Kamp+wacht+met+extra+geld+voor+kleine+windparken
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Kamp wacht met extra geld voor kleine windparken

Minister Henk Kamp (EZ) komt nog niet met een speciale subsidie voor kleinschalige windprojecten. De Tweede Kamer had daar op aangedrongen, maar de bewindsman maakt geen haast.

In december nam de Kamer een motie aan van Jan Vos (PvdA). Die vraagt het kabinet om in 2017 een hoger tarief op de nemen in de SDE+ voor kleinschalige windprojecten. Dat zou er voor moeten zorgen dat afgeschreven windmolens door nieuwe worden vervangen.

De SDE+-regeling kent in 2017 twee openstellingsrondes. Bij de eerste ronde in het voorjaar gaat er in elk geval niets veranderen, meldt Kamp nu in een brief aan de Kamer. Hij houdt vast aan de bestaande categorieën voor windenergieprojecten op land.

Goede onderbouwing nodig

Het argument van de bewindsman is dat voor aanpassingen van de SDE+-regeling een 'gedegen onderbouwing' nodig is. Zo'n onderbouwing kost tijd en daarom is een hoger basisbedrag voor kleinschalige windmolens op die termijn 'niet opportuun', meent Kamp.

Of het er bij de tweede openstellingsronde in het najaar wel van komt, is lang niet zeker. De minister acht het mogelijk om 'op basis van opgedane ervaringen en nieuwe inzichten' voor die openstelling 'eventuele' aanpassingen door te voeren.

Daarvoor is onderzoek nodig 'naar de randvoorwaarden en mogelijke meerkosten die samenhangen met de stimulering van kleinschalige windmolens'. Kamp wil onder meer helder hebben of onderscheid gemaakt moet worden tussen vervanging van bestaande windmolens en plaatsing van windmolens op nieuwe locaties.

Staatssteun

'Een zorgvuldig proces is in het belang van de betreffende projectontwikkelaars, omdat in geval van ongeoorloofde staatssteun de verstrekte subsidie zal moeten worden teruggevorderd', schrijft de minister. 'Daarmee zou ik niet de lange termijn zekerheid bieden die noodzakelijk is voor het aangaan van investeringsbeslissingen.'

Weer

 • Donderdag
  6° / 1°
  30 %
 • Vrijdag
  4° / 2°
  50 %
 • Zaterdag
  7° / 2°
  40 %
Meer weer