LTO%3A+waardering+natuurbeheer+boeren
© LTO Nederland

LTO: waardering natuurbeheer boeren

LTO Nederland is positief over het vandaag gesloten Natuurpact. 'Agrarisch natuurbeheer krijgt daarin de plek die het verdient', stelt bestuurder Siem Jan Schenk, portefeuille omgeving. 'Het vormt een sleutel voor de natuur in ons land.'

'Agrarisch natuurbeheer verbinden met andere activiteiten in het landelijk gebied, zoals het beheer van natuurgebieden, watermaatregelen en verkaveling van gebieden, is de uitdaging voor de toekomst', geeft Schenk aan.

'Daarbij hoort nadrukkelijk ook een verbinding met andere economische sectoren zoals recreatie, toerisme en zorg.'

Keuzes en prioriteiten

De LTO Nederland-bestuurder onderstreepte in het Natuurpact gemaakte keuzes en gestelde prioriteiten.

'Met bijna 70.000 bedrijven die 60 procent van de oppervlakte in Nederland in gebruik of beheer hebben, spelen boeren en tuinders een belangrijke rol in de leefbaarheid en de kwaliteit van de groene ruimte.'

Weggegooid geld

Schenk neemt gelijktijdig stelling tegen beweringen en berichten dat agrarisch natuurbeheer neerkomt op een nutteloze activiteit en weggegooid geld.

'LTO en de gezamenlijke provincies binnen het Interprovinciaal Overleg zijn het er over eens dat de komende jaren zo'n 95 miljoen euro per jaar in agrarisch natuurbeheer wordt geïnvesteerd.'

Agrarisch ondernemerschap

Volgens de LTO-bestuurder is dat behalve goed voor biodiversiteit ook een kans voor agrarisch ondernemerschap, geeft hij in zijn reactie aan.

'Het beheer biedt kansen om agrarische bedrijven economisch te versterken. En, zeker zo belangrijk, er ontstaan voor alle partijen meer mogelijkheden om de verdiencapaciteit van het landelijk gebied te vergroten.'

Weer

 • Zondag
  23° / 8°
  10 %
 • Maandag
  27° / 12°
  10 %
 • Dinsdag
  24° / 12°
  0 %
Meer weer