Alleen+subsidie+voor+succesvol+beheer
© NVT

Alleen subsidie voor succesvol beheer

Beherende Noord-Hollandse boeren in weinig kansrijke weidevogelgebieden krijgen vanaf 2016 geen subsidie (SNL) meer van de provincie, zo is het voornemen van Gedeputeerde Staten. Alleen door de provincie nog aan te wijzen kerngebieden maken straks nog aanspraak op een vergoeding.

Welke gebieden straks buiten de kerngebieden vallen en hoeveel boeren hun subsidie kwijtraken, is nog niet duidelijk.

Provincie Noord-Holland gaat komende maanden met natuurbeherende organisaties, LTO, agrarische natuurverenigingen en andere betrokken organisaties de kerngebieden en scenario’s nader uitwerken. Eind 2013 moet duidelijk zijn welke gebieden het stempel ‘kerngebied’ krijgen.

Landbouw

De weidevogelpopulatie in Noord-Holland is de afgelopen jaren door een groeiende verstedelijking en intensivering van de landbouw flink teruggelopen, zo tonen de cijfers aan, aldus gedeputeerde Jaap Bond.

De ruim 6 miljoen euro die jaarlijks aan weidevogelbeheer in Noord-Holland wordt besteed, sorteert op de huidige manier te weinig effect, concludeert de provinciebestuurder. ‘Het huidige beleid van alle ballen in de lucht houden heeft te weinig opgeleverd. In plaats daarvan willen we meer gaan doen in minder gebieden. ‘

Agenda Groen

Het kerngebiedenbeleid op het gebied van weidevogelbeheer stond al als voornemen genoemd in de Agenda Groen die in maart door Provinciale Staten is goedgekeurd. De provincie heeft Alterra laten onderzoeken of die nieuwe koers kans van slagen heeft.

Zonder kerngebiedenbenadering zal de weidevogelstand veel verder achteruitgaan dan met kerngebiedenbenadering, is de conclusie van het onderzoeksinstituut. Alterra ondersteunt haar bevindingen met harde cijfers. Zo voldoet slechts 4 procent van de gebieden met agrarisch natuurbeheer (20 procent bij natuurreservaten) aan alle randvoorwaarden om een duurzame weidevogelpopulatie in stand te houden.

Lees meer hierover deze zaterdag in Nieuwe Oogst, editie Oost/West.

Weer

 • Zondag
  22° / 14°
  20 %
 • Maandag
  18° / 15°
  60 %
 • Dinsdag
  18° / 14°
  20 %
Meer weer