gedijen goed in de Europese Natura 2000-gebieden. Bij de flora profiteren vooral zeldzamere plantensoorten. Bij de fauna zijn dat zowel de algemenere als de zeldzamere soorten.

'Het doet pijn zoveel boeren te zien die in de problemen zitten'

Algemeen

Ondanks zijn bomvolle agenda is Jorrit Kiewik nog wel eens op de melkveehouderij en zorgboerderij van zijn ouders te vinden, even buiten Enschede, zoals de afgelopen week bij het maaien en hooien. De kleinschaligheid van het boerenbedrijf spreekt...

Online platform over voortgang Natura-gebieden

Algemeen

De 119 gebiedsrapportages en drie landelijke monitoringsrapportages van de Natura 2000-gebieden in Nederland zijn binnenkort door iedereen in te zien. Het bureau Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) ontwikkelt hiervoor een online platform.

Chinees kan boodschappen doen bij Hollandbuy

Algemeen

De Chinese consument kan rechtstreeks voedsel kopen bij de Nederlandse producent en krijgt dat aan huis geleverd. Deze week is de webwinkel Hollandbuy met de online verkoop van Nederlandse voedingsmiddelen in China gestart.

Veehouders delen foto's #geenhittestress op sociale media

Veehouderij

Melkvee-, varkens- en andere veehouders nemen deze week tal van maatregelen om de dieren de hitteperiode zo comfortabel mogelijk te laten doorkomen. Op de sociale media delen ze hun ervaringen.

Van Dam zegt onderzoek naar lagere keuringskosten varkenssector toe

Veehouderij

Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) onderzoekt een mogelijke verlaging van de keuringskosten en een efficiëntere uitvoering van keuringen binnen de Europese wetgevingskaders en binnen het ketenkwaliteitssysteem Holland Varken.

'Methaan is bruikbare grondstof'

Algemeen

Methaan is efficiënter uit de lucht te verwijderen en kan opgewaardeerd worden naar een bruikbare grondstof. De Belgische bio-ingenieur Frederiek-Maarten Kerckhof van de Universiteit Gent heeft hiervoor een techniek ontwikkeld.

Een op de zes melkveehouders heeft zonnepanelen op staldak

Veehouderij

Meer dan een op de zes Nederlandse melkveehouders (16,2 procent) heeft zonnepanelen op het staldak liggen. Op bedrijven met meer dan honderd koeien ligt dat aandeel nog iets hoger: 17,7 procent.

@Boerburgertweet viert jubileum met het Boer Burger Boek

Algemeen

Het sociale media-project @Boerburgertweet bestaat één jaar. Initiatiefneemster van het discussieplatform Caroline van der Plas brengt ter gelegenheid van het jubileum dit jaar nog een boek uit.

'Green Deals krijgen geen financiering overheid'

Algemeen

Van de Green Deals die tot nu toe zijn afgesloten, omvat het grootste deel geen financiële ondersteuning van de rijksoverheid.

Bomen op boerengrond leggen veel CO2 vast

Algemeen

Bomen op landbouwgrond in de wereld leggen veel meer CO2 vast dan we tot nu toe aannemen.

AB Werkt ziet omzet stijgen naar 73,7 miljoen

Algemeen

Personeelsvoorziener AB Werkt heeft het afgelopen jaar een omzetgroei van 7,5 procent gerealiseerd. De jaaromzet over 2015 bedroeg 73,7 miljoen euro.

Koudwatervrees bij boeren over mineralenconcentraat

Algemeen

Nog weinig boeren zetten mineralenconcentraat in om hun percelen te bemesten, ondanks dat dit hen kosten scheelt en vooral de volledige sector erbij gebaat is.

EC verlengt goedkeuringsperiode SVNL

Algemeen

De Europese Commissie heeft de goedkeuring van de Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer (SVNL) verlengd. tot en met 31 oktober 2017.

Wereldtemperatuur stijgt weer

Algemeen

De maand juni was dit jaar wereldwijd de warmste juni-maand ooit sinds het begin van de metingen in 1880. Daarmee wordt juni 2016 de veertiende opeenvolgende maand waarin het maandelijkse warmterecord op aarde wordt gebroken.

Zomer zorgt voor stabiele prijzen boerenzuivel

Veehouderij

De noteringen van boerenzuivel veranderen ook deze maand niet. De kiloprijs van boerenkaas boven de 20 kilo staat voor de vijfde achtereenvolgende maand op 4,60 euro. Ook de stemming blijft goed.

FPG vindt aanvullingswet Natuur onzorgvuldig

Algemeen

De overheid springt in de nieuwe aanvullingswet Natuur onzorgvuldig om met het eigendomsrecht. Dat stelt de Federatie van Particulier Grondbezit (FPG).

‘Landelijke regie op DAW nodig’

Algemeen

Een landelijke werkgroep van waterschappen, provincies, LTO Nederland en de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken moet de regie krijgen op het Deltaplan Agrarisch Water. Anders verdampen tientallen miljoenen euro’s subsidie,...

Ook Landschappen NL steunt weidevogelnota

Algemeen

Na BoerenNatuur.nl, de koepel van agrarische collectieven is ook Landschappen NL positief over de initiatiefnota Weidevogelbeheer van GroenLinks.

Norm voor huisvesting arbeidsmigranten aangepast

Algemeen

De norm voor huisvesting van arbeidsmigranten van de Stichting Normering Flexwonen wordt vanaf 15 augustus aangepast. Het gaat om de regels rond een herstelbrief en een herkeuring.

'Boer krijgt zorgplicht in nieuwe Omgevingswet'

Algemeen

Boeren krijgen, net als andere bedrijven, in de nieuwe Omgevingswet een zorgplicht. Ze zijn verplicht alle mogelijke maatregelen te treffen om de gezondheid van omwonenden te beschermen.

Aantal biologische bedrijven stijgt licht

Algemeen

Het aantal gecertificeerd biologische bedrijven in Nederland is dit eerste halfjaar met 136 gegroeid ten opzichte van de tweede helft van 2015. Het aantal biologisch gecertificeerde landbouwbedrijven is naar 1.543 gestegen.

Milieudefensie spant rechtszaak aan om luchtkwaliteit

Algemeen

Milieudefensie spant een rechtszaak tegen de Nederlandse staat aan om de luchtkwaliteit, afkomstig van het verkeer en de landbouw.

'Schade Russische boycot 1 tot 1,5 miljard'

Algemeen

De Russische boycot heeft de Nederlandse land- en tuinbouw op jaarbasis 1 tot anderhalf miljard euro aan omzet gekost. Na twee jaar worden nog steeds boeren en tuinders geraakt.

Voorjaarsschade wordt in september uitbetaald

Algemeen

Boeren die bij het Faunafonds een vergoeding voor de voorjaarsschade(s) hebben aangevraagd, krijgen uiterlijk eind september uitbetaald.

Voorjaarsschade in september uitbetaald

Algemeen

Boeren die bij het Faunafonds een vergoeding voor de voorjaarsschade(s) hebben aangevraagd, krijgen uiterlijk eind september uitbetaald.

Rabobank ziet melkprijs pas stijgen in 2017

Veehouderij

De zuivelmarkt gaat zich herstellen, al wordt dat voor boeren niet direct zichtbaar. Dat zegt Kevin Bellamy, global strategist Dairy bij de Rabobank.

Jorrit Kiewik nieuwe directeur YFM Nederland

Algemeen

Jorrit Kiewik is vanaf 1 augustus 2016 de nieuwe directeur van Youth Food Movement Nederland (YFM). Hij volgt Joszi Smeets op, die de afgelopen twee jaar de jongerenbeweging aanvoerde.

Jorrit Kiewik nieuwe directeur YFM Nederland

Algemeen

Jorrit Kiewik is vanaf 1 augustus 2016 de nieuwe directeur van Youth Food Movement Nederland (YFM). Hij volgt Joszi Smeets op, die de afgelopen twee jaar de jongerenbeweging aanvoerde.

Weidevogelplan krijgt steun

Algemeen

De initiatiefnota ‘Vogels de Weide Wereld in’ van GroenLinks kan rekenen op steun van BoerenNatuur.nl, de koepel van collectieven in agrarisch natuurbeheer. Wel moet de financiering anders.

BoerenNatuur vindt zich in weidevogelplan

Algemeen

De initiatiefnota 'Vogels de Weide Wereld' van GroenLinks kan rekenen op steun van BoerenNatuur.nl, de koepel van Collectieven in agrarisch natuurbeheer. Wel moet de financiering anders.

Boer gaat klimaatbeleid voelen

Algemeen

Nederland moet zijn broeikasuitstoot in 2030 met 36 procent hebben verminderd ten opzichte van 2005, stelt de Europese Commissie voor. Ook boeren en tuinders moeten hun steentje bijdragen.

Personeel schappen ervaart hogere werkdruk

Algemeen

Medewerkers van waterschappen zeggen in toenemende mate meer werk te hebben dan ze aan kunnen.

Nederlander actiever in natuurbescherming

Algemeen

Nederlanders worden actiever om de natuur te beschermen. Het aantal burgers dat vrijwillig activiteiten verricht voor natuur en landschap is sinds 2006 toegenomen van 50 procent naar 57 procent in 2013.

Weidevogelplan krijgt steun

Algemeen

De initiatiefnota 'Vogels de Weide Wereld in' van GroenLinks kan rekenen op steun van BoerenNatuur.nl, de koepel van collectieven in agrarisch natuurbeheer. Wel moet de financiering anders.

LTO blijft strijden tegen exotenlijst

Algemeen

LTO-Nederland is het niet eens met de wijze waarop de EU-lijst met het verbod op kweek, import, transport en handel in 37 invasieve exotische planten en dieren tot stand is gekomen.

Boeren melden meer faunaschade

Algemeen

Het aantal meldingen van schade door ganzen, vossen, bevers en andere dieren bij het Faunafonds is het afgelopen half jaar verdubbeld.

Provincies: PAS werkt goed

Algemeen

Veehouders hebben een jaar na de invoering van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) ruim 1.900 aanvragen voor een Natuurwetbeschermings-wetvergunning en 2.700 meldingen gedaan. Volgens de provincies werkt de PAS.

Vraag boerenkaas stijgt, prijs blijft gelijk

Veehouderij

De prijzen voor boerenkaas blijven ook in juli onveranderd. De kiloprijs boven de 20 kilo staat voor de vierde achtereenvolgende maand op 4,60 euro. Ook de stemming blijft goed.

RVO ontvangt 3.330 bezwaren uitbetaling

Algemeen

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft 3.300 bezwaren ontvangen over de toekenning en uitbetaling van betalingsrechten in 2015.

Landbouw krijgt 12 dagen te laat betaald

Landbouwers krijgen gemiddeld na 35 dagen hun rekeningen uitbetaald, terwijl dat volgens afspraak binnen 23 dagen moet zijn.

LTO vraagt miljard euro voor het platteland

Algemeen

De overheid moet de komende vier jaar een miljard euro per jaar in het platteland steken. Dit om de slagkracht van de lokale economie te vergroten met nieuwe bedrijvigheid en meer banen.

Kamer wil werkbare Natura-wet

Algemeen

Voor beweiden en bemesten van gronden in of bij Natura 2000-gebieden hoeven boeren niet apart een vergunning aan te vragen. Dat stelt de Tweede Kamer.

Verdaas en Poppe in adviesraad kabinet

Algemeen

De ministerraad heeft de nieuwe samenstelling van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) bekend gemaakt. Bekende namen zijn onder Co Verdaas en Krijn Poppe.

Prijs boerenkaas blijft onveranderd

Veehouderij

De prijzen voor boerenkaas blijven onveranderd. De kiloprijs boven de 20 kilo staat voor de vierde achtereenvolgende maand op 4,60 euro. De stemming is goed.

Overstappen op biologisch wordt makkelijker

Algemeen

De omschakeling van gangbaar naar biologische landbouw wordt vergemakkelijkt. Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) introduceert daarvoor een borgstelling voor financiering van het werkkapitaal.

Nog 3.000 boeren wachten op GLB-geld 2015

Algemeen

Zo'n 3.000 agrariërs hadden op 23 mei nog geen volledige betaling uit het GLB van 2015 ontvangen. Waarvan ruim 1.000 nog helemaal niets.

Dijksma haalt teugels asbestsanering aan

Algemeen

Staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu), provincies, gemeenten en organisaties als LTO en het Verbond van Verzekeraars gaan een gezamenlijk programma opsatellen om alle daken voor 2024 asbestvrij te maken.

'Innovatieve boer verdient een goede prijs'

Algemeen

Innovatieve boeren verdienen een goede prijs voor een duurzaam product, vindt woordvoerder Kees Kodde van milieuorganisatie Greenpeace.

Collectief bewust tussen overheid en boer

Algemeen

De agrarische collectieven moeten zich bewust positioneren tussen de overheid en de agrariërs die deelnemen aan het agrarisch natuurbeheer.

EU praat over nieuwe steun melkveehouderij

Algemeen

De landbouwministers in de Europese Unie bespreken tijdens de Landbouwraad over vier weken in Luxemburg nieuwe steunmaatregelen voor de varkenshouderij en de melkveehouderij.

Boer moet voorop in GLV-plan Van Dam

Algemeen

Minder regels, meer innovatie en de Nederlandse land- en tuinbouw als oplossing. Dat moeten de uitgangspunten zijn voor het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouw- én Voedselbeleid (GLV) van staatssecretaris Martijn van Dam.

'Meer ambitie in GLV-plan Van Dam'

Algemeen

'Jammer dat deze eerste plannen zo weinig vanuit de sector vertrekken, maar vanachter het bureau geschreven lijken te zijn. De moderne land- en tuinbouw biedt oplossingen voor de uitdagingen van morgen, maar wordt nu teveel gezien als probleem.'

Meer draagvlak voor mineralenconcentraat

Algemeen

Het draagvlak voor mineralenconcentraat uit dierlijke mest als vervanger van kunstmest groeit. Politieke partijen zijn positief en staatssecretaris Martijn Van Dam (EZ) gaat zich hiervoor in Brussel hard maken.

VVD: predatoren weidevogels actief beheren

Algemeen

De VVD wil dat predatoren van weidevogels actief worden beheerd. Alleen dan heeft het weidevogelbeheer kans van slagen.

Handelsverdragen doen boer en tuinder goed

Algemeen

'Internationale handelsverdragen hebben altijd een positieve uitwerking gehad op de land- en tuinbouw en de nationale economie. We zitten als een bok op de haverkist', vindt LTO-voorzitter Albert Jan Maat.

Martijn van Dam laat Melkveewetten wachten

Veehouderij

Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) vindt het niet noodzakelijk wetsvoorstel 'Grondgebonden groei melkveehouderij' snel te behandelen.

Ecologen vinden beheer natuur te vrijblijvend

Algemeen

De nieuwe regels voor agrarisch natuurbeheer, die op op 1 januari van dit jaar zijn ingevoerd, gaan niet ver genoeg. 'Boeren worden niet onder druk gezet om een hoogwaterpakket af te sluiten.'

RvS wil uitsluitsel over kleiner Haringvliet

Regio West

De Raad van State wil van het Hof van Justitie in Luxemburg weten of het Natura 2000-gebied Haringvliet terecht is verkleind.

RVO krijgt een 6,7 van agrariërs

Algemeen

Ondernemers die tot 9 mei hun Gecombineerde opgave indienden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaven gemiddeld een 6,7 als rapportcijfer.

Ganzenakkoorden onder druk door uitspraak

Algemeen

Het beheersbaar maken van de ganzenpopulatie in de verschillende provincies staat ernstig onder druk door een recente uitspraak van de rechtbank in Haarlem.

Maat: discussie GLB terecht

Algemeen

'Het is terecht dat de staatssecretaris het GLB ter discussie stelt en aandacht vraagt voor het inkomen van boeren en tuinders. Het huidige beleid heeft geen antwoord op crisis in markten en op het plots wegvallen van exportmarkten.'

Van Dam wil GLV in plaats van GLB

Algemeen

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie moet na 2020 worden omgevormd tot een Gemeenschappelijk Landbouw- en Voedselbeleid (GLV).

Van Dam: ik zit hier niet voor de boeren

Algemeen

'Een deel van de boeren ziet niet wat de maatschappij voor veranderingen van hen vraagt. Dat moet wel. En inderdaad, ik zit hier voor iedereen. Ik zit hier niet voor de boeren.'

'Natuurinclusieve landbouw is stip op horizon'

Algemeen

De natuurinclusieve landbouw moet als stip op de horizon een plek krijgen in een nieuw regeerakkoord.

CDA: regels stallen niet in grondbeleid

Regio West

Het selecteren van mogelijke pachters van provinciale gronden op basis van het gebruik van stalsystemen en machines gaat de de Noord-Hollandse CDA-fractie veel te ver.

Oudhuis blijft lector Food Physics Van Hall

Algemeen

Lizette Oudhuis blijft lector Food Physics aan Van Hall Larenstein in Leeuwarden. Besloten is het lectoraat nog eens vier jaar te verlengen.

Mest van MACE mogelijk in Oss

Regio Zuid

OOC Terminals neemt mogelijk de mestverwerking op zich voor MACE. Provincie Noord-Brabant en gemeente Oss hebben deze partijen aangemoedigd samen te werken.

Weer vogelgriep in Noord-Italië

Veehouderij

In de Noord-Italiaanse stad Portomaggiore in de regio Ferrara (Emilia-Romagna) is een tweede uitbraak van hoogpathogene vogelgriep.

Agrariër somber over situatie nu en toekomst

Algemeen

Boeren en tuinders zijn pessimistischer over zowel de huidige situatie als de toekomst van hun bedrijf. Toch heeft de meerderheid nog vertrouwen.

Waterschappen willen goed gedrag belonen

Algemeen

De waterschappen willen dat het nieuwe belastingstelsel mogelijkheden biedt om goed gedrag te stimuleren en te belonen.

Copa dringt aan op openen Russische markt

Algemeen

De Europese agrarische koepelorganisatie Copa-Cogeca heeft de Europese Commissie dringend verzocht actie te ondernemen om de Russische markt weer open te krijgen voor de export.

92 procent Gecombineerde opgaves binnen

Algemeen

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft dinsdag in totaal 92 procent (59.902 stuks) van de Gecombineerde opgaves binnen. Gisteren was de laatste dag dat boeren en telers die konden indienen zonder korting op de toeslagrechten.

Nog veel klachten over toeslagrechten

Algemeen

Nog steeds zijn er boeren of tuinders die niet weten of ze toeslagrechten uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) krijgen.

Regels blijven achter natuurvriendelijk boeren

Algemeen

De biologische landbouw heeft een belangrijke rol om natuurvriendelijk te ondernemen, maar de regelgeving blijft achter. Dat stellen onderzoekers van LEI Wageningen UR.

Hoogleraar tornt niet aan arbeidsnormen EU

Algemeen

'We gaan niet tornen aan fundamentele arbeidsnormen als het recht om een vakbond op te richten of om over een cao te onderhandelen. Dus wij zeggen tegen het kabinet: let nog eens heel goed op als blijkt dat TTIP op enigerlei wijze zou afdoen aan...

Bonden praten weer met Van Dam over PAS

Algemeen

De Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV), Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) en Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) gaan met staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) weer in gesprek over het aanvullende pakket maatregelen in het kader...

Budget voor duurzame energie overtekend

Algemeen

Voor initiatieven om duurzame energie op te wekken, is ruim 8 miljard euro subsidie aangevraagd. Minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft echter 4 miljard euro beschikbaar.

Miljoenen euro's gepompt in waterschaarste

Algemeen

Technologiestichting STW en het ministerie van Infrastructuur & Milieu hebben een overeenkomst getekend waarmee het ministerie 1,65 miljoen euro investeert in de aanpak van waterschaarste. Het totale budget voor het programma komt daarmee op 6,1...

LTO Energie en Tenten Solar langer in de zon

Algemeen

LTO Energie heeft namens LLTB, LTO Noord en ZLTO de overeenkomst met Tenten Solar over de Vraagbundeling Zonnepanelen verlengd voor het jaar 2016.

Aerius uit de lucht tot 14 mei

Algemeen

Het Aerius-register is tot en met 13 mei offline. In deze periode kunnen er geen meldingen in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) worden gedaan. Op 17 mei is de nieuwe versie van Aerius gereed.

Van Dam volgt LTO voor snelle uitbetaling

Algemeen

Uitbetalingsrechten zo snel mogelijk uitkeren en knelgevallen oplossen bij het indienen van de Gecombineerde opgave 2016.

CDA zit met mineralenconcentraat in maag

Algemeen

CDA willen weten van staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) waarom hij de proef met mineralenconcentraat niet uitbreidt. Het aantal deelnemende bedrijven blijft tien, terwijl de staatssecretaris eerder meerdere malen heeft aangegeven dat dat er meer...

Geurts wil Europees geld beter benutten

Algemeen

Tweede Kamerlid Jaco Geurts (CDA) wil dat leningen uit het Europees Fonds voor Strategische Investeringen beter benut worden voor de land- en tuinbouw.

Prijs boerenkaas blijft stabiel

Veehouderij

De prijzen voor boerenkaas blijven voor de vierde achtereenvolgende maand op hetzelfde niveau. De kiloprijs boven de 20 kilo staat net als vorige maand op 4,30 euro. De stemming is redelijk.

'Koude douche' door topdrukte RVO-loket

Algemeen

Een op de vijf boeren en tuinders die in 2015 GLB-betalingsrechten hadden aangevraagd, had op 30 april, nog steeds geen geld of nog niet het hele bedrag ontvangen.

Cao voor voor loonwerkers rond

Algemeen

Na zeven ronden van overleg hebben Cumela Nederland, FNV Agrarisch Groen, CNV Vakmensen en Vakvereniging Het Zwarte Corps een akkoord bereikt voor een nieuwe cao voor Landbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen (LEO).

Grondprijs stijgt naar 57.000 euro

Algemeen

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het vierde kwartaal van 2015 gestegen tot 57.000 euro per hectare, na vier opeenvolgende kwartalen met een vrijwel gelijke prijs van circa 55.000 euro.

Ruim 2.300 vergunningaanvragen PAS

Algemeen

Ruim 2.300 vergunningaanvragen voor ontwikkelingsruimte en prioritaire projecten en ruim 2.500 meldingen zijn er gedaan in het kader van Programma Aanpak Stikstof (PAS) sinds die op 1 juli 2015 van kracht is.

Miljoenen op de plank bij EIB voor Nederland

Algemeen

De Nederlandse agrarische sector maakt nauwelijks gebruik van leningen en garantstellingen voor risicovolle projecten van de Europese Investeringsbank (EIB).

Hogan: geen TTIP op voorwaarden Obama

Algemeen

De Europese commissaris van landbouw Phil Hogan heeft er geen belang bij om dit jaar al een TTIP-akkoord met de Verenigde Staten uit te onderhandelen.

860 miljoen Europese subsidies in 2015

Algemeen

In het afgelopen boekjaar is er in Nederland voor 779 miljoen euro aan Europese landbouwsubsidies uitgekeerd.

Hendrix wil coöperaties met ketenpartijen

Algemeen

Het coöperatief denken moet opnieuw op de agenda bij de Europese Unie met deelname van ketenpartijen.

Oppervlaktewater wordt schoner

Algemeen

De vermesting van het regionale oppervlaktewater van sloten, beken en kanalen is in de periode 1990-2014 verminderd. De fosfor- en stikstofconcentraties liggen echter nog vaak boven de streefwaarde.

Sein op groen voor mineralenconcentraat

Algemeen

'De landbouwcommissie heeft het sein op groen gezet, we moeten kunstmest kunnen gaan maken uit dierlijke mest', meldt VVD-Europarlementariër Jan Huitema.

LTO schuift aan bij commissie Nijpels

Algemeen

LTO Nederland schuift aan bij commissie Nijpels die staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) gaat adviseren over de toekomst van de veehouderij.

FPG: onteigenen wordt te makkelijk

Algemeen

De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) heeft grote bezwaren tegen het voornemen van minister Melanie Schultz van Haegen om lokale overheden zelf onteigeningsbesluiten te laten nemen.

NAJK blij met vrijstelling bedrijfsoverdracht

Algemeen

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) is tevreden met de aangenomen motie waarin bedrijfsoverdracht binnen de familie wordt vrijgesteld van afroming. Voorkomen wordt dat familiare bedrijfsovername extra bemoeilijk wordt.

KringloopWijzer telt 11.000ste melkveehouder

Veehouderij

De Centrale Database KringloopWijzer heeft de 11.000ste melkveehouder verwelkomd. Wel zijn nog niet alle gegevens compleet en machtigingen afgegeven.

Natuurmonumenten zoekt 'aandeelhouders'

Algemeen

Natuurmonumenten gaat op zoek naar 'aandeelhouders' om natuur en economie te verbinden. Samen met bedrijven wil de natuurorganisatie de duurzame aanpak opschalen en uitbreiden.

'Boer onterecht afgerekend vuil water' (video)

Algemeen

Volgens voorzitter Jan Cees Vogelaar en secretaris Lubbert van Dellen van het Mesdagfonds is de landbouw niet alleen verantwoordelijk voor de concentraties aan stikstof en fosfaat in het water, maar wordt de sector daar wel op afgerekend.

Kamer op de bres voor jonge boer en tuinder

Algemeen

De Jonge Landbouwersregeling (Jola) wordt samen met NAJK geëvalueerd om zo tot verbetering van de regeling te komen in 2017. Dat staat in een motie die is aangenomen in de Tweede Kamer.

LTO: metingen erfafspoeling niet onderbouwd

Algemeen

LTO Nederland is ervan overtuigd dat de metingen van erfafspoeling niet wetenschappelijk onderbouwd zijn.

Slacht dreigt voor 50.000 tot 100.000 koeien

Veehouderij

Zeker 50.000 tot 100.000 koeien gaan dit jaar naar de slachterij als melkveehouders voor 15 mei geen extra grond hebben verworven.

Van Dam: JOLA ligt bij provincies

Algemeen

Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) herkent zich niet in de kritiek van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) op de Jonge Landbouwersregeling (JOLA). 'Het NAJK moet bij de provincies zijn.

'Bescherming weidevogels is morele plicht'

Algemeen

Het beschermen van het leefgebied van weidevogels als de grutto is een morele verplichting die een rijk land als Nederland op zich moet nemen. Vogels die hier al miljoenen jaren verblijven, leggen anders het loodje.

Broccolitelers: vragen over GLB-gewasseneis

Algemeen

Broccolitelers doen aan gewasrotatie, maar zijn gespecialiseerd. Hierdoor komen ze in aanvaring met de gewasdiversificatie-eis van het GLB (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid).

Melkveehouder teert in op reserves

Veehouderij

Melkveebedrijven teerden over 2015 in op hun financiële reserves en een betere melkprijs ligt op korte termijn niet in het verschiet. Dat concludeert Alfa Accountants en Adviseurs op basis van haar analyse 'Cijfers die Spreken Melkveehouderij 2016'.

Prijs boerenkaas blijft gelijk

Veehouderij

De noteringen voor boerenkaas blijven in april op het huidige niveau. De kiloprijs voor boerenkazen boven de 20 kilo staat net als vorige maand op 4,30 euro. De stemming is redelijk.

LTO: exotenlijst bezorgt teler forse schade

Akker- & Tuinbouw

LTO Nederland maakt zich grote zorgen over tientallen planten en dieren die zijn geplaatst op de lijst invasieve uitheemse exoten. De schade voor Nederlandse telers kan oplopen van tien- tot honderdduizenden euro's per soort, als deze worden...

Klimaatverandering biedt kansen voor boer

Algemeen

De verandering van het klimaat brengt ook kansen voor boeren. Planten kunnen beter groeien, het groeiseizoen is langer en kassen hoeven minder gestookt te worden.

Extra betalen voor diervriendelijker voedsel

Algemeen

Veel Nederlanders zijn bereid extra te betalen voor producten die diervriendelijker zijn geproduceerd. Dat blijkt uit het Eurobarometer-onderzoek van de Europese Unie.

Kruiden goed voor gras en koe (video)

Veehouderij

Kruiden in het grasland dragen bij aan de grasgroei, de biodiversiteit en de gezondheid van de koe. Dat zei Jan-Paul Wagenaar, afdelingshoofd Landbouw van het Louis Bolk Instituut gisteren tijdens de innovatiedag 'Blik op de wei' op het KTC Zegveld....

Weiland vol bagger door lange armspuit

Mechanisatie

Melkveehouder Jaco de Groot uit Kamerik heeft samen met zijn broer Jan-Willem een baggerspuit ontwikkeld met een arm van 24 meter breed.

Jongerenregeling pakt totaal verkeerd uit

Algemeen

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) roept de provincies op om de invulling van de Jonge Landbouwersregeling (JOLA) onder de loep te nemen. Die pakt totaal verkeerd uit, stelt bestuurslid Sander Thus.

Groen licht voor akkoord seizoensarbeid

Algemeen

LTO Nederland, FNV en CNV Vakmensen zijn blij dat minister Lodewijk Asscher (SZW) zijn goedkeuring geeft aan het akkoord over de toepassing van de ketenbepaling in de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) voor bepaalde functies in de agrarische sector.

Monovergisting kan economisch uit

Algemeen

Mest vergisten naar biogas is onder bepaalde voorwaarden economisch interessant voor boeren. Dat wijst een berekening in Zoeterwoude, als onderdeel van het initiatief Groene Cirkels, uit.

LTO blijft tegen gedoogplicht windmolenpark

Algemeen

Het is niet goed als boeren en andere grondeigenaren via een gedoogplicht worden gedwongen om mee te werken aan de aanleg van windmolenparken op land door grote en kapitaalkrachtige investeerders.

Eerste Kamer stemt in met Omgevingswet

Algemeen

De Eerste Kamer heeft dinsdag met een ruime meerderheid ingestemd met de Omgevingswet. De nieuwe wet moet het aantel regels op het gebied van ruimtelijke ordening fors verminderen.

Eerste Kamer stemt in met Energieakkoord

Algemeen

De Eerste Kamer heeft gisteren ingestemd met een wet die het Energieakkoord mogelijk maakt. Hiermee wordt de doelstelling van 14 procent hernieuwbare energie in 2020 en 16 procent in 2023 bereikt.

Drukdrain maakt sturen peil mogelijk (video)

Algemeen

Drukdrains moeten in veenweidegebieden bodemdaling tegengaan, de draagkracht van percelen verbeteren en grasopbrengst verhogen. Op KTC Zegveld ging gisteren een proef van start.

Van Dam: uitwisselen fosfaatrechten optie

Veehouderij

Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) wil in het wetsvoorstel over fosfaatrechten een voorziening opnemen om uitwisseling van fosfaatrechten mogelijk te maken.

EC: mestregels in alle landen gelijk

Algemeen

De Europese Commissie wil de regels voor meststoffen uit afval en dierlijke mest in alle landen gelijk stellen. LTO Nederland is positief, maar hoopt dat het mineralenconcentraat als kunstmestvervanger kan worden ingezet.

Van Dam: agrariër moet zich onderscheiden

Algemeen

Nederland moet zich de komende jaren nog sterker onderscheiden met de export van agrarische kennis en expertise, stelt staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken.

Nog geen Europese aanpak dierenwelzijn

Veehouderij

Er is brede steun onder de Europese bevolking voor betere bescherming van dierenwelzijn. Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerde enquête. Een nieuwe EU-brede dierenwelzijnsstrategie, gewenst door Nederland, lijkt er voorlopig echter nog niet te...

Landbouw maakt meest gebruik van PAS

Algemeen

Het overgrote deel van de meldingen en aanvragen voor een Natuurbeschermingswetvergunning komen sinds de invoering van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) op 1 juli 2015 uit de landbouw. Maar de sector veroorzaakt lang niet de grootste...

'Bodem Afrika uitgeput en te droog'

Algemeen

De groene revolutie is aan Afrika voorbijgegaan. Hierdoor is de bodem in grote delen van het continent uitgeput. Niet droogte is het probleem, maar het gebrek aan watervasthoudend vermogen van de grond.

LTO: boer zal niet snel productie verminderen

Algemeen

LTO Nederland verwacht niet dat de melkveehouders en zuivelaars in Europese lidstaten snel afspraken maken om vrijwillig en tijdelijk de productie van melk te verminderen.

Boer krijgt meer steun uit Brussel

Algemeen

De Europese Commissie wil boeren en telers ondersteunen met nieuwe maatregelen. Zo mogen melkveehouders en zuivelaars in Europese lidstaten afspraken maken om vrijwillig en tijdelijk de productie van melk te verminderen.

Boer kan nog veel fosfaat terugverdienen

Veehouderij

Krimp van de melkveestapel lijkt onvermijdelijk door de komst van fosfaatrechten. Maar melkveehouders kunnen nog best fosfaat winnen op hun bedrijf.

Van der Plas maakt lekkerste kaas

Veehouderij

De Goudse boerenkaas van melkveehouders Jos en Ronald van der Plas uit Sassenheim (Zuid-Holland) is donderdag tijdens de jaarlijkse Cum Laude verkiezing voor boerderijzuivel verkozen tot ‘lekkerste boerenkaas van 2016’.

Eén loket voor ontheffing landbouwvoertuigen

Algemeen

LTO Nederland pleit samen met Fedecom, de branchevereniging voor mechanisatie techniek, BMWT, Bouwend Nederland en Cumela Nederland voor één loket voor het verlenen van ontheffing voor landbouwvoertuigen die over de openbare weg rijden en de...

Phil Hogan: weinig geld voor sector

Algemeen

EU-lidstaten hebben de afgelopen maand ruim honderd ideeën geopperd om de Europese landbouwsector er weer bovenop te helpen, zei eurocommissaris Phil Hogan maandag in het Europees Parlement in Straatsburg. Maar Hogan benadrukte dat zijn financiële...

Melkveestapel moet 4 tot 8 procent krimpen

Algemeen

De fosfaatproductie van in de melkveehouderij moet met zo'n 4 tot 8 procent op 1 januari 2018 krimpen. Het stelsel van fosfaatrechten gaat op 1 januari 2017 in. Op 1 juli 2017 wordt bekend hoe de generieke korting eruit ziet.

Melkveestapel moet 4 tot 8 procent krimpen

Algemeen

De fosfaatproductie van de melkveehouderij moet zo'n 4 tot 8 procent op 1 januari 2018 zijn gekrompen. Het stelsel van fosfaatrechten gaat op 1 januari 2017 in. Op 1 juli 2017 wordt bekend hoe de generieke korting eruit ziet.

Van Dam houdt zich aan afspraak PAS

Algemeen

Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) houdt zich aan de afspraken die tussen de overheid en sector zijn gemaakt over ammoniakreductie en ontwikkelruimte in de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

LTO wil nu geen wijzing waterschapbestuur

Algemeen

LTO Nederland heeft aan minister Melanie Schultz Van Haegen (I&M) gemeld dat nu niet het moment is om wijzigingen door te voeren in het bestuur van de waterschappen.

PvdD: zwanenjacht zaak voor politie

Algemeen

Fractieleider Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren wil een landelijk verbod op zwanenjacht. Ze roept het kabinet op om per direct het toezicht en handhaving van de jacht aan te pakken.

'Rode Hoed weinig aansluiting met landbouw'

Algemeen

Veel positief wensdenken, een volle zaal met aandachtig gehoor, maar weinig aansluiting met waar de landbouw en voeding al mee bezig zijn.

'Sector kan grootste duurzame beweging zijn'

Algemeen

‘De land- en tuinbouw zou de grootste duurzaamheidsbeweging moeten zijn.' Dat stelt Hans Huijbers, LTO-portefeuillehouder Duurzaam Ondernemen en voorzitter van ZLTO zaterdag in Nieuwe Oogst.

