Gronings+agrarisch+natuurbeheer+onder+druk
© Nieuwe Oogst

Gronings agrarisch natuurbeheer onder druk

Boeren in Groningen krijgen vanaf 2016 alleen nog subsidie voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer als ze dat samen doen. Provincie Groningen kiest bovendien voor beheer in kansrijke gebieden.

Tellingen in de afgelopen jaren wijzen uit waar de meeste vogels komen broeden. Akkervogels als de Grauwe kiekendief en de Veldleeuwerik hebben een voorkeur voor het Oldambt en de Veenkoloniën.

Weidevogels als de Grutto of de Slobeend komen vooral naar het gebied ten Noorden van de Stad en langs de grens met Friesland.

Rendement

De provincie maakt scherpe keuzes, omdat er minder geld beschikbaar is voor beheer en collectief beheer meer rendement oplevert. Bovendien bevordert het combineren van landschap en vogels de diversiteit.

Daarom moeten boeren vanaf 2016 samen het beheer gaan uitvoeren, liefst samen met partners, en meerdere doelen tegelijk bedienen.

Combinatie

Gebieden waar een combinatie mogelijk is, zijn onder meer Middag-Humsterland waar het kleinschalige landschap en weidevogels samengaan.

Dat geldt tevens voor een strook rondom het Natuurnetwerk in Westerwolde voor struweel en akkervogels, het Wierdenland en de Waddenkust waar rietvogels en waterlopen gecombineerd worden en de Veenkoloniën waar akkervogels samengaan met waterkwaliteit en landschap.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  23° / 13°
  50 %
 • Zondag
  27° / 15°
  30 %
 • Maandag
  28° / 15°
  50 %
Meer weer