Geen+vergunning+bij+verhoging+stikstofuitstoot
Nieuws
© Mike Schellart

Geen vergunning bij verhoging stikstofuitstoot

Boeren krijgen voorlopig geen Natuurbeschermingsvergunning (NB) van hun provincie als de uitstoot van stikstof naar Natura 2000-gebieden toeneemt.

Dat hebben de provincies en de ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur & Milieu en Defensie besloten. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

Reden hiervoor is 'de voorbereiding van de komende actualisatie in het kader van het PAS', meldt BIJ12, het bureau van de provincies dat de PAS uitvoert.

'Deze actualisatie heeft betrekking op een verbetering van het PAS-instrumentarium met het onder andere mogelijk maken van een landsdekkende uniforme toetsing van leefgebieden in AERIUS (het rekeninstrument voor de stikstofuitstoot). Op 15 juni komt hierover meer duidelijkheid.

'Onverkort doorzetten'

Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) liet vrijdag de Tweede Kamer nog weten dat 'het van groot belang is om de PAS onverkort door te zetten'. In een brief geeft hij een toelichting op de vragen die de Raad van State onlangs heeft gesteld aan het Europese Hof over de juridische houdbaarheid van de PAS.

De Raad van State vraagt zich af of de PAS in overeenstemming is met de Europese Habitatrichtlijn. Bij de raad lopen tweehonderd zaken waarin bezwaarmakers aanvoeren dat de PAS juridisch niet deugt. Die zaken, aangespannen door milieugroepen, houdt de raad aan tot de beantwoording van het Europese Hof er is.

Doorgaan

Van Dam stelt in zijn brief dat de PAS moet doorgaan. Verder laat hij bron- en herstelmaatregelen aan de natuur uitvoeren, de onderbouwing verbeteren en het programma met regelmaat actualiseren zodanig dat daarin steeds de beste beschikbare kennis is verwerkt.

Deze maatregelen zijn volgens de staatssecretaris nodig opdat veehouderijen in de omgeving van een Natura 2000-gebied kunnen doorgaan en zich blijven ontwikkelen.

De PAS is de Nederlandse interpretatie van de Europese Habitatrichtlijn om flora en fauna te beschermen. Daarvoor moet de neerslag van stikstof in Natura 2000-gebieden omlaag. In de PAS zijn daarom afspraken gemaakt om de ammoniakuitstoot uit de landbouw te verminderen.

Weer

 • Vrijdag
  22° / 6°
  10 %
 • Zaterdag
  23° / 9°
  10 %
 • Zondag
  22° / 10°
  10 %
Meer weer