Tekenen+van+herstel+weidevogels+Overijssel
Nieuws
© Landschapsbeheer Flevoland

Tekenen van herstel weidevogels Overijssel

De jarenlange neerwaartse trend in de aantallen weidevogels in Overijssel is tussen 2013 en 2015 voor een paar soorten weidevogels gestopt.

Dat blijkt uit het zevende Overijssels Feit van dit jaar. Zo weet de tureluur zich redelijk te handhaven. Voor twee kleine, minder opvallende soorten van het open landschap, de graspieper en gele kwikstaart, geldt dat de aantallen constant bleven of iets toenamen.

Het zijn soorten die vooral broeden aan randen van graslandpercelen of op akkers en daardoor minder last hebben van het vroege maaien. Ook bij de kievit, de grutto en de veldleeuwerik is sprake van een lichte verbetering.

Herstel mogelijk

Het blijkt dat in door agrarische natuurverenigingen ingerichte en beheerde gebieden, bijvoorbeeld Lierder- en Molenbroek en ook in delen van de polder Mastenbroek, herstel mogelijk is.

Belangrijke voorwaarden hierbij zijn vernatting, kruidenrijke percelen en een rustperiode in het broedseizoen van 1 april tot circa half juni zodat jonge vogels kunnen uitvliegen.

Inspanning boeren

In een gebied met beheerovereenkomsten geldt dat dichtheden van onder andere de grutto en de tureluur gemiddeld hoger zijn dan in gebieden zonder deze overeenkomsten.

Overeenkomsten zijn volgens provincie Overijssel het meest effectief als ze worden gesloten voor grotere aaneengesloten gebieden.

Weer

 • Donderdag
  6° / 1°
  30 %
 • Vrijdag
  4° / 2°
  50 %
 • Zaterdag
  7° / 2°
  40 %
Meer weer