Drenthe+bezorgd+over+uitspoeling
Nieuws
© Twan Wiermans

Drenthe bezorgd over uitspoeling

Provincie Drenthe blijft bezorgd over de aanhoudende overschrijdingen van de normen voor nitraat, fosfaat en gewasbeschermingsmiddelen in het grond- en oppervlaktewater.

Dat blijkt uit de toelichting van Gedeputeerde Staten op een inventarisatie van de monitoring door de waterschappen. Hoewel de Drentse grondwaterkwaliteit als geheel volgens Gedeputeerde Staten goed op orde is, blijkt dat er lokaal nog steeds problemen optreden door uitspoeling van schadelijke stoffen.

Doordat Drenthe voor een groot deel uit zandgrond bestaat, is de kans op uitspoeling er ook groter. Daarbij vormen nitraat, fosfaat en gewasbeschermingsmiddelen nog steeds knelpunten voor de waterkwaliteit. Zo worden in de ondiepe grondwaterlagen onder akkerbouwpercelen op de droge zandgronden nog regelmatig te hoge nitraatgehaltes gemeten. Nitraat vormt daardoor een probleem bij een aantal winputten van grondwater.

Fosfaatnorm

Ook de fosfaatnorm wordt lokaal overschreden. Provincie Drenthe signaleert verder dat de daling van het stikstofgehalte in het oppervlaktewater stagneert 'De fosfaatverzadiging op de meeste locaties op de zandgronden ligt inmiddels boven de 25 procent en daarmee neemt het risico op fosfaatuitspoeling toe', bericht het college aan Provinciale Staten.

Verder liggen er op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen volgens Gedeputeerde Staten nog knelpunten. Die stoffen worden nog verspreid over heel Drenthe in het oppervlaktewater aangetroffen. Incidenteel wordt daarbij ook de norm overschreden. Dat gebeurt op ongeveer 10 procent van de meetpunten. Dat heeft tot gevolg dat de winning van drinkwater soms tijdelijk wordt stopgezet of dat de zuivering wordt aangepast.

Knelpunten

Er wordt in Drenthe al volop gewerkt aan verdere kwaliteitsverbetering van het grond- en oppervlaktewater. GS noemen onder andere het Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer waarin de landbouw zelf initiatieven neemt om regionale knelpunten aan te pakken. De komende jaren is voor de uitvoering van dit soort maatregleen 8 miljoen euro beschikbaar.

Door deze en andere maatregelen verbetert de waterkwaliteit in Drenthe, verwacht GS. Het probleem van de aanhoudende uitspoeling is daarmee beheersbaar. 'Door de kwetsbare bodem moeten wij wel rekening blijven houden met incidentele normoverschrijdingen.'

Weer

 • Donderdag
  6° / 5°
  90 %
 • Vrijdag
  7° / 4°
  90 %
 • Zaterdag
  4° / 0°
  10 %
Meer weer