Supportteam+gaat+met+boer+waterkwaliteit+verbeteren
Nieuws
© VidiPhoto

Supportteam gaat met boer waterkwaliteit verbeteren

LTO Nederland, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Kadaster hebben samen een supportteam opgericht voor de uitvoering van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).

De nieuwe samenwerking is op vrijdag 10 november bekrachtigd met de ondertekening van een overeenkomst door Peter Heij (DG Ruimte en Water), Frank Tierolff (lid Bestuursraad Kadaster) en Jakob Bartelds (portefeuillehouder LTO).

Het DAW-supportteam gaat verspreid over het hele land samen met agrariërs aan de slag om in hun bedrijfsvoering maatregelen te nemen om de beschikbaarheid van goed grond- en oppervlaktewater te verbeteren. Het gaat daarbij vooral om meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, wateroverlast en de zoetwatervoorraad.

250 projecten

De drie partijen staan tot en met 2019 garant voor de personele inzet van ruim 12 fulltimers in het DAW-Supportteam. Tot nu toe zijn er ook meerdere partijen werkzaam voor het Agrarisch Waterbeheer en zijn al meer dan 250 projecten gestart sinds 2015. Echter, het support-team biedt stabiliteit in het belang van de uitvoering.

Voor de uitvoering van de DAW-projecten doen partijen een beroep op financiering uit de 100 miljoen euro uit het GLB die op verzoek van LTO Nederland zijn overgeheveld vanuit pijler 1 (inkomensondersteuning) naar pijler 2 (Plattelands-ontwikkeling POP3).

Door cofinanciering door de waterschappen zijn die verdubbeld tot 200 miljoen euro. LTO pleit ervoor om de financiering van de programmasturing van het DAW langjarig vast te leggen.

Weer

 • Zondag
  4° / 0°
  10 %
 • Maandag
  4° / -3°
  40 %
 • Dinsdag
  9° / 3°
  60 %
Meer weer