'Meer biodiversiteit? Dat kan, maar wel tegen een beloning'

Wie zorgt voor meer biodiversiteit in Nederland? Voor het antwoord op die vraag kijkt de samenleving al snel naar boeren en tuinders. 'We moeten daar slim op inspelen. En daar wil ik me voor inzetten', zegt Ingrid van Huizen, LTO-portefeuillehouder Natuur- en landschapsontwikkeling.

%27Meer+biodiversiteit%3F+Dat+kan%2C+maar+wel+tegen+een+beloning%27
© Ida Hylkema

Ingrid van Huizen heeft samen met haar man een veebedrijf in Kootstertille (Friesland) met gemiddeld 110 melkkoeien en 75 stuks jongvee. Dat ligt midden in een coulisselandschap met landschapselementen om alle percelen.

De rekening wordt nog al te makkelijk aan de boer gepresenteerd

Ingrid van Huizen, LTO-portefeuillehouder Natuur- en landschapsontwikkeling

Haar man richt zich vooral op het bedrijf, zijzelf is met name bestuurlijk actief. 'Maar als partner in de maatschap denk ik wel altijd mee. Dat kan ook niet anders, want boeren is een way of life.'

Was u al actief op dit gebied?

'Sinds ruim zeven jaar ben ik algemeen-secretaris van de Noardlike Fryske Wâlden. Dat is een van de grootste agrarische collectieven in Nederland. Bij dat collectief heb ik heel veel ervaring opgedaan met wat er speelt in het landelijk gebied, met name op het gebied van de biodiversiteit.

'Het uitgangspunt van dat werk is bedenken hoe je zo goed mogelijk verbindingen kunt maken en win-winsituaties kunt creëren. In mijn nieuwe landelijke functie is dat niet anders. 'Aan het eind van deze maand stop ik met mijn werk bij de Noardlike Fryske Wâlden.'

Wat ziet u als grootste uitdaging in uw portefeuille Natuur- en landschapsontwikkeling?

'De maatschappelijke druk op de landbouw is heel groot. Van alle kanten klinkt de roep om meer biodiversiteit en natuur. De maatschappij vraagt veel van de sector, als portefeuillehouder moet ik ervoor zorgen dat we daar slim op inspelen. Mijn drive is om het de boeren mogelijk te maken daaraan te voldoen.

We moeten met z'n allen helder krijgen hoe we hier invulling aan gaan geven. Daarvoor hebben we alle beschikbare kennis en kunde nodig. We starten daarbij niet op nul, sommige leden zijn er al heel ver in.

'Het is overigens niet de vraag óf we meer biodiversiteit kunnen produceren. Dat kunnen we, maar we moeten wel zorgen dat daar dan ook een beloning tegenover staat.'

Geldt dat voor elke prestatie die een boer of tuinder op dit gebied levert?

'Ik probeer het onderscheid te leggen bij de vraag of het functioneel is voor je eigen bedrijfsvoering. Neem bijvoorbeeld de zorg voor een goede bodem, dat is cruciaal voor je bedrijf. Daarvoor vragen we geen beloning.

'Maar als je aan waterretentie doet, het vasthouden van water, dan leidt dat voor jou niet tot een betere opbrengst. Dan is het heel legitiem dat je er een vergoeding voor krijgt. De rekening wordt nog maar al te vaak en al te makkelijk aan de boer gepresenteerd. Ik wil me ervoor inzetten dat dit verandert.'

Hoe houdt u contact met de verschillende geledingen binnen de LTO-organisatie?

'Ik heb al een eerste portefeuilleoverleg gehad met vertegenwoordigers van alle sectoren en regio's. Daar zal ik regelmatig mee om tafel gaan om te inventariseren wat er speelt rond mijn portefeuille, hoe we erin staan en hoe ver we willen gaan.

'Wat ik landelijk hoor, leg ik terug bij de regio's. Omgekeerd hebben zij nu ook een adres waar ze dingen kwijt kunnen die ze in de praktijk signaleren.'

Wat staat de komende tijd hoog op uw agenda?

'Dat is bijvoorbeeld het Deltaplan Biodiversiteit waar ook LTO Nederland zich aan heeft verbonden. Komende zomer moet daarvoor een plan van aanpak klaar zijn.

'Een ander belangrijk thema is de vernieuwing van het GLB. Dat gaat de mogelijkheid bieden voor meer nationale invulling. We moeten nu al als sector bedenken hoe we dat willen invullen, om te laten zien wat we voor het maatschappelijke geld kunnen leveren. Dan zijn we de toekomst een slag voor.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  18° / 12°
  30 %
 • Vrijdag
  19° / 11°
  10 %
 • Zaterdag
  22° / 14°
  20 %
Meer weer