Schouten wijst definitie GRONdig af

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wijst de definitie voor grondgebondenheid van Netwerk GRONdig af.

Schouten+wijst+definitie+GRONdig+af
© Koos van der Spek

Schouten gaat niet mee in het idee om binnen 20 kilometer van het melkveebedrijf op eigen of pachtgrond van het bedrijf mest te plaatsen, of deze via een voedergewas-mestcontract af te zetten. Daarmee zou volgens Netwerk GRONdig een bedrijf als grondgebonden kunnen worden bestempeld.

De definitie van GRONdig wijkt af van de huidige wetgeving, aldus Schouten. 'In de Meststoffenwet is een definitie opgenomen van tot het bedrijf behorende landbouwgrond. Daarbij geldt geen afstandsbeperking voor de ligging van de gronden en wordt gebruikersgrond waarvoor een voedergewasmestcontract is overeengekomen, niet gerekend tot de tot het bedrijf behorende oppervlakte landbouwgrond.'

Regionale kringloop

Eerder heeft Schouten aangegeven waarom ze voer-mestovereenkomsten niet toestaat als vorm van regionale kringlopen. Ook zou de omschrijving van Netwerk GRONdig in het huidige stelsel leiden tot groeimogelijkheden voor de melkveehouderij, zonder dat het grondgebonden karakter van de sector erdoor toeneemt.

'Het toepassen van een afstandscriterium is in het huidige stelsel van de mestwetgeving eveneens ongewenst. Dit zou de complexiteit van het stelsel immers verder doen toenemen', schrijft de minister aan de Tweede Kamer.

'Het toepassen van een afstandscriterium is in het huidige stelsel van de mestwetgeving eveneens ongewenst'

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Schouten werkt momenteel aan 'een fundamentele herbezinning op het mestbeleid'. Ze wil komen tot een wezenlijk eenvoudiger systeem van sturing op mestproductie en -gebruik. 'Met minder regeldruk en lasten voor zowel de boer, als de overheid.'

Buurtcontracten

Ook LTO Nederland en de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) hebben Schouten geadviseerd over een definitie over grondgebondenheid. In 2025 moet minimaal 65 procent van het ruwvoer dat een melkveehouder verbruikt van eigen grond of van grond in de directe omgeving van het bedrijf komen.

Daarvoor kan een melkveehouder regionale buurtcontracten afsluiten. Hiermee kunnen melkveehouders met akkerbouwers regionale (binnen een straal van 20 kilometer) ruwvoer- en mestkringlopen organiseren. Voorwaarde is dat melkveehouders minimaal 50 procent van het ruwvoer op eigen grond kunnen telen.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  25° / 10°
  10 %
 • Vrijdag
  29° / 11°
  10 %
 • Zaterdag
  30° / 15°
  10 %
Meer weer