Huijbers%3A+%27Breder+kijken+dan+alleen+landbouw+in+stikstofdiscussie%27
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Huijbers: 'Breder kijken dan alleen landbouw in stikstofdiscussie'

ZLTO voorzitter Hans Huijbers vindt dat het provinciebestuur breder moet kijken dan alleen naar de landbouw als het gaat om depositie van stikstof op natuurgebieden. Hij reageert daarmee op de discussie die binnen het provinciebestuur is ontstaan over een rappport over de vergunde stikstofuitstoot van de Brabantse industriesector.

Huijbers realiseert zich dat er sprake is van depositie in de natuurgebieden en dat de veehouderij daar deels verantwoordelijk voor is. 'We voelen ons al lang verantwoordelijk voor ons aandeel, te weten 19% stalemissie, en we werken er hard aan om de uitstoot te reduceren. De doelstellingen die we hierover samen hebben afgesproken, gaan we ook halen.'

Tegelijkertijd ziet Huijbers een andere ontwikkeling: 'Ik zeg al een tijdje dat de emissie vanuit de landbouw afneemt. Volgens de provincie daalt de depositie op natuurgebieden niet. De logische conclusie die ik, toen en nu, trek, is dat we breder moeten kijken dan alleen naar de landbouw.'

'

Huijbers wil zich nadrukkelijk niet mengen in de discussie over het opgedoken rapport met informatie over andere bronnen van stikstof dan alleen de landbouw. 'Ik acht onze Statenleden meer dan capabel om de vraag te beantwoorden of er evenwichtige informatie aangereikt is ten tijde van de besluitvorming over de veehouderij in de provincie.'

'We voelen ons al lang verantwoordelijk voor ons aandeel in de stikstofdepositie'

'Persoonlijk maak ik me meer zorgen of de stapeling van maatregelen op de veehouderijsector, te weten stalderen, stikstofverordening, BZV-aanscherping en aanscherping mestverwerking, nog haalbaar is in de uitvoering. Naar mijn idee zijn de maatregelen niet alleen onnodig, maar wordt één enkele sector ook onevenredig zwaar getroffen.'

Weer

 • Maandag
  20° / 15°
  70 %
 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
 • Woensdag
  16° / 11°
  50 %
Meer weer