Copa: maak einde aan Russische boycot

Algemeen

De Europese landbouwlobby wil dat de Europese Commissie snel onderhandelingen opent met Rusland om een einde te maken aan het embargo op varkensvlees, dat deze maand twee jaar geleden werd ingesteld.

Natuur vreet meer landbouwgrond

Algemeen

Het agrarisch areaal is in Nederland in de periode 2010-2012 zo'n 11.000 hectare afgenomen. Landbouwgrond kreeg een natuurbestemming of werd ingericht voor recreatieve doelen. Ook kwam er meer bebouwd gebied bij.

'TTIP gaat over geopolitiek'

Algemeen

TTIP gaat eigenlijk niet over handel, maar over geopolitiek. 'Ik ben blij dat TTIP niet meer wordt afgeschilderd als een banenmotor. Het is veel meer dan handel', stelt Europarlementariër Agnes Jongerius (PvdA).

Nieuw stelsel natuurbeheer van start

Algemeen

Het nieuwe stelsel van agrarisch natuurbeheer via de collectieven is officieel gestart.

Albert Jan Maat: Hogan moet naar Moskou

Algemeen

'De boodschap van LTO is simpel: de Russische markt moet weer open'. Dat bepleitte voorzitter Albert Jan Maat van LTO Nederland vrijdag in gesprek met zijn Europese collega's over de nijpende situatie op de Europese agrarische markten.

Internationale coalitie nodig tegen kolgans

Algemeen

De kolgans is alleen te beheren als op internationale schaal, effectieve verjaging en schadebeperking over de hele trekroute worden afgestemd. Een aanpak op provincieniveau leidt niet tot een verlaging van de totale schadebedragen.

'Rijk vergooit koppositie agrarische sector'

Algemeen

De overheid overspoelt de land- en tuinbouw met nieuwe wet- en regelgeving, waarbij het gat tussen theorie en praktijk enorm is. Hierdoor kan de Nederlandse boer het niet meer rooien en vergooit het Rijk de mondiale koppositie van de sector.

Nieuwe EU-steun boer niet eerder dan maart

Algemeen

Europese steunmaatregelen voor de kwijnende zuivel- en varkenssector worden op zijn vroegst in maart genomen. Dat bleek maandag in Brussel na de Landbouwraad, het overleg tussen landbouwministers en Eurocommissaris Phil Hogan.

LTO: duurzaam afwegen tegen mededinging

Algemeen

LTO Nederland vindt dat mededingingswetgeving onder voorwaarden ruimte moet geven aan initiatieven die de duurzaamheid bevorderen.

'Laagste prijsgarantie Jumbo vreet ons kapot'

Algemeen

Het 'nieuwe boeren' in de circulaire en biobased economie biedt verschillende nieuwe inkomstenbronnen, stelt voorzitter Hans Huijbers van ZLTO en portefeuillehouder Duurzaamheid van LTO Nederland. Hij wil terug naar het gemengd bedrijf.

Waterkwaliteit beter door Meststoffenwet

Algemeen

De waterkwaliteit in landbouw specifieke wateren in Nederland verbetert. Maar 40 tot 60 procent van de Nederlandse wateren voldoet nog steeds niet aan de normen voor stikstof en fosfaat.

Hergroei bos slaat veel koolstof op

Algemeen

Secundaire bossen zijn in potentie belangrijke opslagplaatsen voor koolstof.

Negen op tien agrariërs heeft GLB-geld binnen

Algemeen

Negen op de tien boeren en telers die om uitbetaling van betalingsrechten heeft aangevraagd, hadden op 31 januari 2016 het geld ontvangen.

Provincies: forse groei landbouw door PAS

Algemeen

Veehouders hebben sinds de inwerkingtreding van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) zo'n 1.600 vergunningaanvragen en ruim tweeduizend meldingen gedaan.

Agriterra helpt Indonesiërs met crowdfunding

Algemeen

De koffiecoöperatie Permata Gayo in Indonesië heeft via crowdfunding door Agriterra en ABN Amro 25.000 euro bij elkaar gekregen. Hiermee kan de coöperatie zes overkappingen bouwen om koffie te drogen.

D66: Nederland laat natuur verwateren

Algemeen

Het Europees Parlement heeft zich bijna unaniem tegen de pogingen van het Nederlandse kabinet gekeerd om de Europese natuurwetten te laten verwateren. Dat stelt D66-Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy.

Telers wijzen Van Dam op goede middelen

Algemeen

Eenvoudigere toelating van natuurlijke middelen en meer onderzoek zijn essentieel voor de toekomst van de sierteeltsector.

VVD: alle partijen bij PAS-overleg

Veehouderij

Het is van groot belang dat voor een goede uitwerking van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) alle partijen uit de veehouderij aan tafel zitten bij het overleg over het stelsel.

Van Dam: weidegang in stelsel fosfaatrechten

Veehouderij

Bij de inrichting van het stelsel voor fosfaatrechten moet de kleinschalige melkveehouderij worden gesteund, net als weidegang.

Ctgb laat drie nieuwe middelen toe

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) laat drie nieuwe gewasbeschermingsmiddelen toe. Het gaat om DuPont Cielex, TMTD 98% Satec en FIDOX 800 EC.

Rabobank: herstel varkensmarkt fragiel

Veehouderij

De start van 2016 bracht een 'voorzichtig herstel van de Nederlandse varkensmarkt'. Dit herstel is echter 'fragiel', want de markt stabiliseerde eind januari door de private opslagregeling.

Koopmanspolder gaat onder water

De Koopmanspolder in Andijk wordt op donderdag 4 februari gevuld met water vanuit het IJsselmeer. Doel van de proef is te leren van de effecten van het waterpeil op de waterkwantiteit, waterkwaliteit, natuur en leefomgeving.

LTO: kom met ideeën versimpeling belasting

Algemeen

LTO Nederland roept boeren en tuinders op om met voorstellen te komen om bestaande knelpunten in de belastingwetgeving op te lossen. Voorstellen moeten voor 15 februari bij het ministerie van Financiën in Den Haag liggen.

'Maatschappij heeft belang bij goed GLB'

Algemeen

LTO Nederland heeft minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) veertien argumenten aangedragen waarom het Europese landbouwbeleid (GLB) een belangrijk onderdeel van het Europese budget moet blijven.

Artsen bundelen krachten tegen ziekten

Veehouderij

Experts op het gebied van de gezondheid van mens en dier van de Universiteit Utrecht, UMC Utrecht, Wageningen UR, Erasmus MC en het AMC gaan samen de strijd aan tegen antibioticaresistentie en infectieziekten als zika, vogelgriep en Q-koorts.

Maat: 'Houd binnengrenzen open'

Algemeen

De Europese binnengrenzen moeten openblijven. 'Herinvoering van grenscontroles schaadt de economie. Het kabinet mag zich daar niet lijdzaam bij neerleggen', zegt voorzitter Albert Jan Maat van LTO Nederland.

NVV, NVP en NMV stappen uit PAS-overleg

Veehouderij

De Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV), Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) en Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) stappen per direct uit het overleg met het ministerie van Economische Zaken over de Programmatische Aanpak Stikstof...

Minder bedrijven leggen het loodje

Algemeen

Het aantal faillissementen in de landbouw is in 2015 met meer dan 20 procent gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Boer blijft op zijn grond zitten

Algemeen

De vraag naar agrarische grond houdt aan, maar dat vertaalt zich nog niet in het aantal verkopen. Boeren blijven op hun grond zitten, concludeert de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

Vraag naar grond en bedrijven wisselen sterk

Algemeen

Het aantal transacties van agrarische bedrijven loopt per sector sterk uiteen. 'In de ene bedrijfstak gaat het stroef, terwijl in andere markten goede zaken worden gedaan', concludeert voorzitter Ard Klijssen van de NVM-vakgroep Agrarisch &...

LTO houdt druk op toegang Russische markt

Veehouderij

LTO Nederland blijft via meerdere kanalen actief om een einde te maken aan de Russische importstop van varkensvlees.Bij het ministerie van Economische Zaken is hier opnieuw aandacht voor gevraagd.

LTO vreest opmars olijvenpest Zuid-Europa

Algemeen

LTO Nederland volgt met argusogen de opmars van Xylella in Zuid-Europa. De bacterie, die bij olijfbomen olijvenpest veroorzaakt, kan de hele handel in bomen en planten voor vijf jaar stilleggen.

10 miljoen euro voor jonge boeren

Algemeen

Voor jonge boeren is er 10 miljoen euro beschikbaar om extra investeringen in hun bedrijf te doen. Het NAJK is blij dat er eindelijk helderheid is over de datum van de openstelling.

Rabobank wil sterkere positie arme boeren

Algemeen

Rabobank heeft zich als enige Nederlandse partij verbonden aan een initiatief van het World Food Programme (WFP) van de Verenigde Naties om de positie van arme, kleine boeren in ontwikkelingslanden te versterken.

Groene economie vraagt draagkracht

Algemeen

Een overgang naar een groene economie vereist politieke daadkracht en verregaande veranderingen op sociaal en economisch vlak.

Jagersvereniging wil viersterrenvlees

Algemeen

Geschoten wild van eigen grond moet in de schappen van de supermarkten een speciale categorie op de etiketten van het Beter Leven-keurmerk krijgen: viersterrenvlees.

'Fosfaatrechten bestraffen duurzame boer'

Veehouderij

Het stelsel van fosfaatrechten dat Nederland wil invoeren is geen enkele garantie dat het goed komt met de vereiste waterkwaliteit. Dat stelt de actiegroep Actiegroep 'Innovatief uit de knel', die bestaat uit twintig 'duurzame en innovatieve'...

Hogan: maatregelen Natura 2000 moeilijk

Algemeen

Binnen het Europese Natura 2000-programma zijn 'zeer moeizame maatregelen' nodig. Dat stelt EU-landbouwcommissaris Phil Hogan op een vraag van Europarlementslid Annie Schreijer-Pierik (CDA). Zij pleit voor aanpassing van Natura 2000.

Sector voor 42 miljard euro in de schuld

Algemeen

De land- en tuinbouw in Nederland had in 2012 een schuld van 42 miljard euro. Per bedrijf lag de schuld gemiddeld op 600.000 euro, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Hogan: mikken op nieuwe markten

Algemeen

Het openen van nieuwe markten blijft de voornaamste prioriteit voor de Europese Unie. Ook mikt de Europese landbouwcommissaris Phil Hogan op een 'positief handelsakkoord' (TTIP) met de Verenigde Staten.

Maat: agrarisch exportbeleid moet scherper

Algemeen

Ondanks de groei van de Nederlandse export van agrarische producten naar 82 miljard euro, moet het exportbeleid 'scherper'.

'Meer inzet boer voor schoner water nodig'

Algemeen

Om de ecologische einddoelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) te halen, is extra inzet nodig van het Rijk, de waterbeheerders en agrariërs.

Bij12: Actualisatie PAS verloopt goed

Algemeen

De Programma Aanpak Stikstof (PAS) is weer 'up-to-date'. Het rekenprogramma Aerius is op onderdelen aangepast. Dat meldt Bij12, de organisatie die provincies steunt op het gebied van natuur en landelijk gebied.

Van Dam aanwezig op Grüne Woche

Algemeen

Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) opent vrijdagochtend met de Duitse minister van Landbouw Christian Schmidt en de burgemeester van Berlijn Michael Müller het Nederlandse paviljoen op de internationale landbouwbeurs Grüne Woche in Berlijn.

Mbo's kunnen regionaal opleidingen opzetten

Algemeen

Het kabinet heeft ingestemd met een experimentregeling van minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap waardoor mbo-scholen samen met het bedrijfsleven op regionaal niveau zelf nieuwe opleidingen kunnen ontwikkelen.

Natuur stevig verankerd bij provincies

Algemeen

Het natuurbeleid heeft een prominente plek bij de twaalf provincies, zo blijkt uit een inventarisatie van de coalitieakkoorden van provincies door Alterra Wageningen UR in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Collectieve cafetariaregeling wijzigt niet

Algemeen

De collectieve cafetariaregeling die LTO Nederland met de Belastingdienst heeft gesloten, verandert dit jaar niet. De bedragen voor levensonderhoud van 2015 kunnen ook in 2016 worden toegepast.

Meer otters in dezelfde gebieden

Algemeen

Het aantal otters in Nederland is het afgelopen jaar weer toegenomen. Maar het leefgebied van de otter heeft zich nauwelijks uitgebreid.

Oosters: Nederland moet waterrobuuster

Algemeen

Nederland moet 'waterrobuuster' worden ingericht, wil ons land de klimaatveranderingen en de strijd tegen wateroverlast beteugelen.

'Prijzen agrarische producten gaan stijgen'

Algemeen

Na een zwak jaar voor de agrarische sector verwacht ABN Amro dat de prijzen voor agrarische producten weer gaan stijgen.

150 meldingen collectieve afvalwaterzuivering

Algemeen

LTO Glaskracht Nederland heeft sinds eind oktober ongeveer 150 aanmeldingen van collectieve initiatieven voor gezamenlijke afvalwaterzuivering ontvangen.

Nieuw bestuur Unie van Waterschappen

Algemeen

Vier nieuwe leden treden in het nieuwe jaar toe toe tot het bestuur van de Unie van Waterschappen.

BedrijfsWaterWijzer voor melkveehouder

Veehouderij

Om het watermanagement op melkveebedrijven te optimaliseren wordt binnen het project Koeien & Kansen de BedrijfsWaterWijzer ontwikkeld.

Houtsnippers beste voor vrijloopstal

Veehouderij

Melkveehouders met vrijloopstallen gebruiken het liefst houtsnippers, blijkt uit onderzoek door KTC Zegveld in opdracht van de provincie Utrecht.

Dassenovereenkomsten wijzigen in 2016

Algemeen

Grondgebruikers die dassenschade hebben, kunnen bij het Faunafonds vanaf 2016 een nieuwe dassenovereenkomst afsluiten.

Collectieven starten koepel BoerenNatuur.nl

Algemeen

Alle veertig agrarische collectieven bundelen zich in een landelijke organisatie onder de naam BoerenNatuur.nl.

EU-ministers akkoord over methaanuitstoot

Algemeen

Staatsecretaris Sharon Dijksma (Milieu) en haar Europese collega's zijn woensdag in Brussel overeengekomen dat er geen nieuw plafond moet komen voor methaanuitstoot.

Vergoeding voor leefgebieden

Algemeen

De Europese Commissie heeft op verzoek van Nederland de regelgeving zo aangepast dat het eenduidig mogelijk is een leefgebiedenvergoeding uit te betalen.

Twijfel Dierenbescherming FBE-deelname

Algemeen

De Dierenbescherming weet nog niet zeker of ze een plek in de regionale faunabeheereenheden (FBE) inneemt.

LEI: boereninkomen loopt fors uiteen

Algemeen

De inkomens tussen de land- en tuinbouwsectoren lopen enorm uiteen. Oorzaak zijn de grote verschillen in prijsontwikkeling van producten. Dit blijkt uit de jaarlijkse inkomensraming van LEI Wageningen UR, mede op basis van CBS-cijfers.

CAO Bedrijfsverzorging in zicht

Algemeen

AB Werkgevers en CNV Vakmensen verwachten begin 2016 tot een akkoord voor een cao voor de Agrarische Bedrijfsverzorgingsdiensten te komen.

Nederland heeft nieuw Nationaal Waterplan

Algemeen

Nederland heeft een nieuw Nationaal Waterplan. Daarin staat hoe Nederland zich verdedigt tegen het water, hoe ons water schoner wordt en hoe we Nederland klimaatbestendig en waterrobuust inrichten.

Meer ruimte door aanpassing Aerius

Algemeen

Veehouderijen in en rond een aantal Natura 2000-gebieden krijgen meer ontwikkelruimte door een actualisatie van het rekenprogramma Aerius.

Website faunaschade vernieuwd

Algemeen

De website voor het melden van faunaschade is vernieuwd. Die moet het makkelijker maken schade te melden zonder een schadevergoeding aan te vragen en het behandelbedrag van 300 euro te betalen.

Agrariërs investeren in beveiliging bedrijf

Algemeen

Meer dan 1.100 ondernemers hebben met het LTO-beveiligingsproject zo'n 1,5 miljoen euro geïnvesteerd in maatregelen om inbrekers buiten de deur te houden. Het project om agrarische bedrijven beter te beveiligen tegen diefstal en inbraak is nu...

Investering in brandveiligheid stallen

Algemeen

Nederlandse veehouders hebben de afgelopen jaren diverse maatregelen getroffen om de brandveiligheid van stallen te verhogen.

Geen uitstel voor verplichte datalogger

Veehouderij

LTO Nederland en NVV zijn teleurgesteld dat de Tweede Kamer varkenshouders niet even lucht willen geven in deze zware crisis.

Tweede Kamer tornt niet aan Natura-richtlijnen

Algemeen

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de regering binnen Europa kenbaar maakt dat Nederland voorstander is van het ongewijzigd laten van de Vogel- en Habitatrichtlijn in het Natura 2000-beleid.

WUR-professor: transitie landbouw nodig

Algemeen

Om het klimaatprobleem een halt toe te roepen, is naast energietransitie een doorbraak in de landbouw noodzakelijk. Dat vindt professor Pier Vellinga van Wageningen UR (WUR).

Nieuwe bronnen voor natuurlijke producten

Algemeen

De rol van de bodem als schatkamer voor nieuwe, nuttige en natuurlijke producten wordt opnieuw bevestigd door de ontdekking van nog onbekende genen in lysobacter-bacteriën.

30 DAW-projecten klaar voor uitvoering

Algemeen

Boeren nemen steeds meer verantwoordelijkheid als het gaat om investeren in schoner water, betere beschikbaarheid van water en een duurzaam watersysteem. Dertig projecten van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) staan nu klaar voor uitvoering.

LTO: extra geld voor NVWA

Algemeen

'Ga voortvarend aan de slag met het plan van aanpak voor de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) en trek daar extra geld voor uit. Maar de discussie mag in geen geval leiden tot hogere keuringskosten voor boeren en tuinders.'

'Weinig maatwerk' in huidig belastingstelsel

Algemeen

Het huidige belastingstelsel die de Nederlandse waterschappen hanteren, biedt te 'weinig maatwerk'.

Perspectief goed voor prijzen boerenkaas

Veehouderij

De noteringen voor boerenkaas blijven op een het huidige niveau. De kiloprijs voor boerenkazen boven de 20 kilo staat net als vorige maand op 4,75 euro. Het stemming is goed.

Online dialoog over Natura 2000

Algemeen

Overheden zijn een online dialoog gestart over de verbetering van de uitvoering van de vogel- en habitatrichtlijn in het Natura 2000-beleid.

Nieuw Europees actieplan circulaire economie

De Europese commissarissen Frans Timmermans en Jyrki Katainen hebben een nieuw pakket voor de circulaire economie goedgekeurd.

Fosfaatrechten langer ongewis

Veehouderij

Melkveehouders krijgen dit jaar nog geen duidelijkheid over de invoering van fosfaatrechten. Het overleg hierover tussen staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) en de sector is uitgesteld. Niet eerder dan in januari komen de bestuurders bij elkaar.

Fosfaatrechten afromen onvermijdelijk

Veehouderij

Het afromen van fosfaatrechten op de peildatum van 2 juli is noodzakelijk en onvermijdelijk. De fosfaatproductie lag waarschijnlijk al boven plafond.

Huirne: geen uitwisseling fosfaatrechten

Veehouderij

De Rabobank is geen voorstander van de uitwisseling van fosfaatrechten tussen de melkvee- en varkenshouderij, omdat stoppers wellicht zijn geholpen maar blijvers op slot worden gezet.

RVO zoekt opslagenpanden melkpoeder

Voor de opslag van mager melkpoeder is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) op zoek naar opslagpanden. Eigenaren daarvan kunnen uiterlijk 9 december een offerte indienen bij RVO.nl.

Burger loopt niet warm voor Natura 2000

Algemeen

Burgers liepen bepaald niet warm voor de Natura 200-gebieden. Hun betrokkenheid bij de besluitvorming en het beheer van de natuurgebieden neemt vooralsnog niet toe.

PBL en CPB: milieudruk landbouw daalt

Algemeen

De milieudruk van de landbouw daalt door de Europese milieuregels en nationaal, provinciaal en soms lokaal beleid.

Van Dam: breed plan voor grutto

Algemeen

Met een breed gedragen plan van aanpak wil staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) 'de afname van weidevogels en de achteruitgang van de natuur een halt toe te roepen.'

OESO: innovatie blijven stimuleren

Algemeen

Innovatie en verduurzaming in de land- en tuinbouw moet gestimuleerd blijven worden om de vooraanstaande positie te behouden en te versterken. Topsectoren

OESO: intensief zorgt voor milieu-uitdaging

Algemeen

De intensieve landbouw in Nederland zorgt voor uitdagingen op milieugebied. Dat stelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een rapport over het Nederlandse milieubeleid.

EP: beleid dierenwelzijn doorzetten

Algemeen

De huidige Europese dierenwelzijnsstrategie wordt als het aan het Europees Parlement (EP) ligt met nog eens vier jaar verlengd.

Schultz: vaart maken met schoon water

Algemeen

Het water als grondstof voor drinkwater, voor de industrie, natuur en de landbouw is nog steeds niet schoon genoeg. Om vaart te maken heeft minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) daarom het Werkprogramma Schoon Water naar de...

LTO: monovergister tegen klimaatprobleem

LTO Nederland pleit voor voortzetting van convenant 'Schone en Zuinige Agrosectoren' en een krachtige stimulans voor monovergisting van dierlijke mest.

Huijbers loopt ClimateMiles voor sector

Algemeen

ZLTO-voorzitter Hans Huijbers loopt op 26 november een etappe van de ClimateMiles in Noord-Frankrijk. 'Boeren en tuinders hebben een oplossing tegen de klimaatverandering.'

Omzet duurzame producten ruim € 2 miljard

Algemeen

De verkoop van producten met een duurzaamheidskeurmerk in de supermarkt neemt fors toe. De totale omzet van deze producten groeit in 2015 door met 8 procent naar ruim 2 miljard euro.

LTO: compensatie hogere energiebelasting

Algemeen

De hogere energiebelasting op aardgas mag niet leiden tot zwaardere lasten voor de agrarische sector, stelt LTO Nederland

LTO schreeuwt om Deltaplan asbest

Algemeen

LTO Nederland schreeuwt om een 'Nationaal Deltaplan Sanering Asbestdaken' om in 2024 alle asbest van de daken te hebben. Daarvoor moeten 'asbest botsende belangen' snel worden aangepakt.

Agro Vertrouwensindex: licht herstel sector

Algemeen

Agrarische ondernemers kijken in het derde kwartaal van 2015 met iets meer vertrouwen naar de huidige situatie en de toekomstige situatie op hun bedrijf.

Meer gft-afval gecomposteerd en vergist

Algemeen

Het composteren en vergisten van groente, fruit en tuin (GFT) afval is in Nederland vorig jaar met 7 procent ten opzichte van 2013. In totaal werd 1,4 miljoen ton gft-afval gecomposteerd en vergist.

Vergrijzing in sector zet door

Algemeen

Bijna een kwart van de boeren die vorig jaar in Nederland als bedrijfshoofd werkte was 65-plusser. Daarmee is de landbouw een van de meest vergrijsde sectoren van Nederland, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek.

LTO: groen onderwijs hoort bij EZ

Algemeen

LTO Nederland betreurt de aangenomen motie van de Tweede Kamer om het groene onderwijs over te hevelen van het ministerie van Economische Zaken (EZ) naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Stigas: gezond en vitaal doorwerken kan

Algemeen

Met risicoanalyses, loopbaangesprekken, vitaliteitsscans en een gezondheidscheck kunnen medewerkers van land- en tuinbouwbedrijven langer doorwerken.

Van Dam laat 65 van 90 exoten ongemoeid

Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) wil alleen de 37 uitheemse planten en dieren aanpakken die volgens de Europese Commissie van belang zijn voor de bescherming van de natuur in Europa.

Grutto gekozen tot Nationale Vogel

Het Nederlandse publiek heeft de grutto verkozen tot Nationale Vogel. De merel eindigde op de tweede plaats, de huismus op drie.

El Niño kan zuivelmarkt beïnvloeden

Veehouderij

Het weerfenomeen El Niño, dat dit jaar sterk is, kan de komende maanden nog voor verrassingen zorgen op de zuivelmarkt, stelt LTO-analist Klaas Johan Osinga.

GLB op punten eenvoudiger

Algemeen

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) blijft volgend jaar in de basis vooralsnog zoals het is. Wel wordt een aantal regels vereenvoudigd.

Digitale kadastrale kaart openbaar

Algemeen

De Digitale kadastrale kaart is vanaf 1 januari als open data beschikbaar. Hierdoor wil de overheid innovatie, waardecreatie en gebruik van geo-informatie stimuleren.

LTO: Schouder aan schouder tegen terreur

Algemeen

LTO Nederland is met ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland en werknemersorganisaties FNV, CNV en VCP vol afschuw over de dodelijke aanslagen in Parijs.

KNMI: Nat voorjaar in 2016

Algemeen

Het voorjaar van 2016 wordt zeer nat. Oorzaak is El Niño die dit jaar zoals verwacht zeer sterk geworden, aldus het KNMI.

Maat spreekt Van Dam over sector (video)

Algemeen

Voorzitter Albert Jan Maat heeft vanmiddag 'een goed inhoudelijk' gesprek gevoerd met de nieuwe staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken.

Herman Wijffels prijs voor One2Born

Algemeen

De nabroedhouder van One2Born uit Nistelrode is winnaar van de categorie Food & Agri van de Herman Wijffels Innovatieprijs. De publieksprijs ging naar Yakult voor varkens van de Van Asten Group uit Sterksel.

Lodders: problemen PAS zijn structureel

Algemeen

Het hoge percentage fouten bij de meldingen via het Aerius-systeem in het Programma Aanpak Stikstof (PAS) geeft aan dat er sprake van een structureel probleem bij de invoering van het nieuwe systeem.

Dijksma omarmt Deltaplan Asbestsanering

Algemeen

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu omarmt het Nationaal Deltaplan Asbestsanering van LTO Nederland. Daarin stelt LTO voor eigenaren van asbestdaken te helpen door regionaal de aanpak te bundelen.

€ 30 miljoen steun voor 30 juni naar sector

Algemeen

Het kabinet streeft ernaar om de bijna 30 miljoen euro, die door de Europese Unie (EU) als noodsteun voor Nederlandse melkvee- en varkenshouderij is uitgetrokken, uiterlijk 30 juni 2016 uit te keren aan het bedrijfsleven. Daarbij komt geen nationale...

WeerPlaza: recordzacht begin van november

Algemeen

De eerste tien dagen van november zijn recordzacht verlopen, meldt WeerPlaza. De gemiddelde temperatuur lag nog nooit zo hoog in dit jaargetijde. Het record is met bijna een graad aangescherpt.

Subsidie beveiligingsmaatregelen is op

Algemeen

Het project BeveiligMijnBoerenBedrijf.nu waarbij subsidie beschikbaar is voor de beveiliging van boerenerven, loopt op zijn eind. Alle beschikbare subsidie is gereserveerd. Hiermee is de bodem van de subsidiepot bereikt.

Zomerplafond schade door ganzen van tafel

Algemeen

De provincies trekken het plafond, dat dit jaar in werking zou treden voor tegemoetkomingen in schade door inheemse ganzen in de periode van 1 april tot 30 september, in.

Hogan vestigt aandacht op exportbelangen

Algemeen

Phil Hogan, Europees Commissaris voor landbouw en plattelandsbeleid heeft waardering voor de Nederlandse land- en tuinbouw, vooral de export.

Boerenkaas stijgt met 0,20 cent per kilo

Veehouderij

De noteringen voor boerenkaas zijn deze maand met 0,20 cent gestegen. De kiloprijs voor boerenkazen boven de 20 kilo staat nu op 4,75 euro.

Boeren betalen meer voor waterschap

Algemeen

De belastingtarieven van de waterschappen voor boeren stijgen volgend jaar gemiddeld met 3,7 procent. Dat meldt de Unie van Waterschappen, die een eerste prognose voor 2016 heeft gemaakt.

Henry Meijdam nieuwe directeur IPO

Algemeen

Henry Meijdam wordt vanaf 1 januari directeur van het Interprovinciaal overleg (IPO) en secretaris van het IPO-bestuur. Hij volgt Gerard Beukema op die per 1 oktober aan de slag gaat als waarnemend burgemeester in Delfzijl.

GLB-panel Zegveld: gezonde sector

Algemeen

Bouw de subsidie-afhankelijkheid geleidelijk af, maar behoud wel het budget voor het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) voor de sector. Dat is te gebruiken voor klimaat, milieudiensten en weidegang. Ook moet er een vangnet blijven voor...

LTO: extra regels PAS voorbarig

Algemeen

Aanscherping van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) voor de landbouw is eenzijdig en veel te voorbarig. Dat stelt LTO Nederland op het voornemen van de overheid om extra maatregelen in te voeren om de uitstoot van stikstof terug te dringen.

Romijn: vertraging slecht voor boer

Algemeen

Vertraging op dossiers als de fosfaatrechten is voor melkveehouders 'heel slecht'. 'De onzekerheid duurt dan alleen maar langer en de consequenties van de vertraging zijn per definitie voor de boer', stelt voorzitter Kees Romijn van LTO-vakgroep...

GLB moet doelgerichter

Algemeen

Het Gemeenschappleijk Landbouwbeleid (GLB) moet bedrijven robuuster maken. Het geld moet richting concrete bestemmingen voor ondernemers:innovatie, afzet, milieu, klimaat.

'GLB meer dan landbouwbeleid'

Algemeen

Het landbouwbeleid is te star en de sector trekt de problemen te veel naar zich toe. Terwijl de landbouw haar klimaatdoelstellingen wel haalt. Er moet dan ook beter worden gecommuniceerd.

WUR beste in Keuzegids Universiteiten

Algemeen

Wageningen Universiteit (WUR) scoort voor het tiende opeenvolgende jaar het hoogst in de Keuzegids Universiteiten

Weer Postcode-miljoenen voor Milieudefensie

Algemeen

De Nationale Postcode Loterij verlengt vanaf 1 januari 2016 de samenwerking met Milieudefensie met vijf jaar.

Europees landbouwbeleid op kruispunt

Algemeen

De 'nieuwe toetreders'in Europa hebben een radicalere visie op het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) dan Nederland. Sommigen boeren hebben er geen moeite mee dat het hele GLB-budget geschrapt wordt 'maar dan wel in de hele EU'.

Van Dam: samen met sector aan het werk

Algemeen

'Heb er veel zin in. Het eten op ons bord en groen om ons heen gaat ons allemaal aan. Samen met sector aan het werk'.

Pensioenfonds landbouw een na beste

Algemeen

Het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (BPL) is het op één na beste pensioenfonds in Nederland op het gebied van verantwoord beleggen.

LTO: overheid moet opdraaien voor keuring

Algemeen

De overheid moet opdraaien voor de kosten, die boeren en tuinders moeten betalen voor de kwaliteitskeuring en keuring bij export van hun producten.

LTO: ambities voedselproductie hoger

Algemeen

LTO Nederland staat achter de ambities van het kabinet voor een veilige, gezonde en duurzame voedselproductie. Ook wil zij met overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven de voedselagenda mede vormgeven.

Ruim honderd Streekgebonden Boeren

Veehouderij

Ruim honderd melkveehouders uit heel Nederland hebben inmiddels het manifest 'Streekgebonden Boeren' ondertekend.

WNF: natuur herstelt, behalve op boerenland

Diersoorten in Nederland laten een voorzichtig herstel zien. Dat staat in het eerste 'Living Planet Report - Natuur in Nederland' van het Wereld Natuur Fonds (WNF).

Boer moet bijdragen aan schone lucht

Algemeen

De landbouw moet net als andere sectoren bijdragen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in Europa. Dat hebben Europarlementariërs gisteren besloten in een stemming.

Europarlement schiet genvoedselplan af

Algemeen

Een ruime meerderheid in het Europees Parlement heeft de Europese Commissie gevraagd om haar genvoedselplan in te trekken.

Dijksma: 30 miljoen euro niet voor tuinbouw

Algemeen

Van de 30 miljoen euro die Nederland van de Europa Commissie krijgt, gaat niet een deel naar de tuinbouwsector.

RvS: uitrijden staat los van dieren houden

Het uitrijden van mest vormt niet één project met het houden van dieren. Dit volgt uit een uitspraak van de Raad van State.

WHO: bewerkt vlees kankerverwekkend

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wil dat bewerkt vlees zoals hamburgers, bacon en worsten op de lijst met kankerveroorzakende producten komt.

Anja 16 is Woerdens mooiste

Veehouderij

De roodbonte Anja 16 (v. Stadel-Red) van maatschap Verduijn-Meijers is tijdens de Koeienmarkt woensdag verkozen tot Woerdens mooiste.

LTO: geen vertraagde uitbetaling

Algemeen

De uitbetaling van voorschotten op de toeslagrechten mag niet leiden tot vertraagde uitbetaling. Dat stelt LTO Nederland.

Europese Unie: natuur moet beter

De lidstaten van de Europese Unie moeten beter hun best doen om biodiversiteitsverlies te stoppen. Dit is de conclusie van de tussentijdse evaluatie van de EU-biodiversiteitsstrategie om de achteruitgang van ecosystemen uiterlijk in 2020 te stoppen.

Natuurnetwerk ligt op schema

Algemeen

De provincies liggen ruim op schema met de inrichting van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), de voormalige Ecologische Hoofdstructuur

Natuurorganisaties betreuren exotenlijst

Algemeen

Het Wereld Natuur Fonds, het Europees Milieubureau (onder meer Natuurmonumenten) en andere organisaties zijn zwaar teleurgesteld over de lijst met invasieve exoten die de Europese Commissie heeft opgesteld.

Prijs boerenkaas blijft op zelfde niveau

Veehouderij

De noteringen voor boerenkaas blijven deze maand op hetzelfde niveau. De kiloprijs voor boerenkazen boven de 20 kilo blijft voor de derde opvolgende maand op 4,55 euro staan.

LTO wil soepele invoering t-kenteken

Nu alle trekkers vanaf 2018 over een kenteken moeten beschikken, ijvert LTO Nederland voor soepelheid bij de invoering.

Dijksma wil door met Boerenforum

Algemeen

Staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) wil het Boerenforum twee a drie keer per jaar laten plaatsvinden.

EU: 111 miljoen voor promotie sector

Algemeen

De Europese Unie trekt meer geld uit voor de agrarische promotie. In 2016 is 111 miljoen euro beschikbaar om nieuwe markten aan te boren en de consumptie in en buiten de Europese Unie te bevorderen.

Veehouder onderschat weerstandsproblemen

Veehouderij

Veehouders onderschatten de weerstandsproblemen van koeien in de transitiefase. Ze zijn zich niet bewust van het effect van de transitie op de weerstand, onderschatten de duur en de financiële gevolgen.

Europarlement tegen verbod import ggo's

Algemeen

Milieu-Europarlementariërs hebben deze week het plan afgewezen van de Europese Commissie om EU-lidstaten het recht te geven geïmporteerde genetisch aangepaste gewassen te verbieden.

Renovatie KTC Zegveld afgerond (video)

Veehouderij

Boerencoöperatie Kennis Transfer Centrum (KTC) Zegveld heeft na de overname de proefboerderij deze zomer het melkveebedrijf opgeknapt. De renovatie werd afgelopen week afgerond.

Wortels goed voor de ogen

Akker- & Tuinbouw

Wortels zijn goed voor de ogen. De kleurstoffen uit deze en andere voedingsmiddelen lijken het risico op de oogaandoening maculadegeneratie te verkleinen.

