GRONdig zet definitie grondgebonden neer

Grondgebondenheid in de melkveehouderij is te definiëren en te duiden als de relatie tussen de fosfaatproductie en de plaatsingsruimte van fosfaat op het individuele bedrijf. Bij een fosfaatproductie gelijk of kleiner dan de plaatsingsruimte van fosfaat is er sprake van grondgebondenheid, stelt netwerk GRONdig. Een door LTO en NZO ingestelde commissie komt half april met een definitie.

GRONdig+zet+definitie+grondgebonden+neer
© Mike Schellart

Die grondgebondenheid is gebaseerd op forfaitaire fosfaatexcretie van de runderen (Meststoffenwet, tabel 6) en de fosfaatgebruiksnormen (plaatsingsruimte) per hectare grond. Deze definitie presenteert netwerk Grondig dinsdagmiddag aan de Tweede Kamer Commissie en de Directeur Generaal Marjolein Sonnema op het ministerie van LNV.

Met grond van het individuele melkveebedrijf wordt concreet bedoeld: alle gronden behorende bij het individuele melkveebedrijf binnen een straal van twintig kilometer in eigendom of pacht. Die gronden moeten ook als zodanig staan geregistreerd in de Gecombineerde Data Inwinning (GDI). LTO en de Nederlandse Zuivel Organisatie komen overigens met een eigen definitie van grondgebonden melkveehouderij.

Commissie Gras

Grondig heeft voor het maken van deze definitie comité Gras opgericht, met daarin een vertegenwoordiging vanuit de landbouw, maatschappelijke organisaties en biologische zuivel. Zo telde het comité vier melkveehouders uit evenzoveel regio's.

GRAS-voorzitter professor Jan Douwe van der Ploeg overhandigt dinsdagmiddag de definitie met een toelichting. Het comité Gras noemt haar eindproduct een heldere visie op het evenwicht tussen dier, gewas en grond; de kringloop op bedrijfsniveau en de samenhang met de omgeving.

Staarten tellen

Het aantal hectares en het aantal staarten tellen oftewel de balans tussen mestplaatsingsruimte en ruwvoerwinning op bedrijfsniveau. Dat is een daadwerkelijk grondgebonden melkveebedrijf. Met de definitie, die nauw aansluit op de huidige in de wet, wil Netwerk GRONDig voorkomen dat allerlei constructies worden bedacht onder de noemer grondgebondenheid.

'Grondgebondenheid heeft alles te maken met de beschikbare grond van een melkveebedrijf. De naam zegt het al. Het levert bovendien een bijdrage aan behoud van het landschap, biodiversiteit en weidevogelbeheer', stelt voorzitter Foppe Nijboer, van Netwerk GRONDig.

'Wij willen fraude met kunstgrepen op papier met aan –en afvoer van mineralen voorkomen, dit mag geen grondgebondenheid heten. Ook het focussen op een deelaspect van de kringloop is geen grondgebondenheid. Het is mestplaatsing en ruwvoerwinning, die moet in balans zijn, niet de focus op één van die twee', vervolgt hij.

Kringloopcontract

Nieuw is de term 'Kringloopcontract' dat is ingebracht in de definitie. GRONDig bedacht deze term om een volwassen en fraude-ongevoelige variant op de eerdere voer-mestcontracten te bieden. Voor melkveehouders die binnen een straal van 20 kilometer van hun bedrijf mest kunnen plaatsen en van dat zelfde land het voedergewas benutten, is dit kringloopcontract bedoeld.

'Dit beschouwen wij als grondgebonden. Of veehouders die dankzij dit kringloopcontract een kavel bij 't bedrijf kunnen gebruiken/huren voor weidegang. Die kavel telt mee voor grondgebondenheid. Belangrijk is wel medewerking van het ministerie', aldus Nijboer. Volgens hem moet het namelijk binnen het GDI-systeem (Gecombineerde Data Inwinning) nog mogelijk worden gemaakt om deze 'gebruikersgrond' als kringloopcontract aan te geven bij de jaarlijkse opgave.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  14° / 5°
  25 %
 • Donderdag
  14° / 10°
  80 %
 • Vrijdag
  13° / 9°
  90 %
Meer weer