Lange+Weide+bewijst+dat+lokaal+initiatief+werkt
Nieuws
© Ulco Wesselink

Lange Weide bewijst dat lokaal initiatief werkt

Nog even en de aanleg van 450 kilometer drainage op 310 hectare veenweiden in polder Lange Weide gaat van start. De schaalgrootte van de pilot is uniek. Geldt hier de regel hoe groter, hoe beter?

In Lange Weide (gemeente Bodegraven) gaat een uniek project van start. Voor het eerst wordt onderwaterdrainage toegepast op de omvang van een geheel peilgebied. 28 grondeigenaren zijn erbij betrokken, waaronder dertien boeren.

Tijdens de kennisdag werd uitgelegd hoe hier wordt gewerkt aan een toekomstbestendige veenweidepolder. Om de optimale situatie te bereiken, een polder waar blijvend agrarisch rendement mogelijk is en de bodemdaling wordt beperkt, bestaat het project uit drie modules.

Biodiversiteit

De eerste stap is de aanleg van de onderwaterdrainage op 310 hectare. De eerste leiding gaat in juni in de grond, zo is gepland. De tweede module betreft peilbeheer en monitoring door het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). Module drie richt zich op meer biodiversiteit. Hierbij is een rol weggelegd voor de 'Veenweidesloot van de toekomst'.

Een sloot heeft als eerste doel aan- en afvoer van water, maar daarnaast heeft deze een rol in waterberging en ecologische waarden. Door multifunctionele herinrichting doen de sloten in de toekomst recht aan al die functies, zodat ook de biodiversiteit in het gebied verbetert.

Draagvlak

Opvallend bij dit grote project is het brede draagvlak bij de betrokken boeren en andere grondeigenaren. Het initiatief is door het gebied zelf genomen en heeft steun gekregen van het Veenweiden Innovatie Centrum en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

De pilot is mede vormgegeven door HDSR. Het project sluit aan op de startnotitie van het waterschap 'Vertragen Bodemdaling, elke centimeter telt'. Daarin wordt afremming van tenminste 25 procent bodemdaling voor 2050 als ambitie gesteld.

Vanuit de polder zijn de agrarische natuurverenigingen Weide en Waterpracht, Lange Ruige Weide en De Parmey aangesloten. Mede door het eigen initiatief is de motivatie voor deelname groot bij boeren en bewoners.

Weer

 • Woensdag
  26° / 17°
  60 %
 • Donderdag
  21° / 14°
  50 %
 • Vrijdag
  21° / 11°
  10 %
Meer weer