De Goeij nog geen knelgeval

Regio West

Staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) kan nog geen duidelijkheid geven of natuurboerderij Hoeve Stein van familie De Goeij in polder Oukoop bij Reeuwijk onder de knelgevallenregeling van fosfaatrechten valt.

Dijksma: 'Convenant Weidegang herzien'

Veehouderij

Staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) wil de afspraken die zijn gemaakt in het Convenant Weidegang 'herzien'. Dat schrijft zij in een reactie op vragen van VVD-fractie over fosfaatrechten en grondgebondenheid.

Grote veevoerders voeren twee derde koeien

Bijna 75 procent van de Nederlandse veehouders koopt zijn voer bij maar 10 procent van de voerleveranciers. Wat opvalt is dat de grootste twee elkaar in evenwicht houden.

Gemeenten weten onkruid niet te bestrijden

Algemeen

Zo'n 15 procent van de gemeenten weet niet hoe ze volgend jaar de onkruidbestrijding op verharding moet aanpakken.

Dijksma: ammoniakdata zijn goed

Algemeen

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken vindt dat er geen reden is om te twijfelen aan de meetdata van Wageningen UR waarop het huidige ammoniakbeleid is gebaseerd.

T-rijbewijs goed van start gegaan

Algemeen

Het T-rijbewijs is goed van start gegaan, meldt het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

HBC Sheila 4 van Schep wint Hoornaar

HBC Sheila 4 van Schep Holsteins uit Bergambacht is vandaag verrassend winnaar geworden van de 103de editie van de Fokveedag in Hoornaar.

Oudste koe Geertje 466 gehuldigd

Geertje 466 van Teus van Dijk uit Giessenburg is vandaag tijdens de 103de editie van de Fokveedag in Hoornaar gehuldigd tot de oudste koe die aan de rundveekeuring deelnam.

LTO: strenge ACM remt land- en tuinbouw

De Nederlandse Autoriteit Consument en Markt (ACM) treedt veel strenger op dan andere Europese antikartelorganisaties. Die strikte opstelling gaat ten koste van de positie van Nederlandse boeren en tuinders, stelt LTO Nederland.

Nederlander wil rust, weidevogels en koeien

Ruim 70 procent van de Nederlanders maakt zich zorgen over het boerenlandschap. Ook wil 62 procent meer natuurvriendelijk geproduceerd voedsel.

'Tientallen soorten ontbreken op exoten-lijst'

De Europese Commissie wil 37 exotische dier- en plantensoorten aanwijzen als soorten die in de Europese Unie aangepakt moeten worden.

Sectorplan groen onderwijs 'onhaalbaar'

Het sectorplan (v)mbo-groen 2015-2020 van de AOC Raad is onhaalbaar als de voorgenomen bezuinigingen door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op het groen onderwijs doorgaan.

Biohuis zoekt verbinding met consument

Door verbindingen te leggen met consumenten en andere partijen in de keten, kan de land- en tuinbouw zich verder ontwikkelen en heeft de sector perspectief.

Miljoenen naar verduurzaming en vitalisering

De 30 miljoen euro uit Brussel voor de melkvee- en varkenshouderij steekt staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) in de verdere verduurzaming van de melkveehouderij, vitalisering van de varkenshouderij en stimulering van mestverwerking en -verwaarding.

Alterra: losse natuur beter voor flora en fauna

Het verbinden van natuurgebieden heeft geen positief effect op de biodiversiteit. Dieren en planten sterven sneller uit in gekoppelde gebieden, dan in versnipperde natuurgebieden.

Schultz: Geuze 'te negatief' over landschap

Landschapsarchitect Adriaan Geuze schetste een 'te negatief beeld' van het Nederlandse landschap, vindt minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu (I&M).

LTO: houd geborgd in waterschappen

De geborgde zetels voor de landbouw moeten blijven in de waterschappen. Terugbrengen van vier naar twee zetels is geen goed idee. Er zijn minimaal drie zetels voor ongebouwd nodig.

Uitbreiden in vier Natura-gebieden lastig

De grenswaarden in de Natura 2000-gebieden De Wieden (Overijssel), Maasduinen (Limburg), Drentsche Aa-Zwanenwater & Pettemerduinen (Drenthe) en Oostelijke Vechtplassen (Utrecht) worden verlaagd naar 0,05 mol per hectare per jaar.

'Agrarische sector, koester fiscale positie'

De agrarische sector moet blij zijn dat de fiscale regels voor de sector 'onveranderd' zijn gebleven, ondanks de zoektocht naar vereenvoudiging van het belastingstelsel. 'Agrarische sector, koester uw fiscale positie.'

Bijna alle Natura-gebieden definitief

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken heeft nu 154 van de 160 Natura 2000-gebieden definitief aangewezen. Hiervan zijn 146 besluiten onherroepelijk.

Rli: Europees spel beter spelen

Europese regels geven nog te vaak spanningen in de uitvoering op nationaal niveau. Dat gebeurt onder meer bij regelgeving op het natuurbeleid (Natura 2000). Nederland moet het Europese spel beter spelen.

WUR derde landbouwuniversiteit ter wereld

Wageningen UR (WUR) is de op twee na beste universiteit ter wereld op het gebied van land- en bosbouw, blijkt uit de wereldranglijst van universiteiten van de QS World Universities Ranking 2015.

Provincies krijgen 45 natuurbeheeraanvragen

De veertig collectieven die vanaf 2016 het agrarisch natuurbeheer gaan uitvoeren, hebben bij de twaalf provincies in totaal 45 gebiedsaanvragen voor subsidie voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016 ingediend.

Prijs boerenkaas blijft 'navenant' laag

De noteringen voor boerenkaas zijn deze maand gelijk gebleven. De kiloprijs voor boerenkazen boven de 20 kilo blijft op 4,55 euro staan. In februari stond die nog op 4,80 euro.

Grondbezitters gaan meer betalen

Grondbezitters die meer dan 125.000 euro rendement halen uit bijvoorbeeld pacht, gaan volgend jaar fors meer vermogensbelasting betalen.

Liquiditeitstekort melkveehouders 2015-2016

Melkveehouders koersen dit jaar gemiddeld aan op een liquiditeitstekort van 42.500 euro (bij 8 ton melkproductie). Voor 2016 komt het tekort op 23.000 euro, verwacht bedrijfseconoom Klaas de Jong van PPP-Agro Advies.

Dijksma:uitrij- en inzaaiperiode niet langer

Staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) wil de uitrijperiode voor dierlijke mest en de inzaaiperiode van groenbemesters niet verlengen. Dat ondanks druk van de Tweede Kamerleden gisteren tijdens de commissievergadering Economische Zaken.

Dijksma: geld superheffing in sterkere sector

Staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) wil het geld uit de superheffing dat de Europese Commissie wil teruggegeven, inzetten voor versterking van de structuur van de melkveehouderij, de zuivelketen en de export. Ook pleit ze voor verruiming van de...

Dijksma: vitaliseren en inzet op export

Staatssecretaris Sharon Dijksma wil de varkenshouderij versneld vitaliseren en nieuwe afzetmarkten voor varkensvlees initiëren om de sector uit het dal te halen.

Ahold: voedsel heeft een prijs

Consumenten moeten beter begrijpen dat voedsel een prijs heeft. Dat zegt Ahold-topman Dick Boer.

Demonstratie ureummeter voor melk en gras

Melkveehouder Aleid Blitterswijk heeft samen met Kennis Center Groene Groei (KCGG) in Italië een ureummeter gevonden waarmee tweemaal per dag het ureumgehalte in de melk is te meten.

Onderzoek naar rivierkreeft in Waarden

LEI Wageningen UR voert een onderzoek uit naar de opmars van de Amerikaanse rivierkreeften in het Groene Hart. Ook werken de onderzoekers aan een businesscase voor beroepsvissers.

Visser Blokland: Rivierkreeft onder controle

De populatie Amerikaanse rivierkreeften in de Alblasserwaard en Oost-Krimpenerwaard is onder controle. Ook in andere delen van de het Groene Hart is de toename van de uitheemse soort te stuiten.

Rivierkreeft loopt uit de hand in Krimpenerwaard

Het probleem met de Amerikaanse rivierkreeft loopt uit de hand in de Zuid-Hollandse Krimpenerwaard. De populatie exoten neemt groteske vormen aan, met schade aan de natuur en grasland tot gevolg.

Geld voor monitoring ganzen in NH

De Faunabeheereenheid Noord-Holland krijgt een subsidie van 207.543 euro voor de uitvoering en monitoring van populatiebeheer van jaarrond verblijvende ganzen in 2015.

Knibbelweg- Oost stap verder

De aanleg van ruim 30 hectare glastuinbouw en 30 bedrijventerrein voor de agribusiness op de locatie Knibbelweg-Oost in Zevenhuizen is weer een stap dichterbij.

Texel en Westzaan voorlopig nog op slot

Provincie Noord-Holland verwacht dat pas in december de stikstoftekorten voor Texel en Polder Westzaan weggewerkt zijn uit Aerius. Veehouders moeten daarna via de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) kunnen uitbreiden.

Voldoende water in Rivierenland

Het watersysteem in het rivierengebied blijft ondanks de droogte en het tekort aan neerslag goed op orde door aanvoer van water vanuit de grote rivieren. Er is nog steeds voldoende water voor de agrarische sector, meldt waterschap Rivierenland.

SP: goed dat provincie eisen doorzet

Statenlid Lies van Aelst van de SP is blij dat provincie Zuid-Holland niet opgeeft bij het verplicht stellen van dierenwelzijnseisen bij uitbreiding of verplaatsing van intensieve veehouderijen.

Conditie droge dijken verbeterd

De conditie van de droogtegevoelige dijken in het gebied van het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is verbeterd. Dat blijkt uit de resultaten van de inspectie.

Subsidie voor warmtenet Alton

De Noord-Hollandse glastuinbouwlocatie Alton wordt aangesloten op de bestaande warmtenetten in Langedijk en Heerhugowaard. De Rijksdienst voor Ondernemende Nederland (RVO) heeft energiebedrijf HVC hiervoor een SDE+ subsidie toegekend.

Prijs boerenkaas laag maar stabiel

De noteringen voor boerenkaas zijn deze maand gelijk gebleven. De kiloprijs voor boerenkazen boven de 20 kilo blijft op 4,55 euro staan. In februari stond de kiloprijs nog op 4,80 euro.

Aardwarmtecentrale Agriport gereed

De nieuwe geothermiecentrale van Energie Combinatie Wieringermeer (ECW) op het glastuinbouwcomplex Agriport A7 gaat vanaf september officieel aardwarmte oppompen.

Petitie tegen afschot damherten

De Dierbescherming is een petitie gestart tegen de voorstel van Amsterdamse gemeentebestuur om damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) te bejagen.

Carla 109 schittert in Hellevoetsluis

Melkveehouder Cees van der Wekken uit Maasdam is grote winnaar van Fokveedag Hellevoetsluis. Zijn Carla 109 werd verkozen tot de mooiste koe van de Zuid-Hollandse Eilanden. Ook wist Van der Wekken de beste bedrijfsgroep in de ring te brengen.

ZH houdt vast aan certificering intensief

Provincie Zuid-Holland (ZH) wil nog altijd extra certificeringseisen op duurzaamheid en dierenwelzijn invoeren als intensieve veehouders willen uitbreiden of verplaatsen.

Rijnland: meer overtredingen middelen

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft bij veldcontroles op een aantal percelen overtredingen geconstateerd in het gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Stichtse Rijnlanden hervat beregenen dijken

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft het beregenen van de droogtegevoelige dijken hervat. Dat was vorige week opgeschort vanwege de regenval.

Rijnland spoelt polders door

Hoogheemraadschap van Rijnland spoelt het watersysteem in haar werkgebied door om het peil en de kwaliteit van het water in de boezems op het juiste peil te houden.

Extra Zuid-Hollandse locaties windenergie

Provincie Zuid-Holland (ZH) start een onderzoek naar 32 alternatieve locaties voor windenergie in de gehele Rijnmond.

Extra geld voor boeren in ganzengebieden

Boeren en telers in de provincies Groningen, Friesland, Utrecht en Zeeland met percelen die in ganzenrust- of foerageergebieden liggen, krijgen nog dit jaar een extra vergoeding over het winterseizoen 2014/2015.

PvdD tegen brede kringloop Noord-Holland

De Noord-Hollandse fractie van de Partij voor de Dieren (PvdD) is tegen een brede kringloop van dierlijke mest om de bodemvruchtbaarheid te verhogen.

Boeren lopen beheer van Groenzoom mis

De coalitie van boerencoöperatie de Groenzoom en Natuurmonumenten heeft het beheer van het natuur- en recreatieproject Groenzoom in de gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp niet toegekend gekregen.

Neerslagtekort nog steeds hoog in Westen

Ondanks de regenval van de afgelopen dagen is het neerslagtekort in West-Nederland nog steeds hoog, melden waterschappen.

23 hectare glas voor gras in Midden-Delfland

Het Rijk en provincie Zuid-Holland hebben via enkele lokale programma's zo'n 23 hectare verspreid liggend glas in MIdden-Delfland gesaneerd.

Gedeputeerde Bond: innovatie staat centraal

De Noord-Hollandse agribusiness met onder meer Seed Valley en de greenports Aalsmeer en Noord-Holland Noord, moet op een verantwoorde manier blijven innoveren.

Meer weidevogels in Krimpenerwaard

Vrijwilligers van de Natuur- en Vogelwerkgroep de Krimpenerwaard (NVWK) hebben in vergelijking met 2014 dit voorjaar aanzienlijk meer nesten van weidevogels gevonden.

Grondonderzoek Nederrijn- en Lekdijk

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden voert de komende maanden een onderzoek uit aan de Nederrijn- en Lekdijk om de dijken te versterken.

Wellness levert meer weidevogels op

De proef met Weidevogel Wellness op het grasland van melkveehouder Leen Verkaik in het Utrechtse Montfoort heeft vijftig broedparen opgeleverd.

Baggerkosten Goeree-Overflakkee omlaag

De kosten voor het baggeren op Goeree-Overflakkee kunnen omlaag. In veel gevallen is geen waterbodemonderzoek meer nodig.

LTO: snel boeren zonder NB verder helpen

De 240 Utrechtse boeren die hun Natuurbeschermingswet (NB)-vergunning kwijtraken of niet krijgen, moeten snel duidelijkheid krijgen over hoe ze aan een nieuwe vergunning kunnen komen.

240 Utrechtse boeren krijgen nog geen NB

Ruim 240 veehouders in de provincie Utrecht kunnen vooralsnog niet uitbreiden en moeten opnieuw een Natuurbeschermingswet (NB)-vergunning aanvragen.

GS Zuid-Holland: Midden-Delfland bijzonder

Midden-Delfland is een waardevol landschap dat een bijzondere status verdient. Dat antwoorden Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland op vragen van de PvdA.

Management reduceert ammoniak op veen

In het dagelijkse management van melkveehouderijen op veen zitten al veel beslissingen die direct effect hebben op de emissie van ammoniak.

Delfland: koeien van de dijken

Het hoogheemraadschap van Delfland roept boeren op hun vee van de dijken te houden, door bijvoorbeeld een raster te plaatsen onder aan de dijk

Beheerplan Natura 2000-gebied vastgesteld

Het Zuid-Hollandse provinciebestuur en het ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben het definitieve beheerplan voor het Natura 2000-gebied Duinen Goeree en Kwade Hoek op Goeree-Overflakkee vastgesteld.

Dijkleger Rijnlanden rukt weer uit

Het dijkleger van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaat donderdag weer dijken op scheuren inspecteren. Dit maal gaat om 45 kilometer klei-op-veendijken die extra droogte gevoelig zijn.

Brede kringloop Noord-Holland in de maak

Agrariërs, LTO Noord, Cono en provincie Noord-Holland willen een brede kringloop van dierlijke mest starten om de bodemvruchtbaarheid te verhogen. Daarnaast kunnen veehouders ontwikkelruimte creëren.

Boeren Rhoon willen praten over inhoud

Regio West

Zeven boeren die moeten wijken voor het Buijtenland van Rhoon, hebben nog geen vertrouwen in provincie Zuid-Holland. Zij willen een gesprek over hun eigen boerenplan en vrezen nog altijd voor planschade.

Bouw atelier voor producten Groene Hart start

Na een aantal jaar van voorbereiding is vrijdag het officiële startsein gegeven voor de bouw van het Groene Hart Atelier. Een initiatief van Stichting Groene Hart, kloppend hart en Stichting De Zevensprong Nieuwkoop.

Utrechtse veehouders 'onterecht' vergund

Drie veehouderijbedrijven in Driebergen-Rijsenburg, Kamerik en Nigtevecht hebben via de Utrechtse depositiebank onterecht stikstofrechten voor een Natuurbeschermingswet-vergunning gekregen.

Wijzigingen in Stuurgroep Groene Hart

Gedeputeerden Han Weber (Zuid-Holland) en Jaap Bond (Noord-Holland) maken geen deel meer uit van de Stuurgroep Groene Hart. Ook dijkgraaf Patrick Poelmann van De Stichtse Rijnlanden wordt afgelost.

Zegveldse polders rijk aan natuur

De polders in de omgeving van Kamerik zijn vrij rijk is aan (agrarische) natuur.

Flora en fauna neemt af in Eemland

Door de afnemende invloed van de Zuiderzee gaat het in Eemland minder goed met de natuur. Dat blijkt uit een jaarlijks onderzoek van provincie Utrecht.

Dijksma: geen hobbels voor Buijtenland

Regio West

Staatssecretaris Sharon Dijksma ziet geen belemmeringen voor de aanleg van het 600 hectare natuur- en recreatiegebied Buijtenland van Rhoon ten zuiden van Rotterdam.

Hoekstra blijft adviseur Noord-Holland

Landschapsarchitect Jandirk Hoekstra blijft de komende twee jaar Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) voor provincie Noord-Holland.

Boor Vierpolders al goed op gang

Het project 'Aardwarmte Vierpolders is volop aan de gang. De boor voor de eerste put zit nu op een diepte van 1300 meter en gaat uiteindelijk door tot ruim 2,3 kilometer diep.

Noord-Holland haalt eis windenergie

Provincie Noord-Holland ligt op koers om de opgave van 685,5 megawatt 'Wind op Land' die het Rijk de provincie heeft opgelegd te realiseren.

Stal Aartswoud voldoet aan regels

Gemeente Opmeer heeft alle veertig bezwaren tegen de bouw van een nieuwe stal voor 275 melkkoeien in Aartswoud vernietigd.

De Wit bij Rabo Utrechtse Waarden

Claudia de Wit is benoemd tot de raad van commissarissen van Rabobank Utrechtse Waarden e.o. Zij volgt Jaap Kreuger op, die vorige week afscheid nam.

Kwartiermakers voor Buijtenland

Regio West

Drie kwartiermakers moeten de gebiedscoöperatie voor het Buijtenland van Rhoon formeren. Dat zijn Co Verdaas , Jan de Groot en Jan Jaap de Graaf.

Texel en Westzaan op slot

Voor boeren in en rond de Natura 2000-gebieden Texel en Polder Westzaan is er geen ontwikkelingsruimte. Dat is onverwachts gebleken bij de start van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) per 1 juli.

Run op NB-wetvergunningen West-Nederland

De drie westelijke provincies hebben sinds 1 januari dit jaar meer dan 900 aanvragen voor een Natuurbeschermingswet (NB)-vergunning ontvangen. Deze zijn bijna allemaal voor 1 juli ingediend.

Pilot Topsurf tegen bodemdaling Groene Hart

Bestuurders van negen gemeenten en het bedrijfsleven in het Groene Hart hebben deze week een intentieverklaring Green Deal Topsurf ondertekend, waarmee zij een pilot bij vijf agrariërs in Hazerswoude starten om bodemdaling tegen te gaan.

'Gezamenlijk plan voor veenweiden'

Overheden en maatschappelijke organisaties moeten gezamenlijk een toekomstplan voor de westelijke veenweiden opstellen. Dat moet onder meer om bodemdaling tegen te gaan en nieuwe verdienmodellen op te zetten.

Ganzen op menu in Groene Hart

Negen 'betere' restaurants in het Groene Hart hebben vanaf volgende week allerlei gerechten van ganzen op het menu staan. Tot zondag 20 juli is het 'Gans de Zomer', ook wel Oie d' Ete' of 'Summergoose'.

Hollandse Delta inspecteert weer dijken

Waterschap Hollandse Delta gaat deze week voor de tweede keer een droogte-inspectie uitvoeren op de kades die gevoelig zijn voor droogte.

Hollands Noorderkwartier inspecteert dijken

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gaat uit voorzorg 190 kilometer dijk inspecteren. 'Door het uitblijven van regen drogen ze langzaam uit. Hierdoor worden ze lichter van gewicht en kunnen ze scheurtjes vertonen.'

PvdA: Midden-Delfland 'bijzonder landschap'

De Zuid-Hollandse PvdA-fractie wil dat Midden-Delfland de status van 'bijzonder provinciaal landschap' krijgt.

Zeven opties A8-A9 Zaanstad en Heemskerk

Provincie Noord-Holland onderzoekt zeven alternatieven voor de verbinding A8-A9 tussen Zaanstad en Heemskerk. Hieruit moet een voorkeursalternatief uit voortvloeien.

Bloemrijke weilanden polder Langerak

Waterschap Rivierenland heeft ruim 3000 meter kaden van baggerdepots in weilanden in de polder van Langerak in de Zuid-Hollandse Alblasserwaard en Vijfheerenlanden dit jaar vol staan met bloemenrijke randen. Subsidie akkerranden

Start inschrijving Groene Hart streekproduct

De inschrijving voor de Groene Hart Streekproduct verkiezing 2015 is geopend. Producenten van ambachtelijke streekproducten uit het Groene Hart mogen hun producten aanmelden om te laten jureren. Lat ligt hoog

Ook paardenkeuring op Hellevoetsluis

Naast de keuring van koeien heeft de 58e editie van de Fokveedag Hellevoetsluis op 8 augustus ook een keuring van paarden.

Start aanleg afslag A44 FloraHolland

Rijkswaterstaat, FloraHolland, de gemeenten Katwijk en Oegstgeest, provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de VGB geven donderdag het startsein voor de aanleg van een nieuwe afslag Oegstgeest/Rijnsburg van de A44.

26 hectare zonne-akkers in Hoofddorp

Ruim 26 hectare boerengrond bij Hoofddorp (Noord-Holland) wordt omgezet in zonne-akkers met een totale capaciteit van 14,9 megawatt. De gemeenteraad van Haarlemmermeer is akkoord hiermee.

Noteringen boerenkaas dalen met 10 cent

De noteringen voor boerenkaas zijn deze maand met 0,10 cent gedaald. De kiloprijs voor boerenkazen boven de 20 kilo staat nu op 4,55 euro. De druk op de prijs blijft.

De Stichtse Rijnlanden zet dijkleger in

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zet donderdag het dijkleger in om vooral de veendijken in haar Utrechtse en Zuid-Hollandse werkgebied te controleren.

Rijnlanden start inspectie en beregenen dijken

De Stichtse Rijnlanden start vanwege de droogte donderdag met het beregenen en inspecteren van de veendijken in haar werkgebied.

Natuurbeheer in NNN ook na 2022

Noord-Hollandse boeren kunnen ook na 2022 doorgaan met agrarisch natuurbeheer in het Nationaal Natuur Netwerk (NNN) als er een doorlopend pachtcontract ligt. Dat is afgesproken tijdens het debat in de Staten over natuurbeheerplan 2016.

Rabo steekt 100.000 euro in bollenonderzoek

Rabobank Bollenstreek heeft op het TOPlab in Leiden een cheque van 100.000 euro overhandigd aan Generade: het Centre of Expertise Genomics. Dat geld is voor onderzoek om zuurschimmelvorming in tulpenbollen tegen te gaan.

LTO West achter brief provincies

LTO Noord Regio West staat achter de brief van provincies Utrecht, Noord- en Zuid-Holland waarin zij staatssecretaris Dijksma oproepen de extensieve grondgebonden melkveehouderij in West-Nederland te ontzien als er fosfaatrechten komen.

WLK heeft natuurbeheer rond

Het agrarische collectief Water, Land & Dijken heeft naar eigen zeggen 'een mooi aanbod' neergelegd bij provincie Noord-Holland voor het natuurbeheer vanaf 2016.

NH: agrarisch beheer NNN blijft

Bij beëindiging van agrarisch natuurbeheer in Noord-Holland(NH) binnen Nationaal Natuurnetwerk (NNN) in 2022 worden bestaande contracten die doorlopen geëerbiedigd.

Meer betrokkenheid nodig Westland-Oostland

Een sterke betrokkenheid van ondernemers, overheden en kennisinstellingen is nodig bij de discussie over de toekomst van de tuinbouwsector in Greenport Westland-Oostland.

Beheerplan Nieuwkoopse Plassen vastgesteld

Provincie Zuid-Holland en het ministerie van Economische Zaken hebben het beheerplan voor Natura 2000-gebied de Nieuwkoopse Plassen en De Haeck definitief vastgesteld.

Volop boeren langs Tourparcours

Boeren en tuinders in de provincies Zuid-Holland en Utrecht trekken met allerlei creaties de aandacht langs het parcours van de Tour de France.

Provincies: ontzie West bij fosfaatrechten

Extensieve grondgebonden melkveebedrijven in West-Nederland moeten worden ontzien als er fosfaatrechten worden ingevoerd. Dat schrijven de provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland in een brief aan staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ).

Landschapsplan Bollenstreek afgerond

Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek van vrijwilligersorganisaties, overheden en maatschappelijke organisaties is deze week afgerond.

Horizon en Clusius samen in GreenTech NH

Het Horizon College en het Clusius College gaan met het oog op de herziening van het mbo in 2016 samenwerken in GreenTech Noord-Holland Noord.

Prijs voor Rechtstreex

Het Rotterdamse voedselinitiatief Rechtstreex heeft afgelopen weekend de Aardig Onderweg Award gewonnen.

Rijnland schrapt veel regels per 1 juli

Hoogheemraadschap van Rijnland schrapt een flink aantal regels in de keur. Op 1 juli treedt de nieuwe keur in werking.

Financiering Floating Farm in Rotterdam rond

De financiering van de drijvende boerderij Floating Farm in Rotterdam is rond. Ook zijn de vergunningen aangevraagd. Mei 2016 moet het concept operationeel zijn.

Toren en natuur De Grote Sniep geopend

Het nieuwe weidenatuurgebied de Grote Sniep bij Wilnis en daarbij behorende Paviljoen Torenrestaurant van melkveehouders van Joost en Liesbeth Samsom is woensdaf geopend.

Nog geen jacht ganzen in Zeevang

Ruim dertig jagers van Wildbeheereenheid Zeevang jagen vooralsnog niet op ganzen in het Noord-Hollandse Natura 2000-gebied Zeevang.

Zuid-Holland: Sophiapolder verkocht

Provincie Zuid-Holland verkoopt 55 hectare grond in de Sophiapolder in Hendrik-Ido-Ambacht aan het Zuid-Hollands Landschap.

LTO: meer ruimte voor boer in Vlist

Intensieve veehouders in het Vlist bij Krimpenerwaard moeten meer ruimte krijgen om bij uitbreiding te kunnen voldoen aan dierenwelzijn en duurzaamheid.

LTO West: PAS verantwoord gebruiken

De vier provinciaal voorzitters en beleidsadviseurs van LTO Noord Regio West roepen hun leden op alleen een NB-vergunning voor bedrijfsontwikkeling aan te vragen als die daadwerkelijk nodig hebben en gebruiken.

Grasbalen schilderen voor Tour de France

Zo'n 55 kinderen van de groepen 4/5 en 5/6 uit Haastrecht hebben maandag op geitenbedrijf Mooi Mekkerland in Stolwijk grote grasbalen geschilderd voor de aankomende Tour de France.

Waterprijs voor fruitteler Van Os

Fruitteler Gert van Os uit Benschop heeft een prijs ontvangen uit handen van hoogheemraad Guus Beugelink van De Stichtse Rijnlanden, omdat hij de meeste vooruitgang heeft geboekt bij het verbeteren van de waterkwaliteit.

Run op NB-wetvergunning 'onnodig'

Ruim tweehonderd veehouders hebben de afgelopen maanden een Natuurbeschermingswet(NB)-vergunning aangevraagd. LTO Noord stelt dat de run daarop onnodig is.

Utrecht: alles op alles voor NNN

Provincie Utrecht zet alles op alles om de komende jaren het Nationaal Natuurnetwerk (NNN), voorheen de Ecologische Hoofdstructuur, uit te breiden. Hiervoor wordt 200 miljoen euro ingezet.

SGP/CU: kritisch op beperken melkveesector

De SGP/ChristenUnie-fractie in Zuid-Holland staat kritisch tegenover het idee van het nieuwe Zuid-Hollandse college dat de maximale uitbreiding voor de melkveehouderij meer wil beperken dan die voor de akkerbouw.

LTO niet ontevreden met akkoord ZH

LTO Noord Zuid-Holland is niet ontevreden met het akkoord van VVD, D66, CDA en SP in Zuid-Holland. 'Onze belangrijkste speerpunten zijn erin meegenomen', reageert provinciaal LTO-voorzitter Arie Verhorst.

Natuurvriendelijke oevers langs De Snel

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wil 1,4 kilometer natuurvriendelijke oever aanleggen aan de oostzijde langs De Snel in polder Blokhoven, bij Schalkwijk en Tull en 't Waal.

Fusie secties Glaskracht Zuid-Holland

De bestaande secties van LTO Noord Glaskracht in Zuid-Holland zijn gisteravond akkoord gegaan met een fusie tot één regio Zuid-Holland.

Hagoort en Kok in bestuur KTC Zegveld

Melkveehouders Coen Hagoort uit Waarder en Arjan Kok uit Linschoten zijn toegetreden in het bestuur van de boerencoöperatie KTC Zegveld, die begin vorig jaar de proefboerderij overnam.

Hollandse Waterlinie mogelijk Werelderfgoed

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is geselecteerd om in 2019 mogelijk te worden toegevoegd aan de Werelderfgoedlijst van Unesco. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft dit bekendgemaakt.

Pilot met rassen rode peren in Wijdenes

Fruittelers Jan en Frits ter Hofstede in Wijdenes hebben driehonderd roodschillige perenbomen geplant van in totaal tien verschillende perenrassen. Doel hiervan is de perenteelt in Noord-Holland Noord een impuls te geven.

Financiering akkerranden Delta rond

De financiering voor de regeling voor akkerranden op de Zuid-Hollandse eilanden voor de periode 2016 en later is rond.

De Vries (D66) in college Noord-Holland

De zes gedeputeerden van Noord-Holland zijn definitief bekend. Cees Loggen (VVD) en Ralph de Vries (D66), voorheen gedeputeerde in Utrecht, complementeren het provinciebestuur.

ZH: stop op regeling sanering glas

Regio West

Provincie Zuid-Holland stopt met met een aparte glassaneringsregeling. Sanering van verspreid liggende kassen kan nog wel onderdeel uitmaken van een bredere gebiedsdeal in het kader van het groenbeleid.

ZH: extra geld, maar geen nieuwe natuur

Regio West

Provincie Zuid-Holland steekt de komende vier jaar 40 miljoen euro extra in de uitvoering van het groene beleid. Er komen geen nieuwe (natte) natuurplannen, wel focust de provincie zich op het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS).

ZH: Buijtenland volgens 'Plan Veerman'

Regio West

Provincie Zuid-Holland gaat de aanleg van de 600 hectare natuur- en recreatie voor het Buijtenland van Rhoon 'binnen de oplossingsrichting van het Plan Veerman'.

ZH: ruimte voor duurzaam en diervriendelijk

Regio West

Provincie Zuid-Holland gaat ruimte geven aan een internationaal concurrerende, duurzame en diervriendelijke landbouwsector. Dat schrijven VVD, D66, CDA en SP in het kersverse coalitieakkoord 'Slimmer, schoner en sterker'.

LTO: Akkoord NH waardevol voor sector

Het Noord-Hollandse coalitieakkoord 'Ruimte voor groei' van VVD, D66, CDA en PvdA biedt de land- en tuinbouw 'waardevolle elementen', stelt voorzitter Nico Verduin van LTO Noord Noord-Holland.

Hollandse Delta start dijkversterkingen Spui

Waterschap Hollandse Delta begint nu met het versterken van de dijken langs het Spui. Dat kan omdat het schap klaar is met het aanbrengen van stenen onder de dijken.

Bond gaat weer voor landbouw

Jaap Bond blijft de komende vier jaar hoogstwaarschijnlijk gedeputeerde in Noord-Holland voor de landbouw, flora en fauna en economie. Ook de twee greenports houdt hij in portefeuille.

Coalitie NH biedt landbouw ruimte

Met de titel 'Ruimte voor groei' hebben de VVD, D66, CDA en PvdA een coalitieakkoord in Noord-Holland bereikt. Ook de land- en tuinbouw krijgt meer ruimte.

Drijvende boerderij in 2016 in Rotterdam

Rotterdam herbergt in de Merwehaven op de grens bij Schiedam over een jaar de eerste drijvende boerderij van Nederland.

SP en PvdD tegen vergassen gans in NH

De Noord-Hollandse fracties van de SP en Partij voor de Dieren willen dat provincie Noord-Holland diervriendelijke methoden toepast om ganzen te verjagen of te weren in plaats van ze te doden met koolstofdioxide.

Versterking Gorsdijk en Simonsdijkje van start

Waterschap Hollandse Delta is begonnen met de versterking van de Gorsdijk en het Simonsdijkje in de gemeente Binnenmaas op de Hoeksche Waard.

PvdD: geen CO2 tegen Zuid-Hollandse gans

De Zuid-Hollandse fractie van de Partij voor de Dieren wil van het provinciebestuur weten of zij ganzen wil laten vergassen met koolstofdioxide

Instanties: controle 154 glastuinders

De Zuid-Hollandse waterschappen Hollandse Delta, Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard controleren met de omgevingsdiensten dit jaar 154 glastuinbouwbedrijven.

HHNK gaat op duurzame toer

Met een aparte portefeuille en een hoogheemraad voor duurzaamheid zijn woensdag het nieuwe college en coalitieakkoord van Hollands Noorderkwartier gepresenteerd.

Windpark W'meer kan turbines bouwen

Windpark Wieringermeer heeft de vergunningen binnen voor de bouw van 99 windmolens in de Wieringermeerpolder.

Zuid-Holland: geen maatregelen quotum

Provincie Zuid-Holland ziet met de afschaffing van het melkquotum geen aanleiding om extra maatregelen voor de melkveehouderij te nemen.

Rivierenland bestrijdt eikenprocessierups

De eikenprocessierups is weer gesignaleerd in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Waterschap Rivierenland gaat dit jaar de insecten op twee manieren bestrijden.

Utrecht inventariseert natuur

Provincie Utrecht voert haar jaarlijkse inventarisatie van flora en fauna dit jaar uit in de Vechtvallei en het Noorderpark.

Eerste deel Kockengen opgehoogd

Het eerste deel van Kockengen (Utrecht) in opgehoogd. Wegen, paden en het groen zijn opgehoogd en de riolering is vernieuwd.

Renovatie bruggen Krimpenerwaard

Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard gaat dit jaar nog tien bruggen in de Krimpenerwaard renoveren.

Weinig winterschade aan dijken

De dijken op de Zuid-Hollandse eilanden hebben weinig schade geleden in de winter. Dit blijkt uit de jaarlijkse inspectie van Hollandse Delta.

Van Rossum lanceert Tourkaas De (E)Etappe

Kaasboerderij van Rossum uit Vianen heeft speciaal voor de start van de Tour de France in Utrecht een Tourkaas gemaakt, 'De (E)Etappe'.

