Techniek+inzetten+tegen+ammoniak
© nieuwe oogst

Techniek inzetten tegen ammoniak

Vooral de techniek, de chauffeur en de hoeveelheid drijfmest bepalen bij het bemesten van grasland de hoeveelheid ammoniak die vrijkomt.

Nieuwe machines zijn nodig om in de toekomst de verliezen van nutriënten te beperken. Maatregelen op het gebied van management, stal, voeding en mestaanwending moeten de ammoniakemissie terugdringen, vindt de overheid.

Tijdens een trainingsdag dinsdag in Bunschoten-Spakenburg kregen veehouders en loonwerkers zeven machines te zien, waaronder The Green Duo en nieuwe ontwikkelingen bij Schuitemaker en Schouten.

Klei- en veengrond

De huidige sleepvoetbemester is vanaf 2017 op klei- en veengrond verboden. Dit omdat de sleepvoet in vergelijking met de zodebemester meer emissie geeft.

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken staat een sleepvoetbemester in combinatie met een sleepslang nog wel toe. De verdunning van de mest leidt tot een aanvaardbare ammoniakreductie.

Mogelijkheden

Henk Eggink van Slootsmid denkt dat de sleepvoetbemester van Schuitemaker ook na 2017 nog is te gebruiken. Hij ziet drie mogelijkheden om de ammoniakemissie verder te verminderen: smallere meststrookjes, mest aanzuren en creëren van een waternevel.

Schouten toonde een nieuwe schijfkouterbemester, waarvan er in Nederland nog maar twee zijn. ‘De verticale verdeler met een relatief kleine inhoud zorgt voor een nauwkeurige dwarsverdeling’, legde Gerrit Schouten uit.

Green Duo

The Green Duo is een mesttank met twee compartimenten en twee sproeiers. De eerste sproeit mest en de tweede water. Het water bindt de ammoniak, zodat er meer stikstof voor het gewas beschikbaar is.

De akkerbouw krijgt volgend jaar al te maken met een wijziging. Het bovengronds breedwerpig uitrijden van drijfmest en de mest in één werkgang onderwerken is in 2015 niet meer toegestaan.

Bouwland

Uitrijden van drijfmest op bouwland mag alleen met één machine die de mest in een gesloten systeem in de grond brengt en direct onderwerkt.

Weer

 • Zondag
  7° / 3°
  10 %
 • Maandag
  6° / 0°
  10 %
 • Dinsdag
  6° / 1°
  10 %
Meer weer