Jagers+voorspellen+einde+grutto+als+Van+Dam+niets+doet
Nieuws
© Fred Vloo/Wikimedia

Jagers voorspellen einde grutto als Van Dam niets doet

Het is gedaan met de grutto in Nederland en in Europa als de politiek uitsluitend inzet op lange termijnbeleid en daarbij de huidige effecten van roofdieren op de populatie van weidevogels blijft negeren.

Dat stelt de Jagersvereniging aan de vooravond van het debat in de Tweede Kamer over de toekomst van de weidevogels in Nederland. De jagers roepen staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken op in actie te komen voor het behoud van de weidevogels in Nederland.

Ook roept de Jagersvereniging de politiek op om alle aspecten mee te laten wegen voordat de populaties weidevogels onder het bestaansminimum komen. 80 procent van de Europese grutto's broedt in Nederland.

Werk van boeren

Ondanks miljoenen euro's die Rijk, provincies en goede doelen steken in weidevogelbeheer, het werk van boeren, grote terreinbeheerders en andere grondbezitters en de uren die vrijwilligers actief zijn om de weidevogels te beschermen, is het aantal grutto's sinds 1960 afgenomen van 120.000 broedparen naar minder dan 30.000 broedparen in 2015.

Jaarlijks moet de grutto minimaal 10.000 kuikens grootbrengen om de populatie te laten groeien. Dit zijn er nu 4.000. Voor kievit begint sinds 1990 de afname ook op te vallen (-45 procent), net als de watersnip (-55 procent) en scholekster (-65 procent).

De Jagersvereniging wijst op zijn meerdere oorzaken voor de achteruitgang zoals lage waterstanden, vroeg maaien, zware bemesting en het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Factoren waarop politiek, belangenorganisaties, grondbezitters en goede doelen reeds inzetten. Het effect van deze acties zal op lange termijn zichtbaar worden, maar de vraag is of dat op tijd is om de weidevogels te redden, aldus de jagers.

Roofdieren

Als een populatie onder een kritiek minimum komt, kan predatie door roofdieren de weidevogels fataal worden, stelt de Jagersvereniging verder. Met een vossenpopulatie van 50.000 tot 130.000 dieren, 500.000 zwarte kraaien en 162.000 verwilderde huiskatten in het buitengebied is de predatiedruk op weidevogels hoogii.

Op dit moment komt 52 tot 54 procent van de weidevogelnesten uit. De belangrijkste verliesoorzaken van de nesten zijn predatie door roofdieren (24 tot 27procent), agrarische werkzaamheden en beweiding (6 tot 9 procent), en verlating (5 tot 7 procent). 60-75 procent van de kuikens wordt gegrepen door roofdieren. Dieren zonder natuurlijke vijanden zoals de vos, verwilderde kat, zwarte kraai en de hermelijn.

'Niet voor niets worden jagers in verschillende gesubsidieerde weidevogelgebieden al door natuurbeschermingsorganisaties, weidevogelgroepen, grondbezitters en agrarische natuurverenigingen gevraagd om vossen, kraaien en verwilderde katten te vangen of te schieten', meldt de Jagersvereniging. 'Elk nest dat uitkomt en elk kuiken dat groot wordt, telt mee, blijkt uit onderzoek van SOVON.'

Weer

 • Dinsdag
  9° / 2°
  85 %
 • Woensdag
  9° / 8°
  95 %
 • Donderdag
  6° / 3°
  55 %
Meer weer