Raad+in+Berkelland+aan+zet+voor+bestemmingsplan
Nieuws
© Robin Britstra

Raad in Berkelland aan zet voor bestemmingsplan

De komst van het nieuwe bestemmingsplan kan aanzienlijk worden verkort als de gemeenteraad van Berkelland de aangenomen 'geurmotie' weer intrekt. Het college neemt de breed gesteunde motie echter serieus en stelt daarom het uitgebreide traject voor het bestemmingsplan voor.

Dat laat wethouder Marijke van Haaren (CDA) van Berkelland weten. Ze reageert daarmee op de oproep van LTO Noord Berkelland om vaart te maken met het bestemmingsplan. 'Op 10 januari vergadert de commissie Bestuur en Ruimte over het bestemmingsplan. Ik zal deze optie dan ook voorleggen. Als de motie wordt ingetrokken denk ik dat het nieuwe bestemmingsplan binnen een jaar af is.'

De motie herijking geurbeleid werd in juni aangenomen en werd onder meer gesteund door de coalitiepartijen D66 en Gemeentebelangen Berkelland. Coalitiepartij CDA en de oppositiepartijen VVD en Ondernemend Berkelland waren tegen.

Volgens de wethouder zijn er echter nauwelijks klachten in de gemeente over geuroverlast. 'Dat waren er 16 in de afgelopen tweeënhalve jaar, waarvan vijf over hetzelfde bedrijf. Daarnaast gingen een heel aantal klachten over het uitrijden van mest.'

Petitie

Paulien Boverhof van WIK Adviesgroep denkt dat veel raadsleden de impact van de motie niet goed hebben ingeschat. De WIK Adviesgroep bood dinsdagavond samen met dierenartsenpraktijk De Oosthof een petitie aan, aan de gemeenteraad (zie foto). Burgemeester Van Oostrum nam de petitie met meer dan driehonderd handtekeningen voorafgaand aan de gemeenteraad aan.

'Wij hebben aandacht gevraagd voor de positieve effecten van staluitbreidingen voor diergezondheid, de omgeving en bijvoorbeeld werkgelegenheid in de gemeente. Wij willen op een constructieve manier meedenken. Veel boeren lopen aan tegen de verouderde bestemmingsplannen voor voorgangers van de gemeente Berkelland, soms zelfs uit de jaren zeventig. Als je dan een mestopslag wilt plaatsen, kost dat enorm veel tijd.'

Risico's

Wethouder Van Haaren benadrukt dat ze door anderen ook gewezen wordt op andere aspecten die met bedrijfsuitbreidingen in de veehouderij te maken hebben. 'Een oud-dierenarts wees ons bijvoorbeeld op de risico's van fijnstof en q-koorts. Als gemeente moeten we dit allemaal meenemen in onze overwegingen.'

Voorzitter Wim Klein Willink van LTO Noord Berkelland was dit weekeinde onaangenaam verrast door een brief van de gemeente aan mensen die een zienswijze hadden ingediend om het ontwerp bestemmingsplan. Oorspronkelijk zouden deze mensen voor 1 november een reactie krijgen op hun zienswijze. 'De gemeente geeft in de brief aan dat een reactie nog anderhalf tot twee jaar op zich kan laten wachten. Het duurt dan nog wel langer voor het bestemmingsplan er is. Als dat gebeurt, hebben we pas 10 jaar nadat het vorige bestemmingsplan werd afgekeurd door de Raad van State, een nieuw bestemmingsplan.'

Raad van State

Van Haaren heeft alle opties bekeken, maar meent dat de gemeente secuur te werk moet gaan, zodat voorkomen wordt dat het nieuwe bestemmingsplan opnieuw vastloopt bij de Raad van State. 'Ik begrijp de zorgen heel goed. Het is betreurenswaardig dat door de geurmotie we veel vertraging oplopen. We moeten daarnaast ook het Plussenbeleid van de provincie Gelderland inpassen en rekening houden met de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).'

Bekijk meer over: