Boer+moet+forse+bijdrage+leveren+aan+klimaatdoel+Rutte+III
Nieuws
© Dirk Hol

Boer moet forse bijdrage leveren aan klimaatdoel Rutte III

Boeren en tuinders krijgen de komende jaren een forse opgave voor beter landgebruik en minder methaanuitstoot. Zo moeten ze volgens het regeerakkoord van Rutte 3 hun bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelen.

Dinsdag presenteerde informateur Gerrit Zalm het regeerakkoord voor het kabinet Rutte 3. Daarin hebben VVD, CDA, D66 en ChristenUnie het beleid van de nieuwe regering vastgelegd. Hun Kamerfracties stemden er maandag mee in.

In de tekst is vastgelegd dat Nederland haar verantwoordelijkheid neemt voor het klimaatakkoord van Parijs. 'Er komt een nationaal Klimaat- en energieakkoord waarmee we met alle partijen de CO2-uitstoot fors gaan verlagen. '

Technische maatregelen

Het regeerakkoord constateert onder meer dat de broeikasgasemissies uit de landbouw in 2030 met 3,5 Mton afgenomen moeten zijn. Om dat te bereiken hebben technische maatregelen (mestverwerking, voedselmix, kas als energiebron) de voorkeur boven volumebeperkende maatregelen.

Daarmee laat de nieuwe regering weten dat krimp van de veestapel niet het uitgangspunt is. Over de invulling van de maatregelen zal het kabinet in gesprek gaan met de agrarische sector.

Tegengaan methaanuitstoot

Voor het tegengaan van methaanuitstoot in de landbouw wordt in samenwerking met waterschappen en betrokken boeren geëxperimenteerd met flexibel peilbeheer. Ook zal verder onderzoek plaatsvinden naar onderwaterdrainage en praktijkonderzoek naar daling methaanemissie mestopslagen.

'In samenwerking met boeren wordt in de directe omgeving van Natura 2000 gebieden bekeken of agrarisch natuurbeheer een bijdrage kan leveren aan minder intensief landgebruik en daarmee aan de klimaatopgave en natuurherstel', aldus de tekst van het regeerakkoord. Het kabinet gaat betrokken boeren hier dan voor compenseren.

Groen onderwijs

Het groen onderwijs wordt in de komende kabinetsperiode ondergebrachrt bij het ministerie van Onderwijs. Daarmee komt een einde aan de speciale positie van de agrarische opleidingen, eerst bij het ministerie van Landbouw, later bij EZ.

'De kenmerkende hechte samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven blijft gewaarborgd', meldt het regeerakkoord. Een eerdere taakstelling om 10 miljoen euro te bezuinigen op het groen onderwijs wordt teruggedraaid.

In navolging van landen als Duitsland en België komt er ook in Nederland 'zo spoedig mogelijk' een kilometerheffing voor vrachtverkeer. De inkomsten worden teruggesluisd naar de vervoerssector door verlaging van de motorrijtuigenbelasting op vrachtauto's en door steun voor innovatie en verduurzaming.

Btw omhoog

Zoals al eerder was uitgelekt, gaat het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent. Volgens het regeerakkoord wordt met de opbrengst daarvan de belasting op inkomen verder verlaagd. Rutte 3 zal ook met voorstellen komen voor een verdere vergroening van het belastingstelsel.

'We gaan hard werken aan een duurzame samenleving', aldus beoogd minister-president Mark Rutte. Hij krijgt waarschijnlijk donderdag van de Tweede Kamer de opdracht om een kabinet te gaan formeren.

Recordlange formatie

De kabinetsformatie duurde recordlang. Kamervoorzitter Arib reageerde daar tijdens de presentatie enigszins kritisch op. 'Het wordt tijd dat de Kamer haar wetgevende en controlerende taak weer kan oppakken'.

Zalm wijt de lange duur van de formatie aan het feit dat vier partijen 'met nogal verschillende achtergrond en overtuiging' het met elkaar eens moesten worden. Dat het toch is gelukt getuigt volgens hem van 'doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheidsbesef'.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  7° / 4°
  30 %
 • Zondag
  8° / 4°
  10 %
 • Maandag
  7° / 1°
  20 %
Meer weer