Gelderland+toetst+of+boer+PAS%2Dvergunning+op+tijd+benut
Nieuws
© Twan Wiermans

Gelderland toetst of boer PAS-vergunning op tijd benut

Provincie Gelderland is afgelopen maand gestart met het controleren of boeren hun Progamma Aanpak Stikstof (PAS) vergunning ook binnen twee jaar benutten.

Gelderland heeft na overleg met LTO Noord voor deze controle een pilot ontwikkeld. Als ondernemers de vergunde activiteit niet op tijd uitvoeren kan het niet gebruikte deel van de vergunde ontwikkelruimte worden ingetrokken.

Nadat de vergunning onherroepelijk verleend is hebben ondernemers twee jaar de tijd om de bedrijfsuitbreiding te realiseren. Want onnodig ontwikkelruimte claimen kan immers collega-bedrijven benadelen die buiten de boot vallen omdat er voor hen geen ontwikkelruimte meer over is.

Luchtfoto's

In Gelderland zijn negentig agrarische bedrijven waarbij deze tweejaarstermijn binnenkort afloopt. De provincie gaat de benutting hiervan eerst na met een administratieve controle, bijvoorbeeld met behulp van luchtfoto's. Bij twijfel volgt voorjaar 2018 een bezoek aan de betreffende bedrijven.

Als blijkt dat er nog niets gedaan is met de vergunning, ontvangt het bedrijf een brief met een voornemen tot intrekken van de niet gebruikte ontwikkelruimte. De ondernemer kan hier een zienswijze op geven. Op basis van de ervaringen met deze pilot bepaalt Gelderland of zij deze werkwijze ook voor de volgende groep bedrijven met een PAS-vergunning toepast.

Maatwerk

LTO Noord vindt de toets door de provincie billijk. 'We hebben die termijn van twee jaar zelf voorgesteld', zegt beleidsadviseur Gebrand van 't Klooster. Wel vindt hij dat intrekking van een vergunning aandacht vereist. 'Geen vergunning is echter gelijk, het dus zaak dat er maatwerk wordt geleverd in de controle en dat bij een zienswijze die met verstand wordt beoordeeld.'

Weer

 • Maandag
  20° / 15°
  70 %
 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
 • Woensdag
  16° / 11°
  50 %
Meer weer