Meer+ganzen+en+minder+boerenlandvogels
Nieuws
© DIRK HOL

Meer ganzen en minder boerenlandvogels

Het aantal ganzen is sinds 1960 meer dan vertienvoudigd. De populatie boerenlandvogels is dezelfde tijd met met 60 tot 70 procent teruggelopen. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe analyses, samen met Sovon Vogelonderzoek Nederland.

Vooral het aantal kolganzen, brandganzen en grauwe ganzen, maar ook die van nieuwkomers als Canadese ganzen en Nijlganzen is sterk gestegen. Al deze ganzen worden beschouwd als watervogels of zijn niet inheems. Ze gebruiken het boerenland niet om te broeden maar vooral om te foerageren.

In januari 2014 telde Nederland 2,4 miljoen ganzen. Dat zijn er tien keer zoveel als in 1975. Deze populaties verblijven vooral op graslanden, zoals de grauwe gans, ook in de zomer. Tot 1960 waren deze soorten niet of nauwelijks als broedvogel aanwezig in ons land. Tegenwoordig komen ze op veel plaatsen voor, tot zelfs binnen de bebouwde kom.

Boerenlandvogels

De terugloop van het aantal boerenlandvogels komt neer op de verdwijning van meer dan tweeënhalf miljoen broedvogels in ruim vijftig jaar. Het aantal patrijzen, zomertortels, ringmussen is gedecimeerd en van de grutto's is twee derde verdwenen.

De afname is recent afgevlakt, maar van herstel is nog geen sprake ondanks alles wat de laatste jaren is gedaan op het gebied van agrarisch natuurbeheer, concluderen het CBS en Sovon.

Achteruitgang

De boerenlandvogelindicator laat zien dat sinds 1960 60 tot 70 procent van de broedvogels uit het Nederlandse boerenland zijn verdwenen. Het gaat om een achteruitgang van naar schatting ruim 4 miljoen naar ruim 1,5 miljoen broedparen.

Enkele soorten zijn in grote delen van ons land bijna niet meer te vinden, stellen CBS en Sovon. Sinds 1960 zijn naar schatting 750.000 tot 1,1 miljoen broedparen van de veldleeuwerik verdwenen. Ook de populaties van de patrijs (afname 93 procent), de zomertortel (afname 92 procent), de ringmus (afname 93 procent) en de grutto (afname 68 procent) zijn gedaald.

'Dit overzicht laat zien dat niet alleen typische weide- of akkervogels sterk achteruit zijn gegaan, maar dat ook van soorten van het kleinschalig cultuurlandschap meer dan twee derde van de populatie verdwenen', concluderen CBS en Sovon.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  15° / 4°
  30 %
 • Dinsdag
  16° / 3°
  30 %
 • Woensdag
  13° / 4°
  30 %
Meer weer