Drenthe tilt wateraanpak van de grond

In Drenthe is de komende jaren in totaal 16 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Via het DAW kunnen boeren meehelpen aan waterkwaliteitverbetering en aan het meer klimaatbestendig maken van het watersysteem. Tegelijk kunnen ze hun bedrijfsresultaat verbeteren.

Drenthe+tilt+wateraanpak+van+de+grond
© Joost de la Court

Het Drentse DAW-fonds wordt voor de helft gevuld uit de regio en voor de andere helft uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. In het fonds werken vier waterschappen, provincie en LTO Noord Drenthe samen. Maandag werd op het Provinciehuis in Assen daartoe een bestuursafspraak getekend. Die afspraak bezegelt hoeveel iedere partij tot en met 2020 bijdraagt.

Sinds 2014 is gewerkt aan een goed model voor financiering van DAW-projecten. Tot nu toe bleef het bij enkele proefprojecten. Veranderingen in het Europese POP-programma waren daar debet aan, stelt de provincie.

Dit voorjaar werd bekend hoe Brussel wil bijdragen aan dergelijke projecten. Nu hebben de vier waterschappen en provincie Drenthe de handen ineen geslagen om projecten slagvaardig op weg te helpen. Kern van de DAW-aanpak is dat (groepen) boeren zelf initiatieven aandragen.

Heel eind

Volgens gedeputeerde Cees Bijl is er 'behoorlijk wat' geld beschikbaar. Naast 4 miljoen euro van de waterschappen stelt ook provincie Drenthe eenzelfde bedrag beschikbaar. Daar komt nog eens een gelijke bijdrage uit Brussel bij.

'Samen komen we zo een heel eind', zegt Bijl. 'Bijvoorbeeld om als overheid doelstellingen uit de Europese Kaderrichtlijn Water te halen. En voor de agrarische sector biedt dit de kans om de bedrijfsvoering te verduurzamen. Door dit vanuit de provincie als eerste op te zetten lopen we in ieder geval niet achter.'

De Drentse partijen verwachten op korte termijn een behoorlijk aantal projecten van de grond te tillen op gebied van waterhuishouding en verbetering van de waterkwaliteit. Dat kan variëren van vermindering van de erfafspoeling tot het verhogen van het humusgehalte van landbouwgronden. Of denk aan het plaatsen van boerenstuwtjes en het verder beperken van emissies naar het oppervlaktewater van fosfaten en gewasbeschermingsmiddelen.

Boerengeld

Voorzitter Arend Steenbergen van LTO Noord Drenthe benadrukt dat het Europees geld dat nu naar de regio komt wel degelijk boerengeld is. Het is indertijd afgeroomd van de inkomenstoeslagen en overgeheveld naar de doelstelling plattelandsontwikkeling. 'Ook daarom is het goed dat we in Drenthe nu concreet van start gaan. En er moeten nogal wat stoffen uit het water worden gehaald. Daar is nu geld voor beschikbaar.'

Dagelijks bestuurder Ria Broeze van waterschap Vechtstromen vindt dat het niet alleen aan de agrarische sector is om te werken aan de DAW-doelstellingen. 'De waterschappen moeten ook hun bijdragen leveren. Samen kunnen we ervoor zorgen dat het voor elkaar komt.'

Dijkgraaf Alfred van Hall van waterschap Hunze en Aa's vindt het belangrijk dat het DAW de kans biedt problemen als uitspoeling bij de bron aan te pakken. 'We omarmen nu een programma dat aan de preventiekant werkt in plaats van telkens het vuil te moeten opruimen. Het gaat dan niet alleen om nutriënten, maar ook om bijvoorbeeld medicijnresten. Als we die niet weghalen uit ons watersysteem, schuiven we de rekening door naar de volgende generatie.'

Groningen en Friesland

Dagelijks bestuurder Carla Alma van waterschap Noorderzijlvest verwacht dat ook Groningen en Friesland snel volgen als provincies waar akkoorden over een agrarisch waterfonds worden gesloten.

'De agrarische sector moet beseffen dat er nog veel moet gebeuren aan het verbeteren van de waterkwaliteit', zegt Alma. 'De trend is dat de belasting van het oppervlaktewater door bestrijdingsmiddelen, maar ook fosfaten, weer toeneemt. Dat baart ons zorgen. Deze overeenkomst is een belangrijke bijdrage om daar wat aan te doen.'

Steenbergen benadrukt dat boeren al jaren bezig zijn hun milieubelasting te verminderen. Het DAW leert hen nog scherper te boeren. 'En dat is gunstig voor alle partijen. Maar we moeten met elkaar nog wel een stapje zetten.'

Er komt een provinciale regeling, zodat de subsidieaanvragen volgend jaar via een provinciaal loket onder de Brusselse voorwaarden kunnen worden afgehandeld.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  10° / 8°
  75 %
 • Dinsdag
  9° / 4°
  90 %
 • Woensdag
  8° / 6°
  85 %
Meer weer