Verdeelde reacties adviesrapport grondgebondenheid

Vanuit veevoederproducenten en grondbezitters komen verdeelde reacties op het adviesrapport grondgebondenheid. Nevedi noemt het rapport 'ambitieus' terwijl verpachters een brede visie op verduurzaming en natuurbeheer missen.

Verdeelde+reacties+adviesrapport+grondgebondenheid
© Alex J.de Haan

Nevedi ondersteunt de belangrijke pijlers onder het advierapport die zich richten op klimaatdoelen, circulariteit, voorkomen voedselverspilling en vastlegging koolstof in biomassa. Voor haar achterban ziet de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi) belangrijke raakvlakken als collecteur van grondstoffen, leverancier en bedrijfsadviseur van veehouders.

Kritische noot bij het rapport vormt de ambitie op het punt van regionale herkomst van grondstoffen of voedergewassen. Hierin worden volgens Nevedi kaders genoemd die niet automatisch recht doen aan het behalen van klimaatdoelen en circulariteit.

Averechtse effecten

'De optimalisatie van rantsoenen en de optimalisatie tussen ruwvoer en krachtvoer dient te worden gebaseerd op objectieve rekenmethoden waaraan juiste data ten grondslag liggen. Het behalen van het ene doel moet geen averechtse effecten opleveren voor een ander doel. Het ontwikkelingsmodel van een melkveebedrijf moet vergezeld gaan van een bijpassend en haalbaar bedrijfseconomisch plan', stelt Nevedi.

De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) is 'enigszins teleurgesteld' in het rapport van de commissie Grondgebondenheid. De focus op de productie van eiwit/ruwvoer van eigen grond heeft het risico in zich zijn doel voorbij te schieten, stelt de organisatie. 'Het onderkent onvoldoende dat grondgebondenheid geen losstaand thema is, maar onderlegger waar veel aspecten samenkomen.'

Steun voor ambitie

FPG vindt dat ook zaken als bodem, agrarisch natuurbeheer, landschapskwaliteit, duurzaamheid en maatschappelijke acceptatie expliciet betrokken moeten worden bij grondgebondenheid. Desondanks ondersteunen de grondbezitters de 'ambitie om kringlooplandbouw en zelfvoorzienend boeren te stimuleren, een groot huiskavel te belonen en bodem gezondheid als essentieel onderdeel op te nemen in de definitie van grondgebondenheid'.

Verder heeft FPG heeft er begrip voor dat overgangstermijnen nodig zijn, maar de stip op de horizon is met 2025 wat FPG betreft 'te weinig ambitieus'. De federatie is voorstander van aanscherping van de Wet Grondgebonden Groei, zodat uitbreiding slechts mogelijk is bij volledige dekking met grond.

Die sturing biedt de wet thans onvoldoende, menen de grondeigenaren, omdat bij meer dan 50 kg/ha fosfaatoverschot nog altijd uitbreiding mogelijk is zonder volledige dekking met grond, aldus FPG.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  24° / 11°
  10 %
 • Maandag
  25° / 11°
  10 %
 • Dinsdag
  27° / 13°
  10 %
Meer weer