Schouten: fraudezaak draait om 5.000 koeien

Zo'n 5.000 melkkoeien staan nog onterecht geregistreerd als vaars. Dat schrijft landbouwminister Carola Schouten dinsdagavond in een nieuwe update aan de Tweede Kamer.

Schouten%3A+fraudezaak+draait+om+5%2E000+koeien
© VidiPhoto

De 5.000 onjuist geregistreerde melkkoeien staan op 2.060 geblokkeerde bedrijven. Aan de hand van de geconstateerde onregelmatigheden kunnen deze melkveehouders naheffingen tegemoet zien. Bij een twintigtal bedrijven kan dit oplopen tot meer dan 10.000 euro, schrijft Schouten.

Bij de meeste geblokkeerde bedrijven (1.500) gaat het om in totaal 1.800 dieren. Hier is één GVE, of één of twee vaarzen onjuist in het I&R vermeld. Bij ruim 500 bedrijven gaat het om 1 tot 5 dieren die zijn geblokkeerd (2.300 dieren in totaal). Bij 50 bedrijven gaat het om 5 tot 10 geblokkeerde dieren (700 in totaal). Er zijn 10 bedrijven waar meer dan 10 dieren verkeerd geregistreerd waren (circa 300 dieren in totaal).

Voorlopig

Volgens Schouten verschilt het van geval tot geval of de afwijkingen in het I&R opzettelijk zijn aangebracht. Dit is bovendien moeilijk vast te stellen. De administratieve controles die nu zijn uitgevoerd leveren nog te weinig inzicht op om hier een definitief oordeel over te vellen. Deze nieuwe tussenstand is dan ook een voorlopige en kan nog oplopen.

'2017 was een jaar waarin melkveehouders extra goed inzicht hadden.

Landbouwminister Carola Schouten

De bewindsvrouw merkt wel op dat '2017 het jaar is geweest waarin veehouders een extra goed inzicht hadden in het aantal GVE op hun bedrijf. Elke 2 maanden ontvingen zij een beschikking in kader van de Regeling fosfaatreductieplan 2017 met daarop het aantal GVE per leeftijdscategorie. Daarnaast waren er tools beschikbaar bij onder andere de melkafnemers die elke dag werden geactualiseerd met de laatste I&R-gegevens.'

Naheffing

Na aanpassing van het I&R-systeem worden bedrijven weer vrijgegeven. Deze melkveehouders zullen te maken krijgen met (forse) naheffingen in het kader van het fosfaatreductieplan. De Kamerbrief meldt dat circa 1000 bedrijven een naheffing van onder de 500 euro zullen ontvangen.

Hier was het financieel voordeel beperkt. Voor circa 300 bedrijven zal het gaan om een naheffing van 500 tot 1.000 euro, voor circa 400 bedrijven om 1.000 tot 5.000 euro. Voor circa 50 bedrijven gaat het om een naheffing van 5.000 tot 10.000 euro, en voor circa 20 bedrijven om een naheffing van meer dan 10.000 euro.

Deze verwachting is opgesteld op basis van een selectie van bedrijven die eerder een beschikking hebben ontvangen voor het fosfaatreductieplan. Hierdoor wijkt het aantal bedrijven af van het totale aantal melkveehouders met afwijkingen in het I&R-systeem.

Extra capaciteit

Schouten zegt begrip te hebben voor de emoties die de berichten die spreken van fraude losmaken bij mensen die wel geblokkeerd zijn maar waarbij er geen sprake was van opzet. 'Mede daarom heb ik extra capaciteit vrijgemaakt om herstelmeldingen snel te kunnen beoordelen en bedrijven te kunnen deblokkeren. Ik wil echter wel benadrukken dat ook niet opzettelijk gemaakte fouten niet in I&R zouden moeten voorkomen.'

Dankzij de extra mankracht bij NVWA en RVO werden afgelopen weekeinde 750 bedrijven gedeblokkeerd. De minister hoopt dat het nu ontstane inzicht in onregelmatigheden in de I&R ervoor zorgt dat boeren worden doordrongen van het belang om fouten bij I&R-registraties te herstellen en in de toekomst te voorkomen.

Voor geblokkeerde melkveehouders die met ruimtegebrek kampen wil de minister onder strikte voorwaarden een ontheffing verlenen voor het afvoeren van dieren. Deze bedrijven kunnen daarvoor contact opnemen met de NVWA.

Praktijkvoorbeelden

In de Kamerbrief schetste de minister drie (geanonimiseerde) voorbeelden van aangetroffen onregelmatigheden bij melkveehouders. Deze geven een beeld van de praktijksituaties die inspecteurs aantreffen.

Casus 1
Op het bedrijf van boer A staat één dier in I&R geregistreerd als vaars, terwijl uit de 'cross checks' blijkt dat dit dier wel degelijk melk produceert. Het bedrijf van boer A is daarom geblokkeerd. In de herstelmelding geeft boer A aan dat het betreffende dier een doodgeboren kalf heeft gekregen. Het doodgeboren kalf heeft hij in I&R onder de verkeerde moeder geregistreerd, terwijl hij het in de gegevens bij CRV wel correct heeft doorgevoerd.

Boer A kan hiervan bewijsmateriaal overleggen en op basis daarvan is zijn bedrijf gedeblokkeerd. Uit de nacalculatie in het kader van het fosfaatreductieplan blijkt dat boer A een naheffing van 225 euro per heffingsperiode moet betalen (vanaf het moment datum doodgeboren kalf).

In dit geval gaat het dus om een verkeerde registratie van één dier. Het daarmee behaalde financiële voordeel in het kader van het fosfaatreductieplan is beperkt.

Casus 2
Op het bedrijf van boer B staat één dier in I&R geregistreerd als vaars, terwijl uit de 'cross checks' blijkt dat dit dier wel degelijk melk produceert. Het bedrijf van boer B is daarom geblokkeerd. In de herstelmelding geeft boer B aan dat het betreffende dier een doodgeboren kalf heeft gekregen.

Het doodgeboren kalf heeft hij in I&R onder de verkeerde moeder geregistreerd, terwijl hij het in de gegevens bij CRV wel correct heeft doorgevoerd. Boer B kan hiervan bewijsmateriaal overleggen en op basis daarvan is zijn bedrijf gedeblokkeerd. Uit de nacalculatie in het kader van het fosfaatreductieplan blijkt dat boer B een naheffing van circa 5.000 euro per heffingsperiode moet betalen (vanaf het moment datum doodgeboren kalf).

In dit geval gaat het dus om een verkeerde registratie van één dier. Het daarmee behaalde financiële voordeel in het kader van het fosfaatreductieplan is hoog.

Casus 3
Op het bedrijf van boer C staan 51 dieren in I&R geregistreerd als vaars, terwijl uit de 'cross checks' blijkt dat de dieren wel degelijk melk produceren. Het bedrijf van boer C is daarom geblokkeerd. Boer C moet nog door middel van DNA analyse en overige documenten aantonen wanneer deze dieren zijn afgekalfd.

Uit de indicatie van de nacalculatie in het kader van het fosfaatreductieplan blijkt dat boer C mogelijk een naheffing van 25.000 euro per heffingsperiode moet betalen (vanaf diverse kalfdata).In dit geval gaat het dus om een verkeerde registratie van meerdere dieren. Het daarmee behaalde financiële voordeel in het kader van het fosfaatreductieplan is erg hoog.

• Klik hier voor dossier I&R-fraude Melkvee

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

Meer weer