97+miljoen+voor+agrinatuur+en+innovatie
© Ella Tilgenkamp

97 miljoen voor agrinatuur en innovatie

Voor de periode 2014-2020 is jaarlijks 70 miljoen gereserveerd voor agrarisch natuurbeheer inclusief ganzenbeheer en bijna 27 miljoen voor innovatie in de agrarisch sector.

Dat heeft staatssecretaris Sharon Dijksma bekend gemaakt. Hoe de invulling van het agrarische natuurbeheer er de komende jaren uit gaat zien is nog niet duidelijk.

De Tweede Kamer vroeg eerder of boeren contracten voor agrarisch natuurbeheer kunnen openbreken in verband met de invoering van de vergroeningsverplichtingen in het Europees Landbouwbeleid (GLB).

Vergroeningseisen

Dijksma laat weten in mei weten hoe ze wil omgaan met de invulling van agrarische natuurbeheer in samenhang met de vergroeningseisen.

Van de 70 miljoen euro voor agrarisch natuurbeheer komt 35 miljoen euro uit Brussel. Nederland legt daar volgens de regels van cofinanciering nog eens 35 miljoen euro bij.

Innovaties

Voor innovaties en kennisuitwisseling is 26,7 miljoen euro beschikbaar. Hieronder vallen investeringsregelingen voor jonge boeren (5,2 miljoen) en geld voor investeringen in (risicovolle) innovaties en samenwerkingsprojecten (21,5 miljoen).

Voor de brede weersverzekering is 8,2 miljoen euro gereserveerd en voor de investeringen in landbouwstructuur 15,8 miljoen euro.

Water

Voor de verbetering van waterkwaliteit is 25,2 miljoen vastgelegd. Daaronder vallen ook de beheersvergoedingen voor water (blauwe) diensten en vergoedingen voor niet productieve investeringen voor waterkwaliteit.

Verder komt er jaarlijks 10 miljoen euro beschikbaar voor hydrologische maatregelen in het kader van Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Ook is er 6,4 miljoen euro per jaar gereserveerd voor het aanvullende middelen voor aanleg, beheer en herstel van landschapselementen.

Vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) krijgt Nederland een bedrag van 607 miljoen euro. Over 7 jaar komt dat neer op 87 miljoen per jaar. Hier worden projecten en investeringen mee gefinancierd die de ontwikkeling van het platteland ten goede moeten komen.

Weer

 • Zondag
  22° / 14°
  20 %
 • Maandag
  18° / 15°
  60 %
 • Dinsdag
  18° / 14°
  20 %
Meer weer