'Pas goed op positie landbouw'

Het nieuwe Utrechtse coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en GroenLinks is 'zeker niet beroerd', maar de concurrentiepositie van de landbouw moet niet in geding komen.

Coalitie Hollands Noorderkwartier rond

De partijen Groen, Water & Land, CDA, fractie Ongebouwd, Water Natuurlijk en PvdA hebben een coalitieakkoord bereikt voor het bestuur van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Rivierenland onderzoekt scheuren Molenkade

Waterschap Rivierenland heeft dijkbewaking ingesteld in verband met een toename van scheuren in de Molenkade bij Groot-Ammers.

Hollandse Delta: mollen onder controle

Waterschap Hollandse Delta heeft het afgelopen half jaar per kilometer dijk gemiddelde 9 mollen gevangen.

Bouw Glasparel+ kan van start

Het bestemmingsplan het glastuinbouwgebied Glasparel+ is met de uitspraak van de Raad van State van gisteren onherroepelijk (definitief) van kracht geworden.

Landschapselementen terug in Voorne-Putten

Agrarische natuurvereniging (ANV) Natuurlijk Voorne-Putten gaat komende winter een groot aantal landschapselementen zoals knotbomen, houtsingels, bosjes terugbrengen in het landschap.

LTO wil beschermde status Midden-Delfland

Diverse organisaties uit Midden-Delfland, waaronder LTO Noord Delflands Groen, pleiten voor een extra bevoegdheid voor provincies om aan groene landschappen een beschermde status toe te kennen.

Animo Hoeksche bloemenranden groeit

De animo voor bloemenranden onder akkerbouwers op Hoeksche Waard is dit jaar erg hoog. Het areaal is met 150 procent gestegen naar bijna 19 hectare, dat wil zeggen meer dan 60 kilometer bloeiende randen.

Schuddebeursedijk dicht vanwege gemaal

Een deel van de Schuddebeursedijk in Hekelingen (Voorne-Putten) is vanaf donderdag afgesloten. Waterschap Hollandse Delta sluit de weg voor de bouw van een nieuw gemaal.

Voorraad boerenkaas neemt toe

De afzet van boerenkaas loopt prima, maar er is veel meer voorraad is dan vorig jaar. De noteringen zijn daarom deze maand gelijk gebleven.

LTO mist landbouw in akkoord Utrecht

LTO Noord Utrecht mist een aparte paragraaf voor de land- en tuinbouw in het kersverse coalitieakkoord tussen VVD, D66, CDA en GroenLinks.

Rustgebied ganzen schokt Utrechtse boeren

Tientallen boeren in Noordwest-Utrecht zijn geschrokken van het besluit van provincie Utrecht om het gebied in en rond de Oostelijke Vechtplassen aan te wijzen als rustgebied voor ganzen.

Coalitieakkoord en college Utrecht rond

VVD, D66, CDA en GroenLinks hebben in provincie Utrecht een coalitieakkoord gesloten voor de komende vier jaar. Bart Krol (CDA) blijft gedeputeerde landbouw.

Geen vergunningen meer rond Nieuwkoop

Veehouders rond het Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen & De Haeck krijgen tot 1 juli geen Natuurbeschermingswet (NB)- vergunning meer. Dat geldt ook voor boeren met lopende procedures.

De Groot heemraad Stichtse Rijnlanden

Melkveehouder Bert de Groot uit Kamerik is gisteren benoemd tot hoogheemraad van De Stichtse Rijnlanden.

VIC aan de slag met Agrologistiek

Het Veenweiden Innovatie Centrum (VIC) op KTC Zegveld voegt het icoon Agrologistiek toe aan haar innovatieprogramma.

Dijkversterking Spui West start

Aannemer Van den Herik start deze week met het versterken van de dijken aan de westkant van het Spui, meldt waterschap Hollandse Delta.

Miljoenen voor waterbeheer Noord-Holland

Voor agrarisch natuur- en waterbeheer in Noord-Holland is de komende zes jaar 37,3 miljoen euro subsidie beschikbaar. Dit staat in het Natuurbeheerplan voor 2016, dat provincie Noord-Holland heeft vastgesteld.

Enquête verladingen tuinbouw in Westland

LTO Noord Glaskracht Westland krijgt geregeld klachten over de bereikbaarheid in Greenport Westland-Oostland. Daarom houdt zij hierover een enquête.

Coalitie Stichtse Rijnlanden rond

De fracties van Water Natuurlijk, CDA, PvdA en Landbouw, Natuur en Economie hebben een coalitie gevormd in De Stichtse Rijnlanden. Ook is er een coalitieakkoord.

Noord-Hollandse 'megastallen' volgens regels

De uitbreiding van een aantal melkveehouderijen, waaronder Klaver Koe in Winkel (Noord-Holland), naar 745 melkkoeien en 103 stuks jongvee, is volgens de regels.

VVD/AWP uit coalitie Rivierland

De VVD en de Algemene Waterschapspartij (AWP) maken toch geen deel uit van het nieuwe dagelijkse bestuur van Waterschap Rivierenland.

Bond: Greenport NHN grootste succes

De aanwijzing van Noord-Holland Noord als Greenport noemt de Noord-Hollandse landbouwgedeputeerde Jaap Bond zijn grootste succes van de afgelopen periode.

Nieuwe subsidieregeling bodemsaneringen

Het Noord-Hollands provinciebestuur heeft de Uitvoeringsregeling bodemsanering 2015 vastgesteld. Deze regeling komt in de plaats van de oude regeling die afliep.

Coalitie en college Amstel, Gooi en Vecht

VVD, PvdA, Water Natuurlijk, CDA en de fractie Ongebouwd van waterschap Amstel, Gooi en Vecht hebben een coalitieakkoord gesloten. De hoogheemraden worden morgen benoemd. Het coalitieakkoord heeft als titel 'Waterbewust'.

Vallei en Veluwe heeft akkoord en college

VVD, Water Natuurlijk, SGP en de fractie Ongebouwd van waterschap Vallei en Veluwe hebben voor de komende vier jaar een coalitieakkoord bereikt.

College Delfland rond

De partijen VVD, de Algemene Waterschaps Partij, de fractie bedrijven/ongebouwd, CDA en Water Natuurlijk binnen hoogheemraadschap van Delfland hebben een coalitieakkoord bereikt. Ook zijn de hoogheemraden benoemd.

3,5 miljoen euro voor westelijke veenweiden

Provincie Utrecht steekt 3,5 miljoen euro in het westelijk veenweidegebied om de bodemdaling te remmen en meer duurzaam waterbeheer te creëren.

Nominatie Weber voor 'Groenste politicus'

De Zuid-Hollandse gedeputeerde Han Weber is genomineerd voor de verkiezing 'Groenste politicus van het jaar'. Naast natuur heeft hij water en landbouw in zijn portefeuille.

Natuurcollectief Hoeksche Waard opgericht

Stichting De Rietgors heeft Coöperatie Collectief Hoeksche Waard (CCHW) opgericht dat vanaf 2016 het agrarisch natuurbeheer gaat uitvoeren op het Zuid-Hollandse eiland.

Beoogde coalitie praat met oppositie

De beoogde coalitie van VVD,D66, CDA en SP in Zuid-Holland voert momenteel gesprekken met de Statenfracties van PVV, SGP&CU, PvdA, GroenLinks, PvdD en 50Plus.

Rotterdam wil door met Oranjebonnen

Gemeente Rotterdam moet geen extra kosten meer maken in de Oranjebonnen bij Hoek van Holland zonder dat een financiële dekking zeker is.

Noord-Holland deelt aanvragen windparken

Bij provincie Noord-Holland zijn vijftien principe-aanvragen ingediend voor het bouwen van windturbines in vier van de door Provinciale Staten vastgestelde herstructureringsgebieden.

Omvorming Crezéepolder gestart

Gedeputeerde Han Weber van provincie Zuid-Holland heeft deze week het startsein gegeven voor de omvorming van de Crezéepolder bij Ridderkerk in een waterrijk natuur- en recreatiegebied.

Zuid-Holland steunt onderzoek muizenschade

Provincie Zuid-Holland wil bijdragen aan een onderzoek dat de provincie Fryslân met onder andere LTO Noord, het ministerie van Economische Zaken en andere provincies is gestart naar de muizenproblematiek.

Bloemencorso in zwaar weer

Het Bloemencorso Bollenstreek verkeert financieel in zwaar weer. De belangrijkste oorzaak is de toenemende regelgeving.

Horti Campus Westland stap dichterbij

De bouw van de Greenport Horti Campus Westland is een stap dichterbij gekomen. Afgelopen week hebben vier partijen op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over de uitgangspunten van de nieuwe campus.

Stuurgroep vraagt aandacht Groene Hart

Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart heeft aandacht gevraagd voor de opgaves in het Groene Hart bij alle nieuwe bestuurders van de betrokken provincies en waterschappen.

Poldermeiden 'nog niet klaar' met Buijtenland

De Polderkinderen Sharona en Mariëlle de Klerk zetten hun strijd tegen de ontpoldering van 600 hectare boerengrond voor het Buijtenland van Rhoon voort, ondanks dat hun burgerinitiatief is gestrand.

TomTato ook voor consument verkrijgbaar

De door Beekenkamp Plants ontwikkelde twee-in-een-plant TomTato is dit voorjaar voor het grote publiek verkrijgbaar.

Prijzen boerenkaas stabiel

De noteringen voor boerenkaas zijn deze maand gelijk gebleven. De kiloprijs voor boerenkazen boven de 20 kilo blijft op 4,65 euro staan.

VB Projects: aardwarmteproject Vierpolders

VB Projects uit De Lier gaat de bovengrondse installaties voor het aardwarmteproject Vierpolders uitvoeren, meldt de ontwikkelaar op haar website.

Gecombineerde opgave mogelijk tot 15 juni

Staatssecretaris Sharon Dijksma is bereid de Gecombineerde opgave met een maand te verlengen tot 15 juni, als de Europese Commissie op 22 april instemt met het voorstel van Eurocommissaris Phil Hogan.

Zonnepark Sunny Eggs bij rechter

LTO Noord steekt een stokje voor de plannen van een pluimveehouder in Hagestein. Sunny Eggs, een zonnepark in agrarisch gebied, ziet de boerenorganisatie niet zitten.

Boerenzoon sterft in mestkelder België

Een 35-jarige boerenzoon is donderdag op een varkensbedrijf in het Belgische Minderhout (Hoogstraten) om het leven gekomen bij een arbeidsongeval. Hij viel in de mestkelder.

Melkprijs stijgt minder hard dan verwacht

De Nederlandse melkproductie stijgt de komende 10 jaar met circa 17 procent en van de EU met 8 procent. Dit betekent dat de prijzen minder hard stijgen dan eerst werd aangenomen.

Foodwatch toch naar rechter om vleesfraude

?De actiegroep Foodwatch sleept de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voor de rechter om alsnog erachter te komen waar het vlees van verwerker Willy Selten naar toe is gegaan.

Hollandse Delta naar zomerpeil

Het Zuid-Hollandse waterschap Hollandse Delta schakelt de komende weken in een aantal peilgebieden over naar zomerpeil.

Meststoffenbranche verenigt zich

De verschillende organisaties in de minerale meststoffensector hebben zich verenigd in een nieuwe belangenorganisatie: Meststoffen Nederland.

Stigas onderzoekt langer doorwerken

Arbo-instituut Stigas breidt haar onderzoek naar langer gezond doorwerken uit naar zelfstandigen en gezinsbedrijven in de agrarische en groene sector.

Formatie Zuid-Holland van start

De Zuid-Hollandse fracties van VVD, D66, CDA en SP zijn donderdag gestart met de formatiebesprekingen.

Stagecarrousels in Noord-Holland

Het groene en technische bedrijfsleven en het mbo-onderwijs gaan de stage en het praktijkdeel van groene en technische opleidingen verrijken door stagecarrousels op te zetten.

Agrarische hbo-studie in Noordkop

CAH Vilentum, het Clusius College en de AgriTech Campus starten in september met een hbo-deeltijdstudie voor jonge agrarische ondernemers.

Dijken De Horn langs de Vecht sterker

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht gaat het dijktraject 'De Horn' langs de Vecht versterken.

Vier partijen in Schieland en Krimpenerwaard

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft een nieuwe coalitie van Bedrijven, VVD, CDA en Water Natuurlijk.

Heerema: Buijtenland alsnog in Kamer

Tweede Kamerlid Rudmer Heerema (VVD) roept zijn collega's op alsnog het burgerinitiatief tegen de aanleg van het Buijtenland van Rhoon te bespreken in Haagse parlement.

Landschapselementen beter beschermd

Het Utrechts provinciebestuur heeft de Waardenkaart Beschermde kleine landschapselementen, de Beleidsregel Beschermde kleine landschapselementen en de Waardenkaart Vrijstelling dempen van watergangen' vastgesteld.

Rivierenland: vijf partijen in coalitie

Vijf partijen in Rivierenland willen een coalitie van waterschap gaan vormen. Dat zijn CDA, fractie Ongebouwd, Water Natuurlijk, SGP/ChristenUnie en VVD.

Negen partijen coalitie Hollandse Delta

Waterschap Hollandse Delta heeft een nieuwe coalitie die bestaat uit de fracties CDA, ChristenUnie, Hollandse Delta Natuurlijk, PvdA, SGP, VVD, Water Natuurlijk, Ongebouwd en Bedrijfsgebouwd.

Peilgestuurd draineren voor beter veen

Met peilgestuurde drainage wil het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) het grondwaterpeil ophogen van 90 naar 50 centimeter. Dit moet vervolgens de bodemdaling remmen en de veenweidepercelen van het nodige vocht voorzien om de grasgroei te stimuleren.

Polderkinderen Rhoon mogen naar Kamer

De Rhoonse Polderkinderen die het burgerinitiatief tegen de aanleg van het Buijtenland van Rhoon hebben genomen mogen naar de Tweede Kamer om toch hun verhaal te doen.

Delfland: 5 partijen praten over coalitie

De VVD, Algemene Waterschap Partij, een combinatie van gebouwd/ongebouwd, het CDA en Water Natuurlijk moeten een coalitie gaan vormen voor het hoogheemraadschap van Delfland.

Rijnland onderzoekt brede coalitie

De vier grootste gekozen partijen (VVD, CDA, WN en PvdA) in het hoogheemraadschap van Rijnland willen met de twee (geborgde) fracties bedrijven en ongebouwd een brede coalitie vormen.

Zeven partijen willen in coalitie AGV

Burgemeester Fons Hertog van de gemeente Huizen is als informateur begonnen met de eerste gesprekken om een coalitie voor waterschap Amstel, Gooi en Vecht te vormen. Zeven partijen hebben belangstelling.

Heijkoop aan de slag voor Rivierenland

De twee grootste fracties in waterschap Rivierenland, CDA en categorie Ongebouwd, zijn voortvarend aan de slag gegaan en hebben als informateur Jan Heijkoop in de arm genomen.

'Coalitie voortzetten met nieuwe accenten'

De huidige coalitie van VVD, D66, CDA en GroenLinks in Utrecht voorzetten, is de beste optie voor de vorming van een nieuwe provinciaal bestuur, stellen informateurs Gerard Schouw (D66) en Arjen Gerritsen (VVD).

Noord-Holland: huidige coalitie wil verder

De huidige Noord-Hollandse coalitie van VVD, D66, PvdA en CDA willen voor de komende periode weer het college van Gedeputeerde Staten vormen

Koomen commissaris bij GOM

Nico Koomen is door de aandeelhouders van Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) in de Duin- en Bollenstreek benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen.

Fraude met kampioen Paasvee Schagen

De Schager Paasveetentoonstelling heeft dit jaar officieel geen winnaar meer, meldt het Noord-Hollands Dagblad op haar site.

Advies Zuid-Holland: coalitie voortzetten

De huidige coalitie van VVD, D66, CDA en SP heeft volgens informateur Ewald van Vliet de grootste kans van slagen om in Zuid-Holland een college van Gedeputeerde Staten te vormen.

Zuid-Holland: Platform Duurzame landbouw

Provincie Zuid-Holland start een Platform Duurzame Landbouw om de akkerbouw en veehouderij in de provincie verder te verduurzamen. Alle partijen, waaronder boeren, overheden en deskundigen, moeten er deel van uitmaken.

VVD wint in Schieland en Krimpenerwaard

De VVD is winnaar van de verkiezingen van hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard. De liberalen behaalden vier zetels net als Water Natuurlijk.

Rijnland: CDA nu met VVD grootste

Met elk 4 zetels zijn de VVD en het CDA de grootste partijen bij de verkiezingen van het hoogheemraadschap van Rijnland. De VVD heeft de meeste stemmen behaald, waardoor zij de coalitie mag vormen.

Hollandse Delta: WSD grote winnaar

De Waterschapspartij Hollandse delta (WSD) is de grote winnaar van de verkiezingen van waterschap Hollandse Delta. De partij behaalde 6 zetels.

AGV: VVD grootste partij

De VVD en PvdA hebben bij de verkiezingen van waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) ieder 4 zetels behaald. De liberalen behaalden echter meer stemmen, waardoor zij de coalitie mogen vormen.

HHNK: vier partijen aan kop

De VVD, CDA, Water Natuurlijk en Groen, Water & Land hebben ieder vier zetels behaald bij de verkiezingen van hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK).

Van Eijk uit Vlist maakt beste boerenkaas

Kaasboerderij Van Eijk van Adrie van Eijk en Henriëtte van Saarloos uit Vlist en firma is de landelijke winnaar van de Cum Laude Kaastroffee met de lekkerste Goudse Boerenkaas.

Rijnlanden: Water Natuurlijk grootste

Water Natuurlijk is de winnaar van de waterschapsverkiezingen van De Stichtse Rijnlanden. De partij behaalde 6 zetels (van de 23), evenveel als in 2008.

VVD toch grootste in Utrecht

Door verschuivingen in de verkiezingsuitslag van de gemeente Veenendaal lijkt de VVD toch de grootste partij in de provincie Utrecht te worden, meldt RTV Utrecht.

Delfland: VVD en Waterschapspartij grootste

De Algemene Waterschapspartij boekte bij de verkiezingen voor het hoogheemraadschap van Delfland de grootste winst. Zij stegen van 3 naar 4 zetels. Hiermee staat de partij op gelijke voet met de VVD.

Zuid-Holland: VVD grootste, PVV tweede

De VVD blijft met 10 zetels de grootste partij in Zuid-Holland. De PVV komt uit op 8 zetels, gevold door D66 met 7 zetels. De huidige coalitie van VVD, CDA, D66 en SP behoudt de meerderheid in de Staten

Corso Bollenstreek zoekt vrijwilligers

Stichting Bloemencorso Bollenstreek zoekt vrijwilligers die meehelpen om het corso wederom tot een succes te maken.

Noord-Holland: VVD blijft grootste

De VVD is in Noord-Holland met 11 zetels de grootste partij in Provinciale Staten gebleven, gevolgd door D66 met tien zetels. De huidige coalitie van VVD, CDA, D66 en PvdA behoudt een meerderheid.

Aanpak dijken Goudswaard/Oud-Beijerland

Waterschap Hollandse Delta begint in april met de versterking van ruim 8 kilometer dijk langs het Spui vanaf Goudswaard tot Oud-Beijerland.

Utrecht: VVD en D66 exact gelijk

De VVD en D66 zijn in provincie Utrecht met negen zetels in Provinciale Staten de grootste. De coalitie van VVD, CDA, D66 en GroenLinks boekten een kleine winst.

CDA: windmolens beperken op platteland

Het CDA Noord-Holland wil windmolens zo weinig mogelijk in het landelijk gebied. In plaats hiervan kiezen de christendemocraten voor windmolens in het Noordzeekanaalgebied en langs de Afsluitdijk.

Groenlinks: voorwaarden voor stallicht in ZH

De Zuid-Hollandse fractie van GroenLinks wil dat het dagverlengend licht in halfopen- en open stallen aan voorwaarden wordt gebonden. Dit in verband met de effecten op burgers, flora en fauna.

Controles HHNK op erfafspoeling

Steeds meer veehouders in het werkgebied van hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier (HHNK) houden zich aan de richtlijnen van erfafspoeling. Tot juni houdt het waterschap weer controles.

Miljoenen voor groen Alblasserwaard

Het waterschap Rivierenland en de provincie Zuid-Holland gaan veertig projecten in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden opzetten op het gebied van water en groen.

Poelmann: boeren op veen lange tijd vooruit

Dijkgraaf Patrick Poelmann van De Stichtse Rijnlanden is blij dat de boeren in het grootste deel van het westelijk veenweidegebied 'nog lange tijd rendabel kunnen werken'. Ook stijgen de belastingen niet.

Proef wijst uit: veen herstelt zichzelf

Veen heeft een groot herstellend vermogen. De indringingsweerstand herstelt zich binnen een maand naar het oude niveau.

Uitentuis: 'Buitengebied is geen museum'

Het buitengebied is geen museum en moet het ook niet worden. Met die boodschap profileert melkveehouder Rona Uitentuis zich de afgelopen weken als kandidaat-Statenlid (VVD) voor het Noord-Hollandse platteland.

Onteigening voor boeren in Driemanspolder

De onteigeningsprocedure voor de Nieuwe Driemanspolder is gestart, melden gemeenten Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer. Zeker twintig boeren moeten met hun bedrijven plaats voor 320 hectare recreatie en natuur, waarvan 150 waterberging.

Impuls voor landgoedzone bij Wassenaar

Stichting Horst en Voorde, hoogheemraadschap van Rijnland en provincie Zuid-Holland hebben afgesproken om de landgoedzone tussen Wassenaar en Voorschoten verder te ontwikkelen.

CU voert actie tegen gasboring Woerden

De ChristenUnie heeft afgelopen weekend actie gevoerd tegen proefboringen naar gas en olie in Woerden.

FloraHolland krijgt aansluiting op A44

Flora Holland krijgt bij afrit Oegstgeest/Rijnsburg een eigen aansluiting op de A44. Gemeente Katwijk, Rijkswaterstaat, gemeente Oegstgeest, Flora Holland en provincie Zuid-Holland gaan samen deze aansluiting realiseren.

LTO: geen gevolgen boeren in leefgebieden

De leefgebieden buiten het Noord-Hollandse Natuurnetwerk Nederland (NNN) moeten geen planologische gevolgen voor boeren hebben.

Utrechtse politici omarmen 'Starterboerderij'

Het merendeel van de Utrechtse lijsttrekkers voor de Statenverkiezingen omarmen het idee van gebiedscoöperatie O-gen voor een 'startersboerderij'.

Noord-Holland stelt regeling platteland open

Partijen uit het landelijk gebied die in verbanden samenwerken, kunnen bij provincie Noord-Holland gezamenlijk een plan indienen voor het op eigen wijze verbeteren van hun eigen leef- en werkomgeving.

Pilot Koppert Cress met opslag warmer water

Tuinbouwbedrijf Koppert Cress in Monster start een pilot met opslag van water met een temperatuur van 40 graden Celcius in de ondergrond.

LTO Hollands Kroon: vul peiling in

Om 'agrarisch toekomstperspectief' te behouden, roept LTO Noord Hollands Kroon haar leden op een peiling van de gemeente Hollands Kroon over de toekomstvisie in te vullen.

SP wil fonds voor stimulering aardwarmte

De Zuid-Hollandse SP wil een provinciaal fonds voor financiering van diepe aardwarmteboringen om de financiële risico's beter te spreiden.

Utrechtse inbreng in Vallei en Veluwe gering

De inbreng van boeren uit Utrecht-Oost in het waterschap Vallei en Veluwe dreigt zeer gering te worden.

PVV: Nieuwkoopse otters naar Friesland

De Zuid-Hollandse PVV-fractie wil de otters in de Nieuwkoopse Plassen uitzetten naar Friesland. De aanleg van ottertunnels vindt de partij zonde van het geld.

CDA: duidelijkheid en oplossing Buijtenland

Het wordt 'dringend tijd' dat er met de boeren en bewoners in de polders van Rhoon een oplossing wordt gevonden over de invulling van het Buijtenland van Rhoon. 'Met hen en niet langs hen heen praten,' stelt het CDA.

CDA: vrees voor kwel Meergrondterrein

Het CDA Noord-Holland maakt zich zorgen over driegende zoute kwel in de omgeving van het Meergondterein in Nieuw Vennep.

Rijnlanden stopt met hoogwatervoorziening

Een stop op de aanleg van nieuwe hoogwatervoorzieningen en het terugdringen van de beheerinspanning van reeds bestaande hoogwatervoorzieningen.

Veiligheid dijken Rivierengebied verbeterd

De veiligheid van de rivierdijken in Rivierenland is in 2014 verbeterd ten opzichte van 2013. De risico's die er zijn, zijn beheersbaar en worden aangepakt.

Waterschappen tekenen Pact van IJsselmeer

Vertegenwoordigers van waterschappen, gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties uit het IJsselmeergebied hebben het Pact van het IJsselmeergebied getekend.

Zuid-Holland heeft eerste kievitsei

Het eerste kievitsei van 2015 is zondag gevonden in Schelluinen (gemeente Giessenlanden) in het Zuid-Hollandse Alblasserwaard.

Korendijk: windturbines langs randen

De windturbines op de Hoeksche Waard moeten vooral aan de randen van het Zuid-Hollands eiland verrijzen. Ook moeten er andere functies en ontwikkelingen aan worden gekoppeld.

Rijnland en Glaskracht: minder emissies

Het hoogheemraadschap van Rijnland en LTO Glaskracht gaan gezamenlijk de emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen verder reduceren.

Gedeputeerde Bond: beheer nu goed regelen

Het faunabeheer in Noord-Holland moet goed geregeld zijn als de nieuwe landelijke Natuurwet er komt. Dat stelt gedeputeerde Jaap Bond nu het voorstel voor jachtverbod in de 39 stiltegebieden van tafel is.

Prijzen boerenkaas dalen met 15 cent

De noteringen voor boerenkaas zijn deze maand gedaald met 0,15 cent. De kiloprijs voor boerenkazen boven de 20 kilo staat nu op 4,65 euro.

PvdD: Zuid-Holland jachtvrij

Marianne Thieme heeft gisteren samen met de lijsttrekker van de Partij voor de Dieren (PvdD) in Zuid-Holland, Carla van Viegen, op symbolische wijze provincie Zuid-Holland jachtvrij verklaard.

PvdD verklaart Zuid-Holland jachtvrij

Partijleider Marianne Thieme (PvdD) gaat samen met de Zuid-Hollandse lijsttrekker Carla van Viegen provincie Zuid-Holland symbolisch jachtvrij verklaren.

Peil Oude Rijn en Leidsche Rijn vastgesteld

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft de peilbesluiten voor het boezemstelsel van Oude Rijn en Leidsche Rijn 2015 vastgesteld. Het waterschap handhaaft het huidige peilregime.

Tuinders Alton willen sneller internet

De huidige internetinfrastructuur in glastuinbouwgebied Alton bij Heerhugowaard is niet toereikend voor het huidige gebruik.

Minder windmolens op Noord-Hollands land

Provinciale Staten van Noord-Holland hebben gisteren tegen de komst van windturbines op vier locaties op het land gestemd.

Tuin in Dalen 'Tuin van het Jaar 2015'

De eigentijdse landschaps- en natuurtuin van de familie Sanders in Dalen is door de vakjury van Branchevereniging VHG gekozen tot 'Tuin van het Jaar 2015'.

Geurts: fundamenteel debat over landbouw

Het CDA wil een 'fundamenteel maatschappelijk debat' over de voedselvoorzienig en de landbouw.

Protest PvdD in Dalfsen loopt uit de hand

Een protest van omwonenden en actievoerders van de Partij voor de Dieren (PvdD) bij een mestvergister in Dalfsen is zaterdagochtend uit de hand gelopen. De partij heeft inmiddels aangifte gedaan.

Rivierenland stelt Waterprogramma vast

Het bestuur van waterschap Rivierenland heeft het ontwerp-Waterbeheerprogramma 2016-2021 vastgesteld, met als titel 'Koers houden, kansen benutten'.

EC aan zet in castratiedossier

Er moet aandacht en geld komen in Europa en van de Europese Commissie voor ‘Stoppen met castreren’. Sinds de Verklaring van Brussel in 2011 is er weinig vooruitgang geboekt op dit dossier. De Expertgroep en Eurogroup for Animals zijn daarin...

Steun voor jachtverbod brokkelt af

Het voorstel voor een jachtverbod in de 31 Noord-Hollandse stiltegebieden van de Partij voor de Dieren kan niet meer rekenen op een meerderheid in de Staten. De PvdA stemt niet in met het voorstel.

Noord-Holland op slot tot invoering PAS

Veehouders in Noord-Holland die een Natuurbeschermingswet(NB)-vergunning hebben aangevraagd of dat willen doen, krijgen die voorlopig niet van de provincie. Tenzij de toename aan jaarlijkse stikstofdepositie onder de 0,051 mol per hectare blijft.

Eerste grutto's terug in Wormer- en Jisperveld

De eerste grutto's uit Afrika zijn gespot in het Noord-Hollandse Natura 2000-gebied Wormer- en Jisperveld. Bij de beheerboerderij van Natuurmonumenten zijn 40 exemplaren waargenomen.

30 hectare naar natuur Hegewiersterfjild

Het natuurgebied Hegewiersterfjild bij Harlingen wordt met 30 hectare voormalig boerenland uitgebreid.

Gemeenten verliezen 700 miljoen op grond

Gemeenten hebben in 2013 700 miljoen euro aan aanvullende verliezen of winstvermindering moeten nemen op grondposities. In totaal is er in de periode 2010 tot 2013 door gemeenten op deze posities 4 miljard aan verlies en minder winst genomen.

MelkSalon wil Amsterdam aan de melk

Amsterdam krijgt vanaf 1 april een MelkSalon. Dit proef- en ontwerplokaal brengt consumenten, melkveehouders, zuivelverwerkers en wetenschappers samen om de waarde van melk te ontdekken.

Project Grondig Boeren met maïs gaat verder

Provincie Drenthe levert een financiële bijdrage om het project 'Grondig boeren met maïs' met twee jaar te verlengen.

Nieuwe algen geschikt voor dieetvoeding

Nutress dat microalgen produceert voor de voedings- en farmaceutische industrie, start met de productie van een tweede algen stam: Chlorella vulgaris, onder meer voor diervoerders.

Westfriese Mini Flora: saamhorigheid

De Westfriese Mini Flora moet de saamhorigheid van bloembollentelers versterken. Het bloembollenevenement in Bovenkarspel ging woensdagavond officieel van start.

'Politiek hoort niet thuis in waterschap'

Waterschapspartijen in Hollands Noorderkwartier vinden dat de algemene politieke partijen niet thuishoren in het bestuur van het hoogheemraadschap.

Links wil hogere lasten boer Noorderkwartier

Een aantal partijen die deelnemen aan de verkiezingen bij hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wil de tarieven voor boeren flink verhogen.

CDA: meer erkenning streekproduct N-H

Het CDA stelt voor om de streekproducten uit Noord-Holland meer te erkennen. Daarbij is een betere afstemming tussen greenport Noord-Holland Noord en de Metropoolregio nodig.Greenport

Anv Hollands Noorden: behoud vossenjacht

De kersverse agrarische natuurvereniging (anv) Hollands Noorden heeft zich ook stevig uitgesproken tegen het voorstel van de Partij voor de Dieren om een jachtverbod in de 31 stiltegebieden in Noord-Holland in te stellen.

AVG akkoord versterking Winkeldijk-Noord

Het bestuur van waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft het plan voor de versterking van Winkeldijk-Noord vastgesteld. Dit dijktraject van ongeveer 4,5 kilometer ligt in gemeente Ronde Venen.

Rijnlanden wil natuurvriendelijke oevers

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wil 1,4 kilometer natuurvriendelijke oevers aanleggen aan de oostzijde in het Inundatiekanaal, de noordelijke fortgracht van Lunet aan de Snel en langs De Snel in polder Blokhoven, bij Schalkwijk.

Dijkversterking Spui West start in maart

Waterschap Hollandse Delta start medio maart met het versterken van de dijken langs het Spui op Voorne-Putten. De werkzaamheden worden naar verwachting eind 2015 afgerond.

Vangactie muskusratten in Zuiderdiep

Waterschap Hollandse Delta start volgende week met een gerichte vangactie in het Zuiderdiep bij Dirksland (Goeree-Overflakkee).

PvdD: muizen op natuurlijke wijze aanpakken

De overlast van muizen in de Alblasserwaard moet zo veel mogelijk op een natuurlijke wijze worden bestreden. Dat stelt de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland.

Drie locaties molens Noord-Holland geschrapt

Drie locaties in het Noord-Hollandse buitengebied vallen af voor het plaatsen van windturbines. Dat melden Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

Utrechtse Staten tegen geborgde zetels

De Utrechtse Staten hebben een motie aangenomen tegen het 'ondemocratische fenomeen' van geborgde zetels in de waterschapsbesturen.

Utrechtse Staten tegen geborgde zetels

De Utrechtse Staten hebben een motie aangenomen tegen het 'ondemocratische fenomeen' van geborgde zetels in de waterschapsbesturen.

Weerman start campagne verkiezingen

Weerman Ed Aldus gaf gisteren samen met dijkgraaf Geluk van Hollandse Delta het startsein voor de campagne voor de waterschapsverkiezingen.

Ook CDA wil aquaduct bij Boskoop

Na de SP is ook de Zuid-Hollandse CDA-fractie voorstander van een aquaduct onder de Gouwe bij Boskoop.

Waterberging De Lansing overgedragen

Waterberging De Lansing is deze week tijdens het Kwekerscafé in Boskoop officieel overgedragen aan Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop.

Ondernemers gezocht voor beheer Bentwoud

Provincie Zuid-Holland en Staatsbosbeheer hebben deze week afspraken gemaakt over het beheer, de doorontwikkeling en de aanbesteding van het onderhoud van het nieuwe recreatiegebied Bentwoud.

2,4 miljoen voor natuur en recreatie in N-H

Provincie Noord-Holland stelt voor dit jaar 2,4 miljoen euro aan subsidie beschikbaar voor de aanleg van natuurverbindingen, recreatieve verbindingen, toeristische overstappunten en Laag Holland.

Verzet Noord-Hollandse gemeenten jachtverbod

Diverse Noord-Hollandse gemeenten en lokale politieke partijen ageren tegen het voorstel van de Partij voor de Dieren (PvdD) om een jachtverbod in de 31 provinciale stiltegebieden in te voeren.

Utrecht krijgt 40 miljoen voor platteland

Provincie Utrecht krijgt uit Brussel 40 miljoen euro uit het derde Plattelands Ontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3). 'Dit biedt mooie kansen voor agrarisch natuurbeheer en innovatie in de agrarische sector', meldt de provincie.

Gevolgen Abtskolk & de Putten 'beperkt'

De gevolgen van de aanwijzing van het Natura 2000-gebied Abtskolk & de Putten tussen Bergen en Schagen zijn beperkt voor boeren. Dat stelt het Noord-Hollandse provinciebestuur op basis van het definitieve beheerplan.

Bond: breedband voor melkrobot

Digitale bereikbaarheid is voor ondernemers en inwoners in het buitengebied van Noord-Holland 'een absolute must', stelt gedeputeerde en CDA-lijsttrekker Jaap Bond.

Muizenplaag ook in West-Nederland

Het zijn niet meer alleen de Friese landbouwgronden die lijden onder de vraatzucht van duizenden veldmuizen. Tientallen boeren in West-Nederland hebben last van de muizenplaag. Honderden hectares zijn kaalgevreten.

