LTO+Noord+kritisch+over+natuuromzetting+Lelystad
Nieuws
© Provincie Flevoland

LTO Noord kritisch over natuuromzetting Lelystad

LTO Noord Flevoland heeft bezwaar gemaakt tegen de omzetting in natuur van een agrarisch bedrijf aan de Klokbekerweg in Lelystad. Het betwijfelt of het plan zonder draagvlak van de omgeving wel haalbaar is.

Volgens LTO Noord frustreert een omzetting optimalisatie van de landbouwstructuur in het gebied. Sturctuurverbetering is nodig om te kunnen voldoen aan de wens naar schaalvergroting. Bovendien gaat zo kwalitatief goede landbouwgrond verloren.

Het bedrijf aan de Klokbekerweg wil door als natuurboerderij en heeft een project ingediend in het kader van het Programma Nieuwe Natuur van de provincie. In juni van dit jaar werd nog een intentieverklaring getekend tussen de ondernemer en Gedeputeerde Staten (Foto).

Uit het bestemmingsplan dat voor de functiewijziging wordt aangepast, wordt volgens LTO Noord niet duidelijk of rekening is gehouden met de agrarische waarde van het plangebied.

Meerwaarde

Daarnaast is onduidelijk wat de ecologische meerwaarde van een natuurboerderij op die locatie is. De grond waar het bedrijf op is gelegen ligt sluit niet aan op een bestaand natuurnetwerk of ecologische verbindingzone. 'Dat maakt de toegevoegde ecologische waarde beperkt.'

Volgens LTO Noord is de kans klein dat een soort domino-effect optreedt en meer bedrijven in de buurt verder willen als natuurboerderij. 'Het plan is gekoppeld aan de huidige eigenaar en zeer subsidieafhankelijk. Wat gebeurt er als de bestaande subsidiestromen stoppen en de huidige eigenaar om wat voor reden dan ook vertrekt?'

Ook wordt een externe werking van de natuurontwikkeling op de omgeving niet uitgesloten. Als er geen garanties komen over de uitstralingseffecten, moet een interne buffer die voorkomen', stelt LTO Noord Flevoland.

Effectrapportage

In dit soort gevallen zouden eerst met een landbouweffectrapportage de gevolgen voor de andere bedrijven zichtbaar moeten worden gemaakt. Pas dan kan al dan niet een omzettingsprocedure wordt gestart, vindt LTO Noord Flevoland. 'Draagvlak is als voorwaarde gesteld om subsidie te verstrekken. Met het ontbreken van draagvlak staat de uitvoerbaarheid ter discussie.'

Weer

 • Donderdag
  32° / 19°
  40 %
 • Vrijdag
  28° / 19°
  70 %
 • Zaterdag
  22° / 18°
  50 %
Meer weer