Gelderse waterprojecten van start

In het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) starten de komende maanden in Gelderland diverse projecten.

In de regio's Winterswijk-Huppel, Bommelerwaard en Vallei en Veluwe maken agrariërs kennis met maatregelen waardoor percelen meer water kunnen vasthouden bij droge periodes of juist makkelijker water kunnen afvoeren bij natte periodes. De Gelderse waterschappen werken hierin samen met LTO Noord regio Oost.

In de projecten staan maatregelen centraal om de waterkwantiteit en –kwaliteit op of rond percelen te verbeteren. Vanaf oktober wordt het mogelijk om investeringen vergoed te krijgen die agrariërs doen voor verbetering van de waterhuishouding. Dat loopt deels via POP3-gelden, die een bijdrage kunnen leveren tot 40 procent. De DAW-projecten die nu van start gaan, bieden agrariërs inspiratie om zelf met waterbeheer aan de slag te gaan en helpen bij het voorbereiden van een subsidieaanvraag.

In de buurtschappen Ratum en Huppel hebben agrariërs door de bijzondere ondergrond en het terraslandschap snel te veel of te weinig water. Daar willen enkele LTO-leden graag mee aan de slag. Door een betere waterhuishouding kan er wel 10 procent meer opbrengst van het land worden gehaald.

Per situatie kunnen deelnemers verschillende maatregelen toepassen. Dat varieert van het plaatsen en beheren van boerenstuwtjes tot het aanleggen van peilgestuurde drainage, aanleg van waterbergingsoevers en verhogen van het organische stofgehalte door gebruik van maaisel van onderhoudspaden.

Maatregelen

In de Bommelerwaard gaan boeren aan de slag om gebiedsgerichte maatregelen te benoemen, testen, evalueren en uiteindelijk toe te passen. De maatregelen worden besproken in groepsbijeenkomsten en getest. Mogelijke onderwerpen zijn: erfafspoeling, maisteelt op kleigrond, bodem, Kringloopwijzer en de aanleg van bufferstroken. Maar ook ideeën van ondernemers zijn belangrijk, benadrukt Marc Balemans, DAW-coördinator in Gelderland. 'Wij roepen boeren in het gebied op om zich te laten horen en mee te doen.' De startbijeenkomst staat gepland voor half september.

In het gebied van waterschap Vallei en Veluwe is budget beschikbaar om met relatief eenvoudige maatregelen aan de slag te gaan en te testen wat het effect is op het watersysteem. Ook daar gaat het om water langer vast te houden als dat kan en afvoeren als dat moet. Dat kan door plaatsen en beheren van stuwtjes of via peilgestuurde drainage.

Weer

 • Zaterdag
  10° / 0°
  10 %
 • Zondag
  10° / 0°
  10 %
 • Maandag
  10° / 2°
  0 %
Meer weer