Vallei Boert Bewust wint aanmoedigingsprijs

Het project 'Vallei Boert Bewust' heeft de Aanmoedigingsprijs voor de Utrechtse land- en tuinbouw gewonnen.

Certificaat natuurbeheer Krimpenerwaard

Voorzitter Jaap Schep van de Natuurcoöperatie Krimpenerwaard heeft vrijdag het certificaat natuurbeheer ontvangen uit handen van de Zuid-Hollandse gedeputeerde Han Weber.

Verbod op jacht dreigt in Noord-Holland

Een meerderheid in de Noord-Hollandse Staten dreigt het voorstel van de Partij voor de Dieren te steunen om de jacht met geweer in de 31 stiltegebieden te verbieden. Het provinciebestuur is tegen het plan.

GS tegen jachtverbod stiltegebied

Het Noord-Hollandse provinciebestuur is tegen een jachtverbod in de 31 stiltegebieden in de provincie. Dat hebben Gedeputeerde Staten (GS) in een brief aan de commissie Ruimte en Milieu van Provinciale Staten laten weten.

Zuid-Holland houdt vast aan eisen intensief

Provincie Zuid-Holland houdt vast aan haar extra eisen op duurzaamheid en dierenwelzijn als intensieve veehouderijen willen uitbreiden of verplaatsen.

Kamer: Buijtenland opnieuw behandelen

Een meerderheid van de Tweede Kamer stelt dat het burgerinitiatief van de Polderkinderen over het Buijtenland van Rhoon ontvankelijk moet worden verklaard.

Nieuw collectief Noord-Holland Noord

Drie agrarische natuurverenigingen in Noord-Holland hebben het gebiedscollectief Noord-Holland Noord opgericht. Dat zijn de agrarische natuurverenigingen (anv) West-Friesland, De Frisse Wind (Noordkop en deel Noord-Kennemerland) en De Rotgans...

LTO tekent in Amsterdam voor innovaties

LTO Noord Noord-Holland heeft gisteren tijdens de conferentie 'Groen Kapitaal' in Amsterdam een verklaring ondertekend dat de agrarische sector een bijdrage willen leveren om het behoud van biodiversiteit meer handen en voeten te geven.

Bollentelers Huiberts wint Gouden Roerdomp

Bloembollenteler John Huiberts uit Sint Maartensbrug heeft voor zijn vernieuwende teeltwijze de Gouden Roerdomp gewonnen. Dat is de prijs voor het beste natuurinitiatief van Noord-Holland.

'Water Vierambacht niet overal op diepte'

Het is niet overal mogelijk in het watergebied Vierambacht bij Woubrugge de gewenste diepte te realiseren. Ook is de controle hierop complex, stelt het hoogheemraadschap van Rijnland.

Natuurontwikkeling langs Eem van start

Waterschap Vallei en Veluwe, Natuurmonumenten en provincie Utrecht gaan samen nieuwe natuur en de verbetering van de natuurkwaliteit langs de Eem ontwikkelen. De partijen hebben daartoe een overeenkomst ondertekend.

SP: Aquaduct onder de Gouwe

Een aquaduct onder of een nieuwe brug over de Gouwe is de beste manier om Boskoop en omgeving te ontsluiten.

Z-H en Rijnland werken aan watersysteem

Provincie Zuid-Holland en hoogheemraadschap van Rijnland gaan gezamenlijk het watersysteem in de Wassenaarsche Polder aanpassen voor de aanleg van nieuwe busstroken.

Geridderd voor inzet H-Wodka en akkerrand

Aad Klompe, akkerbouwer en secretaris van de stichting De Hoeksche Waard op de Kaart (H-WodKa), is gisteren benoemd als Ridder in Orde van Oranje Nassau.

LTO: Provincie vergeet boer bij A8

Bij de plannen voor het doortrekken van de A8 vanuit Zaanstad naar de A9 bij Heemskerk is geen rekening gehouden met de agrariërs in het gebied. Terwijl de consequenties groot zijn.

Kwekers zetten Heemskerk op de kaart

Met de presentatie van een promotietruck afgelopen zaterdag willen 22 kwekers in Heemskerkerduin hun sierteeltgebied beter op de kaart zetten. Daarmee ging ook hun actie ‘Uit Heemskerk’ van start.

Politiek brandt zich niet aan Buijtenland

De Tweede Kamercommissie voor Beroepsschriften en Burgerinitiatieven maakt pas op 19 maart bekend of het burgerinitiatief van de Polderkinderen tegen het Buijtenland van Rhoon ontvankelijk is of niet. Dat is een dag na de provinciale en...

8,5 miljoen voor sterkere Markermeerdijken

Het Noord-Hollandse provinciebestuur reserveert 8,5 miljoen euro voor de kwaliteit en versterking van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam. Met het geld wordt extra natuur en recreatie gefinancierd.

Leiden neemt deel aan Bloemencorso

De gemeente Leiden doet dit jaar met een praalwagen mee aan het Bloemencorso Duin- en Bollenstreek om zijn banden met de Bollenstreek te versterken.

Landwinning met bagger goed voor sloot

Door in brede sloten land te winnen, is er een alternatief voor baggerspuiten en een oplossing voor de afkalving van slootkanten. Het resultaat: schone sloten en grotere percelen.

FBE: jacht in stiltegebied niet verbieden

De jacht in de 31 Noord-Hollandse stiltegebieden moet en kan niet worden verboden, stelt de Faunabeheereenheid (FBE) unaniem in een reactie aan Provinciale Staten op het voorstel van vier linkse partijen.

Impuls voor kwaliteit sloten Noord-Holland

Het project ‘Samen werken aan schoon water’ in Noord-Holland om de waterkwaliteit in Laag Holland en West-Friesland te verbeteren is vrijdag van start gegaan.

Piekberging Haarlemmermeer stap dichterbij

De komst van de piekberging in de Haarlemmermeerpolder is weer een stap dichterbij. Tegen het bestemmingsplan van gemeente Haarlemmermeer is geen beroep ingediend bij de Raad van State.

Dijksma: Buijtenland creatief invullen

Buijtenland van Rhoon krijgt definitief een 'creatieve' invulling volgens de moties van Tweede Kamerleden Jaco Geurts (CDA), Lutz Jacobi (PvdA) en Rudmer Heerema (VVD).

Twee ton voor Landschapsfonds Rijnland

Stichting Landschapsfonds Holland Rijnland heeft een startkapitaal van 200.000 euro van gemeenten in de regio Holland Rijnland en provincie Zuid-Holland gekregen.

Kades Dubbele Wiericke West versterkt

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaat de westelijke kade langs de Dubbele Wiericke tussen Nieuwerbrug en Hogebrug in gemeente Bodegraven-Reeuwijk verbeteren. Het traject is ongeveer 5,5 kilometer lang.

Nieuw transformatorstation op Agriport A7

De Noord-Hollandse glastuinbouwlocatie Agriport A7 krijgt een nieuw transformatorstation te bouwen op het terrein. Het provinciebestuur is akkoord met de bouw om het elektriciteitsnetwerk in de Kop van Noord-Holland uit te breiden.

Minder Noord-Hollandse weidevogelgebieden

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben het ontwerp natuurbeheerplan voor 2016 vastgesteld. Hierin staat voor welk gebied subsidie is aan te vragen voor het weidevogelbeheer.

Samson en anv Vallei Horstee in de prijzen

Melkveehouder en uitvinder Joost Samson heeft met zijn restauranttoren Grote Sniep de tweede prijs gewonnen van de Utrechtse competitie ‘Bouwen in en aan het landschap’. De agrarische natuurvereniging Vallei Horstee werd derde.

VVD: niet sollen met zoet water

Als er iets gebeurt waardoor de Zuid-Hollandse zoetwatervoorziening in gevaar komt, moet er meteen worden ingegrepen. Daarom moet duidelijk zijn wat er moet gebeuren en wie er daarvoor verantwoordelijk is.

Schorsingsverzoeken tegen plan Windpark afgewezen

De Raad van State heeft de schorsingsverzoeken afgewezen die inwoners van Hagestein en de Hagesteinse pluimveehouderij De Buijserd indienden tegen het bestemmingsplan Windpark Autena bij Vianen.

Polderkinderen: onrechtvaardig proces

De Polderkinderen noemen het 'schandalig en onrechtvaardig' dat de Tweede kamer hun burgerinitiatief over het Buijtenland van Rhoon niet opnieuw wil behandelen.

Vangst muskusratten Hollandse Delta stabiel

Het aantal gevangen muskusratten in het werkgebied van waterschap Hollandse Delta blijft stabiel. Net als in 2013 schommelt het vangstcijfer rond de duizend.

Wethouder: Bergboezem niet loskoppelen

Het beheer van de Bergboezem wordt niet losgekoppeld van de Groenzoom, een 465 hectare groot natuurproject bij Berkel en Rodenrijs.

LTO wil aanpassingen plan Harmelen

Gemeente Woerden moet alsnog een aantal punten opnemen in haar bestemmingsplan voor het buitengebied van Harmelen die zij al dan niet heeft toegezegd. Dat schrijft de belangenvereniging in een zienswijze.

Boal participeert in Demokwekerij Westland

Boal Systemen, leverancier van aluminium kasdek- en gevelsystemen, participeert vanaf 1 februari in Demokwekerij Westland.

Beleid huisvesting seizoenskrachten werkt

De verruiming van de huisvesting van tijdelijke arbeidskrachten bij agrarische bedrijven in het buitengebied heeft geholpen.

Aanleg waterberging Simonshaven

Waterschap Hollandse Delta is bezig met de aanleg van een waterbergingsgebied in Simonshaven ter grootte van vier voetbalvelden.

'Plan voor sterkere boomkwekerij'

Stichting Greenport Regio Boskoop wil de komende maanden, samen met ondernemers een strategisch plan en een uitvoeringsplan maken om de positie als het centrum voor het boomkwekerij te versterken.

Rijnlanden baggert watergangen Bijleveld

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden start volgende week met het baggeren van de watergangen in de polder Bijleveld. Het werk duurt tot half maart.

Noord-Holland wil ander plan Duinpolderweg

Na de Zuid-Hollandse Staten hebben ook de Noord-Hollandse fracties een streep gezet door het huidige plan van de Duinpolderweg door de Duin- en Bollenstreek.

Noord-Holland: meer ruimte voor sector

Tijdelijke gaas- en boogkassen zijn straks toegestaan, loonwerkbedrijven hoeven niet te verplaatsen naar bedrijfsterreinen. Kennisinstituten en warmte-, co2- en energieleveranciers kunnen zich vestigen in glastuinbouwconcentratiegebieden.

Kamer: burgerinitiatief Buijtenland opnieuw

De Tweede Kamer is er nog niet over uit of het burgerinitiatief over het Buijtenland van Rhoon van de Polderkinderen opnieuw wordt behandeld.

Zuid-Hollands Landschap verwerft grond

Het Zuid-Hollands Landschap heeft in polder De Nesse bij Ouderkerk aan den IJssel twee graslandpercelen van in totaal 2,2 hectare verworven.

Zuid-Holland: voldoende stikstofruimte

De landbouw in Zuid-Holland heeft voldoende ruimte om door te ontwikkelen.

Voldoende ontwikkelruimte in Noord-Holland

Veehouderijen in Noord-Holland hebben op enkele gebieden na voldoende ruimte om door te ontwikkelen.

Utrecht: geen problemen ontwikkelruimte

Utrechtse veehouderijen hebben voldoende ruimte om door te ontwikkelen.

LTO Noord tegen peilbesluit Middelblok

LTO Noord heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit van hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard om de waterpeilen in peilgebied Middelblok bij Gouderak vast te stellen op 2,53 tot 2,48 meter onder NAP.

Buutegeweun gaat door zonder Markthal

De organisatie Buutegeweun bv, die de verkoop van streekproducten van Goeree-Overflakkee via de Markthal exploiteerde, is failliet. De coöperatie Buutegeweun van 30 boeren en andere producenten gaat onverminderd door.

Natuurcollectief Noord-Holland Zuid opgericht

Drie agrarische natuurverenigingen (anv) en drie LTO Noord-afdelingen hebben het gebiedscoöperatie Noord-Holland-Zuid opgericht.

Provincie niet achter plan Windpark Wieringermeer

Provincie Noord-Holland heeft het ministerie van Economische Zaken laten weten het op twee punten niet eens te zijn met het plan voor Windpark Wieringermeer in gemeente Hollands Kroon.

Onderwerken graanpercelen effectief

Het onderwerken van graanpercelen vlak na de oogst houdt ganzen bij Schiphol weg. Het aantal ganzen dat nu in Haarlemmermeerse polders neerstrijkt, is in 2014 fors gedaald.

Ruimtelijke kwaliteit in regio verbeteren

Gemeenten IJsselstein, Lopik, Montfoort en Oudewater en provincie Utrecht gaan de ruimtelijke kwaliteit in de regio verbeteren door verder te kijken dan de gemeentegrenzen.

Nieuwe regels leegstaande gebouwen

Provincie Utrecht heeft nieuwe regels opgesteld voor het herbestemmen en inrichten van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen.

'Schuur geen bungalow voor arbeidsmigrant'

Het vestigen van arbeidsmigranten in een tuindersschuur, is onwenselijk en onveilig’, stelt de het Westlandse VVD-raadslid Sander Zuyderwijk.

Geborgde zetels waterschappen bekend

De geborgde agrarische zetels 'ongebouwd' voor de westelijke waterschappen zijn bekend. Ook veel LTO Noord-bestuurders stappen in de de algemeen besturen van de waterschappen.

Cranberryteelt op veenweiden kansrijk

De teelt van cranberry’s op het natte veen lijkt zeer kansrijk. Het Veenweide Innovatiecentrum (VIC) start daarom komend voorjaar een proef met de lucratieve teelt van de veenbesjes bij KTC Zegveld.

Aanleg Duinpolderweg op losse schroeven

De Zuid-Hollandse Staten hebben gisteren een streep gezet door het huidige plan van de Duinpolderweg door de Duin- en Bollenstreek.

Kees Stoop nieuwe provinciaal bestuurder

Bloembollenteler Kees Stoop (51) is door het Provinciaal Overleg benoemd tot nieuwe provinciaal bestuurder van LTO Noord Noord-Holland.

Beheerplannen gebieden vastgesteld

De ontwerp-beheerplannen voor de Natura 2000-gebieden de Wilck in Rijnwoude en Donkse Laagten bij Brandwijk zijn vastgesteld door staatssecretaris Sharon Dijksma en het Zuid-Hollandse provinciebestuur.

Rijnland koopt eerste grond piekberging

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft de helft van de gronden van de piekberging Haarlemmermeer van provincie Noord-Holland gekocht.

Collectief Rijn, Vecht en Venen opgericht

Twee agrarische natuurverenigingen en drie afdelingen van LTO Noord in West-Utrecht hebben de gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen officieel opgericht.

Geld voor Hoeksche Randen in 2015

Akkerbouwers in De Hoeksche Waard, die akker- en vogelranden beheren, kunnen ook dit jaar rekenen op een vergoeding. Stichting Rietgors heeft de financiering rond voor de regeling Hoeksche Randen 2015.

Nieuwe anv op Eiland van Dordrecht

Het Eiland van Dordrecht heeft een agrarische natuurvereniging (anv) van voorlopig vijf akkerbouwers. De eerste klus is het onderhouden van het 55 hectare tellende park in Louisapolder-Oost.

Boeren nog niet klaar met Dertiende Penning

Hoewel de Dertiende Penning op 1 januari is afgeschaft, kunnen boeren in en rond Kamerik nog worden belast. Inmiddels heeft een agrariër een aanslag ontvangen.

Kompas-aanpak N.H. niet af te dwingen

Provincie Noord-Holland vindt de Kompas-projecten in West-Friesland en de Noordkop een goede methode om misstanden aan te pakken en de woonsituatie van arbeidsmigranten te verbeteren, maar kan dit niet afdwingen.

Conflict over Irenebrug in UIthoorn laait op

Het conflict over het sluiten van de Prinses Irenebrug tussen gemeenten Uithoorn en De Ronde Venen is verder opgelaaid. Voor het landbouwverkeer is nog steeds geen oplossing. De Ronde Venen schakelt nu een mediator in.

Compensatie Kier Voorne-West van start

Aannemingsbedrijf Huub Verlouw uit Ammerzoden start in januari met de de eerste werkzaamheden voor het deeltraject Voorne-West van de compenserende maatregelen van het Kierbesluit.

GS steunt fusie Noord-Hollandse gemeenten

Het Noord-Hollandse provinciebestuur heeft de Tweede Kamer aangegeven de samenvoeging van gemeenten Bussum, Muiden en Naarden te steunen.

VVD Noord-Holland vreest gevolgen PAS

De Noord-Hollandse VVD-fractie maakt zich ernstig zorgen over de mogelijk zeer beperkende invloed van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) op de agrarische sector en vijftien specifieke Noord-Hollandse projecten.

Nominatie Krol voor Beste Bestuurder 2014

De Utrechtse landbouwgedeputeerde Bart Krol is genomineerd voor beste Lokale Bestuurder van het jaar door het vakblad Binnenlands Bestuur.

Lokale partijen verkiezingen Hollandse Delta

Voor de waterschapsverkiezingen van hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hebben zes lokale partijen hun naam laten registreren.

Nico Verduin vicevoorzitter Greenport

Voorzitter Nico Verduin van LTO Noord Noord-Holland is toegetreden tot het stichtingsbestuur van Greenport Noord-Holland Noord als vicevoorzitter en secretaris.

CDA/SP: opheldering financiering Buijtenland

Tweede Kamerleden Jaco Geurts (CDA) en Eric Smaling (SP) hebben het ministerie van Infrastructuur & Milieu opheldering gevraagd over de aangenomen motie van Rudmer Heerema (VVD) en Lutz Jacobi (PvdA) over het Buijtenland van Rhoon.

Kamer steunt advies Veerman met motie

De Tweede Kamer heeft zich deze week achter het advies van oud-landbouwminister Cees Veerman over het Buijteland van Rhoon geschaard. De Kamer nam daartoe een motie van Rudmer Heerema (VVD) en Lutz Jacobi (PvdA) aan.

Forse stijging tarief Rijnlanden

Boeren in het werkgebied van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden betalen volgend jaar fors meer belasting. Het tarief voor ongebouwd gaat 8,8 procent omhoog.

Centrum-rechtse coalitie in Krimpenerwaard

De coalitievorming van gemeente Krimpenerwaard is afgerond. Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) heeft een akkoord bereikt met de SGP, VVD en ChristenUnie.

Regels natuurcompensatie Noord-Holland

Het Noord-Hollandse provinciebestuur heeft nieuwe regels vastgesteld voor het compenseren van schade aan beschermde natuur.

Water sneller uit Delflandse Woudse polder

De werkzaamheden om het water sneller af te voeren in de Woudse Polder in Midden-Delfland zijn begonnen, meldt hoogheemraadschap van Delfland.

5 miljoen euro voor recreatie Bollenstreek

Gemeenten, regio Holland Rijnland en provincie Zuid-Holland steken 5 miljoen euro in gebiedsprogramma’s om de Bollenstreek beter toegankelijk te maken voor recreanten.

Boeren tekenen voor Groot Wilnis-Vinkeveen

De kavelruil Groot Wilnis-Vinkeveen en Oukoop is op maandagavond met de aktepassering binnen een jaar afgerond. In totaal ruilen 27 partijen, waaronder 22 agrariërs, 300 hectare grond.

Zuid-Holland: dialoog toekomst landbouw

Provincie Zuid-Holland heeft onlangs in Woubrugge de aftrap verricht voor een aantal dialoogsessies over de toekomst van de landbouw in de provincie.

Miljoenen in Leidse Ommelanden

Om het platteland te versterken, hebben 33 projecten in de Leidse Ommelanden de afgelopen zes jaar 4 miljoen euro subsidiegeld uit het Europese LEADER programma ontvangen en geïnvesteerd in de regio.

‘Buijtenland nog altijd uit te voeren’

Provincie Zuid-Holland heeft tot nu toe 21,5 miljoen euro uitgegeven aan het natuur- en recreatieproject Buijtenland van Rhoon.

VNC: miljoenen niet alleen voor Buijtenland

Adjunct-directeur Egbert Jaap Mooiweer van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) vindt het nog steeds vreemd dat er voor de aanleg van het Buijtenland van Rhoon 88,5 miljoen euro beschikbaar is.

Groen licht voor Nieuwe Driemanspolder

De Nieuwe Driemanspolder in Zoetermeer kan worden omgevormd van een agrarisch naar een toeristisch gebied. De Raad van State heeft het bestemmingsplan voor het gebied goedgekeurd.

Innovatie 'Inlaat op Maat' winnaar prijsvraag

Acacia Water en Kring Noordelijk Zandgebied zijn met hun innovatie 'Inlaat op Maat' winnaars in de categorie bedrijfsleven van de prijsvraag om het zoetwatertekort in Noord-Holland op te lossen.

Lopikerwaard heeft streekeigen landhekken

Melkveehouders, kaasmakers en broers Hans en Theo de Vos in Cabauw namen donderdag het eerste streekeigen landhek in de Utrechtse Lopikerwaard in gebruik.

Kamer: Buijtenland 'creatief' invullen

De 600 hectare natuur en recreatie voor het Buijtenland van Rhoon moet in lijn met het advies van Cees Veerman een 'creatieve invulling' krijgen.

Kavelruil Groot-Wilnis Vinkeveen rond

De kavelruil Groot Wilnis-Vinkeveen en Oukoop is binnen een jaar afgerond. In totaal 27 partijen, waarvan 22 boeren, ruilen 300 hectare grond.

Even geen water uit Enkele Wiericke

Het inlaten van water uit de Enkele Wiericke via polder Oukoop naar Stein-Noord is uitgesteld. Dit vanwege een bezwaar van een belanghebbende.

Peil Kromme Rijn tijdelijk lager

Het peil van de Kromme Rijn tussen de stuw in Werkhoven en Amelisweerd in Utrecht is tijdelijk verlaagd.

Tuinbouw haalt meer uit biomassa

Het eerste boek gedrukt op papier van tomatenplantvezels is dinsdag gepresenteerd. Wereldwijd zijn er niet eerder boeken van dit restmateriaal geproduceerd.

KAVB en LTO steunen Boer zoekt Boer

Om de Bloembollenstreek ondernemend en dynamisch te houden doen KAVB en LTO Noord Duin- en Bollenstreek mee met het nieuwe Boer zoekt Boer initiatief van NAJK, Rabobank, Flynth, Countus en Veenstra Agrocoaching.

Noord-Hollandse bollenteler haalt forse reductie middelen

De dertig Noord-Hollandse bollentelers van vereniging 'Natuurlijk leven, natuurlijk telen' hebben een reductie in het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen bereikt van zo'n 30 procent.

Club voor Zuid-Hollandse Holstein-liefhebbers

'Holstein-liefhebbers' Chris Wijsman, Cor van de Bas en Winfried Kompier hebben de 'Holstein-Club Groene Hart-Noord' opgericht.

Geborgde zetels Delfland rond

Monique Ammerlaan, Nieske Dijkshoorn, Jan van den Berg en Ria van der Burg bezetten de geborgde zetels van de categorie ongebouwd voor hoogheemraadschap van Delfland.

VNC: Buijtenland van Rhoon niet haalbaar

Het provinciale plan voor het het Buijtenland van Rhoon is 'politiek, maatschappelijk en financieel niet haalbaar.' Dat stelt adjunct-directeur Egbert Jaap Mooiweer van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC).

Uitvoerbaarheid Buijtenland nog onzeker

Of de 88,5 miljoen euro voldoende is om het Buijtenland van Rhoon aan te leggen, hangt af van de nieuwe opdracht van staatssecretaris Sharon Dijksma.

Peilbesluit Middelblok vastgesteld

De verenigde vergadering van Schieland en de Krimpenerwaard heeft het peilbesluit voor de polder Middelblok in de Zuid-Hollandse Krimpenerwaard vastgesteld.

LTO: geen natuur bij fietsbrug Nigtevecht

De bijbehorende natuurverbinding bij de aanleg van de fietsbrug bij Nigtevecht is niet legitiem, sluit niet aan op bestaande natuur en leidt tot aanzienlijke kosten.

Geslaagde 'wateroefening' Kockengen

De calamiteitenoefening wateroverlast in Kockengen is geslaagd. De oefening werd gisteren uitgevoerd door gemeente Stichtse Vecht, de Veiligheidsregio Utrecht en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Jachtverbod in Zuid-Holland blijft van kracht

De jacht- en vervoersverboden blijven in stand in West-Nederland, ondanks dat de maatregelen om de vogelgriep in Nederland te bestrijden donderdag zijn versoepeld.

Boer duurder uit bij Amstel, Gooi en Vecht

Boeren in het werkgebied van waterschap Amstel, Gooi en Vecht zijn volgend jaar fors duurder uit. Het tarief voor ongebouwd stijgt 4,76 procent naar 73,15 per hectare.

Noord-Holland steekt 50 miljoen euro in groen

Provincie Noord-Holland steekt volgend jaar 50 miljoen euro in groene projecten. Dat staat in Programma Groen 2015-2019 dat Gedeputeerde Staten deze week hebben vastgesteld.

Hajé past formule super Linielanding aan

Hajé heeft deze week de formule van haar streek- en biologische supermarkt annex restaurant de Linielanding aan de afslag Nieuwegein van de A27 aangepast.

Polder Waard Nieuwland krijgt oppepper

Provincie Noord-Holland, het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en gemeente Hollands Kroon gaan de agrarische structuur en watersysteem in Polder Waard-Nieuwland op Wieringen verbeteren.

Rijnlanden verbetert kades in Kockengen

Het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden start in december 2014 met het verbeteren van de kade ten zuiden van de Grote Heicop in Kockengen. Deze kade moet worden verhoogd en verbreed om aan de landelijke normen te voldoen.

Rivierenland verbetert 106 kilometer dijk

De ruim 106 kilometer afgekeurde boezemkade langs de grote wateren in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden voldoet in 2030 weer aan de veiligheidsnorm.

Kavelruil bezegelt eind Wieringerrandmeer

Zes boeren, provincie Noord-Holland en vijf andere partijen ruilen zo’n 153 hectare grond op Wieringen en in de Wieringermeer. Hiermee komt een eind aan de nasleep van het gestrande Wieringerrandmeer.

Crezéepolder op de markt

De uitvoering van Deltanatuurproject Crezéepolder is onlangs op de markt gezet. Inmiddels hebben zich verschillende marktpartijen al ingeschreven voor dit project.

VIC krijgt 1,6 miljoen voor innovaties

Het Veenweiden Innovatie Centrum (VIC) heeft een subsidie van 1,6 miljoen euro van provincie Zuid-Holland ontvangen voor systeeminnovaties in de westelijke veenweiden.

Tweede Kamer: betere studie naar zeesluizen

De Tweede Kamer wil dat er onderzoek komt naar de aanleg van sluizen in de Nieuwe Waterweg om de zouttong tegen te houden.

Sloten Rijnlanden grotendeels schoon

De sloten in het werkgebied van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zijn grotendeels schoon. Ongeveer 95 procent van de bijna 4.700 onderhoudsplichtigen heeft zijn werk goed gedaan.

Wegen Bodegraven-Reeuwijk niet op orde

Veel wegen in het buitengebied van gemeente Bodegraven-Reeuwijk voldoen niet, omdat de fundering van die wegen niet berekend is op een structurele belasting van meer dan tien ton.

Rijnland verstrekt 100 kilometer risicodijken

Hoogheemraadschap van Rijnland heeft de versterking van de eerste 100 kilometer van afgekeurde dijken volgens planning afgerond.

Start compenserende maatregelen Kierbesluit

Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft gisteren de officiële starthandeling verricht voor de Compenserende Maatregelen van het Kierbesluit.

Nieuwe locatie proeven Oostwaardhoeve

Proeftuin Zwaagdijk heeft een nieuwe locatie in Wieringerwerf gevonden voor zijn akkerbouwproeven. Daarmee wordt het onderzoek op de Oostwaardhoeve voortgezet.

550 miljoen uit voor Rijnlandroute

Provincie Zuid-Holland krijgt van het rijk 550 miljoen euro subsidie voor de aanleg van de Rijnlandroute. Dat meldt minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer.

Natuursubsidie dubbel uitgekeerd

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat in opdracht van provincie Noord-Holland de teveel verstrekte subsidie verrekenen met de natuurbeheerders.

Beperkte stijging tarief Rivierenland

Door het doorvoeren van bezuinigingen en de beheersing van de kosten, stijgen de waterschapslasten van Rivierenland gemiddeld met 3,04 procent.

Compensatie voor weidevogelgebied

Het hoogheemraadschap van Rijnland en gebeidscollectief de Groene Klaver hebben een akkoord bereikt over de compensatie van het weidevogelgebied in de Leendert de Boerspolder bij Nieuwe Wetering.

Afsluitdijk open voor vis

Een aantal regionale projecten is opgenomen in vernieuwing van de Afsluitdijk. Het Rijk trekt hier 82,5 miljoen euro voor uit. Zo gaat de Afsluitdijk open voor vis.

De Jonge en Van der Velden stoppen

Hoogheemraden Ger de Jonge (VVD) en Chris van der Velden (SGP/CU) van Schieland en de Krimpenerwaard gaan niet voor een volgende termijn na de waterschapsverkiezingen van 18 maart 2015.

Akkoord over Krimpenerwaard

De K5-gemeenten in de Krimpenerwaard, provincie Zuid-Holland en hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard hebben gisteren de nieuwe samenwerking Veenweiden Krimpenerwaard bezegeld.

VVD: vragen over fusie Alblasserwaard

De Zuid-Hollandse VVD-Statenfractie heeft het provinciebestuur gevraagd of de fusiebesprekingen tussen vier gemeenten in de Alblasserwaard inderdaad zijn mislukt.

Nog 88,5 miljoen voor Buijtenland van Rhoon

Voor de aanleg van het Buijtenland van Rhoon heeft provincie Zuid-Holland nog 88,5 miljoen euro over. Bij de start van het natuurplan in 2001 was er circa 120 miljoen beschikbaar.

LTO: boer ontbreekt in grondonderzoek

LTO Noord vindt het goed dat de Randstedelijke Rekenkamer kritisch naar het grondbeleid van provincie Zuid-Holland kijkt, maar plaatst wel enkele kanttekeningen.

LTO: Irenebrug open of goed alternatief

Gemeente Uithoorn moet nog geen besluit nemen over de afsluiting van de Prinses Irenebrug, voordat er een goede alternatieve route voor het landbouwverkeer is geregeld.

Rijnland: koe moet van veendijk

Koeien mogen niet meer grazen op veendijken. Drinkbakken onder aan de dijk houden het vee niet van de waterkering.

Rijnland start bezwijkproef

Het hoogheemraadschap van Rijnland en Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) starten in de Leendert de Boerspolder bij Nieuwe Wetering met een bezwijkproef en diverse veentesten.

Rekenkamer: 'gemodder' in Oranjebonnen

Door gemodder met de financiën, de moeizame samenwerking tussen Rotterdam en andere organisaties en weinig bestuurlijke prioriteit, is niets terecht gekomen van de omvorming van de Oranjebonnen bij Hoek van Holland.

Schagen tegen plan windmolens

Het gemeentebestuur van Schagen is tegen het plan van Energiebedrijf GDF Suez om windmolens tussen 't Zand en Sint Maartenszee aan te leggen.

Samenwerken nodig in Duin- en Bollenstreek

Overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in de Duin- en Bollenstreek moeten nauwer samenwerken. De concurrentiepositie van greenport Duin- en Bollenstreek staat immers onder druk.

Peilhandhaving Oude Rijn en Leidsche Rijn

De Stichtse Rijnlanden moet nieuwe peilbesluiten vaststellen voor de boezemstelsels van de Oude Rijn en de Leidsche Rijn. Het waterschap kiest voor het handhaven van het huidige peilregime.

Toerisme Groene Hart blijft achter

Het toerisme in het Groene Hart blijft achter vergeleken met de rest van Nederland. Dat blijkt uit een factsheet die Stichting Groene Hart publiceert aan de vooravond van de conferentie gastvrijheid in het Groene Hart.

Hollandse Delta: normen dijken aanpassen

Hollandse Delta wil dat de Rijkswaterstaat de normeringen voor dijken langs de zuid-punt van Goeree-Overflakkee en de zuidkant van de Hoeksche Waard aanpast.

Noord-Holland kort steun natuurorganisaties

Het Noord-Hollandse provinciebestuur wil de subsidie voor Milieufederatie Noord-Holland stopzetten en de subsidie aan Landschap Noord-Holland afbouwen.

PvdD: Zuid-Holland moet otter beschermen

Provincie Zuid-Holland moet extra maatregelen nemen om de otter te beschermen. Dat stelt de Zuid-Hollandse fractie van de Partij voor de Dieren (PvdD) in vragen aan Gedeputeerde Staten.

EHS-aankoop blijft achter in Zuid-Holland

De aankoop van grond door provincie Zuid-Holland voor de aanleg de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is in de periode van januari 2007 tot en met april 2014 achtergebleven.

Noord-Holland: geen intensief in Schermer

Het Noord-Hollandse provinciebestuur staat intensieve veehouderij niet toe in gemeente Schermer

Forse stijging Hollandse Delta

Boeren in het werkgebied van waterschap Hollandse Delta betalen volgend jaar 5,5 tot 6,7 procent meer waterschapsbelasting.

Kavelruil van 38 hectare op Texel

Een melkveehouder, kaasmaker, kerkgenootschap, natuurorganisatie en een oud-boer hebben gisteren op Texel 38 hectare geruild. Twee locaties (Zuid-Haffel en omgeving Nieuwlanderweg) worden via de kavelruil Eendenkooi verbonden.

SBGB sponsor Open Kwekerijdag Boskoop

Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop (SBGB) wordt voor een periode van twee jaar de nieuwe hoofdsponsor van de Open Kwekerijdag.

Gans een 'natuurproduct om te oogsten'

De gans is 'een natuursucces waarvan je mag oogsten'. Dat stelt het Streekfonds dat in de Utrechtse Waarden werkt aan de kwaliteit van de leefomgeving en vitaliteit van het gebied.

Eerste stap gezet voor Warmterotonde

Provincie Zuid-Holland en gemeenten Den Haag, Delft, Westland en Rotterdam zijn gestart met de voorbereiding van de Warmterotonde. Hierdoor krijgen Westlandse tuinders restwarmte uit de Rotterdamse haven.

Noord-Holland 'proeftuin waterinnovaties'

Noord-Holland wil een proeftuin zijn voor innovatie en stimuleert daartoe waterinnovaties.

Tarief Schieland en Krimpenerwaard stijgt

Boeren in Schieland en de Krimpenerwaard betalen volgend jaar meer waterschapsbelasting. Het hoogheemraadschap verhoogt de watersysteemheffing jaarlijks met 5 procent.

'Greenport Boskoop moet weer bruisen'

Greenport Boskoop moet weer gaan bruisen. ‘Over drie tot vier jaar wil ik het beeld dat nu buiten en binnen de sector heerst van stilstaan en defensief omgebogen hebben naar bruisend en actief.'

Impuls voor groen onderwijs Noordkop

Greenport Noord-Holland Noord en groene en technische mbo-opleidingen gaan nauwer samenwerken in het project GreenTech NHN om de vraag naar goed opgeleid personeel beter in te vullen.

Rijk Zwaan voert weer Hillenraad100 aan

Total Produce heeft in de categorie 500+ van de Hillenraad100 de koppositie over van de Dutch Flower Group overgenomen.

VIC Zegveld gaat nog vijf jaar door

Het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) op het KTC Zegveld gaat door op de ingeslagen weg, 'met friskijken en dwarsdenken'.

