Nieuwe+PAS%2Dkaarten+staan+online
Nieuws
© Mike Schellart

Nieuwe PAS-kaarten staan online

De kaarten van Natura 2000-gebieden met planten en dieren die gevoelig zijn voor stikstof zijn aangevuld en toegevoegd aan het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Boeren kunnen via het online rekenprogramma Aerius zien wat de gevolgen zijn voor hun bedrijfsvoering als zij bijvoorbeeld nieuw willen bouwen of uitbreiden.

De herziening leidt in sommige gevallen ertoe dat er aanvullende herstelmaatregelen aan de gebiedsanalyses zijn toegevoegd. Dit kan inhouden dat er in Natura 2000-gebieden minder ontwikkelruimte is.

Ook zijn emissiefactoren geactualiseerd en enkele wijzigingen in de lijst met prioritaire projecten doorgevoerd. Reageren op de herziening van het PAS kan tot en met 7 september.

Aanvulling

In de gebiedsanalyses van 161 Natura 2000-gebieden staat hoe de natuur ervoor staat en welke maatregelen nodig zijn om de invloed van stikstofdepositie te verminderen. De herziene PAS is aangevuld met meer informatie over de leefgebieden van planten en dieren.

Het gaat daarbij om leefgebieden van alle stikstofgevoelige dieren zoals die zijn opgenomen in de Vogel- en Habitatrichtlijn. In de herziening van het PAS zijn alle gegevens aangevuld zodat de kaarten voor stikstofgevoelige leefgebieden nu compleet zijn.

Achteruitgang

Voor leefgebieden is een ecologisch oordeel aangevuld. Dat betekent dat alle leefgebieden zijn opgenomen in Aerius en er is geanalyseerd wat er in het gebied aan de hand is, wat de effecten van stikstof hier kunnen zijn en welke gevolgen van stikstof er op dit moment voor de natuur zijn. Daarnaast is omschreven welke maatregelen nodig zijn om achteruitgang van de natuur te voorkomen.

Weer

 • Maandag
  25° / 12°
  10 %
 • Dinsdag
  28° / 12°
  10 %
 • Woensdag
  23° / 13°
  20 %
Meer weer