Schouten+zet+spoed+achter+onderbouwing+stikstofaanpak
Nieuws
© DIRK HOL

Schouten zet spoed achter onderbouwing stikstofaanpak

Landbouwminister Carola Schouten zet zich in om zo snel mogelijk een einde te maken het schorsen van Natuurwetvergunningen door de Raad van State. Ze heeft dat dinsdag gezegd in een Kamerdebat over het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Met name CDA en VVD zijn bezorgd over de mededeling dat de voorzieningenrechter de komende tijd meer aan veehouders verleende vergunningen gaat schorsen. Volgens Jaco Geurts (CDA) wordt hierdoor het ondernemerschap geremd. Hij vreest dat deze situatie ook negatieve gevolgen kan hebben voor het milieu.

Arne Weverling (VVD) noemt het 'niet wenselijk' dat in negentien gebieden geen ontwikkelruimte meer wordt uitgegeven. 'De economie is van ons allemaal, die moet kunnen blijven floreren.' Hij drong er bij Schouten op aan zo snel mogelijk de onderbouwing af te ronden waar de Raad van State om vraagt.

Geen termijn bekend

De bewindsvrouw zegde dat toe. Ze deed echter geen toezegging over de termijn waarop ze er samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincies denkt uit te zijn. Het bleef bij de aanduiding 'zo snel mogelijk'.

In het debat met de Kamer relativeerde ze de zorgen over het stoppen met ontwikkelruimte uitgeven in gebieden waar het quotum voor de huidige periode helemaal is gebruikt. 'Dit is in lijn met hoe we het PAS bedoeld hebben', aldus Schouten.

Over de effecten van het PAS en over de werkelijke stikstofdepositie bestaat nog heel veel onduidelijkheid. Metingen geven heel andere waarden aan dan de tot nu toe gebruikte rekenmodellen. Vrijwel de hele Kamer dringt aan op meer duidelijkheid.

Onderzoek en evaluatie

Het RIVM doet momenteel onderzoek naar de betrouwbaarheid van de modellen en van de metingen. Schouten verwacht de uitkomst daarvan in de loop van de zomer. Het wachten is ook nog op de resultaten van een tussenevaluatie van het PAS. 'Zodat we we uitspraken kunnen doen over de vraag of het PAS doet waar het voor bedoeld is', aldus de bewindsvrouw.

Weer

 • Vrijdag
  20° / 10°
  30 %
 • Zaterdag
  22° / 9°
  10 %
 • Zondag
  26° / 12°
  20 %
Meer weer