Oud zout oorzaak verzilting

Nederlandse boeren hebben vooral last van verzilting door oud zout. Dat stelt onderzoeker Joost Delsman van de Vrije Universiteit in het Friesch Dagblad.

Inname van dioxinen via de voeding gedaald

De inname van dioxinen via de voeding geeft in Nederland geen aanleiding meer tot zorg voor de volksgezondheid. In 2014 ligt de berekende inname voor het eerst niet boven de gezondheidslimiet.

Rendac verhoogt destructietarief in 2015

Rendac verhoogt volgend jaar de destructietarieven. Dat meldt Rendac in haar eigen nieuwsbrief Rendactueel.

Zuid-Hollands GLB-geld naar weidevogel

Provincie Zuid-Holland stelt vanaf 2016 jaarlijks 6,2 miljoen euro beschikbaar voor het agrarische natuurbeheer. Het geld gaat vooral naar weidevogels.

LTO: pas voor pokergedrag GLB-geld

LTO Noord waarschuwt voor ongewenst 'pokergedrag' bij de verdeling van het geld voor het agrarisch natuurbeheer uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Dijksma: Boerenplan Buijtenland voldoet niet

Het boerenplan 'Levend Buijtenland van Rhoon' van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) voldoet niet aan de eisen van de Planologische Kernbeslissing.

€ 41 miljoen voor Haarlemmermeer-West

Provincie Noord-Holland steekt 41,5 miljoen euro in woningbouw, groen en watersystemen in Haarlemmermeer-West.

Meer windenergie in Zuid-Holland

Gemeenten Katwijk, Goeree-Overflakkee en Gorinchem gaan zelf vergunningen verlenen aan exploitanten van windturbines.

Actie Buijtenland met zure nasmaak in Kamer

Boeren, buitenlui en de Polderkinderen hebben de indruk dat Den Haag er alles aan doet om het burgerinitiatief tegen het natuurproject Buijtenland van Rhoon ‘niet ontvankelijk’ te verklaren.

Landbouwverkeer Bodegraven-Reeuwijk

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk gaat in 2015 de regels aanpassen voor zware of grote voertuigen op de wegen in het buitengebied.

41.000 krabbels tegen Buijtenland naar Kamer

De 'Polderkinderen' van Rhoon hebben maandag ruim 41.000 handtekeningen voor het burgerinitiatief 'Red de Polders in Rhoon' overhandigd aan VVD’er Helma Neppérus.

LTO Noord: vragen over Steekterbrug

LTO Noord Alphen-Nieuwkoop vindt het scheiden van landbouw- en autoverkeer van de Steekterbrug in Alphen aan den Rijn geen 'goed uitgangspunt'.

Controle HHNK op bespuiting slootkant

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) gaat tot en met november intensief controleren of slootkanten niet zijn 'doodgespoten'.

Rijnland wil flexibel peil in Haarlemmermeer

Hoogheemraadschap van Rijnland gaat het peilbesluit van de Haarlemmermeerpolder actualiseren. Ook wil het waterschap flexibel peil invoeren en de verziltingproblematiek aanpakken.

Rem moet van Land van Leeghwater

Boerenbedrijven in het Land van Leeghwater tussen Alkmaar en Purmerend moeten zich op dezelfde manier kunnen ontwikkelen als in vergelijkbare gebieden. Niet het landschap maar de landbouw moet leidend zijn.

Polderkinderen eindelijk naar Tweede Kamer

De Polderkinderen van Rhoon overhandigen op dinsdag 28 oktober ruim 41.000 handtekeningen voor het burgerinitiatief 'Red de Polders in Rhoon' aan de Commissie voor verzoekschriften & Burgerinitiatieven.

LTO: soepel met huisvesting

De bevoegde instanties moeten niet meteen tot handhaving overgaan en alle woonvormen van arbeidsmigranten die in strijd zijn met de nieuwe regels, verbieden.

Dijkversterking Dordrecht op laag pitje

De dijkversterking op het Eiland van Dordrecht staat op een laag pitje. In het voorjaar gaat het werk verder, meldt waterschap Hollandse Delta.

Heineken start bouw vier windmolens

De bouw van vier windturbines voor Heineken is afgelopen vrijdag tijdens de Dag van de Duurzaamheid symbolisch gestart. Met de windmolens kan de bierbrouwerij in 40 procent van de energiebehoefte voorzien.

Mudtrap op KTC Zegveld vervangt baggeren

Praktijknetwerk 'Baggeren met veenbagger' heeft op KTC Zegveld een mudtrap geplaatst om zo bagger uit de sloot te halen. De proef moet aantonen of de mudtrap een alternatief is voor baggeren en baggerspuiten.

Kaasprijzen dalen met 10 cent

De noteringen voor boerenkaas zijn deze maand gedaald met 0,10 cent. De kiloprijs voor boerenkazen boven de 20 kilo staat nu op 5 euro.

Boeren Delfland aan de slag met erfscan

Bijna veertig boeren in Midden-Delfland gaan aan de slag met project Erfafspoeling. Het gaat om een initiatief van gemeente Midden Delfland, LTO Noord Delflands Groen en hoogheemraadschap van Delfland.

KTC Zegveld heeft Jersey's in de wei

De eerste 46 Jersey-vaarzen zijn vanochtend op KTC Zegveld aangekomen en in de wei gelaten. Daarmee krijgt de veestapel van de voormalige proefboerderij weer gestalte.

Streekproducten voor Westfriesgasthuis

Patiënten van het Westfriesgasthuis krijgen voortaan verse, gezonde en duurzame maaltijden uit de eigen streek geserveerd.

Busdrempels verbeteren verkeer Tiendweg

Met zeven busdrempels op de Tiendweg in de Krimpenerwaard is waarschijnlijk het verkeersprobleem op de doorgaande weg opgelost. Fietsers en landbouwverkeer kunnen ongehinderd doorrijden, terwijl auto's moeten afremmen.

Polderkinderen Rhoon: Dijksma 'denigrerend'

De uitspraken van staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) over het Buijtenland van Rhoon zijn 'zeer denigrerend' richting de boeren en andere betrokkenen. 'Excuses zouden hier op zijn plaats zijn.'

Koba 191 van Bons schittert ook in Hoornaar

Nico Bons heeft voor de derde achtereenvolgende keer winst op de Fokveedag Hoornaar binnengehaald. Dit jaar lukte de melkveehouder uit Ottoland dat met Koba 191, zijn NRM-kampioene.

Leverworst beste Groene Hart streekproduct

De leverworst 'Huygens’ Beuling' van de Rotterdamse worstenmaker Paul van der Hoven van Wild Vleesch is vandaag gekozen tot het lekkerste Groene Hart streekproduct van 2014.

LTO: ruimte voor tuinders in Ridderkerk

Drie glastuinbouwbedrijven buiten het concentratiegebied moeten dezelfde ontwikkelruimte krijgen als recreatie, natuur en een nieuwe ontsluitingsweg in het Ridderkerkse buitengebied.

Gevelsteen in boerderij De Engh

De Utrechtse gedeputeerde Mariëtte Pennarts heeft een gevelsteen met de inscriptie 'Boerderij van het Jaar 2014' in de muur van boerderij De Engh in Driebergen gemetseld.

Utrecht: 15 miljoen euro voor natuur

Provincie Utrecht biedt met een nieuwe subsidieregeling boeren en andere grondeigenaren de kans zelf gronden te verwerven en deze om te vormen naar natuur.

Waterberging De Lansing officieel geopend

Waterberging 'De Lansing' bij Boskoop is deze week officieel geopend door wethouder Kees van Velzen van gemeente Alphen aan den Rijn.

Westlands sociaal akkoord in de maak

Gemeente Westland, MVO Westland, LTO Glaskracht, MKB Westland, en VNO-NCW Westland-Delfland hebben een Westlands Sociaal Akkoord ondertekend.

Westland gaat glastuinbouw helpen

Een van de grootste uitdagingen voor de gemeente Westland vormt de komende jaren het behouden en versterken van de stevige positie van het Westlandse glastuinbouwcluster in het nationale en internationale krachtenveld.

Bouwleges Zuid-Holland lopen sterk uiteen

Boeren in de Zuid-Hollandse gemeenten Molenwaard, Alblasserdam, Bodegraven-Reeuwijk en Oud-Beijerland betalen gemiddeld de hoogste bedragen aan leges. Leerdam, Brielle, Lisse en Maassluis zitten aan de lage kant.

Ingenieurs onderbouwen LTO-plan

Zet een sluis in de Nieuwe Waterweg, dat is goed voor zowel de veiligheid als de zoetwatervoorziening van Nederland.

VVD: boeren dupe van ganzenbeleid

Boeren in Noord-Holland zijn na de invoering van het behandelbedrag voor schade 'ontrecht de dupe van het falende ganzenbeleid'. Dat stelt het Noord-Hollandse Statenlid Joop Köhne (VVD).

Petitie voor natuur Buijtenland van Rhoon

Enkele vertegenwoordigers van Natuur Rhoon hebben gisteren aan de vaste commissie Economische Zaken van de Tweede Kamer een petitie voor aanleg van de natte natuur voor het Buijtenland van Rhoon aangeboden.

Natuur Lage Oude Veer van tafel

De natuur langs het Lage Oude Veer bij Anna-Paulowna komt er voorlopig niet. Landschap Noord-Holland (LNH) laat weten dat het project voor de Ecologische Hoofdstructuur 'op dit moment niet mogelijk blijkt'.

Hoge opbrengsten voor K&K-boer De Vries

Koeien & Kansen melkveehouder Marinus de Vries in Stolwijk is nu al erg te spreken over de gewasopbrengst in 2014. De kuiluitslagen zijn naar tevredenheid voor de veehouder op veen.

Nieuwe winkel Schep met meer kaas en ijs

De vernieuwde kaasmakerij en winkel van melkvee- en kaasboerderij Schep wordt vrijdag officieel geopend door burgemeester Arie van Erk van Bergambacht.

Rabo blijft hoofdsponsor Fokveedag

De Rabobank blijft de komende drie edities hoofdsponsor van Fokveedag Boerenlandfeest in Hoornaar.

Kalden voorzitter Stichting Groene Hart

Chris Kalden (66), oud-directeur van Staatsbosbeheer, wordt vanaf 1 januari 2015 de nieuwe voorzitter van de Stichting Groene Hart. Hij volgt Ron Gast op.

KTC Zegveld zoekt bedrijfsleider

De boerencoöperatie KTC Zegveld is op zoek naar een fulltime bedrijfsleider 'met oog voor innovaties in de melkveehouderij in het veenweidegebied'.

Bleeker directeur Clusius Castricum

Patricia Bleeker is vanaf 1 oktober de nieuwe vestigingsdirecteur van het Clusius College in Castricum. Zij volgt Wim Huiberts op die twaalf jaar leiding gaf aan de vmbo-vestiging.

20 kilometer drains in Midden-Delfland

Vijf melkveehouders in Midden-Delfland laten sinds vandaag onderwaterdrainage aanleggen op een kleine 15 hectare. Het gaat in totaal om 20 kilometer aan drains die de wateraf- en aanvoer van de veenweide moet verbeteren.

Bezwaren tegen Natura-gebieden van tafel

Alle bezwaren van boeren en LTO Noord tegen de Natura 2000-gebieden Nieuwkoopse Plassen & De Haeck, Biesbosch en Zouweboezem heeft de Raad van State deze week ongegrond verklaard.

Enquête over landbouw Zuid-Holland

Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland roept inwoners van provincie Zuid-Holland op om mee te doen aan een grote enquête over de landbouw. De federatie wil inzetten op een verduurzaming van de landbouw.

Controle op klei op de weg in Noordkop

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier controleert in de maanden augustus tot en met februari extra op klei op de weg.

Nieuw plan voor Lage Oude Veer

Het college van burgemeester en wethouders van Hollands Kroon heeft Landschap Noord-Holland gevraagd een nieuw plan in te maken voor natuur bij het Lage Oude Veer in de Oostpolder van Anna Paulowna.

Nieuwe waterbergingen nagenoeg klaar

De nieuwe waterbergingen in zowel de Noorderlegmeer- als de Zuiderlegmeerpolder bij Uithoorn zijn nagenoeg klaar. Dat meldt waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Noord-Holland houdt ganzenhoorzitting

Provincie Noord-Holland houdt volgende week donderdag een hoorzitting over haar ganzenbeleid en allerlei aspecten die daarbij komen kijken.

Van Schaik winnaar kaaskeuring Woerden

Johan en Hennie van Schaik uit Stellendam hebben de eerste regionale kaaskeuring in Woerden op hun naam geschreven. Hun boeren jong belegen kreeg 94 punten.

Eilandspolder blijft Natura 2000

De Noord-Hollandse Eilandspolder blijft een Natura 2000-gebied. De Raad van State heeft de beroepen van onder andere LTO Noord ongegrond verklaard.

Noord-Holland wil eigen ganzenvangteams

Provincie Noord-Holland wil zelf opgeleide beheerteams inzetten voor vangacties met CO2 om de groeiende ganzenpopulatie te reduceren.

Twintig overtredingen in Hollandse Delta

Waterschap Hollandse Delta heeft heeft in twintig gevallen 'bestuursdwang opgelegd' bij eigenaren die hun sloten en singels niet op orde hadden.

LTO: peil Middelblok aanpassen

LTO Noord Krimpenerwaard wil dat hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard het waterpeil in polder Middelblok bij Gouderak alsnog aanpast.

Kroon van Holland naar Amsterdam

Kennisplatform en stichting Kroon van Holland gaat haar concept StreekMarkt & StreekDiner op 28 september uitrollen op het Foodcenter van Amsterdam.

Waterschappen: maatregelen tegen regen

Waterschappen in West-Nederland hebben vandaag uit voorzorg maatregelen genomen tegen de verachte regenval en wateroverlast. Veel pompen zijn al aangezet.

Haastrechtse waterberging stroomt vol

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden laat sinds vanochtend 70.000 kuub water in het waterbergingsgebied polder Hooge Boezem in Haastrecht stromen. Het gaat om proef.

Fries Blunderheim Kampioen strobalen laden

Het Friese team Blunderheim is gisteren Nederlands Kampioen strobalen laden in Wieringerwerf geworden. De Amators uit West-Friesland werden tweede, gevolgd door Kanonskogels uit Wieringermeer/Wieringen.

Overschot appels en peren als veevoer

Het Vlaamse Instituut voor Landbouw- en Visserij Onderzoek (ILVO) wil het overschot appels en peren vanwege de Russische boycot als veevoer gebruiken. Het instituut doet er momenteel verder onderzoek naar.

Zonne-energie minder populair

Het percentage melkveehouders met investeringsplannen in zonnepanelen loopt de laatste jaren terug. Dit jaar heeft 14,1 procent plannen om zonnepanelen op het bedrijf te plaatsen.

Kinderen kleuren grasbalen tot blokvangers

Kinderen die deelnemen aan de vakantieweek in Polsbroek gaan op woensdag 27 augustus grasbalen schilderen. Zij werken dan aan het project 'Balenkunst in de Wei'.

De Vries volgt CRV-directeur Lindeboom op

Alfred de Vries volgt vanaf 1 januari 2015 Ate Lindeboom als directeur Operations & Development bij CRV. Lindeboom gaat met pensioen.

Drenthe steekt miljoen in duurzame energie

Drentse boeren, tuinders en andere ondernemers hebben sinds de introductie van de Energie Lening Drenthe, eind 2013, voor een miljoen euro in duurzame energie geïnvesteerd.

Rooijakkers: Dijksma 'te luchtig' over boycot

Na het binnenhalen van het 'succes' voor groente en fruit bij de Russische handelsboycot moet er ook aandacht komen voor andere sectoren zoals vlees.

RVO opent loket Russische boycot

Telers kunnen sinds vandaag via een digitaal loket op www.rvo.nl een melding maken van producten die ze uit de markt willen halen of niet willen oogsten.

Afrikaanse varkenspest in Litouwen

Bij een dertien maanden oude beer in Litouwen is volgens de Litouwse veterinaire dienst Afrikaanse varkenspest geconstateerd. Dat meldt de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE).

Kans op Europese steun zuivelproducten

Na de Europese steunmaatregelen voor bederfelijke tuinbouwproducten bekijkt de Europese Unie of er hulp nodig is in verband met bepaalde zuivelproducten die worden getroffen door het Russische importverbod.

Tankkeuring vervalt voor afgewerkte olie

Boeren met bovengrondse tanks voor de opslag van afgewerkte olie hoeven die waarschijnlijk die niet meer te laten keuren.

Vragen over bouw geitenstal Groot-Ammers

De Zuid-Hollandse fractie van GroenLinks heeft de bouw van een nieuwe melkgeitenstal in Groot-Ammers aan de kaak gesteld bij Gedeputeerde Staten. De partij vraagt zich af of de bouw onder nieuwvestiging van intensieve veehouderij valt.

RvS: Nieuw-Reijerwaard kan bijna door

De aanleg van bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard voor de agri-business in Ridderkerk gaat vooralsnog door. Wel moet provincie Zuid-Holland haar plan op enkele punten wijzigen, waaronder de ontsluiting op de A15.

LTO Noord: 'Zonering Nederlek rigide'

Boeren in Nederlek moeten over een groter bouwblok kunnen beschikken dan de Zuid-Hollandse gemeente voorstelt. Het ontwerp-bestemmingsplan is te 'rigide', stelt LTO Noord in een reactie.

Vier kanshebbers Woerdense boerenkaastitel

De familiebedrijven van Bert de Groot, Cor Janmaat, Dick van de Weerd en Leen en Jan de Wit zijn genomineerd voor Woerdense Boerenkaascompetitie.

Waterpeil Middelblok blijft gelijk

Het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard wil het waterpeil in het peilgebied Middelblok bij Gouderak de komende vijf jaar vastzetten

Noord-Holland: 20 kilometer bloemranden

Boeren in de Schermer, de Beemster en West-Friesland hebben dit jaar twintig kilometer bloemrijke akkerranden aangelegd.

Intensief kan bouwen in Zuid-Holland

Intensieve veehouders in Zuid-Holland kunnen hun bedrijven verplaatsen en uitbreiden. Dat stelt het provinciebestuur en bewijst de praktijk.

Waterdiscussie Boskoop loopt op

De discussie over het watermanagement van hoogheemraadschap van Rijnland is in Greenport Boskoop flink opgelopen.

Waterschade tuinders Heemskerkerduin

Tien tot twaalf tuinders in het Noord-Hollandse tuinbouwgebied Heemskerkerduin hebben schade als gevolg van de wateroverlast op 28 juli.

Boeren Kockengen claimen schade

De twintig melkveehouders rond het Utrechtse Kockengen zetten hun schadeclaim bij hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden door.

VRU onderzoekt wateroverlast Kockengen

De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) gaat het verloop van de wateroverlast van 28 juli in Kockengen en de polders rondom als externe partij te evalueren.

Boeren in West willen Proeftuin Veenweiden

Om de ammoniakemissie in de westelijke veenweiden te verminderen en stikstof beter te benutten, wil LTO Noord de Proeftuin Veenweiden optuigen.

Stichtse Rijnlanden begint met voormalen

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is rondom Kockengen gestart met voormalen.

LTO: bouwhoogte 12 meter in Teylingen

Veehouders in Teylingen moeten stallen kunnen bouwen met een hoogte tot 12 meter.

Hollandse Delta verlaagt waterpeil

Waterschap Hollandse Delta heeft gisteren de waterpeilen op de Zuid-Hollandse eilanden verlaagd naar de ondergrens van het zomerpeil.

Kalveren voeren boventoon in Santpoort

Bij de kalverkeuring in Noord-Holllandse Santpoort ging het kampioenschap voor de oude kalveren naar Vof FF de Leeuw met Trijntje 725.

Grotere plantafstand stimuleert miscanthus

Een grote plantafstand geeft meer kans aan miscanthus om zich te ontwikkelen, zowel bovengronds als ondergronds, zo blijkt uit onderzoek.

Nominatie Wijsman voor Succes Award

Agrarisch Handels- en adviesbureau Wijsman uit Zoetermeer is genomineerd voor de Nationale Business Succes Award 2014, een van de grootste ondernemersprijzen in Nederland.

Meer koeien en kalveren op Hellevoetsluis

Het aantal deelnemende koeien en kalveren op de Fokveedag Hellevoetsluis is weer gegroeid.

Utrecht-West wil stad en platteland 'aan tafel'

De gebiedscommissie Utrecht-West wil onder het motto 'Aan tafel!' stad en platteland in het Groene Hart met elkaar verbinden.

DeltaMilk zoekt nieuwe leden

De Zuid-Hollandse zuivelcoöperatie DeltaMilk wil binnenkort weer nieuwe melkveehouders afkomstig uit het Groene Hart aannemen.

36 deelnemers Flakkeese Akkerranden

Onder de naam Flakkeese Akkerranden doen dit jaar 36 akkerbouwers op Goeree-Overflakkee mee aan de akkerrandenregeling.

Schagen: windmolens niet bij zaadveredeling

De Noord-Hollandse windturbines moeten niet in het concentratiegebied voor de zaadveredeling in gemeente Schagen komen.

Geld naar EHS in Krimpenerwaard

Provincie Zuid-Holland heeft met gemeenten en hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard een gebiedsovereenkomst gesloten voor de aanleg van 2.250 hectare Ecologische Hoofdstructuur.

Eelman kampioen schapenkeuring Texel

De kampioen in de klasse oudere rammen bij de schapenkeuring op Texel is afkomstig van maatschap Eelman in Oosterend.

Half jaar cel voor Pons

Arjan Pons uit Gouderak is voor het illegaal handelen in sperma van stieren veroordeeld tot een half jaar gevangenisstraf. Drie van zijn bedrijven moeten bovendien elk 10.000 euro boete betalen.

De Bondt: geen nieuwe wegen Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland gaat zich meer richten op het verbeteren van de huidige infrastructuur in plaats van nieuwe wegen.

Water staat nog altijd hoog in polders

De westelijke waterschappen zijn vandaag nog volop bezig om de enorme hoeveelheid regen die maandag viel, weg te pompen. De schappen denken dat het nog wel een paar dagen duurt voordat het overtollige water is verdwenen.

Goeree-Overflakkeese boeren zelf markt op

Zeker 35 boeren en andere ondernemers op Goeree-Overflakkee gaan op grote schaal streekproducten aan de man brengen. Deze week richtten zij de coöperatie 'Buutegeweun' op.

RvS: vergunning stal De Rijp onterecht

De omgevingsvergunning voor de bouw van een nieuwe stal voor de biologische schapenhouderij Trui Poppe is ontrecht afgegeven door gemeente Graft-De Rijp. De Raad van State (RvS) heeft dat vandaag in een tussenuitspraak bepaald.

Subsidie voor Zuid-Hollands groen

Boeren in Zuid-Holland met ecologische verbindingen, stukjes natuur of boerenlandpaden kunnen subsidie krijgen voor het opknappen van dit 'groen'.

Checklist bodemkwaliteit voor veen

Praktijknetwerk 'Goed bodembeheer op veen boert beter' heeft een checklist gemaakt om de bodemkwaliteit van veengrond te beoordelen en verbeteren.

Populatie ganzen Zuid-Holland naar 55.000

De populatie trekganzen in Zuid-Holland gaat de komende vijf jaar terug van 150.000 naar 55.000, het niveau van 2005.

Twee nieuwe Klompenpaden rond Kamerik

Het polderlandschap rond Kamerik heeft er twee nieuwe Klompenpaden bij: het Houtendijkenpad en Graveslootpad.

Windturbines vijf Zuid-Hollandse gemeenten

Vijf gemeenten in Zuid-Holland maken het realiseren van windturbines mogelijk. Initiatiefnemers van windturbines kunnen rechtstreeks bij deze gemeenten een omgevingsvergunning aanvragen.

Verhorst: aanscherping ganzenbeleid hard nodig

LTO Noord is blij dat er met het ganzenakkoord in Zuid-Holland een aanscherping is om de populatie de komende vijf jaar te reduceren.

RIVM: geen risico's na brand Shell

In de eerste dagen na de brand bij Shell Chemie in Moerdijk zijn in en rondom het dorp Strijen op de Hoeksche Waard verhoogde concentraties zware metalen aangetroffen.

Zuid-Holland heeft ganzenakkoord

Met een 'slagvaardig ontheffingenbeleid' en 'effectieve maatregelen' als verjagen, eieren schudden tot 'aan doden met het geweer', ook in natuurgebieden, moet de populatie standganzen in Zuid-Holland terug naar een 'acceptabel niveau'.

Nieuwe gemaal De Nesse in bedrijf

Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard heeft het nieuwe gemaal De Nesse aan de IJsseldijk in Ouderkerk aan den IJssel in bedrijf genomen.

Dubbelgebruik water onder Delflandse kas

Hoogheemraadschap van Delfland steunt het voorstel om de kelder onder de kas van firma Vreugdenhil in 's Gravenzande een dubbelfunctie te geven.

Wandelroutes IJsselmonde/Krimpenerwaard

Zuid-Holland heeft een nieuw wandelroutenetwerk van knooppunten, informatieborden en routepaaltjes door de polders in de Krimpenerwaard en op IJsselmonde aangelegd.

Zuid-Holland verpacht grond

Provincie Zuid-Holland gaat grond verpachten die het rijk eerder heeft verworven voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Boeren die grond willen pachten, kunnen zich tot 1 september aanmelden bij de provincie.

Herstructurering Poelzone gestart

De herstructurering van de Poelzone is gisteren officieel gestart. Dit gebied tussen Monster, Naaldwijk en ’s-Gravenzande verandert de komende jaren in een modern glastuinbouwgebied met veel groen en water.

CDA en VVD: subsidie Oude Veer intrekken

De Noord-Hollandse Statenfractie van CDA en VVD vindt dat de subsidie van 3,3 miljoen euro aan Landschap Noord-Holland voor Lage Oude Veer moet vervallen nu gemeente Hollands Kroon het bestemmingsplan niet wijzigt.

Meer mogelijk voor intensief Zuid-Holland

Intensieve veehouders in Zuid-Holland die hun bedrijf willen ontwikkelen en verduurzamen, krijgen te maken met beter bruikbare provinciale regels.

LTO: nieuw beleid Zuid-Holland goede stap

LTO Noord Zuid-Holland is redelijk tevreden over het nieuwe ruimtelijke en mobiliteitsbeleid van de provincie.

Zuid-Holland steekt meer geld in groen

Provincie Zuid-Holland investeert extra in natuur, recreatie, water en landbouw. Het bedrag voor 2014 wordt verhoogd van 12 miljoen naar 18,6 miljoen euro.

Alton in trek bij tuinders

Vijf tuinbouwbedrijven in Noord-Holland Noord willen verhuizen naar het concentratiegebied Alton bij Heerhugowaard. Vier bedrijven hebben al concrete plannen.

De Groot erevoorzitter Fokveedag Hoornaar

Jan de Groot is tijdens de algemene ledenvergadering van Fokveedag Hoornaar benoemd tot erevoorzitter. Voormalig bestuurder Frits Kool is benoemd tot erelid.

LNH beraadt zich over Lage Oude Veer

Landschap Noord-Holland (LHN) wil natuurproject Lage Oude Veer in een andere vorm doorzetten. Na de zomer komt de natuurorganisatie met een nieuw plan.

Van Arkel coördinator in Midden-Delfland

Peter van Arkel is aangesteld als coördinator voor het programma Duurzaam Boer Blijven van gemeente Midden-Delfland. Hij volgt Hiske Ridder op.

Peil Middelblok hetzelfde

Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard handhaaft de komende vijf jaar het waterpeil in polder Middelblok bij Gouderak.

Buijtenland opnieuw in Tweede Kamer

Het burgerinitiatief tegen het Buijtenland van Rhoon heeft 40.000 handtekeningen opgeleverd. Daardoor wordt de aanleg van de 600 hectare natuur en recreatie vlak onder Rotterdam opnieuw in de Tweede Kamer behandeld.

Zilveren LTO Noord-speld voor Adjan Vos

Adjan Vos heeft na veertien jaar afscheid genomen als voorzitter van LTO Noord IJsselmonde. Voorzitter Arie Verhorst van LTO Zuid-Holland reikte gisteravond de zilveren LTO Noord-speld aan hem uit.

Bond: kritiek vaartoeslag onterecht

De 'beschuldigende vinger richting de provincie Noord-Holland' over het afschaffen van de vaartoeslag is onterecht, stelt gedeputeerde Jaap Bond op zijn weblog.

Petitie tegen Buijtenland gaat door

De polderkinderen zetten hun actie tegen de aanleg van het Buijtenland van Rhoon, ondanks het advies van Cees Veerman.

Staten steunen advies Veerman

De politieke partijen onderschrijven het advies van Cees Veerman over de invulling van het Buijtenland van Rhoon. De vorming van de gebiedscoöperatie staat nu als eerste op de agenda.

Den Hoornse boerin de stoerste

De biologische druiventeler Hilde Jansen van boerderij Nieuw Tuinzight in het Zuid-Hollandse Den Hoorn is vandaag uitgeroepen tot Stoerste Bio Boerin van Nederland.

VVD en CDA: handhaaf geborgde zetel

De Zuid-Hollandse fracties van VVD en CDA zijn fel gekant tegen het voorstel van de linkse partijen om de agrarische sector een geborgde zetel af te nemen in de waterschapsbesturen.

'Innovatie nodig tegen bodemdaling'

In de westelijke melkveehouderij blijft innovatie nodig om de sector op de been te houden.

Zuid-Hollands Landschap steunt Veerman

Het Zuid-Hollands Landschap noemt het advies van Cees Veerman over het Buijtenland van Rhoon 'interessant en uitdagend'. De natuurorganisatie onderschrijft de aanbevelingen.

Ontwatering is de sleutel voor draagkracht

Zorg dat het water zowel in het voorjaar als in het najaar zo snel mogelijk de sloot in kan. Dat levert draagvermogen op en daarmee een hoger rendement. Onderwaterdrainage helpt hierbij.

Van Rossum koopt Woerdense Graskaas

De eerste 150 kilo wegende graskaas leverde tijdens de traditionele Woerdense kaasveiling van het jaar een recordbedrag van 19.600 euro op.

Boeren willen stem in coöperatie Buijtenland

De boeren in het plangebied van het Buijtenland van Rhoon willen een serieuze stem in de nog te vormen gebiedscoöperatie.

LTO Noord: advies Veerman biedt kansen

LTO Noord ziet kansen voor boeren in het advies dat Cees Veerman gisteren over de inrichting van het Buijtenland van Rhoon presenteerde.

Buijtenland wordt 'aangepast boerenplan'

De vijftien boeren in de polders bij Rhoon hoeven niet allemaal te wijken voor het Buijtenland van Rhoon. Voor zeker vier tot zes en mogelijk meer bedrijven is er plek als het 'aangepaste boerenplan' wordt uitgevoerd.

Links wil landbouwzetel minder in waterschap

De Zuid-Hollandse fracties van D66, GroenLinks, de PvdA, de Partij voor de Dieren en de SP willen dat de agrarische sector een zetel minder krijgt in de waterschappen.

Meer dan 35.000 tekenen tegen Buijtenland

De petitie tegen de aanleg van het Buijtenland van Rhoon is tot nu toe getekend door meer dan 35.000 sympathisanten.

Noord-Holland Koopmanspolder in eigendom

Provincie Noord-Holland houdt vooralsnog de gronden in de Koopmanspolder tussen Andijk en Wervershoof in eigendom. De gronden die in beheer zijn bij Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN) worden vooralsnog niet verkocht.

Uitrijden mest mag in Eilandspolder

De Raad van State heeft bepaald dat een melkveebedrijf in het Noord-Hollandse Natura 2000-gebied Eilandspolder geen extra beperkingen krijgt opgelegd bij het uitrijden van drijfmest.

Plan windmolens Noord-Holland ter inzage

Provincie Noord-Holland is akkoord met de herstructurering van windturbines op land. Inwoners van Noord-Holland kunnen van 19 juni tot en met 30 juli een zienswijze indienen.

Waterkwaliteit Delfland niet goed

De waterkwaliteit in het gebied van hoogheemraadschap van Delfland is niet goed. De inspanningen van de afgelopen jaren van waterschap, gemeenten en de glastuinbouw hebben onvoldoende opgeleverd.

Dijken Langerak krijgen verticale drainage

Waterschap Rivierenland heeft voor het eerst een contract ondertekend met een aannemer die bij de dijkverbetering een deel van de planstudie en de hele uitvoering voor zijn rekening neemt.

Meer vogels door inzaaien akkerranden

Akkerbouwers op de Hoeksche Waard hebben met hun akkerranden ervoor gezorgd dat er meer weidevogels komen. Dat blijkt uit tellingen, meldt provincie Zuid-Holland.

Hoop voor Hoeksche Randen in 2015

Akkerbouwers op De Hoeksche Waard, die akkerranden beheren, kunnen waarschijnlijk rekenen op een vergoeding in 2015.

LTO: strakke bescherming glasareaal

LTO Noord Glaskracht pleit voor een strakke bescherming van teeltareaal voor glastuinbouw in Zuid-Holland. Dat is de boodschap die Koos Hoogendoorn vandaag tijdens de hoorzitting over de structuurvisie meegeeft aan Provinciale Staten.

Zuid-Holland zet alle cijfers online

Data, cijfers, kaarten en publicaties over trends, prognoses, analyses en resultaten over onder meer de provinciale land- en tuinbouw. Het is sinds vandaag allemaal te vinden op de site Staat van Zuid-Holland.

Han Weber: dijkverhoging niet altijd oplossing

'Dijkverhoging is in het dichtbebouwde Zuid-Holland met veel lintbebouwing op de dijken vaak zo ingrijpend dat dat niet altijd een oplossing is', vindt de Zuid-Hollandse gedeputeerde Han Weber.

Percelen Nieuw Reijerwaard 'niet goedkoop'

Percelen op het nieuwe agf-terrein Nieuwe Reijerwaard bij Ridderkerk zullen niet goedkoop zijn, maar voor wat het gaat bieden, zullen er naar verwachting voldoende gegadigden zijn.

Belastingloket Delfland naar Schiedam

Het belastingloket van Hoogheemraadschap van Delfland verhuist naar Schiedam. Vanaf 2 juni kunnen burgers en ondernemers voor vragen over of het betalen van hun waterschapsbelasting terecht bij de Regionale Belasting Groep.

Westfriese actie tegen beleid weidevogels

Agrarische natuurvereniging (ANV) West-Friesland is de campagne 'Boeren en weidevogels, vrienden voor het leven' gestart tegen het weidevogelbeleid van provincie Noord-Holland.

Tuinders Flora/Geestweg mogen uitbreiden

Glastuinders in het tuinbouwgebied Floraweg/Geestweg in Roelofarendsveen mogen hun percelen definitief vergroten door sloten te dempen. Dat heeft de Raad van State vandaag bepaald.

Recordpoging melk drinken afgelast

De recordpoging melk drinken op de basisscholen in Purmerend is afgelast, meldt RTV Noord-Holland. Reden is dat de scholen er niet mee in het Guinness Book of Records komen.

Veel ‘losse eindjes’ Natura Nieuwkoop

Het beheerplan voor het Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen & De Haeck bevat nog te veel ‘losse eindjes’ om nu vast te stellen.

Kaasmagazine als voorproefje Graskaasdag

Het Agrarisch Centrum Woerden (ACW) heeft gisteren het glossy-magazine Kaas gepresenteerd. Dit als voorproefje op de de start van het kaasseizoen met de jaarlijkse Graskaasdag.

Kerngebied weidevogel haalt 'draagvlak om zeep'

Het draagvlak onder boeren voor weidevogelbeheer verdwijnt in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden als provincie Zuid-Holland haar plan doorzet om vastomlijnde kerngebieden aan te wijzen.

