Kamer+beslist+over+extra+geld+weidevogels
Nieuws
© Eigen foto

Kamer beslist over extra geld weidevogels

De Tweede Kamer moet beslissen of er extra geld gaat naar het beheer van weidevogels. Die boodschap heeft staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken woensdag afgegeven aan de Tweede Kamer.

Van Dam legde tijdens het ingelaste debat over het weidevogelplan van Rik Grashoff (GroenLinks) de bal bij de Tweede Kamer. Hij benadrukte dat de Tweede Kamer de budgetten voor het agrarisch natuurbeheer heeft vastgesteld en hij 'het maximale' doet om de middelen zo effectief mogelijk in te zetten.

Ook vindt de staatssecretaris dat de politiek geduld moet hebben. 'Ik verwacht duidelijk resultaat van de nieuwe aanpak die dit jaar is ingegaan.' Daarmee doelde hij op het stelsel van agrarische collectieven dat sinds dit jaar het agrarisch natuurbeheer uitvoert.

Grashoff wil dat Van Dam meer geld vrijmaakt voor agrarisch natuurbeheer. Van Dam zinspeelde dat het geld dan uit pijler 1 moet worden overgeheveld naar pijler 2 van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). 'De Tweede Kamer heeft gesteld de overheveling niet te willen. Als de Kamer dat wel wil, is het agrarisch natuurbeheer uit te breiden.'

Duidelijkheid

Grashoff maande de staatssecretaris verder om met duidelijk beleid en maatregelen te komen om het weidevogelbeheer van impulsen te voorzien. In zijn initiatiefnota pleit hij voor 35.000 extra hectaren voor weidevogelbeheer en de vergoeding per beheerde hectare te verhogen naar 600 euro. Het geld moet hiervoor uit EU- en nationale middelen komen en op termijn uit de markt, bijvoorbeeld met een premie op weidevogelmelk.

'Boeren hebben geen dikke portemonnee', zei Grashoff woensdag. 'Je zult vanuit het rijk ook de middelen moeten hebben om boeren te kunnen vragen het beheer op te pakken om iets aan de weidevogelstand te doen.'

Steun

Het GroenLinks-Kamerlid kreeg steun van SP, PvdA, D66 en de Partij voor de Dieren voor zijn initiatiefnota. Ook pleitten zij voor een natuurinclusieve landbouw. 'Wat de PvdA betreft, maakt een volgend kabinet er een hard punt van dat de landbouw overgaat van gangbaar naar natuurinclusief', zei PvdA-Kamerlid Henk Leenders.

VVD en CDA wezen erop dat het groeiend aantal predatoren een belangrijke oorzaak zijn van de terugloop van het aantal weidevogels. CDA-Kamerlid Jaco Geurts wil dat Van Dam meer actie toont door onder onder meer vangkooien voor kraaien en de jacht op vossen na zonsondergang toe te staan.

Druk

De druk op de staatssecretaris om het weidevogelbeheer uit te breiden, neemt toe. Vogelbescherming Nederland wil een klacht indienen bij de Europese Commissie tegen de Nederlandse overheid om geen geld beschikbaar te stellen voor weidevogelbeheer.

De Jagersvereniging stelt dat het is gedaan met de grutto in Nederland en in Europa, als de politiek uitsluitend inzet op langetermijnbeleid en daarbij de huidige effecten van roofdieren op de populatie van weidevogels blijft negeren.

Onverstandig

LTO Nederland en BoerenNatuur.nl stellen dat er 20.000 hectare extra agrarisch natuurbeheer nodig is om de populatie weidevogels in Nederland in stand te houden.

Verder vinden beide organisaties het onverstandig om geld uit de markt te halen om de vergoedingen aan boeren voor het beheer te betalen. 'Berekeningen laten zien dat hier gemiddelde bedragen van zo'n 700 euro per hectare voor nodig zijn. Dat is overigens een vergoeding die ook volgens EU-normen niet meer dan kostendekkend is', aldus voorzitter Alex Datema van BoerenNatuur.nl.

Weer

 • Maandag
  4° / -1°
  20 %
 • Dinsdag
  6° / 2°
  20 %
 • Woensdag
  5° / 3°
  80 %
Meer weer