Landelijke+proef+ganzenverjagen+met+laser
Nieuws
© Eigen Foto

Landelijke proef ganzenverjagen met laser

De provincies starten een landelijke praktijkproef naar de effectiviteit van lasers om ganzen te verjagen. Deze Agrilasers worden getest op landbouwgrond.

De proef is op initiatief van BIJ12-Faunafonds, het bureau van de provincies dat het faunabeleid uitvoert. Onderzoeksbureau Altenburg en Wymenga, Sovon Vogelonderzoek Nederland en het Delftse bedrijf Bird Control Group doen ook mee met de proef waarbij wordt onderzocht of ganzenwering met lasers het voordeligst is voor milieu, dier, boer en overheid.

Als onderdeel van de proef wordt de reductie in gewasschade gemeten, de gewenning van ganzen aan de laser getoetst, ervaringen van bestaande lasergebruikers verzameld en een kosten-batenanalyse uitgevoerd. De conclusies worden afgezet tegen andere verjagingsmaatregelen zoals knalapparaten, vliegers en de klassieke vogelverschrikker.

BIJ12-Faunafonds presenteert de resultaten eind 2017. De praktijkproef is in lijn met de aangenomen motie van Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) en Fatma Koser Kaya (D66), die verzochten tot het uitvoeren van pilotexperimenten met de diervriendelijke Agrilaser, een product van Bird Control Group.

Opzet

Tijdens de praktijkproeven wordt onderzoek gedaan naar de effecten op zowel winter- als zomerganzen. De winterproef is recent gestart op graslanden van 22 bedrijven in drie gebieden: Kampereiland in de provincie Overijssel, in noordoost Friesland en in midden Groningen.

Met automatische ganzenlasers wordt het langdurige effect van de laserstraal als vogelwering onderzocht. Met de handbediende lasers zijn de effecten op individuele vogelsoorten bekeken. De effecten worden gemeten door een vergelijking te maken tussen de staat van de gewassen van percelen met en zonder lasersysteem. De proefgebieden zijn zodanig gekozen dat de uitkomsten representatief zijn voor een landelijk toepasbaarheid.

'Het gebruik van innovatieve methoden is essentieel om tot een duurzame oplossing te komen voor het ganzenvraagstuk in Nederland. Om de lasertechniek landelijk effectief in te zetten is een goede samenwerking met de overheid en de boer noodzakelijk', zegt Steinar Henskes, directeur van Bird Control Group.

Schade

Boeren hebben voor 16,3 miljoen euro aan schade gemeld in de eerste helft van 2016, zo blijkt uit cijfers van B12-Faunafonds. Daarvan heeft zij een deel van dit schadebedrag als compensatie uitbetaald aan boeren. De ganssoorten die de meeste schade veroorzaken zijn de grauwe gans, kolgans en brandgans.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  21° / 6°
  10 %
 • Donderdag
  18° / 13°
  20 %
 • Vrijdag
  20° / 11°
  20 %
Meer weer