Zuid-Holland: aandacht gebiedsplannen

Om voldoende zoet water en waterveiligheid te borgen, is een goede uitvoering van gebiedsplannen nodig. 'Hiervoor is flexibiliteit nodig in planning en financiering.'

Geld voor kennisprojecten Zegveld

De stuurgroep Groene Hart steekt de komende vijf jaar 460.000 euro in kennisprojecten van proefboerderij KTC Zegveld. Dat schrijft de Zuid-Hollandse gedeputeerde Han Weber aan de Statencommissie Groen & Water.

School verbreekt record 'komkommerhappen'

Basisschool Goejanverwelle in Gouda heeft vanochtend met 953 deelnemers het nationaal record 'komkommerhappen' verbroken. Dit stond op 150.

550 kilometer akkerranden Hoeksche Waard

De nieuwe akkerrandenregeling 'Hoeksche Randen' is van start gegaan. De komende weken leggen honderd akkerbouwers in de Hoeksche Waard meer dan zeshonderd akkerranden aan met een totale lengte van ongeveer 550 kilometer.

Noord-Holland wil meer asbest van daken

Provincie Noord-Holland roept nogmaals boeren op asbest van daken te verwijderen en zonnepalen te plaatsen. Asbest is nog steeds op veel bedrijven aanwezig.

Alphen wil windturbines doorzetten

Gemeente Alphen aan den Rijn zet de aanleg van rij windturbines langs de N11 door. Eerder liet provincie Zuid-Holland weten geen windmolens te willen in het Groene Hart.

Ganzenakkoord in Noord-Holland

De Faunabeheereenheid Noord-Holland heeft een 'unaniem' advies geformuleerd aan provincie Noord-Holland om ganzen te bestrijden.

'Europees innovatiegeld naar boer en tuinder'

Europese innovatiegelden moeten toegankelijker worden voor toegepast onderzoek en kleine ondernemers in de land- en tuinbouw.

Hollandse Delta snoeit overhangende takken

Het Zuid-Hollandse waterschap Hollandse Delta gaat werk maken van overhangende takken die het landbouwverkeer belemmeren.

Onderwerken houdt ganzen van Schiphol

Het onderwerken van graanpercelen vlak na de oogst houdt ganzen bij Schiphol weg. Net als in 2012 lag ook vorig jaar het aantal ganzenpassages 90 procent lager dan in de jaren ervoor.

LTO: direct belang bij Lage Oude Veer

LTO Noord is wel degelijk ‘direct belanghebbende’ bij de subsidieverlening voor het natuurproject Lage Oude Veer bij Anna Paulowna. Het land is nu grotendeels agrarisch en ligt buiten de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Bouw in Groene Hart ten koste van landbouw

De bebouwing in het Groene Hart is ruim 14 procent toegenomen, meestal ten koste van agrarisch land. Dat is maar iets minder dan landelijk, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

32.000 tekenen tegen Buijtenland

Meer dan 32.000 sympathisanten hebben de petitie tegen de aanleg van het Buijtenland van Rhoon getekend. 'Nog achtduizend te gaan en het doel is bereikt, we kunnen dan naar de Tweede Kamer', melden de IJsselmondse polderkinderen.

LTO: Lage Oude Veer is provinciaal belang

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland stellen dat 'het omzetten van landbouwgrond naar natuur niet strijdig is met de provinciale belangen'. LTO Noord vindt juist van wel.

LTO-bezwaar Lage Oude Veer in koelkast

Het bezwaar van LTO Noord tegen de subisdie voor het natuurproject Lage Oude Veer bij Anna Paulowna staat voorlopig in de koelkast.

LTO-boeren schudden eieren in Delfland

Boeren van LTO Noord Delflands Groen gaan eieren schudden in de (natuur)gebieden van hoogheemraadschap van Delfland.

Purmer kavelruil 'schoolvoorbeeld'

Zes veehouders aan de Oosterweg in de Noord-Hollandse Purmer hebben onderling 90 hectare grond geruild.

Bijenlandschap in Bentwoud gestart

Met het zaaien van bloemenzaad waar bijen en ander bestuivers op afkomen heeft de Zuid-Hollandse gedeputeerde Han Weber het startsein gegeven voor de aanleg van het bijenlandschap Bentwoud.

Minder kans wateroverlast in Wijdewormer

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft in polder Wijdewormer een robuust watersysteem aangelegd met extra waterbergingen, bredere sloten, grotere duikers en een recreatieve buffer. Daarmee is kans op wateroverlast sterk verminderd.

Middelencontrole Hollands Noorderkwartier

Alle circa 2900 bedrijven in Noord-Holland met openteeltactiviteiten kunnen tot en met juni op verschillende tijdstippen controles verwachten op juiste toepassing van gewasbeschermingsmiddelen op het land.

Controle bovengrondse tanks Zuid-Holland Zuid

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) roept boeren op te controleren of hun bovengrondse opslagtanks recent zijn gekeurd.

Melksalon brengt boer bij burger

Zo'n dertig melkveehouders uit Midden-Delfland gingen gisteren in gesprek met twintig Hagenaars op de Stadsboerderij Pluk in Den Haag.

Zuid-Hollands waterbeheer op orde

De voortgang van het waterbeheer in Zuid-Holland is op orde. Dit blijkt uit de jaarlijkse voortgangsgesprekken die de provincie in het laatste kwartaal van 2013 met waterschappen voerde.

Boeren in Eemland willen weidevogelbeheer

De agrarische natuurvereniging Ark & Eemlandschap heeft gisteren de Utrechtse gedeputeerde Bart Krol een aanbod gedaan voor het weidevogelbeheer in 2016.

Beheer algemene soorten goedgekeurd

Het Noord-Hollandse provinciebestuur heeft het Faunabeheerplan voor algemene soorten voor de periode 2014-2019 goedgekeurd.

Bodegraven-Noord nog 'onbetaalbaar'

De aanleg van 350 hectare Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in Polder Bodegraven-Noord is niet te betalen en daarmee niet haalbaar.

Proef natuurvriendelijk maaien

Waterschap Hollandse Delta is gestart met een pilot natuurvriendelijk maaionderhoud. Het doel is om te kijken of natuurvriendelijk onderhoud in de praktijk uitvoerbaar is.

LTO: zet Natura in de koelkast

Provincie Zuid-Holland moet de beheerplannen voor Natura 2000-gebieden niet vrijgeven zolang niet duidelijk is wat de ontwikkelruimte voor veehouders is.

Toch ruimte voor intensief Zuid-Holland

Varkens- en pluimveehouders in Zuid-Holland kunnen toch op een andere plek hun bedrijf onder voorwaarden voortzetten en duurzaam ontwikkelen.

Koopmanspolder proeftuin waterbeheer

De proef met flexibel waterpeil in Koopmanspolder bij Andijk werpt haar vruchten af. Nu de polder gedeeltelijk onder water staat, is het aantal vogels in de polder bijna niet meer te tellen en zijn bijzondere vogels gespot.

'Noord-Holland laat vaartoeslag zinken'

Provincie Noord Holland wil de extra vergoeding voor het beheer van vaarpolders afschaffen. Daarmee brengt zij het beheer van de Natura 2000-gebieden serieus in gevaar.

Watersysteem Vier Noorder Koggen op orde

Het watersysteem van polder Vier Noorder Koggen in het Noord-Hollandse West-Friesland is op orde. In tijden van een extreme hoeveelheid neerslag blijft de polder droog, meldt hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Hoeksche Waard wil verruiming akkerrand

Sloten, dijktaluds en oevers langs kreken moeten de status van Ecological Focus Areas (EFA) krijgen. De vergroeningsgelden uit het GLB moeten hier voor de akkerbouw beschikbaar komen.

Dit voorjaar koeien op proefboerderij Zegveld

Proefboerderij Zegveld heeft dit voorjaar al koeien in de wei staan. Na de zomer volgt het jongvee om in januari 2015 weer te melken.

Perspectief voor Windpark Westfrisia

Het Windpark Westfrisia in Medemblik voldoet aan de voorwaarden van de overgangsbepaling bij het oprichten van nieuwe windturbines.

Hollandse Delta 'te laat' en 'onvolledig'

Waterschap Hollandse Delta heeft te laat geanticipeerd op de extreme neerslag op 13 oktober 2013 op de Zuid-Hollandse eilanden Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee.

Met grote huiskavel meer gras in rantsoen

Een rantsoen met '90 procent-grasdieet' is weliswaar niet haalbaar, maar 80 procent wel als de huiskavel groot genoeg is voor weidegang. Het aandeel gras kan dan ook best omhoog ten opzichte van het huidige niveau.

Dijken Hollandse Delta grotendeels veilig

Zo'n 18 kilometer van de dijken van waterschap Hollandse Delta voldoet niet aan de veiligheidsnorm. De overige 332 kilometer dijk rondom de Zuid-Hollandse eilanden doet dat wel.

Subsidieplafond voor Zuid-Hollandse natuur

Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben ingestemd met een subsidieplafond voor groenprojecten. Voorstellen van fracties om het plafond te verhogen of verlagen haalden het gisteren niet.

Partijen tekenen voor kaasacademie

Convenantpartijen uit het bedrijfsleven, onderwijs, diverse gemeenten en een inspirator hebben de 'Intentieverklaring Kaasacademie' getekend.

30.000 handtekeningen tegen Buijtenland

De petitie tegen de aanleg van het Buijtenland van Rhoon is al getekend door dertigduizend sympathisanten. 'De laatste ronde is ingegaan', melden de IJsselmondse polderkinderen.

Varekamp volgt Beukelman op

Voormalig glasgroenteteler Jan Varekamp volgt Frans Beukelman op als voorzitter van de LTO Noord-afdeling Voorne-Putten.

Lieke van Lexmond opent weidegangseizoen

Tv-presentatrice Lieke van Lexmond, bekend van Everybody Dance Now, liet gisteren de koeien van melkveehouder René Ebbelaar in Westzaan voor het eerst dit jaar naar buiten.

Waterberging Bergen van start

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier kan aan de slag met de aanleg van de waterberging op het terrein van voormalig vliegveld Bergen. De werkzaamheden starten na de zomer.

Delflands eerste veenkades op droogte

Inspecteurs en vrijwilligers van het dijkleger van hoogheemraadschap van Delfland controleren deze en volgende week de droogtegevoelige veenkades.

GroenLinks: asbest in kassenschroot

Tienduizenden tonnen kassenschroot, met daarin asbest, zouden niet op correcte wijze zijn verwerkt. De Zuid-Hollandse fractie van GroenLinks heeft hierover 'verontrustende signalen' ontvangen.

Verhorst: pas op concurrentie collectieven

Voorzitter Arie Verhorst van LTO Noord Zuid-Holland heeft bedenkingen bij de zeven collectieven in Zuid-Holland. Hij waarschuwt voor concurrentie tussen de collectieven.

Slob: 'Geef collectieven vertrouwen'

De overheid moet de zeven gebiedscollectieven in Zuid-Holland vrij laten zelf het agrarisch natuurbeheer vorm te geven. ‘Bij professionaliseren hoort ook vertrouwen geven’, zegt voorzitter Teunis Jacob Slob van Veelzijdig Boerenland.

LTO: Lage Oude Veer moet van tafel

LTO Noord Noord-Holland vindt het natuurproject Lage Oude Veer bij Anna Paulowna van tafel moet. De boerenorganisatie zegt verrast zijn door de subsidie van 3,3 miljoen die Landschap Noord-Holland hiervoor al heeft ontvangen.

MiniRondeel met 200 kippen op Zuidas

Door een kip los te laten in de ren heeft presentator Jort Kelder vandaag de eerste miniRondeel, genaamd 't Ei-land, op de Amsterdamse Zuidas geopend.

Winterperiode ganzen Noord-Holland korter

Het provinciebestuur van Noord-Holland heeft de winterperiode voor ganzen ingekort van 1 november tot 1 maart. Daarmee is de afschotperiode met twee maanden verlengd.

VION verkoopt Oerlemans Foods

VION heeft Oerlemans Foods verkocht aan investeringsmaatschappij H2 Equity Partners. Partijen verwachten de transactie in het tweede kwartaal 2014 af te kunnen ronden na het verkrijgen van de wettelijke goedkeuringen.

Vertrekkende boeren Schieveen boos

De vier boeren die moeten wijken in de Schieveense Polder, zijn boos op de Rotterdamse wethouder Alexandra van Huffelen. Zij komt haar afspraken niet na, stellen zij in een brief aan de gemeente.

Kavelruildomino-effect in de Beemster

Drie agrarische grondeigenaren in de Beemster en één in de Wijdewormer hebben maandag de kavelruilakte 'Zuiderweg in het kwadraat' ondertekend. In deze ruil verandert ruim 15 hectare boerengrond van eigenaar.

Omvorming polder Schieveen gestart

Door een ruit van een kas in te gooien, heeft de Rotterdamse wethouder Alexandra van Huffelen (Buitenruimte en Duurzaamheid) zaterdag het startsein gegeven voor het natuur- en recreatieplan voor polder Schieveen.

27.500 handtekeningen tegen Buijtenland

De petitie tegen de aanleg van het Buijtenland van Rhoon is al getekend door 27.500 sympathisanten.

Aardwarmte voor tuinders Agriport

Acht glastuinbouwbedrijven op Agriport A7 in de Wieringermeer krijgen nog deze maand aardwarmte geleverd. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de aardwarmte-installatie.

Boeren Dinkelland halen gelijk bij RvS

Staatsecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken moet beter aantonen dat er een hydrologische samenhang bestaat tussen de natuurgebieden Bergvennen en Brecklenkampse Veld.

Akkoord ‘Samen werkt beter’ van start

De gebiedsprocessen in het kader van het akkoord ‘Samen werkt beter’ zijn in gang gezet. Voor het gebied ten noorden van Losser ligt er al een plan hoe om te gaan met de economie en ecologie in deze regio.

AgriTech maakt koppeling met onderwijs

De Noord-Hollandse AgriTech Campus (ATC) heeft afspraken gemaakt met AH Vilentum, Inholland Delft en Inholland Alkmaar, ROC Horizoncollege, Onderwijsgroep Noordwest Holland en het Clusius College over samenwerking.

‘Silo-ongeluk niet uit te sluiten’

Een ongeluk met mestsilo’s is nooit helemaal uit te sluiten. Het betreden van een mestsilo is altijd gevaarlijk en het is daarom onverstandig om hier zelf in te gaan.

'Natura-aanwijzing Hedwigepolder voorbarig'

De actiegroep Red Onze Polders heeft haar sympathisanten opgeroepen massaal bezwaar te maken tegen het recente besluit van staatssecretaris Sharon Dijksma om de Hedwigepolder aan te wijzen als Natura 2000-gebied.

Overschot windenergie op Goeree

De Windgroep Goeree-Overflakkee heeft belangstelling om voor 350 megawatt aan windenergie te plaatsen op het Zuid-Hollandse eiland. Een overschot, want er is slechts ruimte voor 180 megawatt.

Zuid-Holland wil betere afspraken zoet water

Provincie Zuid-Holland moet met het rijk betere en duidelijke afspraken maken om de zoetwatervoorziening in Zuid-Holland te waarborgen.

Zuid-Holland akkoord met natuurbeheer

Provinciale Staten van Zuid-Holland zijn gisteren akkoord gegaan met het natuurbeheer binnen de provincie. Daarmee is nu definitief duidelijk wat er met het natuurbeheer gebeurt.

Glastuinbouw gaat voor schone sloten

Het water in sloten en vaarten in Zuid-Holland moet schoner. Daarvoor ondertekenen waterschappen, gemeenten en LTO Noord Glaskacht morgen het 'afsprakenkader regionale samenwerking op weg naar emissieloze kas 2027'.

Albrandswaard wil alternatief Buijtenland

De politieke partijen in Albrandswaard hebben unaniem hun steun uitgesproken voor het boerenalternatief voor het Buijtenland van Rhoon.

Heerema: Veerman en regio nu aan zet

Bemiddelaar Cees Veerman is nu aan zet om met de regio tot een werkbare oplosisng met voldoende draagvlak te komen voor het Buijtenland van Rhoon.

Proefboerderij Zegveld onderwijscentrum

De nieuw proefboerderij Zegveld krijgt een onderwijscentrum met slaapplaatsen en werkplekken voor agrarische studenten. Kennisinstelling Aeres Groep participeert daarom in de coöperatie KTC Zegveld.

LTO: groter bouwblok nodig in Zuid-Holland

Agrariërs in Zuid-Holland hebben een groter bouwblok nodig dan de huidige toegestaande 2 hectare. Schaalvergroting en dierenwelzijn nopen boeren uit te breiden.

Zoetwaterpilot Texel met een jaar verlengd

Het lijkt erop dat bollentelers op Texel in de toekomst met een eigen zoetwaterberging droge perioden met succes kunnen overbruggen.

Veertig participanten proefboerderij Zegveld

Veertig participanten hebben in totaal 900.000 euro opgehoest om proefboerderij Zegveld aan te kopen. Genoeg geld om de koop door de Coöperatie KTC Zegveld definitief te beklinken.

Financiering aankoop Zegveld is rond

De boerencoöperatie KTC Proefboerderij Zegveld heeft de financiering van het melkveeproefbedrijf rond. 'We hebben besloten hebben de beoogde aankoop door te zetten', meldt penningmeester Barend Meerkerk.

Visteelt in trek bij veenweideboeren

Negen melkveehouders in het westelijk veenweidegebied hebben aangegeven aan de slag te willen met visteelt op hun bedrijf.

Weber: moeras lost bodemdaling niet op

Niet vernatten, maar systeeminnovaties en nieuwe veenweidebedrijven zijn de oplossing om bodemdaling in het westelijk veenweidengebied tegen te gaan. Daarbij moeten bestuurders het 'lef' hebben om 'stoer stelling' te nemen.

25.000+ handtekeningen tegen Buijtenland

De petitie tegen de aanleg van het Buijtenland van Rhoon is al getekend door meer dan 25.000 sympathisanten. 'Het aftellen is echt begonnen', concluderen de polderkinderen, die het burgerinitiatief zijn gestart.

Agrarisch natuurbeheer drie maal goedkoper

Agrarisch natuurbeheer is drie maal goedkoper dan particulier natuurbeheer. Kost een hectare boerenbeheer jaarlijks 532 euro, bij omzetting van boerengrond naar natuur is de overheid voor een hectare 1.612 euro kwijt.

Veerman adviseur Buijtenland van Rhoon

Oud-minister Cees Veerman van Landbouw gaat de komende maanden verkennen met welke varianten het draagvlak voor het Buijtenland van Rhoon kan worden vergroot.

VVD: natuurruil Rhoon en Zuidplas

De VVD-fracties van Albrandswaard en Zuidplas willen de beoogde natte natuur in het Buijtenland van Rhoon verhuizen naar restveengebied De Groene Waterparel bij Moordrecht.

Alternatief Buijtenland stap dichterbij

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken gaat een alternatieve invulling van het Buijtenland van Rhoon uitwerken. Daarbij worden de wensen en voorstellen van de bewoners meegenomen.

EHS Zuid-Holland definitief kleiner

Provinciale Staten hebben gisteren ingestemd met het definitieve invulling van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in Zuid-Holland. Daarmee wordt er minder natuur aangelegd dan aanvankelijk gepland.

Trots op boeren Wilnisse Bovenlanden

Utrechtse bestuurders zeggen 'trots' te zijn op melkveehouders Arie van Oosterom en Dick Oudijk die 200 hectare natuur van de Wilnisse Bovenlanden gaan beheren.

Boerenbeheer Wilnisse Bovenlanden rond

Melkveehouders Arie van Oosterom en Dick Oudijk gaan 200 van de 300 hectare natuur van de Wilnisse Bovenlanden beheren.

VVD: meer aandacht intensieve landbouw

De VVD-Statenfractie in Zuid-Holland wil in het provinciale natuurbeleid meer aandacht hebben voor intensivering van de landbouw. De liberalen vinden dat net zo belangrijk als het creëren van nieuwe natuur.

Degelijke financiën Zuid-Hollandse natuur

Het Zuid-Hollandse natuurbeleid wordt voortaan op financieel degelijke manier uitgevoerd. Dat heeft het provinciebestuur toegezegd.

Alternatief Buijtenland met natuur en boeren

De alternatieve boerenvariant voor het Buijtenland van Rhoon is 55 miljoen euro goedkoper dan het huidige plan van provincie Zuid-Holland. Ook levert het meer natuur op en kunnen de boeren naast hun normale bedrijfsvoering de polders beheren.

Werving Zegveld op stoom

Enkele tientallen boeren en ander partijen hebben zich bij de coöperatie KTC Zegveld gemeld om de aankoop van de proefboerderij te financieren. ‘We liggen goed op schema’, concludeert voorzitter Sjaak Hoogendoorn.

Intensief wil ruimte in Zuid-Holland

Veehouders in Zuid-Holland moeten hun intensieve bedrijven op een andere locatie kunnen voortzetten of uitbreiden als zij voldoen aan de eisen voor duurzaamheid en dierenwelzijn.

Zegveld 'voor heel West-Nederland'

De ‘nieuwe proefboerderij Zegveld’ is er niet alleen voor de melkveehouderij in het Groene Hart. ‘Vooral in Laag Holland, eigenlijk heel West-Nederland, spelen dezelfde vraagstukken.'

Coöperatie Zegveld start wervingsactie

Coöperatie KTC proefboerderij Zegveld is een actie gestart om leden te werven die in de boerderij willen participeren. Zij kunnen een aandeel in de proefboerderij kopen van 10.000 euro per certificaat.

Brede steun voor proefboerderij Zegveld

Naast de provincies willen ook LTO Noord en het Veenweiden Innovatie Centrum (VIC) de boerencoöperatie steunen door onderzoek uit te laten voeren op proefboerderij Zegveld.

Provincie bespreekt alternatief Buijtenland

Gedeputeerde Govert Veldhuijzen van Zuid-Holland wil 'serieus aan de slag' met boeren om tot een andere invulling te komen voor het Buijtenland van Rhoon. Dat zei hij gisteren in de Statencommissie Water en Groen.

Boerencoöperatie in West koopt Zegveld

De kersverse coöperatie KTC (kennistransfercenter) proefboerderij Zegveld heeft vandaag de proefboerderij en de resterende 45 hectare grond gekocht. Daarmee blijft proefboerderij Zegveld behouden voor de westelijke melkveehouderij.

Zegveldse coöperatie zoekt leden en koeien

De kersverse coöperatie KTC proefboerderij Zegveld zoekt leden om de financiering voor de aankoop van proefboerderij Zegveld rond te krijgen. Ook zijn boeren en koeien nodig voor de bedrijfsvoering.

Nieuwkoops ruigteland is voer voor jongvee

Maaisel uit ruigteland van de Nieuwkoopse Plassen kan prima dienen als ruwvoer voor jongvee en droge koeien. De voederwaarde van ruigteland met krachtvoer is nagenoeg gelijk aan sealhooi.

LTO: VIC van groot belang voor sector

LTO Noord blijft het Veenweiden Innovatie Centrum steunen, ondanks de ontmanteling van proefboerderij Zegveld.

VIC gaat onverminderd door

Het Veenweiden Innovatie Centrum (VIC) op Zegveld zet, ondanks de ontmanteling van de proefboerderij, de innovatie- en onderzoeksprojecten door. De westelijke provincies blijven het VIC steunen.

Zuid-Holland bezorgd over verkoop Zegveld

Gedeputeerde Han Weber laat weten dat provincie Zuid-Holland is benaderd een rol te spelen bij de verkoop van proefboerderij Zegveld. 'We maken ons grote zorgen.'

Bijna alle koeien weg van Zegveld

Bijna alle melkkoeien en jongvee zijn deze week weggehaald van proefboerderij Zegveld. Het vee is vorige week al verkocht aan een veehandelaar die de koeien doorverkoopt aan veehouders.

Ganzen in Zuid-Holland niet meer te tellen

Het aantal zomerganzen in Zuid-Holland is in 2013 met 3 procent toegenomen. In totaal zijn 120.295 ganzen geteld. Dat aantal ligt waarschijnlijk nog veel hoger, omdat in diverse gebieden niet is geteld.

Koeien en deel land Zegveld verkocht

De 110 melkkoeien, 46 stuks jongvee en 24 hectare land van Proefboerderij Zegveld zijn verkocht. Daarmee is de ontmanteling van het kennis- en onderzoek centrum voor de westelijke melkveehouderij begonnen.

Burgerinitiatief tegen Buijtenland op helft

Meer dan twintigduizend sympathisanten hebben inmiddels de petitie 'Stop project Buytenland nu' getekend tegen de geplande natuur en recreatie bij Rhoon.

Gesprek Zegveld door ondanks verkoop vee

Wageningen UR heeft de veestapel van Proefboerderij Zegveld sinds zaterdag in de etage gezet. Niettemin is een groep melkveehouders nog in gesprek met Wageningen, meldt een woordvoerder.

Kamer steunt motie tegen nat Buijtenland

Een grote meerderheid in de Tweede Kamer heeft vanmiddag de motie gesteund om het Buijtenland van Rhoon 'op een andere manier' in te vullen.

Kamer tegen nat Buijtenland van Rhoon

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat provincie Zuid-Holland het Buijtenland van Rhoon op 'een andere manier' invult. VVD'er Rudmer Heerema diende daarover gisteravond een motie in, met steun van CDA, PVV, SGP en ChristenUnie.

Rabo ondersteunt Zuid-Hollandse afdelingen

Rabobanken Alblasserwaard-Noord en -Oost, Krimpenerwaard, Merwestroom en Vijfheerenlanden en LTO Noord-afdeling Krimpenerwaard hebben opnieuw een sponsorovereenkomst getekend. De looptijd betreft drie jaar.

Heijkoop: Westen heeft innovatie nodig

Alleen met een strak mineralenmanagement en innovatie is er toekomst voor de melkveehouderij in het westelijk veenweidegebied. Die boodschap verkondigt voormalig LTO-voorman Jan Heijkoop, nu burgemeester in Hendrik-Ido-Ambacht.

Al 15.500 handtekeningen tegen Buijtenland

Meer dan 15.500 burgers en sympathisanten hebben tot nu toe de petitie 'Stop project Buytenland nu!' op www.petitie24.com getekend.

Dordtse boeren in actie voor landbouwweg

Tientallen boeren en burgers op het Eiland van Dordrecht kwamenin actie tegen het voorstel om de nieuwe landbouwweg in de Nieuwe Dordtse Biesbosch te schrappen. Vandaag hielden ze een protestbijeenkomst met boeren, bewoners en lokale politici.

Zuid-Holland: € 260 miljoen natuurnetwerk

Provincie Zuid-Holland en regionale partners willen samen tot en met 2027 260 miljoen euro in nieuwe natuur steken.

Polderkinderen: plan Buijtenland van tafel

De dochters en zonen van boeren die moeten wijken voor het Buijtenland van Rhoon hebben de gemeenteraad van Albrandswaard verzocht het bestemmingsplan te torpederen.

Draijer: 'LTO voorbeeld bij energieakkoord'

De inzet LTO bij het energieakkoord is volgens voorzitter Wiebe Draijer van de Sociaal-Economische Raad (SER) een mooi voorbeeld van hoe een sector zich positief kan profileren.

Veenweideboer bodem in voor meer gras

Boeren in het westelijk veenweidegebied beginnen dit najaar met de BodemConditieScore. Met dit online meetinstrument kunnen zij hun bodemconditie verbeteren, wat leidt tot een betere mineralenbenutting, hogere grasproductie en meer melk.

Zorgen om toekomst Hoeksche akkerranden

Akkerbouwers op de Hoeksche Waard maken zich ‘grote zorgen’ over het voortbestaan van de akkerranden. In een brandbrief aan staatssecretaris Sharon Dijksma vragen zij het randenbeheer in het GLB op te nemen.

Vis kan veenweideboer geld opleveren

Het kweken van karpers, baars en andere zoetwatervissen in sloten in het westelijk veenweidegebied kan boeren extra inkomsten bezorgen. Het Veenweiden Innovatie Centrum (VIC) doet hiermee in Zegveld een verkenning.

Tariefstijging Hollands Noorderkwartier fors

De waterschapsbelasting voor boeren in het werkgebied van Hollands Noorderkwartier (HHNK) gaat in 2014 omhoog.

Boomkwekers Boskoop voor schone sloten

Een groep boomkwekers aan de Berkenbroek in Reeuwijk is praktijknetwerk 'Boomkwekers gaan voor schone sloten' gestart. De groep wil met andere boomkwekers en netwerkpartijen kennis ontwikkelen en verspreiden over duurzame gewasbescherming en...

Verhorst: durf boeren beheer EHS te geven

Provincie Zuid-Holland moet 'creativiteit, durf en vertrouwen' tonen om boeren in te zetten om de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) te realiseren. Dat betoogde provinciaal voorzitter Arie Verhorst gisteren tijdens de EHS-hoorzitting voor de...

Buijtenland van Rhoon wordt 'Hedwige II'

Het plan om 600 hecatre boerenland bij Rhoon om te vormen tot recreatie en natuur is 'Hedwige II'. Dat zegt Wim Gé Warnaar vandaag in Nieuwe Oogst.

VIC: meer wintergras met doorzaaien

Het Veenweiden Innovatie Centrum (VIC) heeft eind oktober als proef graansoorten door het grasland gezaaid. Op 1 maart moet dat een wintersnede opleveren met een opbrengst van 2.500 tot 4.000 kilo droge stof per hectare.

Koekoek kavelruilcoördinator Midden-Delfland

Ienze Koekkoek is in Midden-Delfland aangesteld als kavelruilcoördinator in het kader van het IODS-project Grondinstrument (aanleg A4).

Tarief Hollandse Delta stijgt licht

Het belastingstarief van waterschap Hollandse Delta stijgt volgend jaar licht met 2,61 procent ten opzichte van dit jaar.

Actie tegen Buijtenland komt op stoom

Met al meer dan 6.300 handtekeningen en de lancering van een extra website, komt de actie van boerendochters en -zonen tegen het Buijtenland van Rhoon flink op stoom.

Rotterdamse handelsmissie Krimpenerwaard

Gemeente Rotterdam gaat op handelsmissie naar de Krimpenerwaard. Dat zei de wethoudster Alexandra van Huffelen tijdens de Groene Hart conferentie in Gouda.

‘Maak van Groene Hart Slow Food Valley’

De visies over de ontwikkeling van het Groene Hart lopen nog altijd uiteen. De een wil het veenweidegebied omvormen tot Slow Food Valley, anderen pleiten voor een aanpak door bewoners zelf.

Rivierenland draagt molens Kinderdijk over

Waterschap Rivierenland heeft na 275 jaar officieel de negentien molens in Kinderdijk overgedragen aan gemeente Molenwaard voor de symbolische waarde van één euro.

Schade in Delta loopt in miljoenen

De schade door de hevige neerslag op 13 oktober loopt in de miljoenen, schat LTO Noord. Zeker dertig tot vijftig boeren op Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten zijn zwaar gedupeerd.

DeltaMilk plust melkprijs met 0,68 euro

Zuivelcoöperatie DeltaMilk verhoogt haar voorschotmelkprijs met 0,68 euro. De melkprijs komt daarmee over oktober op 42,33 per 100 kilo melk.

LTO: verhoging accijns verzwakt sector

LTO Nederland dringt er bij de Tweede Kamer op aan af te zien van de voorgenomen accijnsverhoging op diesel en LPG. LTO sluit zich daarmee aan bij een brandbrief van brancheorganisaties Bovag, EVO, TLN en VNO-NCW.

LTO: Zouweboezem geen Natura 2000

LTO Noord heeft bij de Raad van State (RvS) beroep aangetekend tegen de aanwijzing van de Zouweboezem als Natura 2000-gebied in Vijfheerenlanden. De blauwgraslanden en de grote modderkruiper zijn ten onrechte opgenomen, luidt het bezwaar.

Janke 480 imponeert in Woerden

Freek de Jong uit Montfoort is grote winnaar van de keuring in Woerden. Met Janke 480 (v. Canyon-BreezeAllen) won hij gisteren het kampioenschap van de oudere koeien. Ook zette hij de beste bedrijfsgroep voor.

Meer dan 3.600 tekenen tegen Buijtenland

Meer dan 3.600 burgers en sympathisanten hebben tot nu toe de petitie 'STOP project Buytenland nu!' op www.petitie24.com getekend.

App spaart nest weide- en akkervogels

Boeren en loonwerkers kunnen voortaan met de gratis app 'Signalering vogelnesten' nesten van weide- en akkervogels op hun land sparen.

Boeren in Delta vrezen schade

Door de hevige regen zondag is in Zuidwest-Nederland zo’n 2.500 hectare aardappelen onder water komen te staan. Ook voor peen, witlof, spruiten, wintertarwe en bloembollen vrezen boeren voor schade.

Deltaboeren willen dienen als ‘polderwachters’

Boeren op Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten willen worden ingezet als ‘polderwachters’. Met eigen pompen en een gecoördineerd calamiteitenplan hopen ze in de toekomst ernstige schade aan gewassen te voorkomen.

Delfland terug naar normale situatie

Hoogheemraadschap van Delfland gaat van een stabiele situatie langzaam maar zeker terug naar de normale situatie. In een gestaag tempo daalt ook het water in de polders.

Fokveedag-voorzitter De Groot zwaait af

Jan de Groot heeft afgelopen zaterdag afscheid genomen als voorzitter van de Fokveedag Boerenlandfeest Hoornaar.

Ruim 60 hectare nieuw glas in Zuidplas

De Zuidplaspolder krijgt 60 hectare glastuinbouw en gerelateerde bedrijven. Wethouder Rinus Bosman en directeur Hans Grootscholten van Ondernemen A12-A20 ondertekenen woensdag de overeenkomst over de ontwikkeling van Knibbelweg-Oost tot een duurzame...

Burgerinitiatief tegen aanleg Buijtenland

Zonen en dochters van boeren die moeten wijken, zijn een online-petitie gestart tegen de aanleg van het Buijtenland van Rhoon. De directie van stichting Rotterdamse Oogst probeert daarnaast de lokale politiek te overtuigen.

Ganzenworst streekproduct Groene Hart

De ganzenworst van Wild Vleesch uit Rotterdam is gisteren door een deskundige vakjury gekozen tot het lekkerste Groene Hart streekproduct van 2013.

Volkerak-Zoommeer grootste waterberging

Het Volkerak-Zoommeer wordt tussen nu en 2016 geschikt gemaakt voor de tijdelijke opslag van rivierwater. Hiermee wordt het meer de grootste waterberging van Nederland.

Nico Verduin LTO-voorzitter Noord-Holland

Nico Verduin wordt per 1 januari 2014 de nieuwe provinciaal voorzitter van LTO Noord Noord-Holland. Het Algemeen Bestuur stemde daar gisteren mee in.

'Microsoft wil datacenter op Agriport A7'

De Amerikaanse softwaregigant Microsoft wil een groot datacenter bouwen op glastuinbouwcomplex Agriport A7 bij Middenmeer. Het gaat om 40 hectare grond, meldt het Noord-Hollands Dagblad.

Zuid-Holland neemt regie windenergie over

Het provinciebestuur van Zuid-Holland willen overgaan tot inpassingsplannen voor vier gemeenten die weigeren of verzuimen windenergielocaties op te nemen in hun bestemmingsplannen.

Boeren Nieuwkoopse Plassen kunnen verder

Honderden boeren rond Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen kunnen hun bedrijf verder ontwikkelen. Er komt geen nieuw veenmosrietland in de Meijegraslanden.

