PAS+kan+Zeeuwse+boer+hard+raken
Nieuws
© zlto

PAS kan Zeeuwse boer hard raken

Op basis van de huidige inzichten werkt de systematiek van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in Zeeland zeer nadelig uit voor de Zeeuwse agrarische sector, maar ook voor andere economische sectoren.

Dat stelt ZLTO-vicevoorzitter Peter de Koeijer vooruitlopend op de stemming over de PAS, komende week in de Eerste Kamer.

De uitstoot en depositie van stikstof in Zeeland het het laagst van heel Nederland. In Zeeland is relatief weinig economische activiteit en weinig veehouderij in verhouding tot omliggende provincies.

Externe bronnen

De haven van Antwerpen, de scheepvaart op de Westerschelde en de activiteiten in de rest van Nederland frustreren de PAS-systematiek, die gebaseerd is op bedrijfsontwikkeling die leidt tot reductie van de stikstofuitstoot.

'Wij vinden dat Zeeland daar niet de dupe van mag worden. Het kan niet zo zijn dat de agrarische sector op slot gaat en geen mogelijkheden meer heeft om te ontwikkelen. Als ZLTO kunnen en zullen we dat niet accepteren, stelt De Koeijer.

ZLTO ziet wel mogelijkheden om de bedrijfsontwikkeling en doelstelling van de PAS te combineren. 'Voor veel Zeeuwse natuur is stikstofdepositie geen probleem. Val deze gebieden dan ook niet lastig met de PAS- systematiek en pas de aanwijzing van Natura 2000 hierop aan. Verder zou de overheid per gebied een maatwerkoplossing moeten bieden.'

Oplossingen

ZLTO-Zeeland wil samen met de provincie zoeken naar de oplossingen. 'Wij ondersteunen met onze voorstellen de oplosrichting, om draconische gevolgen voor Zeeland te voorkomen', besluit hij.

· Lees meer hierover deze zaterdag in Nieuwe oogst, editie Zuid

Bekijk meer over: