LTO+Noord+laakt+archeologiebeleid+Veendam
Nieuws
© Huisman Media

LTO Noord laakt archeologiebeleid Veendam

Het archeologische beschermingsregime van gemeente Veendam is in strijd met een goede ruimtelijke ordening. De gemeente heeft nagelaten om bodemonderzoek te doen. Ook is de archeologische kaart onnauwkeurig opgesteld. Dat stelt LTO Noord in beroep tegen het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Veendam.

Het gemeentebestuur heeft zich onvoldoende geïnformeerd over de archeologische situatie. Dat had de gemeente wel moeten doen, stelt LTO naar aanleiding van een eerdere uitspraak van de Raad van State.

'Veel boeren in het gebied hebben gemeld dat hun bodem verstoord is. Het archeologiebeleid is gebaseerd op een bodemkaart uit 1985. In een hoog dynamisch agrarisch gebied als Veendam is de bodem de afgelopen dertig jaar intensief en vele malen bewerkt. Door onder andere ruilverkavelingen, diepwoelen en het dempen van oude en nieuwe sloten', geeft LTO Noord in de brief naar de Raad van State aan.

Bodemverstoringsonderzoek

Op initiatief van de belangenorganisatie vindt op dit moment bij boeren in Veendam een bodemverstoringsonderzoek plaats. 'Hieruit blijkt dat de bodem inderdaad op vele plaatsen, ook waar archeologische waarden worden verwacht zwaar is verstoord en archeologische vindplaatsen daarmee zijn vernietigd', schrijft LTO Noord.

Boeren in Veendam moeten ook veevoer kunnen opslaan aansluitend het bouwvlak. LTO Noord dwingt dit via de Raad van State af. LTO Noord vindt bovendien dat gemeente Veendam boeren te veel beperkt in de 'zeer beperkte' uitbreidingsruimte voor de intensieve veehouderij.

Geurnorm

Volgens LTO Noord is een extra geurnorm niet noodzakelijk. 'Het woon- en leefklimaat in gemeente Veendam wordt voldoende beschermd door de regels voor de maximale geurbelasting en afstandsnormen in de Wet geurhinder en veehouderij. Tenslotte vraagt de organisatie de gemeente aanpassingen van karakteristieke waterlopen toe te staan.

'Deze kanalen en wijken liggen in agrarisch gebied en hebben een belangrijke functie voor de landbouw. Voor de agrarische bedrijfsvoering moet het mogelijk zijn om aanpassingen te doen aan het watersysteem, zonder dat de herkenbaarheid van de kanalen- en wijkenstructuur wordt aangetast.'

Weer

 • Zondag
  5° / 3°
  60 %
 • Maandag
  4° / -1°
  20 %
 • Dinsdag
  6° / 2°
  20 %
Meer weer