Boeren met groot materieel vragen aandacht in Alkmaar

Boeren uit gemeenten Schermer en Graft-De Rijp trokken vanochtend met groot materieel naar de Alkmaarse binnenstad. Dit om aandacht voor de sector te vragen als de drie Noord-Hollandse gemeenten fuseren.

Minder koeien op Fokveedag Hoornaar

Het aantal inschrijvingen voor Fokveedag Hoornaar ligt lager dan vorig. Er zullen 158 zwartbonte en 29 roodbonte koeien worden gekeurd.

Minder EHS-hectares in Krimpenerwaard

Natuur- en boerenorganisaties waaronder LTO Noord schrappen in overleg met provincie Zuid-Holland zo'n 200 en mogelijk meer hectare Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in de Krimpenerwaard. Ook wordt afgezien van de aankoop van een aantal...

Mensen met arbeidsbeperking worden 'boer'

Drie mensen met een arbeidsbeperking zijn in de Krimpenerwaard met behoud van uitkering gestart met een boerenopleiding. Een van hen gaat binnenkort aan de slag bij een melkveebedrijf.

Start herstel Waterlinie bij Gorinchem

Gedeputeerde Han Weber van provincie Zuid-Holland en wethouder Arjen Rijsdijk van gemeente Gorinchem hebben de restauratie gestart van onderdelen van de Oude Hollandse Waterlinie.

Zuid-Holland steunt Natuurpact

Met de presentatie van het Natuurpact door staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) is een belangrijke stap gezet in de decentralisatie van natuurtaken naar de provincie. Dat zegt de Zuid-Hollandse gedeputeerde Han Weber in een reactie.

De Lange: Groene Hart geen Natura-gebied

Het Groene Hart moet volgens CDA-Europarlementariër Esther de Lange 'niet helemaal een Natura 2000-gebied worden'. Dat zegt ze deze week in het magazine Groene Hart Leven. 'Want zonder agrarische ondernemers houdt het Groene Hart op te bestaan.'

Groene Verbinding naar Rhoon geplaatst

De Groene Verbinding, een fiets- en wandelbrug over de A15 en de Betuwelijn, wordt dit weekend op zijn plaats gehesen. De brug moet Rotterdam-Zuid met het toekomstige Buijtenland van Rhoon en andere natuur langs de Oude Maas verbinden.

Steenarend jaagt weer op ganzen

Provincie Zuid-Holland heeft opnieuw ontheffing verleend om met een steenarend ganzen te verjagen en incidenteel te doden.

Leges Zuid-Holland lopen sterk uiteen

De leges voor het bouwen van een nieuwe stal, schuur of nieuw bedrijf lopen sterk uiteen in Zuid-Holland. De verschillen tussen de duurste en goedkoopste gemeenten bedragen duizenden tot zelfs tienduizenden euro’s voor een omgevingsvergunning of een...

Nieuwe arrangementen hooiberghutten

De vereniging Hooiberghutten heeft twee nieuwe arrangementen gelanceerd: Vlieg er 's uit! en Ontdek Noord-Holland met geocaching. Beide arrangementen zijn deze week gepresenteerd op Camping Duinzoomhoeve in Julianadorp.

SBB: kievitsbloem niet gezaaid in Stein

De kievitsbloem is niet ingezaaid in Polder Stein bij Reeuwijk, meldt Staatsbosbeheer (SBB) Zuid-Holland. Uit veldonderzoek in 2012 blijkt dat het stikstofgevoelige plantje wel groeit in het nog aan te wijzen Natura 2000-gebied.

Carla 109 oppermachtig in Hellevoetsluis

Carla 109 ( van Hole in One x Bauer ET) is zaterdag tijdens de Fokveedag Hellevoetsluis algemeen kampioene geworden. Daarmee revancheerde melkveehouder Cees van der Wekken zich die van 2005 tot 2011 ook al met de zege streek.

Iets meer ruimte voor intensief Zuid-Holland

Intensieve veehouders in Zuid-Holland krijgen iets meer ruimte om uit te breiden, ook al moeten ze van de provincie verdwijnen. Zowel boeren met een neven- als een hoofdtak kunnen hun bedrijven ‘royaler dan 10 procent’ vergroten, mits ze aan...

Wagyu-koeien beheren Schoorlse Duinen

Gedeputeerde Jaap Bond van Noord-Holland en directeur Annemiek Roessen van Staatsbosbeheer West hebben gistermiddag de laatste twee Wagyu-koeien losgelaten.

Kampioenskoe Carla 97 'is niet meer'

Kampioenskoe Carla 97 (van Ladino Park Talent) is 'helaas niet meer', meldt melkveehouder Cees van der Wekken uit Maasdam. In 2010 en 2011 schreef ze het algemeen kamipoenschap van de fokveedag Hellevoetsluis op haar naam.

Bever rukt op in Groene Hart

De bever rukt op in het Groene Hart. Na de Biesbosch, de Lekuiterwaarden in de Lopikerwaard en De Avelingen bij Gorinchem, is het dier nu ook ontdekt in de omgeving van Gouda en de Hollandsche IJssel.

Natuur in Polder Stein 'ingezaaid'

De stikstofgevoelige kievitsbloem in het aanstaande Natura 2000-gebied Polder Stein bij Reeuwijk is door Staatsbosbeheer ingezaaid. Dat staat in concept Polderplan Weids Bloemendaal van gemeente Waddinxveen.

PvdD: geen steenarend tegen gans

Het inzetten van een steenarend om ganzen te verjagen van landbouwgrond is ongewenst. Er is sprake van illegale handel in steenarenden. Door ze ganzen te laten verjagen, wordt dat in de hand gewerkt.

Afscheid Koppiestijd

De beslissing is weloverwogen genomen, maar zelfs voor mezelf schokkend: dit is de laatste Koppiestijd. Na 21 jaar hang ik mijn pen aan de wilgen, mijn toetsenbord in de vlierbes. Waarom? Omdat het tijd is. Het is klaar.

Afronding Bentwoud stap dichterbij

De afronding van het Bentwoud is een stap dichterbij, nu provincie Zuid-Holland een nieuwe overeenkomst heeft vastgesteld. Door de rijksbezuinigingen op groen, was de overeenkomst nodig.

Agropark Nieuw Reijerwaard definitief

Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben het plan voor Nieuw Reijerwaard vastgesteld. Hierdoor is de komst van een 96 hectare groot agrologistiek bedrijventerrein in Ridderkerk en Barendrecht definitief.

Edam heeft grootste kaasbeeld

Het grootste bronzen standbeeld van alle Nederlandse kaassteden staat in Edam. Vanochtend bij de start van de jaarlijkse kaasmarkt werd het beeld onthuld door burgemeester Willem van Beek en marktmeester Piet Taam.

Peil Vijheerenlanden omlaag

Waterschap Rivierenland verlaagt in het deel van het buitengebied van Vijfheerenlanden het peil in verband met de inklinking van de veengrond.

Delfland past dijk aan na vondst boerderij

Hoogheemraadschap van Delfland past de dijkversterking van de Commandeurpolder in Maasland aan vanwege de vondst van resten van een boerderij uit de ijzertijd.

Drains lonen ondanks lagere grasopbrengst

Boeren in het Groene Hart zijn tevreden over onderwaterdrainage, ondanks de lagere grasopbrengsten. De drains leveren per saldo 53 euro per hectare voordeel op.

Boeren overleggen nog over Zegveld

De boeren die proefboerderij Zegveld willen kopen, zijn nog steeds in onderhandeling met Wageningen UR om het complete melkveebedrijf over te nemen.

Goede resultaten Delft Blue Water

De eerste resultaten van de proef Delft Blue Water zijn goed. Het geproduceerde gietwater met klasse 1 kwaliteit is zeer geschikt voor de glastuinbouw. De groei van de tomaten op regenwater en Delft Blue Water is identiek.

Vijfminutensysteem

Deze week zou hij 53 zijn geworden. Als hij niet dood was gegaan. We leerden elkaar kennen toen we 15 waren en we met onze ouders in Schagen kwamen wonen. Hij uit Amsterdam en ik uit Sneek. Ik werd smoorverliefd op hem.

Zuid-Holland wil asbest van daken saneren

Provincie Zuid-Holland wil asbest van daken van agarische bedrijven saneren. Daarvoor wordt een subsidie in het leven geroepen. De regeling Asbest eraf, zonnepanelen erop! gaat naar verwachting op 1 juli 2013 van start.

Groene Hart richt zich op bodemdaling

De strijd tegen de bodemdaling is het belangrijkste agrarische kernproject, waarmee de nieuwe stuurgroep Groene Hart tot 2015 aan de slag gaat. De bestuurders van het overkoepelde overheidsorgaan presenteerden vandaag hun plannen in Gouda.

Hoogheemraad Hellinga stapt op

Hoogheemraad Pieter Hellinga (CDA) heeft per direct zijn functie bij het hoogheemraadschap van Rijnland neergelegd. Dit vanwege de budgetoverschrijding op het project Baggeren Katwijks kanaal.

Kavelruil nodig zes Zuid-Hollandse gebieden

Alblasserward-Vijfheerenlanden, Voorne-Putten, Midden-Delfland, Hoeksche Waard, Boskoop en Goeree-Overflakkee zijn kansrijke gebieden voor kavelruil in Zuid-Holland.

Westen gelooft in teelt olifantsgras

Olifantgras wordt het gewas van de toekomst. Hoewel de miscanthusteelt de eerste jaren geld kost en het niet kan concurreren met traditionele gewassen, geloven boeren en deskundigen in het Westen in olifantsgras.

Fransen betrapt op stelen ganzenkuikens

Drie Fransen zijn bij het Volkerak door een boswachter betrapt toen ze probeerden 25 ganzenkuikens te stelen. Ze moesten elk direct een boete van 300 euro betalen.

Subsidie onderwaterdrainage loopt nog niet

Boeren in Zuid-Holland tonen nog weinig belangstelling om met subsidie onderwaterdrainage aan te leggen, constateert LTO Noord. Dit voorjaar stelde provincie Zuid-Holland hiervoor 135.000 euro beschikbaar.

Eén beleid buitengebied Hoeksche Waard

Na een bustour langs boerderijen op de Hoeksche Waard afgelopen woensdag kijken 24 raadsleden naar eigen zeggen met andere ogen naar het polderlandschap. Er moet dan ook eenzelfde beleid voor het hele buitengebied van de Hoeksche Waard, luidde de...

VVD Zuid-Holland: 'Water overal op agenda'

Water is voor Zuid-Holland zo belangrijk dat het bij vrijwel alles wat de provincie doet betrokken moet worden. Dat vindt de Statenfractie van de VVD. De liberalen vragen het provinciebestuur om water nadrukkelijk op de agenda te zetten.

Rhoonse boeren en provincie botsen weer

De zeventien boeren die moeten wijken voor het Buijtenland van Rhoon zijn weer stevig gebotst met provincie Zuid-Holland. Struikelblok is een intentieovereenkomst over de invulling van de natuur en recreatie waaraan de provincie hogere eisen stelt.

Hooglanders bezwijken op Tiengemeten

29 Schotse Hooglanders op het Zuid-Hollandse natuureiland Tiengemeten hebben de afgelopen winter niet overleefd. Dat meldt boswachter Helma Braat.

Boerenprotest geld over balk Buijtenland

Boeren en bewoners in de polders bij Rhoon hebben vanochtend als protest een hoop grond bij de ingang van recreatieterrein Hoge Veld verplaatst naar het kantoor van het Natuur- en Rrecreatieschap IJsselmonde in Barendrecht.

Natuurcoöperatie Groenzoom van start

Een groep van dertien boeren bij Berkel en Rodenrijs heeft deze week definitief Natuurcoöperatie De Groenzoom opgericht. Zij wil de toekomstige natuur en recreatie van de 560 hectare grote Groenzoom en Bergboezem gaan beheren.

Rietgors vreest voor akkerranden

Agrarische natuurvereniging Rietgors op de Hoeksche Waard vreest dat er volgend jaar geen geld is voor de 450 kilometer bloemrijke akkerranden op het Zuid-Hollandse eiland.

Rijnland steunt VIC Zegveld

Hoogheemraadschap van Rijnland laat onderzoeken op het gebied van watergebied door het Veenweiden Innovatie Centrum (VIC) in Zegveld uitvoeren.

Delfland wil kasdak als waterberging

Hoogheemraadschap van Delfland, gemeente Westland, kennisinstituten en de glastuinbouwsector willen kasdaken inzetten als waterberging. Dit om de kans op wateroverlast verkleinen.

Windgroep Goeree-Overflakkee gestart

Tientallen boeren met lokale initiatieven op Goeree-Overflakkee richten met energiecoöperatie Deltawind, energiebedrijven Eneco en Nuon, Staatsbosbeheer, projectontwikkelaar Kemperman de Coöperatie Windgroep Goeree-Overflakkee op.

'Gooi agrarische ontwikkeling niet op slot'

Provincie Zuid-Holland moet ontwikkeling van agrarische bedrijven niet onmogelijk maken. Die dringende oproep doet de VVD-Statenfractie.

Boeren dicht bij koop proefboerderij Zegveld

De boeren die de proefboerderij Zegveld willen kopen, starten de onderhandelingen met de WUR om het complete melkveebedrijf over te nemen. De veehouders willen Zegveld omvormen tot Kennis Transfer Center voor het Groene Hart en Laag Holland.

SGP overweegt motie Polder Stein

De SGP-fractie in de Tweede Kamer wil een motie indienen om Polder Stein bij Gouda van de Natura 2000-lijst te houden. De partij vindt de onderbouwing van staatssecretaris Sharon Dijksma van EZ uiterst mager.

Geen riool, wel betalen in Delta

Meer dan vijftig boeren in gemeente Goeree-Overflakkee hebben een aanslag voor rioolheffing ontvangen, terwijl ze geen aansluiting hebben. Binnenkort oordeelt het Gerechtshof over de kwestie.

Dijksma houdt vast aan Polder Stein

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken blijft bij haar voornemen om Polder Stein bij Gouda toch aan te wijzen als Natura 2000-gebied bij de Europese Commissie.

Verhorst: 'Ambities blijven hoog'

'We zijn er echt niet blij mee', reageert voorzitter Arie Verhorst van LTO Noord Zuid-Holland op het plan van de provincie om de aanleg van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) tot 2027 uit te smeren. 'Helaas is dit wel de politieke realiteit.'

Zilveren Speld voor afzwaaiende Bassa

Scheidend voorzitter Arie Bassa van LTO Noord Alblasserwaard-Vijfheerenlanden ontving gisteren in Giessenburg de Zilveren Speld. De melkveehouder uit Hei en Boeicop kreeg de versierselen opgespeld door voorzitter Arie Verhorst van LTO Noord...

Veendijken versterkt met beton (video)

Hoogheemraadschap van Rijnland gaat Soilmix gebruiken om veendijken te versterken. Dat is een techniek waarbij beton wordt vermengd met de slappe veengrond. Hierdoor ontstaat een stevige ondergrondse zuilenrij.

Kade Stompwijkse polder weer op orde

De herstelwerkzaamheden aan een kade in de Zwet- en Grote Blankaardpolder, gelegen tussen Stompwijk en Zoeterwoude-Dorp, zijn met goed resultaat afgerond.

Utrecht legaliseert uitbreiders

Provincie Utrecht start volgende week een grootscheepse actie om interim-uitbreiders te legaliseren met een Natuurbeschermingswetvergunning (NB). Honderden veehouders krijgen een brief om hun bedrijven te salderen.

Van Reisen erelid Delflands Groen

Johan van Reisen is op 20 maart tijdens de jaarvergadering van LTO Noord Delflands Groen benoemd tot erelid van de afdeling. De 79-jarige Van Reisen stopt met zijn bestuurswerk voor LTO Noord.

Rijnland onderzoekt hoger peil Boskoop

Hoogheemraadschap van Rijnland gaat een geleidelijke peilaanpassing van 5 centimeter over een periode van vijf tot tien jaar in de polders van Greenport Boskoop onderzoeken.

Onderwaterdrainage: hogere maïsopbrengst

Onderwaterdrainage zorgt voor een hogere maïsopbrengst. Door het relatief natte groeiseizoen gaf onderwaterdrainage een lagere grondwaterstand ten opzichte van niet draineren.

Wilde Weide beste 'Kaas met een verhaal'

De Wilde Weide kaas van familie Van Leeuwen van Kaasboerderij De Vierhuizen in Zoeterwoude is verkozen tot de beste 'Kaas met een verhaal' van 2013.

Beste boerenkaas komt uit Bladel

Kaasboerderij De Hooiberg uit Bladel heeft Cum Laude verkiezing 2013 voor de beste Goudse Boerenkaas gewonnen. De familie Meijer ontving donderdag in Zegveld de Gouden Kaasplak Trofee.

Veenstra adviseur ruimtelijke kwaliteit ZH

Abe Veenstra is aangesteld als provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit in Zuid-Holland (ZH). Hij volgt Eric Luiten op, meldt provincie Zuid-Holland.

Meer bloemen langs Zuid-Hollandse akkers

In totaal doen er dit jaar 124 boeren van de Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee mee met de agrorandenregeling van waterschap Hollandse Delta.

Drains op veen kan met zware machines

Niet zozeer het gewicht van de machines maar de druk per vierkante centimeter is doorslaggevend bij het aanleggen van onderwaterdrainage in het westelijk veenweidegebied.

Langeslag krijgt Gouden KAVB-speld

KAVB-voorzitter Sjaak Langeslag is gisteren benoemd tot erevoorzitter van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB). Ook ontving hij van vicevoorzitter Jan Seubring de Gouden KAVB-speld.

Midden-Delfland heeft grondruilbank

Gemeente Midden-Delfland heeft een grondruilbank in het leven geroepen. Doel is om kavelruilen te bevorderen en zo het veenweidelandschap tussen Den Haag en Rotterdam open te houden.

SGP stelt Kamervragen over Polder Stein

SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf gaat staatssecretaris Sharon Dijksma van Landbouw Kamervragen stellen over de aanwijzing van Polder Stein tot Natura 2000-gebied. Ook overweegt de partij een motie in te dienen.

LTO-voorman Siemen Ruiter geridderd

Voorzitter Siemen Ruiter van LTO Noord Noord-Holland is vanochtend benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn grote verdiensten voor de land- en tuinbouworganisatie.

Dijksma: 'Geen hogere btw op voedsel'

EZ-staatssecretaris Sharon Dijksma is tegen een btw-verhoging op voedsel. Dat zei zij vanochtend tijdens de Dag van LTO Noord Noord-Holland in Venhuizen.

Den Besten in LTO Noord Zuid-Holland

Melkveehouder Nils den Besten is door het provinciaal overleg gekozen als bestuurder van LTO Noord Zuid-Holland. Hij volgt Jan Bikker op die binnenkort afscheid neemt.

DG Agro trots op Groninger paard

Directeur-Generaal Agro J.P. Hoogeveen van het ministerie van Economische Zaken nam deze week in Den Haag het jubileum magazine van Vereniging Het Groninger Paard in ontvangst.

Natura-aanwijzing Polder Stein nekt boeren

Het toch aanwijzen van Polder Stein als Natura 2000-gebied kan honderden veehouders in het Groene Hart nekken, vreest LTO Noord. Dit vanwege de aanwezigheid van glanshaverhooiland dat zeer stikstofgevoelig is.

Uienmarkt nog niet balans

Aan de notering op de regionale beurzen te zien, lijkt de Nederlandse uienmarkt nog niet in balans gekomen. De plotseling teruggevallen exportvolumes doet de handel grotendeels op de plaats rust staan, met alle gevolgen van dien.

Vier partijen dekken prijsrisico's af

DLV België, DLV Intensief Advies, FS-Innovators en LLTB gaan samenwerken op het terrein van het afdekken en beheersen van markt- en prijsrisico’s voor de primaire sector en aanverwante business in Nederland. De vier partijen willen de markt op als...

LTO meer zichtbaar met bordje op gevel

Voorzitter Arie Verhorst van LTO Zuid-Holland heeft het eerste LTO Noord-gevelbordje in ontvangst genomen om de zichtbaarheid van 'Wij van LTO Noord' te vergroten.

Boomkwekers lanceren eigen verkeersplan

Ruim tachtig Boskoopse boomkwekers hebben wethouder Gert Dazler een petitie overhandigd om de wegen in Boskoop Oost open te houden voor vrachtverkeer.

Rijnlandse heemraad Jan Reerink stapt op

Hoogheemraad Jan Reerink (PvdA) heeft gisteravond tijdens een bestuursvergadering aangekondigd zijn functie neer te leggen. Aanleiding is de interne crisis bij De Stichtse Rijnlanden.

Zoetwater Zuid-Holland veiliggesteld

De opvang van zoetwater in de Biesbosch, het Hollandsch Diep en het Haringvliet wordt gewaarborgd. Als de watervoorraad te zout dreigt te worden, gaan de sluizen dicht, zowel die van het Haringvliet als het Volkerak-Zoommeer.

Topjaar weidevogels Groene Hart

De aantallen en de variëteit weidevogels in het Groene Hart zijn toegenomen, aldus Staatsbosbeheer. Dit tegen de landelijke trend in die een daling laat zien.

Wethouder De Jong in top 5 bestuurders

Wethouder en voormalig pluimveehouder Kees de Jong uit Waddinxveen is verkozen als nummer 5 op de lijst van Beste Bestuurders van Binnenlands Bestuur.

Bons wint Wintershow met Koba 191

Nico Bons uit Ottoland heeft zaterdag de Wintershow FVZH gewonnen met de debutant Koba 191 (dochter van Wilcoxview Jasper). Het was de enige koe waarmee Bons in Noordeloos de strijd aanging met zijn Zuid-Hollandse concurrenten.

Natuurcoöperatie Krimpenerwaard start

Natuurcoöperatie Krimpenerwaard is vandaag na drie jaar voorbereiding en touwtrekken van start gegaan. Veertien boeren gaan de komende zes jaar 87 hectare Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in de veenweidepolders bij Gouderak inrichten en beheren.

CZAV wil groeien in Zuid-Holland

CZAV wil groeien. De coöperatie ziet daarvoor vooral mogelijkheden buiten Zuidwest-Nederland.

VVD: torenhoge natuurambities loslaten

De Zuid-Hollandse VVD-fractie vindt dat de ambities voor het natuurbeleid moeten worden bijgesteld. Er is door het rijk te weinig geld voor gereserveerd.

Geld voor drains in veenweide

Provincie Zuid-Holland stelt voor dit jaar 135.000 euro beschikbaar voor de aanleg van onderwaterdrainage. Het gaat om een 'opstartbedrag' voor de Grootschalige Proef Onderwaterdrainage.

Oppositie HDSR: provincies, grijp in

Zes fracties in het algemeen bestuur van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden willen dat provincies Utrecht en Zuid-Holland ingrijpen in de crisis bij het waterschap. Dat schrijven zij in een brandbrief aan de provincies die toezichthouders zijn.

Rijk snijdt in Westfrisiaweg

De Westfrisiaweg in Noord-Holland ondergaat een flinke versobering als het rijk zijn geplande bezuiniging van 23 miljoen euro doorzet.

Stikstof zet boeren Zouweboezem klem

Boeren rond Natura 2000-gebied Zouweboezem bij Zederik dreigen klem te raken door de voorgestelde stikstofmaatregelen. LTO Noord stelt dat het blauwgrasland hogere deposities verdraagt en uitbreiding van de habitat van tafel moet.

Schaalvergroting haalt verkaveling in

De verkaveling van agrarische bedrijven in Zuid-Holland holt achteruit. Oorzaak is vooral de schaalvergroting. Stichting Kavelruil en LTO Noord willen daarom in knelgebieden kavelruil op gang brengen.

Boerderijen aangelicht op Hoeksche Waard

Leerlingen van groep zes van de Boomgaard uit Mijnsheerenland en de Willibrordusschool uit Oud-Beijerland hebben woensdag op de akkerbouwbedrijven De Kikkershoek en Oemstee kuubkisten beschilderd.

Nieuwe Rijnlandse waterverbinding werkt

Hoogheemraad Pieter Hellinga van Rijnland en de Noordwijkse wethouder Martijn Vroom hebben woensdag de nieuwe watergang tussen de Noordzijderpolder-Zuid en de Nieuwe Vaart officieel in werking gesteld.

Netwerk 'Anders begaafden' krijgt vorm

Praktijknetwerk 'Anders begaafden' krijgt langzaam vorm in de Krimpenerwaard. AB Zuid-Holland en LTO Noord Krimpenerwaard hebben hun steun toegezegd om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen op de boerderij.

Plasterk en Glas eens over verkiezingen

Het wettelijk regelen van de waterschapsverkiezingen in 2015, gelijktijdig met de verkiezingen voor Provinciale Staten, heeft prioriteit.

Noord-Hollands veen gaat weer groeien

Landschap Noord-Holland start donderdag project 'Omhoog met het veen' in het Ilperveld om veen weer te laten groeien.

Nieuwe stikstofrel Nieuwkoopse Plassen

Nieuwe stikstofproblemen dienen zich aan voor de boeren rond Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen, waarschuwen LTO Noord en andere ondernemersorganisaties.

Aalsmeer richt zich op innovatie

'Innovatie is de sleutel tot succes voor Greenport Aalsmeer. Samenwerking in de regio moet er toe leiden dat de plannen en ambities gerealiseerd kunnen worden'.

Tekort ruilgrond voor Zuid-Hollandse EHS

Provincie Zuid-Holland kan tot 2016 slechts 420 hectare boerenland kopen of ruilen voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Franssen vertrekt dit jaar als CdK

Jan Franssen (VVD) stopt dit jaar als commissaris van de koningin (CdK) in Zuid-Holland. Dat heeft hij vanmiddag aangekondigd in zijn traditionele nieuwjaarstoespraak.

Geld voor natuur in Alblasserwaard

Boeren en ander grondeigenaren in Alblasserwaard en Vijfheerenlanden kunnen subsidie krijgen om kwetsbare en zeldzame dier- en plantensoorten te beschermen. Landschapsbeheer Zuid-Holland is gestart met project 'Natuurlijk polderlandschap'.

Hertenhek blijft Bollenstreek teisteren

Het hertenhek om de Amsterdamse Waterleidingduinen houdt de Duin- en Bollenstreek nog steeds bezig nu abnormaal veel bokken sterven. Ook komen nog dieren buiten de duinen. Goed beheer is de enige oplossing, stelt LTO Noord.

Van Olphen hoogheemraad Delfland

Han van Olphen is door de verenigde vergadering benoemd tot hoogheemraad van Delfland.

LTO: groter bouwblok in Zuid-Holland

Bouwblokken groter dan 2 hectare moeten mogelijk blijven in Zuid-Holland. Het voorstel om ontheffingen voor grotere bouwblokken te schrappen, is 'kortzichtig en onwenselijk'.

Drains verlagen nutriëntenbelasting

Onderwaterdrains geven een aanzienlijke vermindering van de nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater in veenweiden in West-Nederland. Dit geldt het sterkst voor fosfor en het minst voor sulfaat.

Rijnland vordert met Vierambacht

Met het vervangen van vijf duikers, het verplaatsen van een stuw en het op diepte brengen van een watergang heeft het hoogheemraadschap van Rijnland de eerste maatregelen in Polder Vierambacht uitgevoerd.

Gedeputeerde Weber wil 'realistische EHS'

'Ik wil een realistische EHS, waarbij daadwerkelijk natuur wordt gerealiseerd die bijdraagt aan het halen van natuurdoelen.' Dat zegt de Zuid-Hollandse gedeputeerde Han Weber in reactie op het biodiversiteitsonderzoek van Alterra in opdracht van de...

Glaskracht: snel besluit Blankenburgtunnel

Het bedrijfsleven, waaronder LTO Noord Glaskracht, wil dat de I&M-minister Melanie Schultz van Haegen zo snel mogelijk een definitief besluit neemt over de aanleg van de Blankenburgtunnel bij Rotterdam.

VVD wil parlementair onderzoek Natura

Er moet een parlementair onderzoek komen naar de aanmeldingen voor de Natura 2000-gebieden en -doelen van de Europese Unie. Daarvoor pleit het Zuid-Hollandse Statenlid Arie-Pieter Noordermeer (VVD).

Weber: EHS niet groter in Zuid-Holland

De EHS in Zuid-Holland wordt door het nieuw regeerakkoord niet groter of in de oorspronkelijke omvang aangelegd.

Van der Ende stopt bij Delfland

Pleun van der Ende (VVD) stopt als hoogheemraad van Delfland. 'Hoewel ik dit werk altijd met veel plezier heb gedaan, heb ik na rijp beraad toch besloten om mijn taak als hoogheemraad niet voort te zetten.'

Zwarte Tulpprijs bollenschuur Voorhout

De tiende Zwarte Tulp Prijs voor behoud van bollenschuren is uitgereikt aan Jos Ruiters en Natasja Heemskerk. Dat zijn de eigenaren van de voormalige bollenschuur aan de Jacoba van Beierenweg 95 in Voorhout.

‘Archeologie is elitaire hobby’

Waddinxveen - Boeren in Waddinxveen hoeven geen kostbaar archeologisch onderzoek te laten uitvoeren voor werkzaamheden op het land of als ze een nieuwe schuur of stal willen bouwen op de plek waar een oude stond. Alleen als de schuur groter wordt...

Graafstroom komt met kaas uit het hart

De boeren van zuivelfabriek De Graafstroom in Bleskensgraaf hebben een eigen kaasmerk in de markt gezet: 'kaas uit het hart'. DekaMarkt is de eerste supermarktketen die de natuurgerijpte kaas verkoopt.

Veestapel kleiner, wel meer geiten

De veestapel is in Nederland tussen 2000 en 2012 afgenomen met 5 tot 10%. Alleen het aantal geiten laat een stijging zien. Verder nam het aantal veebedrijven 'gestaag af', aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Areaal vollegrondsgroenten min 4000 hectare

Het areaal vollegrondsgroenten is sinds vorig jaar met 4000 hectare gedaals naar 76.000 hectare. Het areaal uien daalde fors. Spinazie steeg het meest, blijkt cijfers van het CBS.

Herten in februari over ecoducten Veluwe

De hertenhekken voor edelherten en andere dieren op de ecoducten over de A12 bij Ede en Otterlo en over de A28 tussen Harderwijk en Nunspeet verdwijnen op 15 februari. Dat meldt provincie Gelderland.

Verdaas: Kop op herijkte EHS

Staatssecretaris Co Verdaas (EZ) wil een kop op de bestaande afspraken van de herijkte EHS, zoals die in het Natuurakkoord zijn vastgelegd. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Maat 66ste op lijst invloedrijke bestuurders

Voorzitter Albert Jan Maat (59) van LTO Nederland is de hoogst genoteerde agrarische bestuurder in de Top 200 van invloedrijkste Nederlanders van de Volkskrant. Wel is hij gezakt van de 47ste naar de 66ste plaats.

BBO: KRO-uitzending is insinuatie

De Biogas Branche Organisatie (BBO) distantieert zich met nadruk van de 'insinuatie'' dat er grote hoeveelheden schadelijke stoffen worden verwerkt in mestvergisters.

Bakas: Dierziekten geen bedreiging

Dierziekten zijn geen grote bedreiging voor de voedselvoorziening in de wereld. Dat stelde trendwatcher Adjiedj Bakas tijdens een seminar ten gelegenheid van 10-jarig bestaan van de diergezondheidsmonitor.

Van 't Hek: zoek ketenpartners

'Zorg voor verbinding buiten het vak'. Dat was de boodschap die presentator Tom van 't Hek gisteren bij de Dag van LTO Noord de Zuid-Hollandse boeren meegaf.

Van Ruiten: Meer op markt richten

'We moeten ons richten op de consument, meer onze krachten bundelen en meer onderscheidend vermogen creëren.' Die 3 actiepunten bracht voorzitter Nico van Ruiten van LTO Noord Glaskracht gisteren op de Dag van LTO Noord Zuid-Holland in Bleiswijk...

Beheer veenmos haalt slot van Groene Hart

Voor een goed beheer van het veenmosrietland in Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen moet tot 2030 €13,6 miljoen beschikbaar komen. Met deze maatregel kan vervolgens het slot van het Groene Hart.

'Word wakker, ga samenwerken'

Boeren en tuinders moeten zelf de markt gaan beheersen. 'Kom op, word wakker! Ga samenwerken met de supermarkten. Die weet hoe de consument in elkaar zit.'

Stikstofslot van Nieuwkoopse Plassen

De zware beperkingen voor boeren in en rond de Nieuwkoopse Plassen en de Meijegraslanden gaan van tafel. Provincie Zuid-Holland gaat het Natura 2000-gebied uit de zwaarste categorie zetten.

VVD Westland: meer inzet tuinbouw

Gemeente Westland investeert de laatste jaren via Westland Marketing tonnen om hoogopgeleiden naar de regio te halen zonder aantoonbaar resultaat. Zonde van het geld, vindt VVD Westland.

'Slot' kan van Nieuwkoopse Plassen af

Met het herstel van het veenmosrietland in de Nieuwkoopse Plassen en een generieke aanpak om de stikstofuitstoot te verminderen, kan 'het slot' van het Natura 2000-gebied en een groot deel van het Groene Hart af.

Boerderijen De Giessen aangelicht

De 14de editie van de verlichte boerderijenroute is gisteravond van start gegaan. Meer dan 120 boerderijen langs De Giessen tussen Hardinxveld-Giessendam en Hoornaar staan 10 avonden tot 24 november in de schijnwerpers.

Veenweidepacten kunnen door

De kans is groot dat de EHS in de Veenweidepacten in Zuid-Holland grotendeels wordt aangelegd. Zeker nu de overheid 'meer tijd' uittrekt voor de aanleg, inclusief de verbindingszones en de 200 miljoen voor natuur in het Lente-akkoord overeind is...

Verhorst: ‘Geef duidelijkheid EHS’

'Het zet ons terug in de situatie van twee jaar geleden. Er is heel veel ambitie, maar geen geld”, reageert voorzitter Arie Verhorst van LTO Noord Zuid-Holland op het voornemen van het nieuwe kabinet 'meer tijd'voor de EHS uit te trekken, inclusief...

'Krimpenerwaard testcase voor minister'

De nieuwe minister van Binnenlandse Zaken moet binnen zijn eerste 10 werkdagen een wetsvoorstel voor de herindeling van de Krimpenerwaard aankondigen.

Miljoen voor drains in West

Provincie Zuid-Holland trekt € 1 miljoen uit voor een grootschalige proef met onderwaterdrainage in 900 hectare westelijk veenweidegebied. Ook is er de komende 3 jaar € 1,4 miljoen beschikbaar voor kavelruil en de aanleg van kavelpaden.

Rijnland dingt mee naar innovatieprijs

De visvriendelijke turbine bij gemaal Leeghwater, de Waterstructuurvisie Haarlemmermeer en Kustwerk Katwijk dingen mee naar de Waterinnovatieprijs 2012.

Delfland verlaagt tarief boer

Boeren betalen in 2013 bijna 12% minder belasting aan het hoogheemraadschap van Delfland. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden stelt de verenigde vergadering voor om het tarief per hectare te verlagen van € 119,11 in 2012 naar € 105,03 in 2013.

De Jong weer winnaar in Woerden

Melkveehouder Freek de Jong uit Montfoort is de grote winnaar van de fokveekeuring vandaag in Woerden. Hij werd kampioen bedrijfsgroepen. Verder werd zijn Annie 137 (van Canyon-Breeze Allen) kampioene bij de oudere dieren. Haar zus Annie 153 (van...

Agriport kijkt naar Azië

Projectontwikkelaar Agriport A7 en de glasgroententelers willen een soortgelijk glastuinbouwproject starten in Shanghai in China. Dat meldt GroenteNet.

POAH! Fiat 1000 Super Mechanisatie